Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів icon

Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

НазваниеЗвіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертации05.10.2012
Размер48.71 Kb.
ТипЗвіт
1. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/10_4-285.doc
2. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/76-РВК/_нстр ф 76-РВК 2012-2013.doc
3. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/76-РВК/ф 76-РВК 2012-2013.doc
4. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/83-РВК/_нстр ф 83-РВК 2012- 2013.doc
5. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/83-РВК/ф 83-РВК 2012-2013.doc
6. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/NMO-766.doc
7. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗВ-1/_нстр ф.ЗВ-1 2012-2013.doc
8. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗВ-1/ф ЗВ-1 2012-2013.doc
9. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-1/_нстр ф ЗНЗ-1 2012-2013.doc
10. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-1/Ф ЗНЗ-1 2012-2013.doc
11. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-2/_нстр ф ЗНЗ-2 2012-2013.doc
12. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-2/ф ЗНЗ-2 2012-2013.doc
13. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/про форми зв_т_в 2012-2013.doc
Про доведення до відома наказу монмолодьспорту
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Зведенийзві т
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України наказу ю
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення
Вечірніх (змінних) шкіл
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок 20 /20 навчального року (станом на 5 вересня)
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 02 липня 2012 року №766 інструкція
Вечірньої (змінної) школи
Головне управління освіти І науки

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

02 липня 2012 року № 766

ІНСТРУКЦІЯ


щодо заповнення форми звітності № 83-РВК

Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів”


І. Загальні положення

1.1. Форма звітності № 83-РВК “Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів” (далі - звіт) поширюється на всі денні загальноосвітні навчальні заклади (далі - заклад) незалежно від форм власності та підпорядкування, вечірні (змінні) школи, відділи (управління) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.


ІІ. Порядок та термін подання звіту

2.1. Звіт щорічно складається денними загальноосвітніми навчальними закладами, вечірніми (змінними) школами станом на 1 жовтня та подається не пізніше 10 жовтня місцевому органу управління освітою (2 примірники).

2.2. Відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій подають зведений звіт по району (місту), включаючи дані про міжшкільні навчально-виробничі комбінати, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше 22 жовтня.

2.3. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають до відділення інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі не пізніше 12 листопада.

2.4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів Державній службі статистики України не пізніше 5 грудня.

ІІІ. Порядок складання звіту

3.1. В адресній частині звіту загальноосвітніми навчальними закладами вказується тип закладу: середня загальноосвітня школа I, I–II, I–III, II-III, III ступенів, спеціалізована школа (школа-інтернат) із зазначенням ступеня, гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа-інтернат, спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (указати якого), навчально-реабілітаційний центр, загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат), школа соціальної реабілітації.

3.2. Зведений звіт відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій складають на основі первинних звітів навчальних закладів.

3.3. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на основі зведених звітів по району (місту).

3.4. Дані про загальноосвітні школи-інтернати включаються до зведеного звіту, одночасно з яким складається окремий звіт щодо шкіл-інтернатів, у який не повинні включатися відомості про спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.

IV. Заповнення розділу I

Склад педагогічних працівників”

4.1. До рядків 01-14 розділу І уключаються дані про всіх учителів, вихователів, педагогів-організаторів та інших педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладах.

4.2. Спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри заповнюють лише рядки 12 і 13 розділу I.

4.3. Дані про педагогічних працівників, які перебувають у декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею встановленого чинним законодавством віку, до звіту не включаються.

4.4. У рядку 01 указуються дані про учителів 1-4-х класів. Якщо учителі викладають музику, образотворче мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання лише в 1-4-х класах, то до рядка 01 дані про них не включаються, а наводяться за рядком 03 розділу I.

4.5. У рядку 02 наводяться дані про вчителів, які викладають українську мову в закладах (класах) з неукраїнською мовою навчання та неукраїнську мову в закладах (класах) з українською мовою навчання, а також іноземну мову лише у 1-4-х класах.

4.6. Сума даних рядків 02 та 03 граф 3, 8, 9, 11 повинна бути менше даних, наведених у графі 1 розділу II за відповідними рядками (за рахунок директорів, які викладають предмети).

4.7. До рядка 04 включаються дані про директорів загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня з кількістю 50 і більше учнів, а також директорів шкіл-садків.

4.8. Дані про вчителів загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня, які отримують доплату за керівництво закладом з кількістю до 50 учнів, наводять лише за рядком 01.

4.9. Дані про заступників директорів, які отримують 0,5 ставки заступника директора і повну ставку вчителя, наводять за рядками 01-03.

4.10. Дані про всіх вихователів, які викладають предмети в закладі (незалежно від кількості годин викладацької роботи), включаються до кількості вчителів за відповідними рядками.

4.11. До рядка 10 уключаються дані лише про штатних вихователів, які не викладають предмети в закладі.

4.12. До рядка 11 уключаються дані про педагогів-організаторів, уключаючи й тих, які викладають предмети і вже враховані в кількості вчителів за відповідними рядками.

4.13. До рядка 12 уключається інформація про педагогічних працівників у спеціальних школах (школах-інтернатах), спеціальних класах, організованих при денних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрах, а до рядка 13 – з них тих, хто має спеціальну дефектологічну освіту (повну вищу або базову вищу).

4.14. У рядку 14 ураховуються штатні бібліотечні працівники (включаючи завідуючих бібліотеками) незалежно від того, на повній чи неповній ставці вони працюють в закладі (включаючи бібліотекарів, які викладають предмети у закладі). До цього рядка не включаються дані про вчителів, які одержують доплату за зберігання та видачу книг.


V. Заповнення розділу II

Розподіл учителів, які викладають окремі предмети

(уключаючи директорів закладів та їх заступників)"

5.1. Спеціальні школи (школи-інтернати) і навчально-реабілітаційні центри цей розділ не заповнюють.

5.2. До цього розділу включаються дані про вчителів, які викладають окремі предмети, а також директорів (заступників директорів), які ведуть викладання окремих предметів, з їх одночасним розподілом за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

5.3. Дані про вчителів, які викладають два і більше предметів, необхідно навести з того предмета, де вони мають більшу кількість годин, а якщо навантаження однакове, – з того предмета, з якого одержано спеціальну освіту.

5.4. При заповненні графи 22 щодо трудового навчання слід мати на увазі, що до цієї графи включаються дані про вчителів трудового навчання, а також керівників навчально-виробничих комбінатів та інший педагогічний персонал навчально-виробничих комбінатів.

5.5. До рядків 18-37 включаються дані про рух учителів протягом минулого навчального року.

Похожие:

Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconКатегорія педагогічних працівників
...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 р. №930 (у частині атестації керівників навчальних закладів) у розділі І
«Призначенню працівників на посади керівників та заступників керівника навчальних закладів (далі – керівники навчальних закладів)...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України Міністерство освіти і науки України Типове положення про атестацію педагогічних працівників 06. 10. 2010 №930
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №204-к про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних закладах Дніпропетровського району у 2013 році
України від 20. 12. 2011 року №1473, наказу головного управління освіти І науки облдержадміністрації «Про склад атестаційної комісії...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2013»
«Джерело творчості», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 червня 2005 р за №679/10959, з метою підтримки творчої педагогічної...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №180-в про відрядження директорів загальноосвітніх навчальних закладів за проектом «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»
Про організацію курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів міста в 2011 році” та з метою підвищення психолого-педагогічного...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ монмолодьспорту від 06. 10. 2010 №930 зареєстрований в Міністерстві...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconПро проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів району
Харкова», з метою розвитку контенту системи дистанційного навчання «Доступна освіта» та залучення педагогічних працівників навчальних...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року», затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15. 05. 2012р. №582
«Вихователь року», з метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створення можливостей для самореалізації...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconАналіз документів, поданих навчальними закладами на нагородження педагогічних працівників
...
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №234 Про залучення педагогічних та науково педагогічних працівників закладів освіти до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 №33 «Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы