Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення icon

Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення

НазваниеЗведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення
Дата конвертации05.10.2012
Размер31.86 Kb.
ТипДокументы
1. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/10_4-285.doc
2. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/76-РВК/_нстр ф 76-РВК 2012-2013.doc
3. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/76-РВК/ф 76-РВК 2012-2013.doc
4. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/83-РВК/_нстр ф 83-РВК 2012- 2013.doc
5. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/83-РВК/ф 83-РВК 2012-2013.doc
6. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/NMO-766.doc
7. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗВ-1/_нстр ф.ЗВ-1 2012-2013.doc
8. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗВ-1/ф ЗВ-1 2012-2013.doc
9. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-1/_нстр ф ЗНЗ-1 2012-2013.doc
10. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-1/Ф ЗНЗ-1 2012-2013.doc
11. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-2/_нстр ф ЗНЗ-2 2012-2013.doc
12. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-2/ф ЗНЗ-2 2012-2013.doc
13. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/про форми зв_т_в 2012-2013.doc
Про доведення до відома наказу монмолодьспорту
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Зведенийзві т
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України наказу ю
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення
Вечірніх (змінних) шкіл
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок 20 /20 навчального року (станом на 5 вересня)
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 02 липня 2012 року №766 інструкція
Вечірньої (змінної) школи
Головне управління освіти І науки

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

02 липня 2012 року № 766

ІНСТРУКЦІЯ


щодо заповнення форми звітності № ЗВ-1

Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл”

I. Загальні положення

1.1. Форма звітності № ЗВ-1 “Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” (далі – звіт) поширюється на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.


II. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт щороку складається станом на початок навчального року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і щороку подається не пізніше 18 жовтня:

відділенню інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, головним управлінням статистики в областях, м. Києві та м. Севастополі.

2.2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів Державній службі статистики України не пізніше 2 листопада.

2.3. Зведені звіти складаються на основі первинних звітів за формою звітності № ЗНЗ-2 “Звіт вечірньої (змінної) школи” на початок 20 __/ 20__ навчального року.


III. Заповнення розділу I

“Загальні відомості про школи”


3.1. У рядках 02-04 розділу І дані про кількість шкіл розподіляються за формою навчання.

3.2. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-04 за всіма графами.

3.3. За рядками 05-10 наводиться інформація про школи (класи) для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.

3.4. Дані рядка 11 дорівнюють сумі даних рядків 01 і 08 за всіма графами.

3.5. Дані рядка 15 дорівнюють сумі даних рядків 11 і 13 за графами 2-4.

3.6. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 12 і 14 за графами 2-4.

IV. Заповнення розділу II

“Кількість класів (груп) та учнів у них”4.1. За рядками 01-12 граф 1, 3 наводиться кількість класів (груп), за графами 2, 4-7 - кількість учнів у цих класах (групах).

4.2. Дані рядка 07 дорівнюють сумі даних рядків 02-06 за всіма графами.

4.3. Дані рядка 11 дорівнюють сумі даних рядків 08-10 за всіма графами.

4.4. Дані рядка 13 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 11, 12 за всіма графами та даним рядка 15 графи 2 розділу I.

V. Заповнення розділу III

“Віковий склад учнів”


(уключаючи осіб, які потребують корекції фізичного розвитку)

5.1. За рядком 01 за віком розподіляється загальна кількість учнів, за рядками 02–14 – учнів 5-12(16)-х класів, за рядком 15 – жінок.

5.2. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

5.3. Дані графи 1 за рядками 02-14 повинні збігатися з даними рядка 13 графи 5 розділу ІІ за відповідними рядками.

5.4. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють даним рядка 13 графи 5 розділу II.


VI. Заповнення розділу IV

“Відомості про книжковий фонд”


6.1. У розділі IV наводять інформацію про книжковий фонд (рядки 02-05).

6.2. Дані рядка 03 дорівнюють сумі рядків 04 і 05.


VII. Заповнення розділу V

Відомості про учнів, які закінчили школу

або переведені до наступного класу в 20__ році”

(без учнів, залишених на повторний курс навчання)

У рядку 01 кількість учнів, які закінчили цей даний клас і переведені до наступного класу або закінчили школу, розподіляється за графами 1-13 за класами, які вони закінчили: за рядком 01 – усіх учнів, за рядком 02 – у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.

VIII. Заповнення розділу VI

“Відомості про мови навчання”


8.1. У цьому розділі за рядками 02-09 наводяться дані про розподіл шкіл та учнів за мовами навчання.

8.2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02–09 за графами 2, 4.

8.3. Дані рядка 01 графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 і 3, а також даним рядка 11 графи 1 розділу I.

8.4. Дані рядка 01 графи 4 повинні дорівнювати даним рядка 15 графи 2 розділу І.

IX. Заповнення розділу VII

“Відомості про приміщення вечірніх (змінних) шкіл”


9.1. Площа класних кімнат (графа 3) наводиться у квадратних метрах, цілими числами без десяткових знаків.

9.2. У графах 4-7 за всіма рядками наводяться дані про кількість шкіл, які мають відповідні кабінети, а не про кількість самих кабінетів.

Похожие:

Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів Загальні положення
Форма n 10-пі (річна) "Звіт про зайнятість І працевлаштування інвалідів" (далі звіт), що заповнюється за рік, поширюється на всі...
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про створення та використання передових виробничих технологій за 2010 рік Загальні положення
Звіт за формою №1-технологія Звіт про створення та використання передових виробничих технологій за 2010 рік” (далі – звіт) складають...
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт (зведений) про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2011-2012 н р. Клас Назва предмета

Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про діяльність музею I. Загальні положення
Ця Інструкція призначена для використання музеями, розташованими на території України, які мають статус юридичної особи, при заповненні...
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про діяльність громадської організації Загальні положення
Звітним періодом для форми державного статистичного спостереження №1-громадська організація «Звіт про діяльність громадської організації»...
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про витрати на утримання робочої сили І. Загальні положення
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-рс (один раз на чотири роки) “Звіт про...
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про виконання наукових та науково-технічних робіт (річна) Загальні положення До наукових та науково-технічних робіт входять наукові дослідження та розробки і науково-технічні послуги
Організації та підприємства, які виконують тільки науково-технічні послуги, звіт не складають
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу I. Загальні положення
України, які мають статус юридичної особи, при заповненні форми державного статистичного спостереження №12-нк (річна) “Звіт про діяльність...
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про фактичне вивільнення працівників Загальні положення
...
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про фінансові результати І. Загальні положення Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та чинної статистичної методології
При заповненні форми використовуються первинні документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку, план рахунків і положення...
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення iconЗвіт про заплановане вивільнення працівників Загальні положення
У графі 1 указуються прізвища, імена і по батькові (без скорочення) відповідно до даних паспорта українською мовою всіх працівників,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы