Проблема, над якою працює шкільне методичне об\

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників

НазваниеПроблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників
Дата конвертации10.09.2013
Размер89.32 Kb.
ТипПлан роботиПлан

роботи методоб'єднання класоводів і класних керівників

Острійківської ЗОШ І –ІІІ ступенів

у 2012 – 2013 н.р


Класний керівник творить найбільше

багатство суcпільства - Людину...

В.О.Сухомлинський


Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є:

- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

- залучення молоді до національної та світової культури;

  - збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

  - виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

  - забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Для реалізації цих завдань у школі адаптовано програму виховної роботи навчального закладу «Ключі до успіху», яка охоплює всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне, сімейне, національне.  

Для реалізації виховної програми в школі створено методичне об'єдання класних керівників – структурного підрозділу внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

^ Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників:

« Розвиток вільної у творчості та інтелектуальній культурі особистості, здатної адаптуватися у соціумі, самореалізуватися»

1. Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів; 

 •  координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;

 • оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед аміні стацією школи про заохочення класних керівників.

3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • список членів методичного об'єднання;

 • річний план роботи методичного об'єднання;

 • протоколи засідань методичного об'єднання;

 • аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).

^ Перспективний план роботи шкільного методичного об'єднання класних керівників 

І. Склад шкільного методичного об'єднання класних керівників: 

1 клас – Мельниченко Тамара Олександрівна

2 клас – Щербина Наталія Василівна

3 клас – Закрасняна Віра Василівна

4 клас - Чернишенко Зінаїда Іванівна

5 клас – Овчаренко Оксана Іванівна

6 клас – Голуб Олександра Вікторівна

7 клас – Пилипенко Тетяна Василівна

8 клас – Мужицький Сергій Ігорович

9 клас - Метенко Катерина Миколаївна

10 кла – Уніжук Валентина Дмитрівна

11 клас - Чорноморець Тамара Миколаївна


^ Алгоритм діяльності класного керівника з реалізації програми виховання учнів

«Ключі до успіху»

 

- вивчити програму виховання учнівської молоді «Ключі до успіху»;

- скласти проект плану (програми) організації життєдіяльності учнівського колективу за ціннісними ставленнями Програми на навчальний рік;

- розробити, враховуючи особливості класного колективу, психологічні особливості підлітків класу, модель випускника школи;

- провести моніторинг ціннісних ставлень школярів (вересень – жовтень); за результатами моніторингу скоригувати план виховної роботи з учнівським колективом;

- провести класні батьківські збори, на яких ознайомити батьківську громадськість з програмою виховання учнівської молоді «Ключі до успіху» та засобами її реалізації;

- розробити модель власного досвіду роботи з реалізації програми виховання учнівської молоді; популяризувати його на засіданнях шкільного методичного об’єднання класних керівників.
ПРОБЛЕМИ,

^ НАД РОЗВ’ЯЗАННЯМ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ КЛАСНІ КЕРІВНИКИ
^ КЛАСНІ КЕРІВНИКИ
ВИХОВНІ ПРОБЛЕМИ


1

Мельниченко Тамара Олександрівна

Виховання міжособистісних стосунків у колективі.

2

Щербина

Наталія Василівна

Шляхи згуртування дитячого колективу.

3

Закрасняна

Віра Василівна

Виховання морально – етичних норм поведінки учнів у колективі, громадських місцях.

4

Чернишенко

Зінаїда Іванівна

Шляхи виховання соціально-комунікативної культури молодших школярів.

5

Овчаренко

Оксана Іванівна

Створення дружного колективу.

6

Голуб

Олександра Вікторівна

Створення психолого-педагогічних умов для згуртування класного колективу.

7

Пилипенко

Тетяна Василівна

Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості.

8

Мужицький

Сергій Ігорович

Формування в учнів інтересу і розуміння необхідності пошуків шляхів правильного життєвого самовизначення.

9

Метенко

Катерина Миколаївна

Виховання любові до свого народу, його традицій.

10

Уніжук

Валентина Дмитрівна

Формування готовності учнів до самостійного свідомого вибору напрямку майбутньої професійної діяльності.

11

Чорноморець

Тамара МиколаївнаФормування готовності учнів до професійного і життєвого самовизначення.  Тематика засідань методичного об’єднання класоводів та класних керівників  

^ Засідання І. Серпень 2012 р.

Тема: Концептуальні основи програми виховання учнів «Ключі до успіху»

1. Основні положення Програми, її мета та завдання, принципи виховання учнівської молоді, на яких ґрунтується Програма виховання «Ключі до успіху».

(Пилипенко Т.В.)

2. Технологія виховного процесу, форми, методи і засоби організації життєдіяльності учнівських колективів.(Щербина Н.В.)

3. Розробка моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу.

4. Аналіз роботи класних керівників за 2011-2012 навчальний рік та основні завдання на 2012 - 2013навчальний рік. (Щербина Н.В.)

5. Рекомендації щодо проведення першого уроку.
7. Організаційні питання. Система оформлення документації класними керівниками.(Щербина Н.В.)
 


Засідання ІІ. Жовтень 2012 р.

Тема: Формування  ціннісного ставлення  особистості до здорового способу життя.

1. Круглий стіл: «Роль педагогічного колективу у формуванні потреби учнів у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості».

(Мельниченко Т.О., Чорноморець Т.М.)

 2. Роль використання рухливих ігор, фізкультхвилинок формуванні здорового способу життя молодших школярів. ( Закрасняна В.В.)

3. Презентація авторської програми « Здоров’ятко” Чернишенко З.І.

4. Взаємовідвідування та аналіз результативності виховних заходів класоводів і класних керівників у цьому напрямку.


Засідання ІІІ. Грудень 2012 р.


Тема. Семінар-практикум: « Шляхи поліпшення виховної роботи з учнями».

 

1. Зовнішня і внутрішня культура учня, як її виховати.(Голуб О.В.)

2. Психологічний тренінг «Спілкування, розв’язування конфліктів». (Ляхович І.Б.)

3. Формування ціннісного ставлення до права та законів нашої держави.

(Пилипенко Т.В.)

4. Роль класного керівника у підвищенні правової компетентності учнів та батьків (обмін досвідом - Чорноморець Т.М. - доповідач ,класні керівники)

5.Творча майстерня: практичне впровадження інноваційних технологій під час проведення тижня права та заходів щодо боротьби зі СНіДом.(Класні керівники)


^ Засідання ІV. Січень 2013 р.


Тема. Застосування інтерактивних технологій у методиці роботи класних колективів у процесі формування у школярів ціннісного ставлення до держави і суспільства.

 

1. Ділова гра з метою створення чіткої, прозорої програми дій класних керівників щодо запровадження інтерактивних технологій у виховному процесі.

2. Роль інтерактивних технологій у підвищенні ефективності роботи класних керівників. (Мужицька А.І.)

3. Виховання громадянськості і патріотизму. (Створення банку ідей щодо проведення тижня історії) (Метенко К.М., Пилипенко Т.В. – доповідачі).

4. Міжгрупова дискусія «Чи кожен може бути педагогом - новатором».

(Чернишенко З.І., Уніжук В.Д.).

5. Почерк майстра: розробка і проведення відкритих виховних годин з використанням інноваційних та інтерактивних технологій виховання. (Аналіз заходів до тижня хімії, розробка заходів до тижнів іноземної мови, історії).


^ Засідання V. Березень 2013 р.


Тема: Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів.

 1. Творчість і майстерність - складові успіху класного керівника.

(Уніжук В.Д.)

  2. Витоки , умови для творчості , якості творчого вчителя, що дозволяють виявити та розвинути творчий потенціал учнів. (Голуб О.В.)

 3. Формування у школярів ціннісного ставлення до морально-етичних та етико-естетичних норм . (Закрасняна В.В., Овчаренко О.І.)


4. Обмін досвідом: «Труднощі і перемоги на шляху формування згуртованого класного колективу». (Щербина Н.В., Чернишенко З.І., Овчаренко О.І., Мельниченко Т.О.)

5. Аукціон творчих ідей: участь класних керівників у підготовці і проведенні тижнів музики і театру, дитячої книги, біології та екології, психології)


^ Засідання VІ. Травень 2013 р.


Тема: Формування у школярів ціннісного ставлення до сім’ї, родини,праці та людей праці.

1. Педагогічний діалог: «Взаємодія школи, громадськості, родини у вихованні учнів».

(Щербина Н.В.)

2. Теоретичний семінар: « Ставлення учня до батьків, до народу, до рідної культури, нації і держави – це виховання свідомих носіїв інтересів громадянського суспільства». (Метенко К.М.)

3. Психологічне консультування класних керівників з питання виявлення та профілактики насильства в сім’ї. (Ляхович І.Б.)


4. Формування усвідомленого вибору учнями професійного майбутнього.

(Мужицька А.І., Чорноморець Т. М.)


5. Звіт керівника методоб'єднання про творчі здобутки класних керівників у справі виховання учнів у 2012 – 2013 н.р. (Пилипенко Т.В.)


6. Банк ідей. Визначення завдань колективу на новий навчальний рік . 
Презентація орієнтир - проектів розроблених творчими групами класних керівниківПохожие:

Проблема, над якою працює шкільне методичне об\Методичного об’єднання класних керівників
Методичне об’єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньої системи керування виховним процесом, який координує науково...
Проблема, над якою працює шкільне методичне об\План роботи методичного об'єднання класних керівників 5-11 класів Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 з російською та українською мовами навчання Севастопольської міської Ради на 2013-2014 навчальний рік
Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує...
Проблема, над якою працює шкільне методичне об\Положення про методичне об'єднання вчителів, класних керівників середньої загальноосвітньої школи №2
Методичне об’єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально – виховним процесом, який координує методичну,...
Проблема, над якою працює шкільне методичне об\Положення про методичне об'єднання вчителів, класних керівників середньої загальноосвітньої школи №2 Загальні положення
Методичне об’єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально – виховним процесом, який координує методичну,...
Проблема, над якою працює шкільне методичне об\Проблема, над якою працює учитель

Проблема, над якою працює шкільне методичне об\Проблема, над якою працює учитель

Проблема, над якою працює шкільне методичне об\Зош №7 Проблема методичного об’єднання класних керівників 5 – 11 класів
«Створення умов для розвитку та становлення свідомого громадянина, духовно і фізично досконалої, здорової, соціально активної, творчої...
Проблема, над якою працює шкільне методичне об\Керівник мо примак В. В
Проблема, над якою працює педагогічний колектив кнвк «школа-гімназія» №3 у 2012 – 2013 навчальному році:«Упровадження системи діагностико-корекційного...
Проблема, над якою працює шкільне методичне об\Положення про районне методичне об’єднання вчителів І. Загальні положення > Методичне об’єднання вчителів-предметників району є структурним підрозділом методичної служби району
Методичне об’єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує...
Проблема, над якою працює шкільне методичне об\Методоб’єднання класних керівників (Керівники: Батенчук Н. П. – 5-7 кл. Вигінна Л. О. – 8-11 кл.)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы