Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт icon

Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт

НазваниеМаркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт
Дата конвертации06.06.2013
Размер251.69 Kb.
ТипДержавний стандартУправління неперервною освітою

вчителів початкових класів


Заступник директора з НВР ДЗШ І-ІІІ ст. №20

Маркова Віра Миколаївна


Новий Державний стандарт початкової загальної освіти, впровадження якого розпочалося з 1 вересня 2012 року, покликаний підняти початкову освіту на якісно новий рівень. Він передбачає поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток. Одним із складових нового стандарту початкової освіти є впровадження інформаційних технологій та використання здоров’язберігаючих технологій, які спрямовані на формування, збереження та зміцнення здоров’я учні.

Ще В.О. Сухомлинський вказував, що робота вчителя - це творчість, а не буденне заштовхування у дітей готових знань. Відтак, покликання педагога - у розвитку творчих можливостей, здібностей дитини, вихованні в неї потягу до нового, формуванні творчої особистості. У школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією.

Що для цього потрібно? По-перше, згуртований колектив однодумців, людей з високою культурою, бажаючих працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистісний розвиток. По-друге, адміністрація, яка була би каталізатором всього нового, перспективного, зуміла би адаптувати всі нововведення для даної школи, мотивувати колектив на плідну роботу.

Одним з пріоритетних напрямків роботи адміністрації в цьому навчальному році було залучення вчителів до самоосвітньої діяльності. Що сприяє розширенню самостійності фахівців, передбачає самостійний пошук і засвоєння вчителем нової інформації, організацію діяльності, спрямованої на власний саморозвиток. Це зумовлює чітку організацію самоосвітньої діяльності вчителів, що була різноманітною за формами, мала б принципово нову мотивацію.

З чого почати роботу? Початок роботи потребує чіткого визначення:

- на якому рівні професійної компетентності знаходиться конкретний вчитель у даний час;

- наскільки він здатен до зростання;

- чи здатний до самоосвітньої діяльності;

- якої саме методичної допомоги він потребує тощо.

Оскільки урок – це головний простір для учителя й аналітичної роботи адміністрації школи, то на шкільному етапі діагностики звичайний для кожного адміністратора внутрішкільний контроль вже є видом діагностики професійної компетентності педагогічних працівників. Адже, за словами В.О.Сухомлинського "учитель повинен більше працювати не на уроці, а готуючись до нього". Спостереження і вивчення документації, бесіди і анкетування та їх правильний аналіз допоможуть визнати рівень майстерності вчителя.

Самоосвітній процес з одного боку є керованим адміністрацією навчального закладу, з іншого – самокерованим з боку особистості.

Тому дуже важливо щоб, діяльність з самоосвіти починалася з діагностики власних утруднень, проблем. Тому роботу по самоосвітній діяльності вчителів ми розпочали із створення творчої групи, в яку увійшли заступник директора з НВР, керівник кафедри початкових класів та вчителі вищої категорії, методисти. На методичному засіданні вчителів початкових класів всім було запропоновано заповнити діагностичні картки визначення рівня підготовки вчителів початкової ланки до реалізації нових державних стандартів початкової освіти. (додаток № 1) Але виникло питання, як саме визначити рівень підготовленості вчителів? Необхідно спиратися на критерії оцінювання рівня підготовленості вчителів з кожної освітньої галузі. І творча група, на чолі з заступником директора з НВР, розробили критерії визначення рівня підготовки вчителів початкової ланки до реалізації нових державних стандартів початкової освіти. (додаток 2,3)

Всі учителі проаналізували рівень своє підготовленості та заповнили діагностичні картки. Результати було проаналізовано, на основі їх творчою групою було сплановано методичну роботу кафедри на наступний навчальний рік.(додаток 4). А кожний учитель, спираючись на результати діагностики, склав план самоосвітньої діяльності. (додаток,5)

При здійсненні такого плану самоосвіти важливим стає особистісна мотивація кожного педагога. Тільки за таких умов вчитель буде здатний творчо мислити, самостійно орієнтуватися в найрізноманітніших проблемних ситуаціях педагогічної дійсності, критично їх оцінювати й оперативно знаходити шляхи подолання суперечностей, що виникають. Тобто сенсом та метою освіти є постійний розвиток людини та її становлення.

За словами Сухомлинського "...немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі". Оскільки творчість – "це діяльність, результатом якої є щось якісно нове, неповторне, оригінальне і навіть суспільно-унікальне", то кожного керівника закладу чи методиста турбує питання: як сформувати здібність до творчої роботи, і як підтримувати світоч творчості, щоб він якомога довше не загасав, і давав плоди.

Віддавши 25 років професії вчителя початкових класів, я добре розумію, що лише небайдужа й до того ж інтелектуальна людина може спонукати дитину до творчості.

Працюючи другий рік на посаді заступника директора з НВР, своєю метою ставлю створення умов для розвитку творчого потенціалу, для професійного зростання кожного вчителя шляхом залучення до самоосвітньої діяльності.

Учителі приходять і відходять,

Як все, що суще на землі отій.

Одни, як божий дар себе знаходять,

А інші – сховані в імлі.


Запам`ятай!

У школі ти мислитель,

Що подолає спеку і мороз,

Бо радісне ім`я учитель

Приніс на землю сам Ісус Христос! ( Іван Драч)


Додаток 1

^ Картка визначення рівня підготовки вчителів початкової ланки

до реалізації нових державних стандартів початкової освіти

мова навчання (українська мова, мова національних меншин)


ПІБ вчителя початкових класів

Створення позитивної мотивації до засвоєння знань

Формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності

Засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні та достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок

Залучення до національної культури народу, мова якого вивчається

Сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості

ПІБ
ПІБ


^ Картка визначення рівня підготовки вчителів початкової ланки

до реалізації нових державних стандартів початкової освіти

Освітня галузь «Математика»


ПІБ учителя початкових класів

Цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності

Готовність до розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів, здатності розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії за алгоритмом

Вміння користуватися математичною термінологією,знаковою і графічною інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі; застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність процесу вимірювання величин

Інтерес до вивчення математики, творчий підхід та емоційно-ціннісне ставлення до виконання математичних завдань

Уміння навчатися

ПІБ
ПІБ


Додаток 2

Критерії визначення рівня підготовленості вчителів початкової ланки

до реалізації нових державних стандартів початкової освіти


Критерії


Показники визначення

Бали

Цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності

■ вміє організувати знайомство і первинне засвоєння математичних понять;

1 бал

■ досконало виконує логіко-математичний аналіз теми, вибір методів роботи, змісту уроку;

2 бали

■ вміє актуалізувати необхідні знання учнів, встановлює зв'язок з суб’єктивним досвідом дитини, мотивує навчання;

3 бали

■ вчить використовувати математичні поняття в різних ситуаціях, у тому числі в умовах самостійної роботи;

4 бали

■ вчить поступово переходити від покрокового контролю до самоконтролю

5 балів

Готовність до розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів, здатності розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії за алгоритмом


■ вчить проводити міркування аналітичним і синтетичним способами, аналізувати задачу;

1 бал

■ вчить шукати раціональне розв’язання задачі;

2 бали

■ вчить складати обернені задачі;

3 бали

■ вчить розв’язувати нестандартні задачі, задачі з логічною загрузкою;

4 бали

■ вчить складати задачі різних типів, конструювати моделі задачних ситуацій;

5 балів

Вміння користуватися математичною термінологією,знаковою і графічною інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі; застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти

сутність процесу вимірювання величин

Вміння користуватися математичною термінологією,знаковою і графічною інформацією;

■ знайомить з математичними термінами, вчить ними користуватися;

1 бал

■ знайомить із знаковою системою, вчить

співвідносити її з математичною термінологією, практично використовувати;

2 бали

■ залучає до вирішення проблемних питань, щодо визначення математичних термінів;


3 бали

орієнтуватися на площині та у просторі;■ знайомить з основними поняттями геометрії, включених до курсу вивчення в початковій школі;

1 бал

■ прищеплює культуру креслення та читання елементарних чертежей

2 бали

■ залучає до розв’язання творчих завдань геометричної направленості;

3 бали

застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність процесу вимірювання величин■ вчить використовувати прийоми усних та писемних обчислювань при розв’язанні математичних виразів, задач;

1 бал

■ вчить виконувати завдання різних ступенів складності і формувати чіткий алгоритм учбової діяльності;

2 бали

■ вчить розв’язувати завдання підвищеної складності, логічні завдання;3 бали

Інтерес до вивчення математики, творчий підхід та емоційно-ціннісне ставлення до виконання математичних завдань

■ зацікавлює учнів емоційним ставленням до виконання математичних завдань;

1 бал

■ залучає учнів до формулювання навчальних цілей;

2 бали

■ вміє складати текстові завдання, різнорівневі контрольні роботи, завдання творчого характеру;

3 бали

■ використовує комп’ютерні технології навчання;

4 бали

■ залучає до позаурочної діяльності з предмету4

5 балів

Уміння навчатися

■ вчить розв’язувати математичні вирази і сюжетні задачі;

1 бал

■ вчить аналізувати відповіді, шукати і виправляти помилки;

2 бали

■ вчить учнів складати завдання за аналогією до вивчених;

3 бали

■ формує навички самостійної та самоосвітньої діяльності, вчить користуватися додатковою літературою;

4 бали

■ залучає до інтелектуальних фахових конкурсів;

5 балів


^ Критерії визначення рівня підготовленості вчителів початкової ланки

до реалізації нових державних стандартів початкової освіти

Мова навчання (українська мова, мова національних меншин)Критерії

Показники визначення

БалиСтворення позитивної мотивації до засвоєння знань

● повідомляє тему уроку, зацікавлює учнів

1бал

● формулює цілі уроку разом з учнями

2 бали

● вміло ставить перед учнями навчальної проблеми

3 бали

● показує соціальне і практичне значення матеріалу, що вивчається

4 бали

● актуалізує суб’єктивний досвід учнів

5 балівФормування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності

аудіювання

● вчить сприймати усне мовлення

1 бал

● вчить давати відповіді на прямі і проблемні питання

2 бали

● навчає розкривати тему і визначати головну думку тексту

3 бали

говоріння

● вчить переказувати докладно, вибірково, зжато певний текст

1 бал

● вчить будувати діалог, висловлювати власну думку с приводу предмету розмови

2 бали

● розвиває творчі здібності, емоційність, вчить брати участь у рольових іграх

3 бали

читання

● збагачує словниковий запас учнів

1 бал

● використовує між предметні зв’язки, проводить інтегровані уроки

2 бали

● вчить використовувати додаткову літературу, проводить бібліотечні уроки

3 бали

писемне мовлення

● вчить писати грамотно, дотримуючись фонетично-графічних та пунктуаційних правил

1 бал

● вміє складати тестові завдання та завдання творчого характеру

2 бали

● вчить складати тексти різних типів та стилів мови

3 бали


Засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні та достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок

● повідомляє інформацію, розповідає, показує

1 бал

● вчить виконувати завдання різних ступенів складності і формує чіткий алгоритм учбової діяльності

2 бали

● використовує інформаційно-розвивальні методи (демострація учбових фільмів, використання засобів «масс-медіа» тощо)

3 бали

● вчить самостійно добувати знання, роботати з додатковою літературою, інформаційними базами даних

4 бали

● вчить виконувати завдання творчого характеру, залучає до проектної діяльності


5 балів


Залучення до національної культури народу, мова якого вивчається

● знайомить з історично-духовними традиціями народу

1 бал

● здійснює зв'язок універсального, національного і регіонального компонентів освіти

2 бали

● заохочує дітей до творчості, що сприяє засвоєнню теоретичних знань

3 бали

● формує в учнів значущі для певного народу цінності: первинність духовного щодо матеріального, людинолюбство, працелюбство та інш.

4 балиСприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості

інтелектуальному

● повідомляє інформацію, розповідає, показує

1 бал

● ставить навчальну проблему і показує доказові шляхи її вирішення

2 бали

● ставить навчальну проблему, дає завдання на розв’язання

окремих етапів, планує і керує діяльністю

3 бали

моральному та соціокультурному

● використовує методи словесно-інформаційного характеру, а також заохочення та покарання

1 бал

● використовує метод розв’язання виховних завдань

2 бали

● спирається на активність самих учнів, виховує самостійність і творчість

3 бали

естетичному

● використовує методи практичного навчання (пояснення, показ вправи)

1 бал

● використовує методи забезпечення естетичного сприймання (демонстрація , аналіз, повторне сприйняття)

2 бали

● використовує методи художньо-творчої діяльності (обґрунтування задуму, виконання творчих завдань, критичний аналіз твору)

3 балиДодаток 4

^ Визначення тематики

самоосвітньої діяльності вчителів

початкової школи ДЗШ №20
п\п

ПІБ учителя

Назва теми

Термін

роботи

Продукт

самоосвітньої

діяльності

додаток

1.
Методи стимулювання учнів з метою попередження відставання у навчанні.

впродовж навчального року

розробка пакету поурочного планування (2-3 класів)
2.
Мотивація навчання на окремих етапах уроку

впродовж навчального року

розробка уроків та етапів уроку з мови та математики

3.
Формування мовленнєвої компетентності на уроках в початковій школі

впродовж навчального року

створення термінологічного словника
4.
Формування творчої компетентності учнів під час підготовки і виконання колективних творчих робіт

впродовж навчального року

розробка пакету тестового матеріалу з базових дисциплін
5.
Упровадження інтерактивних технологій навчання в практику роботи вчителя початкової школи

впродовж навчального року

розробка уроків та окремих етапів уроку з мови та математики
6.
Методи стимулювання учнів з метою попередження відставання у навчанні.

впродовж навчального року

розробка пакету поурочного планування (4 клас)
7.
Перші шкільні труднощі: проблема адаптації першокласників

впродовж навчального року

розробка циклу адаптаційних занять з першокласниками
8.
Формування творчої компетентності учнів під час підготовки і виконання колективних творчих робіт

впродовж навчального року

розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів;
9.
· Групові та парні форми роботи на уроках.

впродовж навчального року


комплект дидактичного матеріалу з математики
10.
Упровадження інтерактивних технологій навчання в практику роботи вчителя початкової школи

впродовж навчального року

розробка електронних уроків
11.
Нестандартні форми роботи педагога.

впродовж навчального року

розробка тематичних класних годин чи позакласних заходів;

12.
Реалізація особистісного підходу у навчанні

впродовж навч. року

розробка тематичних батьківських зборів

Додаток 5

План роботи методичного об`єднання

вчителів початкових класів на 2012-2013 н.р.

№ з/п

Тема засідання кафедри

Дата проведення

Форма проведення

Відповідальний

1

2

3

4

5
Затвердження структури кафедри. Ознайомлення та затвердження плану роботи кафедри на 2012-2013 навчальний рік.
серпень

Методична нарада

Керівник кафедри
«Школа, яка вона є, яку ми бажаємо збудувати»

(Про організацію навчально-

виховного процесу в початкових класах

у 2012-2013 н.р).Ділова гра

Заступник директора з НВР
Опрацювання типових навчальних планів і аналіз підручників початкової школи згідно з новим "Державним стандартом початкової загальної освіти"
Творчий методичний день

Заступник директора з НВР

Всі вчителі кафедри
Календарне планування уроків у перших класах згідно з новими програмами початкової школи


Науково-методична нарада

Вчителі 1 класів
Атестація вчителів початкових класів ДЗШ № 20 у 2012-2013 навчальному році.
Методична нарада

Заступник директора з НВР

1

2

3

4

5
^ Особистісно зорієнтований і компетентнісний підходи – підґрунтя нового "Державного

стандарту початкової загальної освіти"


жовтень


1.

«На перехресті думок. Педагогічна творчість учителя в процесі реалізації вимог Державного стандарту»

(Освітня галузь «Мови і літератури»: мета і завдання, компоненти. Державні вимоги)Круглий стіл


Всі вчителі кафедри

2.

  • розробка уроків з української та російської мов (читання) на основі особистісно -орієнтованого підходу у навчанні;

- проведення уроків з української та російської мов (читання) досвідченими вчителями


Аукціон

методичних ідей

Учителі кафедри.

3.

Розгляд питання щодо проведення

- тижня української мови (листопад);

- тижня російської мови (грудень);

  • - про участь у конкурсах «Соняшник

  • знавців української мови ім.. П.Яцика.

Методична нарада


Заступник директора з НВР

4.

Огляд новинок педагогічної преси щодо впровадження Державного стандарту.


Експрес-консультація


бібліотекар
з/п

Тема засідання кафедри

Дата проведення

Форма проведення

Відповідальний

1

2

3

4

5

1.

«Сучасні методи і форми навчання з математики, забезпечуваючі нову якість освіти»

(Освітня галузь «Математика»: мета і завдання, змістові лінії. Державні вимоги)

січень


Майстер-клас

Учителі кафедри.

2.

«Методи і прийоми формування духовного і інтелектуального розвитку особистості»

(Освітня галузь «Природознавство»: мета і завдання. Державні вимоги)


Педагогічна майстерня учителя

Учителі кафедри.

3.

-розробка уроків з математики з використанням інтерактивних методів навчання;

  • підготовка збірників завдань для розвитку логічного мислення.

  • розробка виховних заходів з питань захисту та збереження природи.

Аукціон

методичних ідей

Всі вчителі кафедри

4.

-конкурсу «Розумники й розумниці» (1клас)

- шкільного етапу інтелектуального конкурсу «Юний ерудит» (2-4 класи);

- про участь у конкурсах «Колосок», «Кенгуру»;

- виховних заходів з питань захисту та збереження природи.
Наукова-методична нарада

Всі вчителі кафедри

з/пТема засідання кафедри

Дата проведення

Форма проведення

Відповідальний

1

2

3

4

5

1.


«Виховання гуманності в навчальному процесі»

квітень


Творча майстерня

Учителі кафедри.

2.

«Організація і види самостійної діяльності учнів як основа розвитку ключових компетентностей та підвищення якості освіти»

(Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»: мета і завдання, змістові лінії Державні вимоги)

Круглий стіл


всі вчителі кафедри

3.

  • . Розробка та проведення уроків та виховних заходів з курсу «Я у світі»;
  • розробка та проведення виховних заходів з питань захисту та збереження здоров’я.

Захист творчих ідей

Всі вчителі кафедри, вчителі фізичної культури

4.

Огляд новинок педагогічної преси щодо впровадження Державного стандарту.
Експрес-консультація


бібліотекар

з/п

Тема засідання кафедри

Дата проведення

Форма проведення

Відповідальний

1

2

3

4

5
^ Підсумкове засідання.


травень


1.

«Кого можна назвати творчим учителем?»

(Освітні галузі «Технології» та «Мистецтво»: мета і завдання. Державні вимоги)

Дискусія

Всі вчителі кафедри

2.  • Розробка та проведення уроків з освітніх галузей «Технології» та «Мистецтво»;

  • проведення конкурсу «Ми маємо талант»;

  • проведення конкурсу малюнків.


Захист творчих ідей

Всі вчителі кафедри

3.

Підсумки атестації вчителів. Участь у педагогічних конкурсах, конференціях, семінарах.Методична нарада

Заступник директора з НВР

4.

Ефективність педагогічної і методичної роботи вчителів початкових класів та завдання на наступний рік.Науково-методична нарада

Керівник кафедри

5.

Аналіз результатів Державної Підсумкової Атестації у 4 класах початкової школи.


Методична нарада

Заступник директора з НВР
Похожие:

Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 20 квітня 2011р. №462 ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів
Формування ключових компетентностей учнів початкових класів. Готовність до переходу на новий державний стандарт початкової загальної...
Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20. 10....
Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Загальні положення Цей Державний стандарт початкової загальної освіти (далі Державний стандарт), розроблений
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України (від 23 листопада 2011 р. №1392)
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня (далі — загальноосвітні...
Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня (далі — загальноосвітні...
Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти
Особливості впровадження нової програми «Фізична культура» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Маркова Віра Миколаївна Новий державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы