Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол icon

Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол

НазваниеР. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол
>Р.Д.Алієва<><>РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН <>Гонтів’ярської загально
Дата конвертации28.08.2014
Размер102 Kb.
ТипПротокол


ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник відділу освіти

Валківської районної державної

адміністрації

Р.Д.Алієва
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Валківської районної ради Харківської області

на 2013 / 2014 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

від 30.05.2013 протокол № 3

Голова ради школи

З. В. Пчелова

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної

ради школи

від 30.05.2013 протокол № 3

Голова педагогічної ради,

К.А.БогатирІ. Загальні засади
Робочий навчальний план Гонтів'ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік складено згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації від 29.05.2013 № 131 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Валківського району».

Робочий навчальний план розроблено:

 • для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 1);

 • для 3-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 1);

 • для 5 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551 (додаток 1);

 • для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2).

Навчання учнів здійснюється українською мовою навчання.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Робочий навчальний план Гонтів'ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуально - групових занять.

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 № 476 «Про запровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини» в основній школі години варіативної складової використані також для введення відповідних спеціальних та факультативних курсів.

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів початкової школи розподілені наступним чином.

1-4 класи:

 • курс за вибором «Морально-етичне виховання» (по 1 годині на тиждень)

з метою формування поняття про Конституцію України, прав і обов’язків громадян, виховувати патріотичні почуття, сприяти розвитку творчості, потреби бути активним членом суспільства, брати активну участь у житті класу, школи.

1- 2класи:

 • індивідуальні заняття (по 1 годині на тиждень).

3-4 класи:

 • курс за вибором «Російська мова» (по 2 години на тиждень) з метою формування і розвитку комунікативних можливостей молодших школярів, засвоєння дітьми елементарних знань про мовні одиниці різних рівнів, про походження і розвиток мов, їх значення в житті людини і суспільства, збагачення і активізації лексичного запасу учнів, засвоєння норм російської літературної мови, розвитку читацьких інтересів школярів, закріплення навичок роботи з дитячою книгою.


Години варіативної складової робочого навчального плану учнів основної школи розподілені наступним чином.

5 клас:

- спецкурс «Що таке держава і право» (0,5 години на тиждень) з метою підготовки учнів до активного життя у правовій державі, де знання своїх прав , уміння їх реалізовувати та захищати виконання своїх обов’язків є нормою для кожного громадянина; виховання соціально-активної особистості , яка повинна мати уявлення про державний устрій , головні історичні події , традиції і звичаї українського народу.

5-6 класи:

- факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» (по 1 годині на тиждень).

7 клас:

 • додатковий час на вивчення навчального предмета інваріантної складової «Російська мова» (0,5 години на тиждень).


8 клас:

 • спецкурс «Основи інформатики» (1 година на тиждень) з метою оволодіння та розвитку вмінь та навичок роботи з апаратними та програмними засобами, уміння складати, записувати програми та перевіряти отримані результати роботи у середовищі програмування Турбо Паскаль , уміння раціонально обирати, доцільно використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання різнопланових завдань;

 • спецкурс «Харківщинознавство» (1 година на тиждень);

 • курс за вибором «Основи медичних знань» (0,5 години на тиждень) з метою усвідомлення цінності і значення здоров'я для гармонійного розвитку особистості, поліпшення рівня медичних знань молодого покоління та отримання навичок надання першої медичної допомоги , формування в учнів громадської позиції , принципів та норм поведінки щодо стану здоров'я, сприяння професійній орієнтації учнів, розвиток інтелектуальних, пізнавальних, комунікативних вмінь в учнів;

 • індивідуально-групові заняття з алгебри (0,5 година на тиждень);

 • індивідуально-групові заняття з геометрії (0,5 година на тиждень).

9 клас:

 • курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (1 година на тиждень) з метою підвищення рівня індивідуального захисту молоді від ВІЛ-інфікування, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ;

 • індивідуально-групові заняття з української мови (0,5 години на тиждень).


Викладання трудового навчання здійснюється за наступними модулями:

Клас

Модулі

5

Блок 2.«Технологія виготовлення виробів з аплікаціями» та варіативні модулі.

«Технологія виготовлення м`якої іграшки».

«Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними».

6

«Технологія вирощування рослин (квітів) та догляду за ними».

«Технологія виготовлення м`якої іграшки».

7

«Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні».

«Технологія заготівлі та збирання продуктів».

«Технологія української народної вишивки».

«Технологія вишивки мережками».

8

«Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні».

«Технологія заготівлі та збирання продуктів».

«Технологія української народної вишивки».

«Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком».

9

«Технологія виготовлення виробів , в’язаних спицями».

«Технологія заготівлі та збирання продуктів».


Викладання фізичної культури здійснюється за наступними модулями:

5-9 класи:

- «Легка атлетика»;

- «Футбол»;

- «Настільний теніс»;

- «Гімнастика».
Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин, викладатимуться наступним чином: ціла частина – щотижнево, 0,5 години – по 1 годині на тиждень через тиждень протягом навчального року. Крім того, окремі навчальні предмети викладатимуться за наступним розкладом:

Назва предмету

Клас

І семестр

ІІ семестр

Українська мова

2

4

3

Літературне читання

2

3

4

Українська мова

3

4

3

Українське читання

3

3

4

Українська мова

4

4

3

Українське читання

4

3

4

Алгебра

7

3

2

Геометрія

7

1

2ІІІ. Структура 2013/2014 навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 • І семестр – з 2 вересня по 27 грудня,

 • ІІ семестр – з 13 січня по 30 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно осінні – 14.10 – 20.10.2013, зимові – 30.12.2013 – 12.01.2014, весняні – 07.04 – 13.04.2014.

Навчальні екскурсії та навчальна практика організовуються протягом навчального року згідно з методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61). Зокрема, навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-6-х класів - по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин; для учнів 7-8-х класів – по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин.

Державна підсумкова атестація учнів 4, 9 класів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Режим роботи школи – п’ятиденний.

Заняття розпочинаються о 8 годині 30 хвилин. Між уроками проводяться перерви по 10 хвилин та одна велика перерва тривалістю 30 хвилин.

Директор школи К.А. Богатир
Похожие:

Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
Харківської області», наказу відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації від 30. 05. 2013 №203 «Про затвердження...
Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconРозклад уроків гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2013 – 2014 навчальний рік

Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconРозклад уроків Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області на 2012 – 2013 навчальний рік
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області
Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconРозклад уроків Харківської загальноосвітньої школи I –ііі ступенів №40 Харківської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік ( школа іі-іііступеня)

Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconІнформація про Гонтів’ярську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області Рік заснування
Школу побудовано у 1898 році як Валківське трикласне народне училище, збереглося основне шкільне приміщення, у 20-их роках ХХ століття...
Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconПлан засідань ради учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області на 2010 2011 навчальний рік
Про організацію патрулювання загону учнів під час святкування Дня Перемоги біля скверу загиблим
Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconРічний план роботи Розбишівської загальноосвітньої школи на 2013-2014 навчальний рік
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2013-2014 навчальний рік
Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради на 2013-2014 навчальний рік. Робочий навчальний план складений на підставі Законів України «Про освіту»
«Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconЗвіт директора Валківської зош І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області Карлової Л. В. про свою діяльність на посаді протягом 2013/2014 навчального року перед громадськістю м. Валки 20. 06. 2014
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими...
Р. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол iconПролетарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Ухвалено на засіданні педагогічної ради Пролетарської зш І-ІІ ступенів Вовчанської районної ради Харківської області
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы