І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік icon

І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік

НазваниеІ. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік
страница2/3
Дата конвертации10.09.2013
Размер0.64 Mb.
ТипДокументы
1   2   3

Разом з тим, адміністрація бачить низку недоліків у підготовці та проведення виховних заходів у класах: пасивність низки учнів, не завжди враховуються інтереси і вік дітей, не всі заходи проводяться в системі та дозволяють досягти поставленої мети виховної роботи класного керівника.

Позитивною тенденцією останніх років є те, що учні, класні керівники та керівники гуртків стали активніше використовувати інформаційно-комунікативні технології при проведенні класних годин, звітів про роботу, презентації свого досвіду.

Порівняльний моніторинг використання ІКТ в роботі класних керівників за останні три роки можна побачити на діаграмі.

Кількість класних керівників, використовують ІКТ у виховній роботі за період 2011-2013 роківУ 2012-2013 навчальному році успішно пройшли курсову перепідготовку в СІПО СМГУ 3 класних керівника.

Активну допомогу в роботі класних керівників надає соціально-психологічна служба школи, яку очолює соціальний педагог школи Прокопенко Т.Ф. Регулярно проводиться діагностика з метою вивчення особистісних особливостей учнів. Були підготовлені виступи на батьківські збори, МО класних керівників, ведеться індивідуальна робота з учнями і класними керівниками. Заступник директора з ВР Демченко Я.П. продовжувала роботу в Раді виховної роботи міста, будучи координатором ЗДВР по Гагарінському району. За підсумками року була нагороджена грамотою ІПО СМГУ за високу педагогічну майстерність та інноваційну діяльність.

Результат:

1. В цілому роботу методичного об'єднання класних керівників можна вважати задовільною.

2. За останні 5 років практично 100% класних керівників пройшли перепідготовку на курсах СІПО СМГУ.

Проблемне поле:

1. Найбільші труднощі класні керівники відчувають при плануванні роботи, аналізі та самоаналізі виховної роботи, формуванні та контролі органів учнівського самоврядування в класі, контроль над роботою на пришкільній ділянці класу.

^ Можливі шляхи подолання недоліків:

1. Доцільним буде надалі приділити увагу теоретичній підготовці з використанням методичної педагогічної та психологічної літератури.

2. Використовувати різноманітні форми роботи з учнями.

Метою управлінсько-педагогічного контролю у школі є забезпечення чіткого функціонування навчально-виховного процесу та створення умов для її розвитку, підтримка творчого розвитку кожного учня і кожного учителя.

За результатами контролю заступником директора з ВР було підготовлено виступи й доповіді на педраді, на нарадах при директорові, на засіданнях МО; складені аналітичні довідки, накази.

За останні роки найбільш важливими досягненнями колективу школи є наступні:

• більш ефективним стало педагогічний вплив на процес розвитку особистості дитини, формування його морального, пізнавального, комунікативного, естетичного, трудового, фізичного потенціалу;

• відбувається інтеграція навчального і виховного процесів в розмірі цілей і завдань виховання;

• спостерігається зростання задоволеності учнів та батьків виховною роботою школи (результати анкетування та усні відгуки);

• продовжують розвиватися форми взаємодії сім'ї і школи, такі як: святкові спільні вечори, звіти дітей перед батьками, батьківські лекторії;

• класними керівниками усвідомлена корисність роботи з формування самостійності та згуртованості дитячого колективу, необхідність діагностичної роботи з вивчення особистості, згуртованості дитячого колективу, необхідність вдосконалення форм і методів виховання через підвищення майстерності класного керівника;

• активізувалася робота щодо участі класних керівників і школярів у творчих і професійних конкурсах.

• дбайливо зберігаються і примножуються традиції школи;

• ведеться постійна співпраця та взаємодія з організаціями - суб'єктами системи виховання.

Можна вважати, що, в цілому, педколектив приділяв велику увагу питанням виховання. Усі заплановані заходи відповідали віковим і психологічним особливостям дітей, були спрямовані на реалізацію поставлених завдань, і мали місце у виховній системі школи.

^ Позитивні результати:

1. Якісно змінився підхід класних керівників до розробки та впровадження в практику програм духовно-морального виховання учнів.

^ Проблемне поле:

1. Продовжити формування інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість учня. Формування в учнів у загальноосвітніх класах вольових якостей, прагнення вчитися успішно.

2. Недостатнє використання класними керівниками різних методик діагностування морального рівня учнів та корекції виховного впливу на них відповідно до отриманими результатами.

^ Можливі шляхи подолання недоліків:

1. Класним керівникам удосконалювати методи стимулювання успішності у подоланні труднощів учнями; приділяти більше уваги в загальноосвітніх класах різним інтелектуальним турнірам, цікавим предметним матеріалами, які допомогли б зацікавити учнів; а також проводити спільно з психологом тренінги, що допомагають сформувати необхідні якості характеру для успішного навчання.

2. Адміністрації своєчасно направляти, відстежувати, стимулювати роботу класних керівників з використання різних методів діагностики рівня вихованості учнів, корекції у зв'язку з отриманими результатами своєї виховної діяльності в цьому напрямку.


ІІ. Мета і завдання виховної роботи школи на 2013-2014 навчальний рік     

Педагогічний колектив школи в 2012-2013 навчальному році працює над вивченням теми: «Створення умов для ефективної особистісної самореалізації учнів засобами використання сучасних освітніх технологій»

^ Метою виховної роботи школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті

Реалізації даної теми буде сприяти рішенню наступних завдань:

 • формувати інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість учня;

 • розвивати творчий потенціал учнів;

 • підвищувати рівень моральності і правової культури учнів за результатами

діагностування учнів;

 • надавати підтримку розвитку учнівського самоврядування.

^ Основні напрямки виховання сплановані відповідно:

Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України,

Концепції національно-патріотичного виховання молоді;

Програм з превентивного виховання відповідно до Закону України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»;

Законом України від 21.06.2001 № 2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;

Постановою Кабінету Міністрів України від 3.09.2009 р. «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року »,

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 г. № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2011-2015 роки»,

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року»,

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року ».

Основні завдання профілактики правопорушень визначені наказом від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушення серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»;

програм з розвитку громадянського суспільства;

проекту Концепції галузевої програми сімейного виховання в системі освіти України "Щаслива сім'я" на 2013-2022 роки;

по напрямку підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів; наказу МОіН України «Про розвиток органів учнівського самоврядування», Програми «Обдаровані діти», Програми розвитку мережі шкіл сприяння здоров'я, екологічних акцій («Красу і затишок шкільному двору» і т.д.), програм «Школа проти СНІДу», «Рівний-рівному», «Корисні звички» і т.д.


ІІІ. Наради при заступнику директора з ВР


Місяць

Тема

Серпень

1. Про підсумки оздоровлення учнів школи у літній період.

2. Про підготовку і проведення свята Першого дзвоника і Дня знань.

3. Про подальше навчання та працевлаштування учнів 9-11 класів

Вересень


1. Про організацію самоврядування у класах, про роботу дитячих шкільних організацій.

2. Про організацію чергування по школі

3. Про ведення документації класними керівниками, ПО, керівниками гуртків.

4. Про підготовку до проведення загальношкільних заходів

Жовтень


1. Про планування роботи на осінні канікули.

2. Про якість проведення виховних годин.

3. Про підготовку до проведення загальношкільних заходів


Листопад


1. Про якість проведення виховних годин.

2. Про підготовку до проведення загальношкільних заходів

3. Про чергування по школі..

Грудень


1. Про проведення Новорічних та Різдвяних свят.

2. Про планування роботи на зимових канікулах.

3. Про виконання планів виховної роботи за І семестр.

4. Про відвідування учнями школи

Січень


1. Про організацію проведення вечора зустрічі шкільних друзів.

2. Про підготовку до проведення загальношкільних заходів

3. Про підготовку до педагогічної ради з питань виховної роботи


Лютий

1.Про підготовку до проведення загальношкільних заходів

2. Про чергування по школі..

Березень


1. Про складання планів роботи на весняні канікули.

2. Про профілактику правопорушень серед учнівської молоді.

3.Про якість проведення виховних годин.

Квітень


1.Про підготовку до проведення загальношкільних заходів

2. Про чергування по школі..

Травень


1. Про виконання плану виховної роботи за 2013/2014 н. р.

2.Про підготовку проведення свята “Останього дзвоника”.

3. Про стан відвідування учнями навчального закладу

4.Про організацію роботи літнього оздоровчого закладу з денним перебуванням.IV. Наради при директорі


Місяць

Тема

Вересень


 • Планування роботи класними керівниками

 • Зайнятість учнів у позаурочний час

 • Результати працевлаштування учнів 9, 11-х класів

 • Облік дітей, які підлягають навчанню помікрорайону

Жовтень


 • Проведення місячника правових знань та профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі

 • Стан профілактичної роботи з запобігання бездоглядності та правопорушенням учнів


Листопад


 • Робота класних керівників які атестуються

 • Відвідування учнями навчального закладу

 • Організація роботи ради учнівського самоврядування

Грудень


 • Виконання планів виховної роботи за І семестр

 • Робота з батьками

Січень


 • Організація чергувань учнів та вчителів у II семестрі

 • Відвідування учнями навчального закладу

 • Ведення щоденників учнями10 класів

Лютий

 • Контроль за ходом атестації педагогічних працівників

(класних керівників)

Березень


 • Організація роботи під час весняних канікул

 • Відвідування учнями навчального закладу

Квітень


 • Проведення двомісячника з благоустрою території школи

 • Проведення місячника екологічних знань

 • Проведення Дня цивільної оборони

 • Відвідування учнями навчальних занять

Травень


 • Відвідування учнями навчального закладу

 • Організація літнього оздоровлення учнів.

 • Організація обліку дітей і підлітків шкільного віку

Червень

 • Виховна робота школи в 2013-2014 навчальному році

 • Підсумки курсової перепідготовки класних керівників у 2013-2014 н.р.
^ V. Підготовка та проведення педагогічної ради з питань виховання

Заходи

Термін

Творча група

Педрада "Роль класного керівника в становленні класного колективу та його вплив на формування особистості кожного учня".


лютий

Волошинська Т.М., Демченко Я.П., Черниш Г.М., творча група класних керівників

^ VI.Моніторинг ВР

Місяць

Тема

Вересень
Жовтень

Діагностика рівня вихованості 5-11 класи

Листопад

Вивчення задоволеності батьків роботою школи

Грудень

Визначення рівня розвитку самоврядування у класі

Січень
Лютий

Вивчення згуртованості класного колективу

Березень

Ступінь вивчення задоволеності учнів шкільним життям5-11 класи

Квітень

Діагностика рівня вихованості 5-11 класи

Травень
^ VII.Контрольно-аналітична діяльність заступника директора з виховної роботи

Термін

Здійснення внутрішкільного контролю

Підготовка наказів, розпоряджень, аналітичних довідок

Питання, що підлягають контролю

Мета

Форми контролю

Вид

Підсумки

Весь період

Досягнення класів у різних видах діяльності

Аналіз активності класів і результативність

Складання рейтингу

Т

Рейтингова таблиця

Підсумковий аналіз ВР за рік

Вересень

Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню

Аналіз вступу дітей мікрорайону до школи


Підтвердження

Т

Звіт РВО, нарада при директорі
Працевлаштування випускників 9,11 класів

Аналіз працевлаштування випускників 9,11 класів

Підтвердження

Т

Звіт РВО,

нарада при директорі
Планування роботи класними керівниками

Аналіз ведення ділової документації, постановка цілей і завдань

Перевірка планів

О

Довідка,

нарада при директорі

Довідка «Про результати планування роботи класними керівниками на І семестр»

Зайнятість учнів у позаурочний час

Вивчити зайнятість учнів у позаурочний час і охоплення їх гурткової роботою

Інформація, перевірка журналів гурткової роботи

Т

Довідка, нарада при директорі

Довідка «Про зайнятість учнів у позаурочний час і охоплення їх гуртковою роботою»

Рейди «Чергування», «Шкільна форма», «Урок»

Контроль чергування класів по школі, наявності шкільної форми, профілактика запізнень.

Спостереження

Т

Інформація

Інформація на ІМН класних керівників і педколективу

Жовтень

Вивчення стану відвідування учнями школи

Аналіз відвідування учнями школи

Звіти класних керівників

Т

Інформація
Облік зайнятості учнів окремих категорій у позаурочний час


Вивчити зайнятість окремих категорій учнів у позаурочний час

Співбесіда з учнями

Т

Інформація
Перевірка щоденників учнів 5класів


Аналіз якості перевірки щоденників учнів 5 класів класними керівниками.

Вибіркова перевірка щоденників учнів

Т

Довідка

Довідка

«Про перевірку щоденників учнів 5 класів»


Листопад

Класно-узагальнюючий контроль 5-х класів. Наступність

Відвідування класних годин, уроків,

Спостереження

К-У

Дані в загальну довідку

Довідка «Про підсумки вивчення наступності в 5-х класах»

Робота класних керівників які атестуються

Аналіз роботи класних керівників, які підлягають атестації

Відвідування заходів, класних годин

П

Інформація, нарада при директорі

Інформація для узагальнення

Грудень

Рівень класного самоврядуванняАналіз роботи органів класного самоврядування у школі

Анкетування

Т

Довідка

Довідка

«Про результати вивчення рівня розвитку класного самоврядування»

Робота з профілактики правопорушень протягом

І семестру


Аналіз роботи щодо профілактики бездоглядності та правопорушень

Бесіда з соціальним педагогом, класними керівниками

Т

Довідка

Довідка

«Про стан роботи щодо профілактики бездоглядності та правопорушень

в учнівському середовищі»

Результативність виховної роботи за І семестр


Аналіз виховної роботи школи за І семестр

Звіти класних керівників, педагога-організатора

Т

Довідка

Довідка «Про стан виховної роботи школи за І семестр»

Вивчення стану відвідування учнями школи

Аналіз роботи класних керівників з вивчення відвідування учнями школи

Звіти класних керівників

Т

Довідка

Довідка «Про стан відвідування учнями школи за І семестр»

Забезпечення безпеки дітей під час проведення новорічних свят. Інструктажі з ТБ

Своєчасне проведення інструктажу класними керівниками з техніки безпеки і правил з ТБ підчас канікул

Опитування класних керівників, перевірка журналів

Т

Графік, наказ

Наказ

Січень

Ведення щоденників учнями10 класів

Аналіз системності контролю класного керівника за веденням щоденників

Перевірка щоденників учнів

Т

Інформація,

нарада при директорі

Інформація на ІМН

Коригування планів виховної роботи на ІІ семестр

Аналіз виконання планів ВР класних-ми керівниками за І семестр. Надання корекційно-методичної допомоги класним керівникам при плануванні на II семестр

Співбесіди з класними керівниками, перевірка планів

О

Довідка

Довідка

«Про підсумки вибіркової перевірки планів виховної роботи класних керівників за І семестр»

Контроль за ходом атестації педагогічних працівників (класних керівників)

Вивчення педагогічної діяльності педагогічного працівника. Результативність

Відвідування уроків, позакласних заходів, співбесіда

П

Інформація,

нарада при директорі

Інформація на ІМН

Заходи до педради по ВР

Аналіз підготовки та проведення заходів, відповідність темі педради

Відвідування заходів

Т

Наказ

Наказ «Про підготовку до педради "Роль класного керівника в становленні класного колективу та його вплив на формування особистості кожного учня" "

Лютий

Заходи до педради по ВР

Аналіз підготовки та проведення заходів, відповідність темі педради

Відвідування заходів

Т

Педрада

Педрада "Роль класного керівника в становленні класного колективу та його вплив на формування особистості кожного учня".

Контроль за ходом атестації педагогічних працівників (класних керівників)

Вивчення педагогічної діяльності педагогічного працівника. Результативність

Відвідування уроків, позакласних заходів, співбесіда

П

інформація,

нарада при директорі

Інформація на ІМН

Березень

Перевірка діяльності класних керівників

Оцінка рівня виховної роботи

Відвідування заходів, перевірка документації, співбесіда, анкетування

П

Підсумкове засідання МО КК

Інформація

Вивчення стану відвідування учнями школи

Аналіз відвідування учнями школи

Звіти класних керівників

Т

Інформація
Квітень

Робота класних керівників з батьками

Вивчення форм роботи з батьками, якість проведення та тематика батьківських зборів

Відвідування класних заходів та батьківських зборів

Т

Підсумкове засідання МО КК

Інформація

Проведення правових тижнів у 2013-2014 навчальному році

Аналіз проведених заходів та участі класів

Відвідування заходів

Т

Підсумкове засідання МО КК

Інформація

Рівень вихованості учнів школи

Аналіз рівня вихованості учнів школи

Анкетування

Т

Довідка

Довідка «Про стан рівня вихованості школярів»

Травень

Участь класів та класних керівників у виховній роботі

Аналіз участі класів та класних керівників у виховній роботі

Підсумки заходів


Т

Підсумкове засідання МО КК

Рейтингова таблиця

Червень

Підсумки курсової перепідготовки класних керівників у 2013-2014 навчальному році

Аналіз проходження курсів класними керівниками у 2013-2014 н. р.

Звіт курсантів

Т

Інформація, нарада при директорі

Інформація

Виховна робота школи в 2013-2014 навчальному році

Аналіз виховної роботи

Звіти КК, ПО, звіти класів. Співбесіда аналіз участі у заходах

Т

Нарада при директорі

Аналіз виховної роботи школи за навчальний рік
1   2   3
Похожие:

І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconПротокол № погоджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік
І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо планування виховної роботи з класним колективом. Засідання
Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2012-2013 н р. Про ведення документації класного керівника
І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури на 2012 2013 навчальний рік
Вступна частина. Аналіз роботи рмо за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р та основні завдання на новий навчальний рік
І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconПлан виховної роботи теребовлянської сш №3 з поглибленим вивченням іноземних мов на 2012 2013 навчальний рiк змiст аналіз виховної роботи Теребовлянської сш №3 з поглибленим вивченням іноземних мов за 2011-2012 навчальний рік
Прямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм та шкільної виховної...
І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconАналіз виховної роботи сзш №14 за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність...
І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи комісії на 2012 -2013 н р
Аналіз роботи за рік та перспективне планування роботи шк на наступний навчальний рік
І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р та основні завдання на новий навчальний рік
І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconПланробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Аналіз роботи рмо заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів за 20010-2011 навчальний рік
І. Аналіз стану виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації на 2012-2013 навчальний рік
Розділ І. Аналіз результатів діяльності районного методичного кабінету у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы