Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) icon

Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень)

НазваниеМатематика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень)
Дата конвертации12.09.2013
Размер121.98 Kb.
ТипДокументы
Математика.

10 клас. Рівень стандарту
(Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень,
II семестр — 57 год, 3 год на тиждень)Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

1-3

^ Повторення матеріалу за 9 клас. Діагностична контрольна робота

3

 

 

^ Тема 1. Функції, їх властивості і графіки

1.1 Числові функції

4

Множина. Операції над множинами

1

 

 

5

^ Числові функції. Область визначення і множина значень. Способи задання функцій

1

 

 

6

^ Знаходження області визначення функціональних залежностей та множини їхніх значень

1

 

 

7

^ Графік функції

1

 

 

8

^ Монотонність, парність і непарність функцій

1

 

 

9

^ Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

1

 

 

10

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

11

^ Розв'язування вправ.

1

 

 

12

Контрольна робота № 1

1

 

 

13

^ Аналіз контрольної роботи

1

 

 

   ^ 1.2.Степенева функція

14-15

Степеневі функції, їхні властивості та графіки

2

 

 

16

^ Властивості кореня п-го степеня

1

 

 

17

^ Тотожні перетворення виразів із коренями

1

 

 

18

^ Степінь з раціональним показником

1

 

 
^ Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

19

^ Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником.

1

 

 

20

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

21

Ірраціональні рівняння

1

 

 

22

^ Розв'язування вправ.

1

 

 

23

Контрольна робота № 2

1

 

 

Тема 2. Паралельність прямих і площин у просторі

^ 2.1. Аксіоми стереометрії . Взаємне розміщення прямих у просторі

24

Основні поняття стереометрії

1

 

 

25

^ Аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них

1

 

 

26

^ Розв'язування задач

1

 

 

27

^ Взаємне розміщення прямих у просторі

1

 

 

28

^ Розв'язування задач

1

 

 

29

^ Зображення фігур у стереометрії

1

 

 

30

^ Розв'язування задач на побудову перерізів

1

 

 

31

^ Паралельне проектування і його властивості

1

 

 

32

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

33

^ Розв'язування вправ.

1

 

 

34

Контрольна робота № 3

1

 

 

   ^ 2.2.Паралельність прямої і площини. Паралельність площин

35

Паралельність прямих у просторі

1

 

 

36

^ Взаємне розміщення прямої і площини

1

 

 

37

^ Розв'язування вправ.

1

 

 

38

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

39

^ Взаємне розміщення двох площин

1

 

 

40

^ Розв'язування вправ.

1

 

 
^ Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

41

^ Розв'язування вправ на побудову

1

 

 

42

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

43

^ Розв'язування вправ

1

 

 

44

Контрольна робота № 4

1

 

 

45

^ Узагальнення теми

1

 

 

Тема 3. Тригонометричні функції

^ 3.1 Тригонометричні функції. Графіки тригонометричних функцій

46

Радіанне вимірювання кутів

1

 

 

47

^ Тригонометричні функції числового аргументу

1

 

 

48

^ Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність цих функцій

1

 

 

49-50

^ Періодичність функцій

2

 

 

51-53

^ Властивості та графіки тригонометричних функцій

3

 

 

54

^ Розв'язування вправ.

1

 

 

55

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

56

^ Розв'язування вправ.

1

 

 

57

Контрольна робота № 5

1

 

 

^ 3.2. Тригонометричні вирази, рівняння і нерівності

58

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

1

 

 

59

^ Тригонометричні формули додавання

1

 

 

60

^ Наслідки з тригонометричних формул дода-вання

1

 

 

61-62

^ Перетворення тригонометричних виразів

2

 

 

63

^ Формули зведення

1

 

 

64

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

65-66

^ Найпростіші тригонометричні рівняння

2

 

 

67-68

^ Розв'язування тригонометричних рівнянь, Обернені функції. Самостійна робота

2

 

 
^ Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

70

^ Найпростіші тригонометричні нерівності

1

 

 

71

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

72

^ Розв'язування вправ

1

 

 

73

Контрольна робота № 6

1

 

 

Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі

^ 4.1. Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин

74

Перпендикулярність прямих у просторі

1

 

 

75

^ Перпендикулярність прямої і площини

1

 

 

76

^ Перпендикуляр і похила до площини . Теорема про три перпендикуляри

1

 

 

78

^ Розв'язування вправ

1

 

 

79

^ Перпендикулярність площин

1

 

 

80

^ Розв'язування задач

1

 

 

81

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

82

^ Ортогональне проектування

1

 

 

83

^ Розв'язування задач на побудову

1

 

 

84

^ Розв'язування вправ.

1

 

 

85

^ Двогранний кут

1

 

 

86

Контрольна робота № 7

1

 

 

^ 4.2. Вимірювання відстаней і кутів у просторі

87

Вимірювання відстаней у просторі. Відстань від точки до прямої, від точки до площини

1

 

 

88

^ Відстань від прямої до площини, між площинами

1

 

 

89

^ Розв'язування задач. Самостійна робота

1

 

 

90

^ Вимірювання кутів у просторі. Кут між прямими

1

 

 

91

^ Кут між прямою і площиною

1

 

 

92

^ Кут між площинами

1

 

 

93

^ Розв'язування вправ. Самостійна робота

1

 

 

94

Контрольна робота № 8

 

 

 

Повторення

95

^ Геометричні перетворення графіків функцій. Степенева функція

1

 

 

96

^ Тригонометричні функції

1

 

 

97

^ Тригонометричні рівняння і нерівності

1

 

 

98

^ Рівняння вищих степенів

1

 

 

99

Ірраціональні вирази і рівняння

1

 

 

100

^ Відстані та кути у просторі . Площа ортогональної проекції многокутника

1

 

 

101

^ Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності прямих і площин

1

 

 

102

^ Підсумкова контрольна робота

1

 

 

103-104

Розв'язування задач підвищеної складності

1

 

 

105

Підсумок за рік

1

 

 
Похожие:

Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) icon6-й клас математика (4 год на тиждень, усього 140 год.) І семестр – 64 год, ІІ семестр – 76 год

Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) icon6-й клас математика (4 год на тиждень, усього 1 4 0 год.) І семестр – 64 год, ІІ семестр – 76 год

Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) iconМ. С. Якір Алгебра 11клас (Академічний рівень), Харків «Гімназія» 2011 3 год на тиждень у І семестрі 48 год, ІІ семестр 57год, Всьго 105 год № урок
Повторення навчального матеріалу за 10 клас Функції,рівняння і нерівності. Степенева функція
Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) iconМ. С. Якір Алгебра 11клас (Академічний рівень), Харків «Гімназія» 2011 3 год на тиждень у І семестрі 48 год, ІІ семестр 57год, Всьго 105 год № урок
Повторення навчального матеріалу за 10 клас Функції,рівняння і нерівності. Степенева функція
Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) iconВ. М. Владіміров Геометрія 11(академічний рівень) Київ «Генеза» 2011 2 год на тиждень: І семестр -32 год, ІІ семестр 38 год Всього за рік : 70 год № урок
Розкладання векторів за трьома некомпланарними векторами] Скалярний добуток векторів. Кут між векторами
Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) iconВ. М. Владіміров Геометрія 11(академічний рівень) Київ «Генеза» 2011 2 год на тиждень: І семестр -32 год, ІІ семестр 38 год Всього за рік : 70 год № урок
Розкладання векторів за трьома некомпланарними векторами] Скалярний добуток векторів. Кут між векторами
Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) icon7 клас Геометрія І семестр — 16 год. (1 год на тиждень)
Геометричні фігури. Точка. Пряма. Відрізок. Основні властивості вимірювання відрізків
Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту 10 клас 52 години (1,5 год на тиждень, із них 4 год резервних)
Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи
Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика 10-11 класи Академічний рівень 10 клас (105 год, 3 год на тиждень, 4 год резервний час)
Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки...
Математика. 10 клас. Рівень стандарту (Усього 105 год, І семестр — 48 год, 3 год на тиждень, II семестр — 57 год, 3 год на тиждень) iconКалендарно тематичне планування математика. 11 клас. Рівень стандарт (всього 105 годин) І семестр – 48 годин, ІІ семестр – 57 годин, 3 години на тиждень
Повторення основних означень і теорем про перпендикулярність прямих і площин у просторі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы