Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli icon

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli

НазваниеSkolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli
Дата конвертации10.10.2012
Размер147.05 Kb.
ТипДокументы

I TĒMA :

Skolas sadzīve

Telpas, mācību līdzekļi, materiāli

Kopējais balsu skaits 37
jaunas telpas, moduļu īrēšana, esošo skolas telpu paplašināšana

16telpas, kur vecāki var sagaidīt bērnus – atpūtas telpa, rotaļlaukums, kafejnīca

10paviljons lielformāta darbiem

1dārza terases izveide koncertiem, aktivitātēm u.c. radošiem pasākumiem

2Interneta kafejnīca

2Mac Apple klase

1

Iesniegts projekts ELFLA
Bibliotēkas izveide / telpas – elektroniskā bibliotēka, mūziķu un mākslas nodaļu bibliotēkas, foto albums


skaņu ierakstu studiju

1

Iekļauts Stopiņu novada rīcības plānā līdz 2018.gadam
jauna aparatūra koncertiem


daudzveidīgākus instrumentus


datorizēta solfedžo klase

1

Pedagogi apguvuši Sibeliuss programmu, projekts ELFLA
video/audio stundu iespēja

3
Remonta darbi

^ Kopējais balsu skaits 3
remonts 3.stāvā

1

Iekļauts Stopiņu novada rīcības plānā līdz 2018.gadam
jaunas durvis skaņas izolācijai

1ventilācijas sistēma


jumta remonts

1

Iekļauts Stopiņu novada rīcības plānā līdz 2018.gadam

Labiekārtošanas darbi

^ Kopējais balsu skaits 5
Rotaļlaukums, terase ar soliņiem
Diskusijas par nepieciešamību
eglīte ziemassvētkiem
Iestādīta, 2011.gada absolventu dāvana
veidot apstādījumus, iestādīt kokus, krūmus
Tiek strādāts pie skolas apkārtnes labiekārtošanas plāna prof. dārza arhitektes vadībā
kopīga dekora veidošana – svētkiem, pasākumiem


zvans uz stundām


2. un 3. stāvā papildus solus gaiteņos


Padomāt par iespēju skolu apmeklēt invalīdiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem

4iespēja pedagogiem celt kvalifikāciju darbā ar šādiem bērniem

1maiņas apavu glabāšanas kastes vai plaukti


II TĒMA :

^ Skolas pasākumi sadarbības un pieredzes veicināšanai

Audzēkņu un absolventu kopīgie pasākumi

Kopējais balsu skaits 19
absolventu iesaiste stundu un meistarklašu pasniegšanā

5kopīgi tusi, koncerti, salidojumi

2sporta dienas mūziķiem un māksliniekiem

2mākslas un mūzikas nodaļu apmaiņas dienas

1saskarsmes pasākumi (klašu vakari, ballītes, masku balle, apkārtnes sakopšana)

4atvērto durvju dienas (rīko bērni)

1kino vakari – par skolas dzīvi

2
Vecāku un bērnu kopīgie pasākumi

^ Kopējais balsu skaits 4
Nometne = vecāki + bērni

3Muzicējošo ģimeņu koncerts (vecāku iesaiste)

1

BUMMS, Regulāri tiek meklētas rakstot projektus, piedaloties programmu un fondu izsludinātajos konkursos
Dežūrvecāku komanda koncertu un izstāžu apmeklēšanai kopā ar bērniem


vecāku balles, vecāku un bērnu saliedēšanai


Pasākumi - bērnu radošo darbu izstādes, vecāku iesaistei skolas dzīvēFinansējuma un investoru piesaiste

^ Kopējais balsu skaits 2
Papildus finansējuma un investīciju piesaiste
BUMMS, Regulāri tiek meklētas iespējas rakstot projektus, piedaloties programmu un fondu izsludinātajos konkursos
Balvu fonds - dažādu nomināciju naudas stipendijas


skolas autobuss koncertu un izstāžu apmeklējumu nodrošināšanai (apgleznots)

2
Sadarbības un pieredzes veicināšanas pasākumi profesionālā līmenī

^ Kopējais balsu skaits 2
ceļojošā koncerta + izstādes izveide (Latvijā, citās valstīs)


dalība projektos un kontaktu bankas izveidošana – ar vietējiem un ārzemju kolēģiem, projektiem u.c. pasākumiem,
BUMMS, Regulāri tiek meklētas iespējas. Ir apzināti iespējamie sadarbības partneri.
projekts “Mazais komponists”

2populāru talantīgu mūziķu un mākslinieku iesaisteDalība vietējos, reģionālos un starptautiskos projektu konkursos

^ Kopējais balsu skaits 6
iesaistīšanās starptautisku projektu veidošanā

6

Regulāri tiek meklētas iespējas.

Ir apzināti iespējamie sadarbības partneri Igaunijā u.c. Eiropā.
bērnu un jauniešu iesaistīšanās pasākumu organizēšanā = producentu skola


papildus finansējuma meklēšana, investoru piesaiste
Regulāri tiek meklētas iespējas, tiek apzinātas gan fiziskas, gan juridiskas personas (tiek organizēti pasākumi, apmācības par maksu), gan fondi un programmas, kuras izsludina projektu konkursus.

Projektu organizatoru kapacitātes veicināšana

^ Kopējais balsu skaits 1
nodrošināt štata projektu vadītāju vietu

1pieredzes apmaiņa
Iespēju robežās tiek apmeklēti dažādi pasākumi, semināri un tikšanās ar līdzīgām organizācijām pieredzes apmaiņām, diskusijām.
finansējuma meklēšana kapacitātes veicināšanai
Regulāri tiek meklētas iespējas, tiek apzinātas gan fiziskas, gan juridiskas personas (tiek organizēti pasākumi, apmācības par maksu), gan fondi un programmas, kuras izsludina projektu konkursus.
III TĒMA :

^ Līdzdalība projektos (pašiniciatīva, dalība projektu īstenošanā)

Finansējums

Kopējais balsu skaits 13
Papildus finansējuma piesaiste no vietējiem, reģionāliem un nacionāliem, kā arī ES un citiem fondiem, uzņēmējiem dažādu skolai aktuālu jautājumu risināšanā

5

^ ELFLA – UMMS, BUMMS

UMMS – „Teritorijas labiekārtošana pie UMMS un Ulbrokas kultūras nama”, „Ulbrokas kultūras nama izstāžu zāles logu nomaiņa”.

BUMMS – ELFLA projekti „Radošā modes, stila un šūšanas darbnīca” un „Aprīkojuma iegāde biedrības sniegto pakalpojumu uzlabošanai”. LABIE DARBI projekts „Molberti UMMSiņam”. Domes mazo projektu konkursā – projekts „No idejas līdz rezultātam”. 2010.gada Labdarības projekts.
Mecenātu un investoru piesaiste skolai aktuālu jautājumu risināšanā, sadarbības izveidošana

4

BUMMS – LABIE DARBI projekta “Molberti UMMSiņam” īstenošana, 15 molbertu iegāde mākslas nodaļas zīmēšanas nodarbībām .
Finanšu piesaiste nometņu organizēšanai

3

Dome līdzfinansēja BUMMS Vasaras radošās darbnīcas bērniem 2011.gada vasarā. Tika nodrošinātas 15 bezmaksas vietas bērniem no grūtībās nonākušām ģimenēm.
Autobuss skolai! Mecenātisms transporta organizēšanai


Projektu vadītāju u.c. projekta personāla apmācība

Pieredzes apmaiņa

1

BUMMS – regulāri apmeklē dažādus NVO seminārus, piedalās apmācībās, t.sk. par NVO vadību, grāmatvedību, lietvedību, projektu vadību (vairāk gan pieredzes apmaiņas semināri), NVO vasaras akadēmijā 2011.gada vasarā, NVO apmācībās par starpkultūru komunikāciju 2011.gada maijā u.t.t.

BUMMS nupat noslēdza projektu „No idejas līdz rezultātam”, kurā varēja piedalīties ikviens interesents.

Dalība vietējos, reģionālos un starptautiskos projektu konkursos

^ Kopējais balsu skaits 7
Audzēkņu iniciatīvas un apmaiņas projekti, (Programma JAUNATNE DARBĪBĀ)

4

BUMMS, vairāki (3 – 2010/2011 m.g. + 1 – 2011/2012 m.g.) pasākumi jauniešu informēšanai par projektu dalības iespējām, iniciatīvām, pieredzes stāsti. BUMMS nupat noslēdza projektu „No idejas līdz rezultātam”, kurā varēja piedalīties ikviens interesents un tika organizēti papildus pasākumi jauniešiem sadarbībā ar programmu Jaunatne Darbībā. Plānoti ir papildus pieredzes kino vakari jauniešu informēšanai par projektu iespējām, iniciatīvu un apmaiņas projektiem.
Sadarbības partneru apzināšana

3

BUMMS, iespējamo sadarbības partneru apzināšana jauniešu apmaiņas un iniciatīvu projektiem un sarakste: Austrijā, Slovākijā, Igaunijā u.c.
Skolotāju pieredzes apmaiņas projektiSkolas, vietējie projekti

^ Kopējais balsu skaits 5
Mūzikas un mākslas nodaļu savstarpējā sadarbība

2Kopīgi ģimeņu koncerti, pasākumi, tematiskie vakari

1Vecāku savstarpējā sadarbība, saliedēšana

1

Ziemassvētku labdarības projekta ietvaros notika 16 radošās darbnīcas, kuru vadīšanai varēja pieteikties ikviens vecāks.
Informācijas apmaiņa (pašvaldība-skola-vecāki-pašvaldība)

1

BUMMS iespēju robežās informē elektroniski par pasākumiem un aktivitātēm, nosūtot jaunumus e-pastā, publicējot BUMMS mājas lapā, Stopiņu novada mājas lapā, novada avīzē „Tēvzemīte”

Iniciatīvu projekti

^ Kopējais balsu skaits 1
Labdarības projekti

1

2010.gadā Ziemassvētku labdarības projekts, kura ietvaros notika 16 radošās darbnīcas, tirdziņš, pārtikas paku ziedošana un dalīšana. Kopumā tika saziedota pārtika 100 pakām, apģērbs, apavi, grāmatas, spēles, rotaļlietas. Tika organizētas 16 darbnīcas , 1 tirdziņš-izstāde un 1 darbnīca Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra bērnu nodaļā. Lielākā daļa mantu tika ziedota slimnīcas bērniem. 2011.gada vasarā organizējām vasaras radošās darbnīcas, kur bērniem no ģimenēm, kuras ir nonākušas grūtībās, bija iespēja tās apmeklēt bez maksas. Šobrīd tiek uzsākts nākošais labdarības projekts „Dāvāsim svētkus”. Mērķis ir - 400 pārtikas pakas. Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra bērnu nodaļai ir nepieciešamas kancelejas preces, kā arī materiāli radošām nodarbībām bērniem uz vietas slimnīcā. Tāpat priecāsimies arī par ziedoto apģērbu un apaviem (pamatā bērniem).
Tematiskās radošās darbnīcas (stila, modes, tērpu darbnīcas, rotu, filca, u.c.)
BUMMS - 2010.gadā Ziemassvētku labdarības projekts, kura ietvaros notika radošās darbnīcas, tirdziņš. Kopš 2010.gada notiek angļu valodas nodarbības sarunvalodu klubiņa ietvaros dažāda vecuma dalībniekiem. Kopš 2010.gada rudens notiek rokdarbu nodarbības, pērļošana, rotu darbnīcas, filcēšana, tapošana, leļļu, floristikas un vides elementu u.c. darbnīcas. 2011.gadā uzsākām šūšanas nodarbības.
Projekts “Es savai skolai”


Talku organizēšana


Auklīšu atbalsta dienests – bērnu istaba – vecāki pieskata viens otra bērnus, pedagogu bērnus)


IV TĒMA :

Interešu izglītība un mūžizglītība (vecākiem, bērniem, jauniešiem)

Mūzikas apmācības programmas pieaugušajiem, vecākiem

^ Kopējais balsu skaits (7)
mūzikas meistarklases (improvizācijas)


mūzikas instrumentu apguve


vokālās nodarbības – visu dziedošo vecāku ansamblis


mūzikas terapijaMākslas un citu radošo nodarbību piedāvājuma izveidošana

^ Kopējais balsu skaits (7)
foto kursi

2floristika

1

Kopš 2010.gada notiek angļu valodas nodarbības sarunvalodu klubiņa ietvaros dažāda vecuma dalībniekiem. Tāpat notiek rokdarbu nodarbības, pērļošana, rotu darbnīcas, filcēšana, tapošana, leļļu, floristikas un vides elementu u.c. darbnīcas. 2011.gadā uzsākām šūšanas nodarbības.
stikla studija


mākslas terapija


lietišķie rokdarbi

1grafiti


koka grebšana, amatu darbnīcas

1vizāžistu kursi (stils, mode, skaistumkopšana, interjers, vide)


vīdžeju kursi


skaņu režija


mēmais kino


radošās interešu grupas un kursi, kādi netiek pasniegti mākslas skolā

2

Kopš 2010.gada notiek angļu valodas nodarbības sarunvalodu klubiņa ietvaros dažāda vecuma dalībniekiem. Tāpat notiek rokdarbu nodarbības, pērļošana, rotu darbnīcas, filcēšana, tapošana, leļļu, floristikas un vides elementu u.c. darbnīcas. 2011.gadā uzsākām šūšanas nodarbības.

Valodu apmācības piedāvājuma izveidošana

^ Kopējais balsu skaits (3)
valodu kursi, lai būtu iespēja veidot starptautiskās nometnes, projektus un pasākumus

3

Kopš 2010.gada notiek angļu valodas nodarbības sarunvalodu klubiņa ietvaros dažāda vecuma dalībniekiem. Klubiņa programmu plānojam papildināt ar vācu, krievu un latviešu valodas nodarbībām.

Dažādas iniciatīvas

^ Kopējais balsu skaits (15)
Labā prakse (profesionālās un radošās pieredzes nodošana vecāku starpā)

3

BUMMS - 2010.gadā Ziemassvētku labdarības projekts, kura ietvaros notika 16 radošās darbnīcas. No 2011.gada janvāra 2 reizes nedēļā tās turpinājās līdz maijam. Darbnīcas vadīja skolas vecāki.
Brīvā laika telpa ar pieaugušā līdzdalību

3
teātra studija – pats režisors

1kustību terapija
Vasaras nometnē “Dzintara TV” piesaistīts kustību, dejas pedagogs
māmiņu un mazuļu skola (skolas izmantošana rīta cēlienā)


vasaras radošās darbnīcas skolas telpās un teritorijā

8

BUMMS organizēja 2011.gada Vasaras radošās darbnīcas bērniem visas vasaras garumā – 3 darbnīcas, katra 2 nedēļu garumā. Dome līdzfinansēja BUMMS Vasaras radošās darbnīcas bērniem un tika nodrošinātas 15 bezmaksas vietas bērniem no grūtībās nonākušām ģimenēm.
V TĒMA :

^ Audzēkņu atbildīgas attieksmes izkopšana pret līdzcilvēkiem un sevi

Labdarbības pasākumi

Kopējais balsu skaits (14)
Starpkultūru sadarbības un izglītības projekti, piem., ”Mēs esam tik dažādi”, kultūras dienas par valstīm un kultūrām

7

BUMMS+UMMS projekts

“Dzied zīlīte, lakstīgala, manā zīļu vainagā” 2010.g.sept.
Līdzdalība labdarības pasākumos pansionātos, bērnu namos, tuvākajās skolās u.c.

5

BUMMS Labdarības projekts – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra bērnu nodaļa 2010. Nov.-apr., 2011. Nov.-febr., sadarbības projekts ar biedrību Socintegra - Strazdu muižas neredzīgo bērnu internātskolu 2011. Okt.-dec.
Labdarības pasākumu, koncertu, izstāžu (Jarmarkas) un citu pasākumu organizēšana un īstenošana

2

BUMMS Ziemassvētku labdarības projekts, tika organizētas darbnīcas, kuru noslēgumā notika tirdziņš-izstāde

Skolas iekšējie saliedētības pasākumi

^ Kopējais balsu skaits (9)
apvienoti mazo klašu mūzikas un mākslas nodaļu koncerti – izstādes – projekti - pasākumi

51.kursa audzēkņu koncerts – izstāde, vieglāk izkopt uzvedības noteikumus un uztverti

3pedagogi savā starpā vienojas par kolēģa koncerta apmeklējumu kopā ar saviem audzēkņiem

1klases vakari


mainīt lomas mūziķi - mākslinieki un mākslinieki – mūziķiTolerances veicinoši pasākumi

^ Kopējais balsu skaits (2)
savas skolas grāmata – buklets


uzvedības ABC


pieklājības nedēļa UN/VAI nepieklājības stundas – nedēļas


Bēbīšu skola - nodarbības mazajiem no rītiem, (jaunieši iejūtas skolotāju vietā)


Mācīt bērniem klausīties vērot, kā arī cienīt citu darbu


viss nāk no ģimenēm

2
Reģionālā un starptautiskā sadarbība

Kopējais balsu skaits
veidot kopīgus pasākumus ar cittautu skolām Latvijā un arī ārpus tās – mūzikas un māksla stundu apmeklējumi
BUMMS, regulāri tiek meklētas iespējas, apzināti fondi un programmas iespējamā finansējuma iegūšanai pasākumu organizēšanai

UMMS organizē vietējos un reģionālos sadarbības pasākumus: koncertus, izstādes Latvijas skolu starpā
finansējuma un papildus investīciju meklēšana
BUMMS, regulāri tiek meklētas iespējas, apzināti fondi un programmas iespējamā finansējuma iegūšanai pasākumu organizēšanai
Похожие:

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconMateriali dlya uroka 2012

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconUlbrokas mūzikas un mākslas skolas

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconUlbrokas mūzikas un mākslas skolas

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconUlbrokas mūzikas un mākslas skolas

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconUlbrokas mūzikas un mākslas skolas

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconUlbrokas mūzikas un mākslas skolas

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconUlbrokas mūzikas un mākslas skolas

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconP a s ā k u m u p L ā n s Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconP a s ā k u m u p L ā n s Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta

Skolas sadzīve Telpas, mācību līdzekļi, materiāli iconUlbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība bumms

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы