Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік

НазваниеПояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
Дата конвертации09.09.2014
Размер362.63 Kb.
ТипПояснювальна записка

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Богодухівської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
І. Загальні засади

Робочий навчальний план Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області розроблено керуючись статтями 15, 16, 22, 33 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 16.11.2000 № 1717 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (чинний для 3– 4 класів на 2013/2014 навчальний рік), від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (чинний для 1 – 2 класів на 2013/2014 навчальний рік), від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (чинний для 5 класу у 2013/2014 навчальному році), Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20.12.2002 № 732, листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01), наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації від 30.05.2013 № 203 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів району»:
- для учнів 2 класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 1);

- для учнів 3–4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 2);

- для учнів 5 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551 (додаток 2);

- для учнів 6–9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

- для учнів 10–11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додаток 2).

Робочий навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети, курси за вибором та факультативи.

У старшій школі навчання здійснюється за універсальним профілем відповідно до матеріально – технічного забезпечення школи.

Мова навчання – українська. Школа працює за 5 – денним навчальним тижнем.

У 2013/2014 навчальному році планується 9 класів, із них – 6 повних, 2 клас – 3 учні, 6,8 класи – по 4 учні (індивідуальне навчання, у 2 класі – 5 годин на одного учня, у 6,8 –х класах - 8 годин на одного учня).

Відсутні – 1-й та 7-й класи.

Початок навчальних занять о 08.15 годині.

Тривалість уроків: у 2 – 4-х класах – 40 хвилин; у 5 – 11-х класах – 45 хвилин

Перерви між уроками по 10 хвилин, одна велика перерва після третього уроку – 30 хвилин.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
На виконання статей 15, 16, 22, 33 Закону України «Про освіту», враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти та забезпечення необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти, за рішенням педагогічної ради (протокол № 3 від 10.06.2013) з урахуванням інтересів і потреб учнів та їх батьків, в рамках допрофільної підготовки, з метою створення безпечних та шкідливих умов навчання учнів, розширення можливостей соціалізації випускників додатково виділяються години на вивчення навчальних предметів.

Навчальні предмети з базових дисциплін, які не мають повної кількості годин, у 2013/2014 навчальному році за семестрами будуть викладатися таким чином:

Початкова школа

Клас

Назва предмету

Кількість годин

І семестр

ІІ семестр

2

Українська мова

4

3

2

Українське читання

3

4

3

Українська мова

4

3

3

Українське читання

3

4

4

Українська мова

4

3

4

Українське читання

3

4


Предмети, які не мають повної кількості годин у 5 – 11-х класах будуть викладатися почергово:

Клас

Назва предмету


І, ІІІ тижні місяця (кількість годин)

ІІ, ІV тижні

місяця (кількість годин)

5Українська мова

4

3

«Православна культура Слобожанщини»

0

1

9Географія

2

1

Історія України

1

2

9


Основи здоров’я

1

0

«Харківщинознавство»

0

1

10Історія України

2

1

Художня культура

0

1

10Географія

1

2

Біологія

2

1

11Художня культура

1

0

Історія України

1

2

11Астрономія

0

1

Людина і світ

1

0

11Біологія

2

1

Екологія

0

1

11

«Орфографічний практикум»

0

1

«Розв’язування задач з хімії»

1

0


Предмети та курси за вибором визначено у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів та їх батьків й рівня навчально – методичного та кадрового забезпечення школи.

З метою забезпечення виконання п.2.10 розділу 2 «Організація індивідуального навчання» Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 заняття у 6 класі, де навчається 4 учні, проводитимуться відповідно до передбаченої кількості годин для організації індивідуального навчання, а саме: 8 годин на тиждень на кожного учня при вивченні предметів інваріантної складової.

На виконання розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 20.07.2002 № 476 «Про впровадження у навчальний процес курсу «Харківщинознавство», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області» з метою поглиблення інтересів до історії рідного краю забезпечено викладання у 8 – 9-х класах курсу «Харківщинознавство» за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану: у 8 класі виділено 1 годину на тиждень, у 9 класі – 0,5 години на тиждень протягом навчального року.

На виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», у 5 класі введено факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» – 0,5 години на тиждень протягом навчального року.

На виконання наказу Головного управління і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» для учнів 10 класу введено факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ» – 1 година на тиждень протягом навчального року.

За рахунок варіативної складової навчального плану виділено години на вивчення предметів інваріантної складової:

– української мови та українського читання у 3 - 4-х класах – відповідно

по 1 годині на тиждень протягом навчального року;

– технологій, інформатики, хімії, захисту Вітчизни у 10 класі – по 1 годині на тиждень протягом навчального року;

– захисту Вітчизни у 11 класі – 1 година на тиждень протягом навчального року.

З метою інтелектуального розвитку учнів, їх логічного мислення, пам’яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, розв’язувати логічні задачі виділено години на вивчення курсу «Логіка» у 3 – 5-х класах – по 1 годині на тиждень протягом навчального року.

З метою розвитку логічного мислення учнів та закріплення базових математичних понять на рівні практичного використання, розширення математичних уявлень з деяких тем, формування пошуково - дослідницьких навичок у 9 класі введено курс «Геометричний практикум» – 1 година на тиждень протягом навчального року.

З метою підготовки учнів випускних класів до ЗНО, узагальнення і поглиблення знань з традиційного шкільного курсу математики, формування базових знань, умінь і навичок, необхідних для навчання у вищих навчальних закладах виділено 3 години на тиждень у 10 класі та 2 години на тиждень у 11 класі протягом навчального року на вивчення спецкурсу «Готуємося до ЗНО».

З метою оволодіння теоретичним матеріалом та вдосконалення навичок грамотного письма згідно з принципами української орфографії й пунктуації введено факультативний курс у 11 класі «Орфографічний практикум» – 0,5 години на тиждень протягом навчального року.

З метою формування інтересу до поглибленого вивчення теоретичних основ хімічних навиків, вмінь розв’язувати творчі, логічні хімічні задачі різних типів у 11 класі виділено на вивчення факультативного курсу «Розв’язування задач з хімії» - 0,5 години на тиждень протягом навчального року.

ІІІ. Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами) 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1-го вересня святом – Днем знань – і закінчується не пізніше 1-го липня 2014 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 2 вересня по 27 грудня, ІІ семестр – з 13 січня по 30 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно осінні – 14.10 – 20.10.2013, зимові – 30.12.2013 – 12.01.2014 , весняні – 24.03 – 30.03.2014.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням із місцевими органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у

2–4-х класах з 2 по 5 червня (не більше 3 академічних годин на день), навчальних екскурсій та практики у 5–8-х і 10-х класах з 2 по 13 червня (для учнів 5–6-х класів – по 3 академічні години, 8 класу – по 4 академічні години, 10 класу – по 5 академічних годин), підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Навчальна практика та навчальні екскурсії проводяться відповідно до інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61, але за рішенням навчального закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчальну року.

Державна підсумкова атестація проводиться після завершення кожного ступеня навчання відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 зі змінами (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532) та у строки, встановлені нормативними документами Міністерства освіти і науки: у 4 класі – з 13 по 22 травня із української мови (мова і читання) та математики, у 9 класі – з 2 по 16 червня із української мови, математики, біології, географії та іноземної мови (англійської), у 11 класі – з 23 по 29 травня із української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів.

Вручення документів про освіту буде проведено для випускників 9 класу – 18-19 червня, 11-го класу – 31 травня.

Директор школи Т.Костиря

Додаток 1

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів початкової

школи (наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

від 10.06.2011 № 572)

Робочий навчальний план

для учнів 2 класу

з українською мовою навчання

на 2013/2014 навчальний рік


^ Навчальні предмети

Кількість годин

1

учень

2 учень

3

учень

Всього

Інваріантна складова

Українська мова

1

1

1

3

Літературне читання

1


1

1

3

Російська мова

0,25

0,25

0,25

0,75

Іноземна мова(англійська)

0,25

0,25

0,25

0,75

Математика

1

1

1

3

Природознавство

0,25

0,25

0,25

0,75

Мистецтво/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,75

Трудове навчання

0,25

0,25

0,25

0,75

Сходинки до інформатики

0,25

0,25

0,25

0,75

Фізична культура

0,25

0,25

0,25

0,75

Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

0,75

Разом

5

5

5

15

Варіативна складова

-

-

-

-

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором,проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

-

-

-

Всього

15

15Директор школи Т. Костиря


Додаток 2

складений відповідно до додатку 2

Типових навчальних планів

початкової школи (наказ

Міністерства освіти і науки

України від 29.11.2005 № 682)

Робочий навчальний план

для учнів 3-4-х класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови

на 2013/2014 навчальний рік


^ Навчальні предмети

Кількість годин у класах

3

4

Інваріантна складова

Українська мова

2,5

2,5

Українське читання

2,5

2,5

Російська мова

2

2

Іноземна мова(англійська)

2

2

Математика

4

4

Я і Україна:

Природознавство

Громадянська освіта

-

-

1

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Трудове навчання/художня і технічна праця

1

1

Фізична культура

3

3

Основи здоров’я

1

1

Разом

19 + 3

19 + 3

Варіативна складова

3

3

Додаткові години на предмети інваріантної складової:

2

2

Українська мова

1

1

Українське читання

1

1

^ Курси за вибором:

1

1

«Логіка»

1

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)

23

23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

25

25


Директор школи Т. Костиря

Додаток 3

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів

(наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 03.04.2012 № 409, із змінами,

внесеними наказом Міністерства

освіти і науки України

від 17.05.2013 № 551)

Робочий навчальний план

для учнів 5 класу

з навчанням українською мовою

на 2013/2014 навчальний рік


^ Навчальні предмети

Кількість годин у

5 класіІнваріантна складова

Українська мова

3,5

Українська література

2

Перша іноземна мова (англійська )

3

Друга іноземна мова (російська)

2

Світова література

2

Історія України

1

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

4

Природознавство

2

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

25,5 + 3

Варіативна складова

1,5

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)

28

^ Факультативні курси:

1,5

«Православна культура Слобожанщини»

0,5

«Логіка»

1

^ Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

30

Директор школи Т. Костиря

Додаток 4

складений відповідно до додатку 2

Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів

12-річної школи (наказ Міністерства

освіти і науки України від 23.02.2004

66, із змінами, внесеними наказом

Міністерства освіти і науки України

від 05.02.2009 № 66)

Робочий навчальний план

для учнів 6 - 9-х класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови

на 2013/2014 навчальний рік

^ Навчальні предмети

Кількість годин у класах
6

8

9
Інваріантна складова


1-й

учень

2-й учень

3-й учень

4-й

учень

1-й

учень

2-й учень

3-й учень

4-й

учень


Українська мова

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

2
Українська література

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2
Російська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2
Іноземна мова

(англійська )

0,75

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

2
Світова література

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2
Історія України

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

1,5
Всесвітня історія

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1
Правознавство

(практичний курс)

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Етика

0,25

0,25

0,25

0,25

-

-

-

-

-
Музичне мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

-
Образотворче мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

-
Художня культура

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Математика

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

-
Алгебра

-

-

-

-

0,750,75


0,75


0,75


2
Геометрія

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

2
Природознавство

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-
Біологія

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

3
Географія

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5
Фізика

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

2
Хімія

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

2
Трудове навчання

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

1
Інформатика

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5
Фізична культура

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3
Разом

8


8


8


8


8


8


8


8

32,5
Варіативна складова

-

-

-

-

-

-

-


-


1,5
^ Спецкурси, курси за вибором:

-

-

-

-

-

-

-

-

1
«Геометричний практикум»

-

-

-

-

-

-

-

-

1
^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

8

8

8

8

8

8

8

8

33
Факультативні курси

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

«Харківщинознавство»

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)

8

8

8

8

8

8

8

8

34Директор школи Т. Костиря


Додаток 5

складений відповідно до додатку 2

Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів

ІІІ ступеню (наказ Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2010 № 834)


Робочий навчальний план

для учнів 10 - 11 -х класів (універсальний профіль)

з українською мовою навчання

на 2013/2014 навчальний рікНавчальні предметиКількість годин на тиждень у класі

10

11


Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Правознавство

1

-

Економіка

-

1

Людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра та початки аналізу

2

3

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

1

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1

1


Разом


29


32Варіативна складова

7

4


Додаткові години на предмети інваріантної складової:

4

1

Захист Вітчизни

1

1

Технології

1Інформатика

1
Хімія

1
^ Курси за вибором:

2

2


«Готуємось до ЗНО»

2

2

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Факультативні курси:

1

1

«Захисти себе від ВІЛ»

1

-

«Орфографічний практикум»

-

0,5

«Розв’язування задач з хімії»

-

0,5

Всього (без урахування поділу класів на групи)

36

36
Директор школи Т. Костиря

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

робочого навчального плану на 2013/2014 навчальний рік

Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Богодухівської районної ради Харківської області№ з/п

ПІБ

Посада

І візування

ІІ візування1

Варченко Н.М.

Головний спеціаліст відділу освіти районної державної адміністрації2

Корабель Н.М.

Завідуюча методичним кабінетом відділу освіти районної державної адміністрації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Богодухівської районної

державної адміністрації

________ І.Г. Безмінова

«____»______ 2013 р.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Богодухівської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол № 3 від 31.05.2013

Голова ради школи

_______ Т.О.ОнищенкоПохожие:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Головного управління освіти і науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Головного управління освіти і науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconР. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол
Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 «Про затвердження...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconРозклад уроків Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області на 2012 – 2013 навчальний рік
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради на 2013-2014 навчальний рік. Робочий навчальний план складений на підставі Законів України «Про освіту»
«Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconРозклад уроків Харківської загальноосвітньої школи I –ііі ступенів №40 Харківської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік ( школа іі-іііступеня)

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconПояснювальна записка до експериментального робочого навчального плану комунального закладу «Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів
«Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconПлан засідань ради учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області на 2010 2011 навчальний рік
Про організацію патрулювання загону учнів під час святкування Дня Перемоги біля скверу загиблим
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconНаказ №346 Про надання дозволу на переведення на екстернатну форму навчання Рекало Анни Євгеніївни, учениці 5-б класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області
Харківської міської ради (від 27. 10. 2011 №3631), на підставі клопотання адміністрації Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconПро результати атестації Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області На виконання Законів України „Про освіту”
Фрунзенського району” та з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчальних закладів з 08. 11. 2011 по 22. 11. 2011...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы