План роботи методичного об\

План роботи методичного об'єднання класних керівників 5-11 класів Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 з російською та українською мовами навчання Севастопольської міської Ради на 2013-2014 навчальний рік

НазваниеПлан роботи методичного об'єднання класних керівників 5-11 класів Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 з російською та українською мовами навчання Севастопольської міської Ради на 2013-2014 навчальний рік
Дата конвертации10.09.2013
Размер190.48 Kb.
ТипПлан

ЗАТВЕРДЖУЮ УЗГОДЖЕНО

Директор зош № 37 ЗДВР зош № 37

______ Т.М.Волошинська ______Я.П.Демченко

«___» вересня 2013 р. «___» вересня 2013 р.


ПЛАН РОБОТИ

методичного об'єднання

класних керівників 5-11 класів

Севастопольської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37

з російською та українською мовами навчання

Севастопольської міської Ради

на 2013-2014 навчальний рік

Обговорено на засіданні

МО класних керівників


м. Севастополь


І. Вступ:

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.


^ Проблема над якою працює педагогічний колектив школи:

«Створення умов для ефективної особистісної самореалізації учнів засобами використання сучасних освітніх технологій»


^ Проблема, над якою працює шкільне методичне об’єднання класних керівників:

«Використання сучасних педагогічних технологій у процесі виховної роботи».


Голова методичного об’єднання: Черниш Г.М. – вчитель ОМ та ХК, «спеціаліст вищої категорії».


ІІ. Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників за 2012-2013 навчальний рік:

Методичне об'єднання класних керівників у 2012-2013 навчальному році працювало над проблемою «Діяльність класного керівника щодо спрямування зусиль школи, сім’ї та громадськості на формування активного громадянина сучасного суспільства», спираючись при цьому на методичну тему школи.    

^ Мета роботи методичного об’єднання класних керівників –

розвиток сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищення його мотивації на освіту, формування якостей інноваційної особистості.

^ Основні завдання шкільного методичного об’єднання класних керівників:

1. підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

2. забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

3. озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

4. вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

5. координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

6. сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Методичне об'єднання класних керівників у 2012-2013 навчальному році включало 15 осіб. Голова методичного об’єднання: Черниш Г.М. – вчитель ОМ та ХК, «спеціаліст вищої категорії».

Наступні діаграми показуют наскільки досвідчені класні керівники входять до складу МО класних керівників 5-11 класів


^ Рівень педагогічної майстерності класних керівників

Стаж роботи класним керівником


^ Протягом 2012-2013 навчального року було проведено 5 пленарних засідань.

Термін

Зміст роботи


Вересень - жовтень

(Організаційне)


Листопад-грудень

Тема: Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості


Січень-лютий

Тема: Удосконалення родинного виховання учнів


Березень-квітень

Тема: Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання.


Травень

Тема: Сутність і особливості розвитку особистості.


Для розв’язання проблемної теми МО на пленарних засіданнях розглядались питання щодо формування у школярів високої громадянської активності. Планування велося за результатами діагностування класних керівників та учнів.

На засіданнях МО вивчався кращий педагогічний досвід класних керівників школи, проводились рольові ігри, психологічні тренінги, що сприяло підвищенню рівня фахової компетентності класних керівників, допомагало розвитку ерудиції, загальної культури педагогів.

В результаті проведеної роботи зріс рівень вихованості учнів, створились умови щодо виявлення індивідуального підходу до кожної дитини, зміцніла співпраця учителів і органів шкільного самоврядування, класних керівників і батьківської громадськості.

^ Моніторинг рівня вихованості учнів

Класний керівник

Клас

Коефіцієнт

вихованості

2010-2011 навчальний рік

Коефіцієнт

вихованості

2011-2012 навчальний рік

Коефіцієнт

вихованості

2012-2013 навчальний рік

Порівняння

за три роки

Захарчук В.В.

11-а

75,8

75,2

76,6

+0,8

Чечет С.В.

11-б

85,7

87,1

88,2

+2,5

Черниш Г.М.

10-а

81,2

82

82,2

+1

Солтис О.І.

10-б

76,2

76,4

78,6

+2,4

Мазаєва Н.В.

9-а

84

84,9

85,4

+1,4

Чугунова Л.П.

9-б

85,5

86,1

87,2

+1,7

Мурадян А.С.

8-а

84,4

85

85,5

+1,1

Паламарчук І.М.

8-б

74,2

74,7

75,2

+1

Макарова І.О.

7-а

82,7

83,9

84,7

+2

Чаусова Т.М.

7-б

77,9

78,2

77,9

=

Пітерова І.А.

7-в

83,2

84,8

85,4

+2,2

Шеремет О.А.

6-а

75,6

76,2

77,1

+1,5

Артамонова Л.В.

6-б

74,6

73,5

74,6

=

Биченко М.М.

5-а

81,2

82,5

83,5

2,3

Якімова А.Ф.

5-б

79,7

81,1

82,7

+3


Протягом навчального року такі класні керівники як Якімова А.Ф., Шеремет О.А., Макарова І.О., Пітерова І.А., Черниш Г.М. творчо підходили до організації і проведення різноманітних виховних заходів, активно використовували сучасні форми організації виховної діяльності з учнями, постійно співпрацювали із шкільним психологом і соціальним педагогом.

В кінці навчального року було проведено анкетування «Цікаві заходи» серед учнів 5-11 класів (в анкетуванні прийняло участь 341 учень з 370). Найцікавішими заходами протягом 2012-2013 навчального року учні вважають:

свята у класних колективах – 52

виховні години – 44

волонтерські акції – 29

екскурсії – 47

загальношкільні конкурсі – 121

спортивні змагання – 19

зустрічі з цікавими людьми – 18

участь у проектах - 11


^ Результати анкетування відображено в діаграмі,(%):Результати анкетування свідчать про те, що учні 5-11 класів вважають ефективними формами роботи проведення загальношкільних конкурсів і свят у класних колективах.

Аналізуючи роботу методичного об’єднання класних керівників можна зробити висновок про те, що класні керівники підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними учасниками акцій, проектів учнівського самоврядування. Недостатньою є робота класних керівників щодо друку матеріалів з виховної роботи у фахових виданнях.

Слід зазначити, що в закладі створені всі необхідні умови щодо створення виховних систем в учнівських колективах. Класні керівники школи мають певний досвід та напрацювання з питань виховної роботи. Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі. Класні керівники мають досвід роботи з проектних виховних технологій, що дає підстави для подальшої проектної діяльності за напрямками виховання.

Класний керівник має бути яскравою, інтелегентною, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, прагнути до постійного вдосконалення, духовного зростання. Становлення таких якостей особистості педагога має забезпечувати методична робота з класними керівниками як складова частина всієї методичної роботи закладу.

Аналіз роботи членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми методичного об’єднання реалізовано в повній мірі. У 2013-2014 навчальному році члени методичного об’єднання класних керівників продовжать роботу щодо реалізації науково-методичної проблеми школи «Створення умов для ефективної особистісної самореалізації учнів засобами використання сучасних освітніх технологій» та над вирішенням наступних завдань:

1. Затвердити проблемне питання методичного об’єднання класних керівників на 2013-2014 навчальний рік «Використання сучасних педагогічних технологій у процесі виховної роботи».

2. Класним керівникам 5-11 класів:

2.1. Продовжити роботу щодо підвищення професійної майстерності.

2.2. Систематизувати взаємовідвідування класних годин.

2.3. Впровадити нові інформаційні технології в роботу кожного класного керівника.

2.4. Використовувати нові форми взаємної педагогічної діяльності.

2.5. Протягом 2013-2014 навчального року організувати роботу щодо реалізації проблемного питання «Використання сучасних педагогічних технологій у процесі виховної роботи».


Керівник МО класних керівників Г.М. Черниш


^ 1. Мета роботи методичного об’єднання класних керівників –

Безперервне вдосконалення форм і методів роботи класного керівника у виховному процесі.

^ 2. Основні завдання шкільного методичного об’єднання класних керівників:

1. активне включення класних керівників в науково-методичну, інноваційну, дослідно-педагогічну діяльність;

2. організація інформаційно-методичної допомоги класним керівникам у вдосконаленні форм і методів організації виховної роботи;

3. створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація власного досвіду;

4. розвиток інформаційної культури педагогів та використання інформаційних технологій у виховній роботі;

5.формування у класних керівника теоретичної та практичної бази для моделювання системи виховання в класі.


^ 3. Функції методичного об’єднання класних керівників:

1. Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності класних колективів.

2. Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

3. Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.

4. Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

5. Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду класних керівників.

6. Оцінює роботу членів об’єднання, подає адміністрації школи пропозиції щодо заохочення класних керівників.


^ План пленарних засідань методичного об’єднання класних керівників

Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37

з російською та українською мовами навчання

Севастопольської міської Ради

на 2013-2014 навчальний рік


^ ЗАСІДАННЯ № І

(Організаційне)

Вересень - жовтень

п\п


Зміст


Відповідальні
 1. Аналіз виховної роботи за 2012 - 2013 навчальний рік;
 1. Обговорення проекту плану навчально-виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік та плану МО;
 1. Обговорення тим самоосвіти з проблем виховної роботи.

 2. Вивчення утруднень вчителів у вихованні учнів.
ГМО


ГМО


ЗДВР


ЗДВР^

ЗАСІДАННЯ № ІІ


Тема:

«Нові підходи до організації виховного процесу в класному колективі».

Листопад-грудень

п\п


Зміст


Відповідальні
 1. Формування і розвиток класного колективу, органів його самоврядування;
 1. Адреси цікавого досвіду;
 1. Виховна система школи як умова творчого розвитку особистості.
ЗДВР


ГМО


ЗДВР
^ ЗАСІДАННЯ № ІІІ

Тема:

«Роль класного керівника в становленні класного колективу

та його вплив на формування особистості кожного учня»

Січень-березень

п\п


Зміст


Відповідальні
 1. Проектна майстерня «Моделювання виховної системи класу»;
 1. Вивчення особистості та рівня розвитку класного колективу;
 1. З досвіду роботи класних керівників;
 1. Аналіз виховної роботи за перше півріччя.

ЗДВР


ПШ


КК


ЗДВР

^

ЗАСІДАННЯ № ІV


Тема:

«Самоосвіта класних керівників - одна з умов успіху в організації виховної роботи»

Квітень - травень

п\п


Зміст


Відповідальні
 1. Звіт класних керівників за темами самоосвіти;
 1. Представлення проектів виховної системи класу;
 1. Звіт про виконану роботу;
 1. Організація літнього відпочинку дітей.
КК


КК


ГМО


ЗДВР
Інструктивно-методичні наради класних керівників

з питань організації виховної діяльності

Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37

з російською та українською мовами навчання

Севастопольської міської Ради

на 2013-2014 навчальний рік

Місяць

Тема

ВЕРЕСЕНЬ


 1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника.

 2. Планування виховної роботи з класними керівниками

ЖОВТЕНЬ


  1. Методика вивчення особистості учнів з метою спонукання її до самовиховання.

  2. Співпраця, співуправління, співтворчість як провідні методи організації виховної діяльності.


ЛИСТОПАД


   1. Вплив класного колективу на особистість учнів. Учитель і класний колектив.

   2. Діяльність класного керівника щодо здійснення взаємодії школи та сім'ї у вихованні школярів.

   3. Єдність вимог педагогічного колективу до поведінки учнів.

ГРУДЕНЬ


1. Концепція роботи класного керівника в сучасній школі.

2. Виховання як процес управління розвитком особистості.

СІЧЕНЬ


 1. Проблеми, пошуки, знахідки у виховній діяльності педагогічного колективу на сучасному етапі.

 2. Панорама діяльності виховної роботи класного керівника в рамках виховної системи школи.

 3. Інформаційно-аналітична діяльність класного керівника в сучасній школі


ЛЮТИЙ


 1. Система виховної роботи класного керівника на основі діагностики (з досвіду роботи).

 2. Виховна система як умова творчої співпраці дітей, педагогів і батьків.

 3. Сучасні підходи до формування загальної культури школяра.

БЕРЕЗЕНЬ


 1. Вчитель і учень: система взаємин.

 2. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні школярів.

КВІТЕНЬ


 1. Індивідуальна робота з учнями: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення.

 2. Виховна система класу і управління її розвитком.

ТРАВЕНЬ


 1. Активні форми і методи виховної роботи в класі.

 2. Система роботи школи з перевиховання важких учнів.

 3. Підвищення рівня вихованості, критерії вихованості учнів.План роботи методичного об’єднання класних керівників

Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37

з російською та українською мовами навчання

Севастопольської міської Ради

на 2013-2014 навчальний рік

Термін

Зміст роботи

Вересень


1. Затвердження перспективного плану роботи шкільного МО класних керівників на 2013-2014 навчальний рік

2. Проведення анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі (протягом місяця)

Вересень, січень

Затвердження і перевірка планів роботи класних керівників на І та ІІ семестр

Протягом року

Консультації з питань виховної роботи для класних керівників

Протягом І семестру

Відвідування уроків та виховних заходів класного керівника, який працює в п’ятому класі в рамках адаптації учнів до середньої школи

Жовтень


Проведення анкетування учнів 5 класу з метою виявлення рівня адаптації

Протягом року

Відвідування уроків та виховних заходів класних керівників

Протягом року

Організація роботи творчих і проблемних груп

Протягом року

Діагностика розвитку класних колективів

Протягом року

Спільна діяльність соціально-психологічної служби школи з класними керівниками щодо вивчення розвитку особистості у класному колективі

Протягом року

Школа молодого класного керівника

Протягом року

Огляд методичної літератури з питань організації виховної діяльності

Протягом року

Участь у місячниках і предметних тижнях

Протягом року

Проведення теоретичних семінарів, круглих столів, тощо

Травень

Аналіз діяльності класного керівника^ Тематика консультацій для класних керівників

Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37

з російською та українською мовами навчання

Севастопольської міської Ради

на 2013-2014 навчальний рік


^ Час проведення

Тематика консультацій


ВЕРЕСЕНЬПланування виховної роботи класного керівника.ЖОВТЕНЬОсобистісно-орієнтований навчально-виховний процес як одна з умов розвитку обдарованості школяра.


ЛИСТОПАДЄдність урочної, позаурочної та позашкільної роботи - основа реалізації права кожної дитини на творчий розвиток.


ГРУДЕНЬРоль учнівського самоврядування в системі виховної роботи класного керівника.


СІЧЕНЬПідготовка та проведення виховного заходу.ЛЮТИЙМоделювання виховної системи класу.БЕРЕЗЕНЬМетодика колективної творчої діяльності.


КВІТЕНЬАктуальність проблеми творчого розвитку дітей як чинника оптимізації виховного процесу.


ТРАВЕНЬІнноваційні процеси в галузі виховання та їх облік в роботі класного керівника.^ План роботи школи молодого класного керівника

Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37

з російською та українською мовами навчання

Севастопольської міської Ради

на 2013-2014 навчальний рік

^ Час проведення

Зміст

Відповідальні

ВЕРЕСЕНЬ


1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника.

2.Планування виховної роботи з урахуванням сучасних вимог.

ЗДВР

ЖОВТЕНЬ


1.Психолого-педагогічна компетентність класного керівника.

2. Оформлення класних куточків, літописів.

3.Про порядок проведення навчальних екскурсій .

П, КМО

ЛИСТОПАД


1.Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у

поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження

2.Взаємодія класного керівника з батьками класу.

3.Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у

поведінці учнів.

СП

ГРУДЕНЬ


1. Педагогічні технології виховної роботи з учнями щодо реалізації основних напрямів діяльності класного керівника.

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів, потреб.

3.Методи виховання школярів. Основні напрями завдання і орієнтовні форми.

П, ЗДВР

СІЧЕНЬ


1. Самоаналіз виховної діяльності

2. Робота класного керівника з активом класу.

3. Психолого-педагогічні основи спілкування з учнями.

ЗДВР, ПО, П

ЛЮТИЙ


1.Система роботи класного керівника в сучасній школі.

2. Система роботи класного керівника з дітьми девіантної поведінки.

3.Методика підготовки та проведення класних виховних заходів.

КМО

БЕРЕЗЕНЬ


1. Виховання: взаємодія з родиною школяра .

2.Нові форми групової роботи з дітьми. КТС.

3. Модель діяльності класного керівника.

ЗДВР

КВІТЕНЬ


1.Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.

2. Нові підходи до проведення батьківських зборів.

ЗДВР

ТРАВЕНЬ


1. Роль сучасних мас-медіа у розвитку єдиного виховного простору в умовах модернізації системи освіти.

2. Особистісно-діяльний підхід до виховання дітей як умова підвищення ефективності виховного процесу в сучасному освітньому закладі.

ЗДВР

ЗДВР- заступник директора з ВР, СП – соціальний педагог, П - психолог, ПО – педагог-організатор, КМО – керівник МО класних керівників


Структура методичної роботи

з класними керівниками

Похожие:

План роботи методичного об\І. Опис виховної системи роботи школи
Проект "Виховна система Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 з російською та українською мовами навчання Севастопольської...
План роботи методичного об\Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу
...
План роботи методичного об\План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів назва предмету Краснодонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О. Горького 2011 2012 навчальний рік
Організація самоосвіти та визначення тематики самоосвітньої діяльності педпрацівників школи
План роботи методичного об\План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік
Робота з формування в учнів самостійності, менеджменту, свідомого ставлення до навчальної праці
План роботи методичного об\План роботи навчального кабінету народознавства на 2012-2013 навчальний рік
Оглядова екскурсія «Музей Хліба – складова навчально-виховного процесу школи» (російською та українською мовами)
План роботи методичного об\Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол
Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 «Про затвердження...
План роботи методичного об\Розклад уроків Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області на 2012 – 2013 навчальний рік
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області
План роботи методичного об\Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
Харківської області», наказу відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації від 30. 05. 2013 №203 «Про затвердження...
План роботи методичного об\Річний план роботи Розбишівської загальноосвітньої школи на 2013-2014 навчальний рік
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2013-2014 навчальний рік
План роботи методичного об\Розклад уроків Харківської загальноосвітньої школи I –ііі ступенів №40 Харківської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік ( школа іі-іііступеня)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы