План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік icon

План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік

НазваниеПлан роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік
Дата конвертации04.06.2013
Размер300.02 Kb.
ТипПлан

Грем’яцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

_________ О.О.ШКАЛАБЕРДА _________ Т.П. МЕЛЬНИК


ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

класних керівників


2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Керівник: Шкалаберда Сергій Анатолійович


Науково-методична проблема, над якою працює школа:


Робота з формування в учнів самостійності, менеджменту, свідомого ставлення до навчальної праці


Науково-методична проблема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників:


^ Особистісно орієнтоване виховання як важлива умова формування активної громадянської позиції, удосконалення учнівського самоврядування


І. Аналіз роботи за 2011/2012 н.р.

Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями методичної ради школи методична робота об’єднання класних керівників була спрямована на системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці, впровадження в практику роботи школи національної системи виховання. Тому вся робота була спрямована на реалізацію і вирішення даного питання. Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах.

Робота з педагогами-вихователями була сконцентрована на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально- виховному процесі нашої школи.

ЇЇ побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів-вихователів.

Протягом навчального року було проведено 6 робочих засідань методичного об’єднання класних керівників, на яких було обговорено питання про особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями (Ворожбит О.В.), про народні обряди та свята та форми використання їх у виховній діяльності класного керівника доповідала Ворожбит Н.В., про методи та прийоми визначення рівня вихованості школярів розповідала Карман Л.В. Також були відвідані відкриті виховні години у 10 класі «Мати – берегиня роду» (класний керівник Шарапов М.М.), свято «Великодні дзвони» було проведено у 7 класі (класний керівник Камко М.А., вчитель музики Шкалаберда О.О.), бесіда за круглим столом «Правила культурної людини» (7 клас, Очкіна В.С.)

Головне завдання в роботі класного керівника-створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :

а)гурткова робота та робота за інтересами;

б)вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій , походів.

Слід відмітити гарні результати виховної роботи з учнівським колективом класними керівниками Шерстюк О.О., Карман Л.В., Шараповою Л.Л.

Шляхи розв’язання проблеми існують різні. І своїм досвідом охоче ділились всі класні керівники. Так, протягом року було проведено тиждень книги в початкових класах (підготували Шарапова Л.Л., Гурин О.В., Ворожбит Н.В., Карман Л.В.), місячник правового виховання (підготувала Хмель В.С.)

Також класні керівники показали години спілкування. «Добре чи погано» (Гурин О.В.), «Чарівні слова» (Шарапова Л.Л.), «Активна життєва позиція: чи кожен її має?» (Шерстюк О.О.). Також були проведені змагання серед учнів 3 та 4 класу до Дня Захисника (Ворожбит Н.В..). Питання виховання в дітей любові до рідної землі, своєї батьківщини, свідомої поведінки та культури спілкування розглядались на загально шкільних та класних батьківських зборах.

Також вагома частина в роботі з батьками була відведена правовій роботі, питанню дозвілля учнів. На жаль, робота з правового виховання перебуває на недостатньому рівні у 9 класі (класний керівник Ворожбит О.В.) 8 класі (класний керівник Шкалаберда С.А.) та 6 класі (класний керівник Очкіна В.С.) Учні цих класів стоять на внутрішньо шкільному контролі та в групі ризику.

Учні школи залучені до активної волонтерської діяльності. Вони допомагають ветеранам Великої Вітчизняної війни, одиноким людям похилого віку. Беруть активну участь у природоохоронних заходах по благоустрою села.

Протягом року були проведені різні заходи, на яких особлива увага зверталась на виховання в учнів патріотизму, національної свідомості. При цьому використовувались як групові, так і індивідуальні форми роботи. Тому що сучасний вчитель повинен уміти прогнозувати розвиток учнівського колективу, кожного учня окремо. Але ще не всі класні керівники знайомі і використовують в своїй роботі особистісно-зорієнтований підхід. Не завжди можуть визначити причини конфліктів у класі, розібратися з причинами, які виникають у навчанні, більш глибше проаналізувати особливості характеру й темпераменту учнів. Так, негативні тенденції існують у класному колективі 6 класу (класний керівник Очкіна В.С.), конфлікти спостерігаються в 9 класі.

До недоліків слід віднести низький рівень участі учнів школи в різноманітних конкурсах, виставках, які проводяться на районному рівні. А це свідчить про недостатню роботу класних керівників з обдарованими дітьми.

В 2011/2012 н.р. слід відмітити роботу з обдарованими учнями таких класних керівників, як Шарапова Л.Л., Карман Л.В.

Потребує покращення діяльності самоврядування, як осередку самостійності учнів. Не завжди класні колективи можуть проявити ініціативність при організації та проведенні тих чи інших заходів.

Тому, критично проаналізувавши результати роботи методичного об‘єднання класних керівників за минулий рік та продовжуючи традиції, яки склалися в вихованні учнів та враховуючи тенденції розвитку освіти в 2011/2012 н.р. були визначені завдання для роботи на 2012/2013 навчальний рік:

– сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;

– впровадження в практику роботи класних керівників передового педагогічного досвіду з питань виховання;

– вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їх розвитку;

– створення в класних колективах умов для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, задоволення соціально цінних і особистісно значущих інтересів та потреб учнів;

– розвиток учнівського самоврядування.

ІІ. Організаційно-педагогічні заходи

Тематика засіданьп/п

Зміст роботи

Д а т а

Х т о

Г о т у є

Відмітка про виконання

Засідання 1.

Тема засідання: «Організація роботи методичного об’єднання класних керівників. Визначення завдань для роботи»
Теоретична частина


1

^ 1. Аналіз роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік.

2. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

3. Визначення напрямів методичної та виховної роботи на 2012/2013 н.р.

4. Про проведення шкільного етапу конкурсу ,, Класний керівник року 2012 “

5. Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків.

Вересень

20.09.2012


Керівник МО^ Практична частина


Набуття навичок ефективного спілкування. Тренінг

Класні керівники
Рекомендована література.

1.

2.

Домашнє завдання

1.

1). Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників (куточків) класів.

2). Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

До засідання


Засідання 2.

Науково-практична конференція

«Формування морально-етичних норм у учнів»
^ Теоретична частина


1.

Форми і методи виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави

Листопад 2012

Шкалаберда С.А.

Шерсюк О.О.
2.

«Моя життєва позиція – активність творчість, відповідальність» (з досвіду підготовки до самостійного життя випускників)

Шарапов М.М.
3.

Творча ініціатива класних керівників у вихованні громадянської позиції школяра. З досвіду роботи класного керівника 10 класу Ворожбита О.В.

Ворожбит О.В.^ Практична частина5.

Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв'язання пропонованої проблемної ситуації.

Керівник метод.б’єднання
6.

Класна година у 7 класі «Твоє майбутнє у твоїх руках»

Листопад

Очкіна В.С.
Рекомендована література

1.

2.

3.

Домашнє завдання

1.

Із застосування краєзнавчих та етнографічних знань розробити виховний захід (екскурсія, свято, зустріч, бесіда, година спілкування тощо).

Грудень - січень

Члени метод. об‘єднанняЗасідання 3.

Круглий стіл

«ТЕМА. Формування ціннісного ставлення до людей засобами етнопедагогіки.»
^ Теоретична частина


1.

Народна педагогіка - фундаментальна основа нової педагогічної концепції. (співдоповідь)

Лютий

2013

Члени МО


2.

Народні обряди та свята витоки національних духовних цінностей. Форми використання їх у виховній діяльності класного керівника. (доповідь-презентація)
Карман Л.В.,

Очкіна В.С.
3.

Аналіз використання народних традицій в організації загальношкільних міроприємств. Участь класних колективів в оглядах, фестивалях, конкурсах, виставках малюнків та декоративно-прикладного мистецтва, святах.
Шкалаберда О.О.^ Практична частина


4.

Практикум. Відвідування народознавчого свята-вистави „Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо»

Лютий

2013

Шкалаберда О.О.

Шерстюк О.О.

Рекомендована література

1.

2.

Домашнє завдання

1.

Класному керівнику 9 класу підготувати фрагмент виховної години з використанням групової роботи

Травень

Шкалаберда С.А.Засідання 4

ТЕМА. Сутність і особливості розвитку особистості.

^ Діагностика - психолого-педагогічний ключ до розуміння

особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним

конкретним колективом школярів

^ Теоретична частина


1.

Система роботи класного керівника з регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах (доповідь)

Квітень

2013


Шкалаберда С.А.

2.

Схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості школяра.

Шкалаберда О.О.

3.

Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості (з досвіду роботи).

Ворожбит О.В.
4.

Методи та прийоми визначення рівня вихованості школярів.

Карман Л.В.^ Практична частина5.

Практикум. Відвідування виховної години у 1 класі «Дружбою вмій дорожити»

Ворожбит Н.В.
Рекомендована література

1.

2.

3.

Домашнє завдання

1.

Класним керівникам скласти звіт про участь учнів у конкурсах, позашкільних заходах

Червень

Члени МОЗасідання 6

Тема засідання «Підбиття підсумків роботи за 2012/2013 н.р.

6.

1.Про результати виховної роботи за 2012/2013 н.р.

2.Діагностування членів методичного об’єднання.

3. Анкетування класних керівників

Травень

2013

Керівник метод. об‘єднання
Домашнє завдання

1). Зібрати пропозиції учителів, батьків, учнів щодо планування виховної роботи на новий навчальний рік (до 20.05.2013р.).
ІІІ. Відкриті виховні заходи

з/п

Зміст заходу

Клас

Дата

Відповідальний

1.

«Золотого урожаю знов до нас прийшла пора» Класна година

2

Жовтень

Карман Л.В.

2.

«Хліб усьому голова». Година спілкування

3

Листопад

Курило С.О.

3.

«Що таке щастя» Година спілкування

4

Грудень

Гурин О.В.

4.

Виховний захід «Вмій дружбою дорожити»

1

Квітень

Ворожбит Н.В.

5.

Година спілкування «Культура поведінки»

5

Листопад

Зубковська Т.В.

6.

Класна година «Твоє майбутнє у твоїх руках»

7

Листопад

Очкіна В.С.

7.

Виховний захід «Протипожежна безпека у школі вдома»

8

Листопад

Сербенівська В.В.

8.

Ігрова програма «Ярмарок професій»

9

Грудень

Шкалаберда С.А.

9.

Година спілкування «Зупинимо СНІД – допоки він не зупинив нас»

10

Грудень

Ворожбит О.В.

10.

Виховний захід «захищати свою Батьківщину – обов’язок кожного»

11

Грудень

Шарапов М.М.

11.

Година спілкування «Бути здоровим – це здорово»

6

Жовтень

Шерстюк О.О.ІV. Склад методичного об’єднання класних керівників


П.І.Б.

Освіта

Пед.

стаж

Проблема, над якою працює класний керівник

Клас

Примітка

Шкалаберда С.А.

Вища

Спеціаліст І категорії

13

Формування здорового способу життя засобами екологічного виховання

9
Сербенівська В.В.

Вища

Спеціаліст І категорії

13

Як досягти того, щоб знання стали потребою учнів

8
Ворожбит О.В.

Вища

Спеціаліст І категорії

12

Виховання цілісного сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності

10
Шарапов М.М.

Середня спеціальна

23

Формування згуртованого та працездатного колективу

11
Шерстюк О.О.

Вища

Спеціаліст ІІ категорії

7

Вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів

6
Очкіна В.С.

Вища

Спеціаліст І категорї

28

Формування гармонійної та розвиненої особистості

6
Гурин О.В.

Вища

Спеціаліст І категорії

18

Виховання милосердя, людяності, поваги до старших, культури мовлення і поведінки

4
Ворожбит Н.В.

Вища

Спеціаліст ІІ категорії

12

Значення гри у виховному процесі

1
Карман Л.В.

Середня спеціальна

20

Розвиток особистості школяра в умовах становлення Європейської держави

1
Курило С.О.

Середня спеціальна
Етичне виховання дитини в сім‘ї

3
Зубковська Т.В.

Вища

Спеціаліст І категорії

29

Формування загальнолюдських цінностей в учнів

5


^ V. Самоосвітня робота класних керівниківП.І.Б.

Тема самоосвіти

Форма узагальнення

Де буде заслуховуватись

Шкалаберда С.А.

Профорієнтаційна діяльність з учнями

Презентація «Вбір професії – це важливо»

Засідання методичного об‘єднання

Сербенівська В.В.

Проблеми виховання потреби в навчанні

Доповідь

Засідання методичного об‘єднання

Ворожбит О.В.

Виховання цілісного сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності

Виступ

Засідання методичного об‘єднання

Шарапов М.М.

Чи стали учні особистостями?

Доповідь

Засідання методичного об‘єднання

Шерстюк О.О.

Вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів

Творчі доробки

Місячник педагогічної майстерності

Очкіна В.С.

Виховання манер і поведінки у учнів

Доповідь

Місячник педагогічної майстерності

Гурин О.В.

Особливості уваги молодшого школяра

Доповідь

Засідання методичного об‘єднання

Ворожбит Н.В.

Значення гри у виховному процесі

Доповідь

Засідання методичного об‘єднання

Карман Л.В.

Родинне виховання

Доповідь

Засідання методичного об‘єднання

Курило С.О.

Етичне виховання дитини в сім‘ї

Реферат

Засідання методичного об‘єднання

Зубковська Т.В.

Формування загальнолюдських цінностей в учнів

Виступ

Засідання методичного об‘єднання^ Компетентний випускник: формування успішної особистості

  Сучасне суспільство характеризується швидкими, часто не прогнозованими змінами у всіх сферах життя: політиці, промисловості, культурі, освіті. У зв’язку з цим змінюються й соціальні вимоги до випускників школи:  сучасне суспільство потребує виховання самостійних, творчих і відповідальних людей, здатних ефективно взаємодіяти у розв’язанні  соціальних, виробничих і особистих проблем. Особливого значення набуває здатність людини жити і розвиватись в умовах безперервного суспільного оновлення, яка формується як результат оволодіння учнями  компетентностей, бо саме вони, на думку сучасних як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів, можуть дати людині можливість орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти тощо. Компетентнісний підхід до визначення змісту освіти, організації навчального процесу та його результатів став новим концептуальним орієнтиром розвитку сучасної освіти. Нові умови життя потребують нового мислення, нової культури, діяльності, а звідси — якісно іншого рівня освіченості, здатності до постійного оновлення знань, тобто «здатності до навчання упродовж усього життя. На формування у підростаючого покоління «сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного і наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості» вказує й Національна доктрина розвитку освіти. Справді, сучасний випускник загальноосвітньої школи не завжди відповідає вимогам життя, зокрема в таких сферах, як уміння організувати свою освіту, розвивати компетентності, діяти самостійно в різноманітних критичних ситуаціях. Лише готуючи особистість, здатну до самоосвіти, сучасна школа може реалізувати модель випускника, спроможного до самостійного розв'язання власних та глобальних проблем, здібного до творчості, саморозвитку та самореалізації, розширення кругозору, пошук нових знань, розвиток умінь самостійного здобуття інформації стали актуальною потребою сучасності.

  “Школа – це простір життя дитини: тут вона не готується до життя, а повністю живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя”.

   Шкільний вік – пора інтенсивного формування особистості, становлення свідомого “Я”. В цей період у людини закладаються якості, особливості, які потім усе життя визначатимуть її світосприйняття, характер мислення, творчі здібності, реакцію на все оточуюче, вчинки, поведінку. Особистістю людина стає не відразу, вона визріває поступово і в її формуванні бере участь багато чинників. 

  Шкільні роки – це не підготовка до життя, а саме життя. Тому навчання в школі слід розглядати не як педагогічний процес, а як життєвий, життєтворчий, де особистість творить саму себе і своє життя.

  Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві та соціальні ролі, випускник школи має володіти певними якостями, вміннями:

розвинути здатність долати життєві труднощі;

навчитися самостійно приймати рішення, критично мислити;

бути здатним приймати нестандартні рішення, швидко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, використовувати знання як інструмент розв'язання життєвих проблем;

стати архітектором свого розвитку як особистості;

вміти планувати своє життя, визначитись в професійному і особистому плані. 

бути гнучким, мобільним, конкурентноздатним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;

генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;

володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;

бути комунікабельним, вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;

уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;

бережливо ставитись до свого здоров'я та здоров'я інших як до найвищої цінності;

бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.


   Отже, статус людини в суспільстві залежить від неї самої. Швидкоплинність соціального прогресу, динамічних змін викликає необхідність постійної роботи над собою, розвиток життєвої компетентності, посилення відповідальності молодої людини за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

  Головний екзаменатор наших учнів – життя. Наскільки вони будуть адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, вмітимуть аналізувати та контролювати власну діяльність, залежить насамперед від школи. Отже, головною метою вчителя стає формування ключових компетенцій учнів за допомогою рефлексій їхніх дій, оскільки саме набуття життєво важливих компетентностей може допомогти людині орієнтуватися в сучасному суспільстві, сприяє формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити часу.

   Проблеми сучасної освіти в Україні полягають у тому, що знання, вміння й навички, які формуються у школярів, адже саме їх високий рівень має забезпечити сучасна освіта, не передбачають подальше їх застосування в різних сферах суспільного життя. Але чи достатньо сьогодні людині, особливо молодій, яка щойно входить у життя, володіти академічним набором знань, умінь, навичок ? Що ще потрібне їй для того, аби досягти життєвого успіху? У зв’язку з цим пріоритетне значення надається сьогодні компетентнісній освіті, яка забезпечує відповідність особистості випускника сучасним вимогам суспільства. Компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою та вимогами життя. 

   Мета підготовки компетентного випускника –  сформулювати чітке уявлення про загальні завдання освітньої програми навчального закладу, прогнозовані результати підготовки випускників і рівні їхньої компетенції.

Випускник школи – це людина освічена, що самостійно здобуває знання.

Випускник: 

Усвідомлює:

• різноманітність життєвих цінностей (знання, свобода, співпраця, повага до іншої особи);

• особисту самоцінність. 

^ Вміє:

• здійснювати вибір;

• жити та працювати в колективі. 

Здатний:

• планувати своє життя відповідно цілям;

• приймати рішення. 

Має:

• життєвий досвід діяльності в групі, під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з комп’ютером.

Розглянемо основні напрями діяльності гімназії в підготовці компетентного випускника.

(слайд) Випускника слід розглядати в контексті формування ключових компетентностей як сукупності дій та вмінь.

ВЧИТИ:

•  вирішувати проблеми;

•  використовувати власний досвід;

•  самостійно займатися власною освітою.

ШУКАТИ:

•  добувати інформацію;

•  уміти працювати з документами та класифікувати їх;

•  консультуватися в експертів;

•  працювати з різними базами даних.

ДУМАТИ:

•  критично мислити;

•  мати власну позицію та формувати власну думку;

• оцінювати соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, споживанням, оточуючим середовищем;

•  уміти оцінювати твори літератури та мистецтва.

СПІВПРАЦЮВАТИ:

•  уміти працювати в групі;

•  приймати рішення;

•  уміти домовлятися;

•  улагоджувати суперечки та конфлікти.

^ БРАТИСЯ ЗА ДІЛО ТА АДАПТУВАТИСЯ:

•  нести відповідальність;

•  уміти організовувати свою роботу;

•  уміти знаходити нові рішення;

•  доводити гнучкість реагування на зміни в житті;

•  бути стійким перед труднощами.

Від сформованості цих умінь залежить, чи буде людина готовою до вимог життя, чи досягне тих вершин, які спроможна досягти, чи сформується як особистість.

За умов такого підходу на остаточному етапі навчання випускник школи оволодіє головними рисами: буде здатен до самовизначення та творчої самореалізації. Він на всіх рівнях, суспільно й особистісно значущих, зможе реалізувати отримані знання, вміння, навички, бо випускник (слайд)

-   на суспільно – правовому рівні : обов’язково знає й дотримується Конституції, законодавства України; має уявлення про політичну структуру держави та державної влади; свідомо користується своїми громадянськими правами й сумлінно виконує громадянські обов’язки;

-   на сімейно-побутовому рівні: має уявлення про сутність дорослої людини й сутність сім’ї; вміє об’єктивно оцінювати себе, контролювати свою поведінку; достатньо володіє певними господарсько-економічними навичками, щоб жити в постійно змінюваних економічних умовах;

-   на професійно-трудовому рівні: має уявлення про світ сучасних професій, виробничих технологій і ситуацію на ринку праці; володіє навиками професійно-трудової діяльності; уміє використовувати отримані теоретичні знання на практиці;

-   на комунікативному рівні: об’єктивно сприймає оточуючих; вміє будувати стосунки з урахуванням особливостей інших людей, активно слухати; знаходить адекватний стиль і тон спілкування; виявляє толерантне ставлення до інших представників людської цивілізації;

-   на культурно-естетичному рівні: має уявлення про культурно-дозвільні можливості оточуючого соціуму; знає раціональні засоби реалізації дозвілля, уміє його організувати; здатен цілеспрямовано обирати заняття, що відповідають особистісним інтересам;

-   на морально-духовному рівні: критично оцінює явища й процеси навколишнього життя, поведінку свою і оточуючих; володіє засобами самоповаги, самоствердження, самоусвідомлення; володіє засобами захисту себе від несправедливості.

Продуктом школи є людина, особистість тому основні її завдання:

створення умов для саморозвитку та самореалізації особистості;

задоволення освітніх запитів та потреб учнів;

засвоєння продуктивних знань, умінь;

розвиток потреби поповнювати свої знання протягом життя;

виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

Якщо ми говоримо про сучасних учнів та сучасних випускників, то й до вчителя треба ставити вимоги, продиктовані часом. Саме вчитель — основна робоча ланка сфери освіти. Учитель повинен бути носієм культури, виявляти гуманну педагогічну позицію, бути здатним до педагогічної рефлексії, вміти створити культурно – інформаційне, культурно – розвиваюче та освітнє середовище. Працюючи серед дітей, педагогові слід сформулювати для себе головне завдання діяльності — „навчаючи, виховувати особистість”. Це означає, що на уроках потрібно не тільки давати певні знання, але й працювати над розкриттям здібностей і талантів, сприяти розвитку моральних якостей дитини, поваги до друзів, однокласників, дорослих, до країни, у якій вони живуть, створювати обставини, за яких виявляються товариські стосунки та взаємоповага.

^ Шляхи формування компетентного випускника 

Особливу увагу слід звернути на те, що вся робота по формуванню компетентного випускника повинна проводитися обдумано, ґрунтовно, з урахуванням вікових особливостей учнів. Адже це дуже велика відповідальність – впливати не тільки на знання, але й на долю дітей, їхнє майбутнє.

У зв’язку з цим необхідно:

надати реальну допомогу учням з розвитку особистісних якостей необхідних для повноцінного життя;

привернути увагу учнівської молоді до змін у суспільній свідомості, необхідності  "уміти  вчитися";

постійно пропагувати принципи гуманізації, демократизації, спільної взаємодії;

розвивати вміння та навички самоосвітньої діяльності;

залучати учнів до проектної діяльності , складання життєвих програм та планів, їх  реалізації;

залучати батьків та широку громадськість до виховання свідомого, успішного громадянина України.  

Комплекс педагогічних правил

^ ОЦІНКА ВИПУСКНИКА ЗА ШІСТЬОМА КРИТЕРІЯМИ

1. Сформованість пізнавального потенціалу особистості випускника. Показники:

•  навчання учнів;

•  розвинутість мислення (зокрема навички ана¬літичного мислення);

•  пізнавальна активність учнів (зокрема здібність до активної розумової діяльності).

2. Сформованість морального потенціалу особистості випускника.

Показники:

•  моральна спрямованість особистості;

•  сформованість ставлення учня до Батьківщи¬ни, суспільства, родини, школи, класного колективу, себе, природи, праці.

3. Сформованість комунікативного потенціалу особистості випускника.

Показники:

•  комунікативність;

•  сформованість комунікативної культури учнів.

4. Сформованість естетичного потенціалу особистості випускника.

Показники:

•  сформованість естетичної культури (розвинутість почуття прекрасного та інших естетичних почуттів);

•  художньо-творча активність на оптимальному для кожного учня рівні.

5. Сформованість творчого потенціалу особистості випускника.

Показники:

•  творче мислення учнів;

•  здібність до самовизначення й самореалізації;

•  різнобічні інтереси.

6. Сформованість фізичного потенціалу особистості випускника.

Показники:

•  стан здоров'я випускних класів;

•  розвиток фізичних якостей.

  Риси, які мають бути сформовані  у випускників початкової школи

Випускник початкових класів повинен:

• на рівні, достатньому для продовження подальшої освіти, освоїти загальноосвітні програми з предметів шкільного навчального плану (тобто опанувати читання, письмо, рахунок, елементи теоретичного мислення);

•  опанувати навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю навчальних дій, культуру поведінки мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя;

•  аналізувати результати порівняння, об'єднувати предмети за загальною ознакою;

•  уміти вирішувати творчі завдання на рівні комбінацій та імпровізацій, проявляючи оригінальність та уяву;

•  вільно працювати з навчальними, художніми, науково-популярними текстами, доступними для сприйняття; визначати під час читання тему й головну думку тексту;

•  володіти пошуком, перетворенням, упорядкуванням інформації; використовувати комп'ютер;

•  установлювати причини своїх помилок і труднощів, шляхи їх подолання;

•  уміти співпрацювати, домовлятися, оцінювати свій вклад і результат своєї діяльності.

Риси, які мають бути сформовані у випускників основної школи

Випускник середніх класів повинен:

•  на рівні вимог державних освітніх стандартів освоїти загальноосвітні програми з усіх пред¬метів шкільного навчального плану;

•  на підвищеному рівні складності (або поглиблено) освоїти загальноосвітні програми з основних предметів (можна вказати предмети);

•  опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного);

•  оволодіти основами комп'ютерної грамотності;

•  знати свої громадянські права та вміти їх реалізувати;

•  оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей;

•  дотримуватися правил культури поведінки й спілкування;

•  вести здоровий спосіб життя;

•  бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Риси, які мають бути сформовані у випускників старшої школи

Випускник старших класів повинен:

•  освоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;

• на підвищеному рівні складності (або поглиблено) освоїти загальноосвітні програми з основних предметів;

•  освоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме вступ до закладу ви¬щої професійної освіти й успішне навчання там;

•  опанувати одну - дві іноземні мови на рівні поглибленого вивчення (базовому);

•  опанувати основи комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування);

•  ознайомитися з основами менеджменту, підприємництва;

•  уміти швидко знайти своє місце в системі соціально-економічних відносин;

•  оволодіти культурою інтелектуальної діяльності;

•  знати й поважати культуру України та інших народів;

•  знати свої громадянські права та вміти їх реалізувати;

•  уміти усвідомлено й відповідально здійснювати вибір своїх дій і діяльності, контролювати та аналізувати їх;

•  володіти культурою життєвого самовизначення й самореалізації; поважати свою й чужу гідність; поважати права, свободи інших людей; дотримуватися правил культури поведінки й спілкування;

•  поважати свою працю та працю інших людей;

•  мати почуття соціальної відповідальності; вести здоровий спосіб життя; 

•  володіти навичками міжособистісного й міжнаціонального спілкування;

 •  володіти способами отримання інформації.

Як казала Софія Русова: ”Ні, не омертвляти своїх учнів,— а будити їх до глибокого благородного життя. Вчить виробляти свою філософію життя”. І, головне, людина, створена сучасною школою, повинна бути самодостатньою і щасливою.Похожие:

План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи методичного об'єднання класних керівників 5-11 класів Севастопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 з російською та українською мовами навчання Севастопольської міської Ради на 2013-2014 навчальний рік
Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує...
План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури на 2012 2013 навчальний рік
Вступна частина. Аналіз роботи рмо за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconМетодичного об’єднання класних керівників
Методичне об’єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньої системи керування виховним процесом, який координує науково...
План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи мо вчителів природничо математичного циклу на 2012 2013 н р. № з/п дата Зміст роботи
Ефективність роботи методичного об'єднання в минулому навчальному році та затвердження плану роботи на новий навчальний рік
План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів російської мови та літератури на 2012 2013 навчальний рік

План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік
Для вирішення цих завдань протягом навчального року було проведено три засідання методичного об’єднання, два семінари-практикуми...
План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2012-2013 навчальному році. Кошляк А. Ю., методист кмнмц
План роботи методичного об’єднання вчителів фізичного виховання на 2012-2013 навчальний рік
План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації на 2012-2013 навчальний рік
Розділ І. Аналіз результатів діяльності районного методичного кабінету у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний...
План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін на 2013-2014 навчальний рік
Спрямувати роботу методичного об’єднання на вирішення науково-методичної проблеми «Підвищення корекційної ефективності уроку на основі...
План роботи методичного об’єднання класних керівників 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи міського методичного об’єднання вчителів англійської мови на 2013-2014 навчальний рік

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы