Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 icon

Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1

НазваниеІнформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1
Дата конвертации05.10.2012
Размер138.83 Kb.
ТипІнформація
1. /Р.1/5-10 ДошкОсв_та-Правка.doc
2. /Р.2/Р.2. С.11-143.doc
3. /Р.3/144-160.doc
4. /Р.4/161-170.doc
5. /Р.5/171-178 психологи.doc
6. /Р.6/179-180.doc
7. /тех стор.doc
8. /титул + змист.doc
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку "Я у Світі" Науковий редактор
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) Художньо-естетичний напрям 1
Методичні рекомендації щодо орга­нізації та змісту навчально-вихов­ного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. Біла Церква: коіпопк, 2005. С. 305-309
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) Корекційне на­вчан­ня з розвитку мов­лен­ня
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2012/2013 навчальному році

Розділ V. Перелік корекційно-розвивальних та просвітницьких програм для закладів освітиНазва програми

Клас

(-и), вік

Автор

Інформація про схвалення

Джерело

(де опублікована програма, розміщена на сайті)

1.

Програма психолого-пе­­дагогічного супро­во­ду дітей раннього віку на етапі адаптації до умов дошкільного закладу

діти

5-6 років

Стреж Л. В.

Протокол НМР КОІПОПК № 2 від 26 лютого 2010 року

1. Психологічний супровід на­вча­ль­но-виховного процесу до­шкіль­них навчальних закладів / автори-укла­дачі А. В. Аносова, Н.А. Мак­си­мова, Л. А. Пє­туш­ко­ва / за ре­дакцією Н. І. Клокар // Вісник пси­хологічної служби Київ­щини. Випуск 5. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 204 с.

2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

2.

Корекція та розвиток уваги і навичок на­вча­ль­ної діяльності у ді­тей дошкільного віку (авторська корекційно-розвивальна програма)

діти

5-6 років

Герасімюк Т. В., Лугова Г. В.

Протокол НМР КОІПОПК № 3 від 17 жовтня 2009 року

1. Клокар Н.І., Пєтушкова Л.А., Ано­сова А.В., Харитоненко Р.М., Лугова Г.М., Герасимюк Т.В., Волкова О.Б. Вісник психологічної служби Київ­щини : Випуск 2. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 204 с.

2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

3.

Корекційно-

розви­ва­ль­­на програма

з подо­лан­ня дитячих страхів

діти

5-8 років

Лугова Г. В., Герасімюк Т. В., Букоємська Л. А.

Протокол НМР КОІПОПК № 2 від 26 лютого 2010 року

1.Психологічний супровід на­вча­ль­но-виховного процесу до­шкіль­них навчальних закладів / автори-укла­дачі А. В. Аносова, Н.А. Мак­си­мова, Л. А. Пє­туш­ко­ва / за ре­дакцією Н. І. Клокар // Вісник пси­хологічної служби Київ­щини. Випуск 5. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 204 с.

2.Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

4.

Корекційно-

розви­ва­ль­на програма для ро­бо­ти з дітьми

до­шкіль­ного віку

діти

3-6 років

Васильєва О. Г.

Протокол НМР КОІПОПК № 2 від 26 лютого 2010 року

1.Психологічний супровід на­вча­ль­но-виховного процесу до­шкіль­них навчальних закладів / автори-укла­дачі А. В. Аносова, Н.А. Мак­си­мова, Л. А. Пє­туш­ко­ва / за ре­дакцією Н. І. Клокар // Вісник пси­хологічної служби Київ­щини. Випуск 5. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 204 с.

2.Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

5.

Країна знань (корекційно-розвивальна програма)

діти

3-6 років

Прищепа Т .І.

Протокол НМР КОІПОПК № 4 від 29 квітня 2010 року

– " –


6.

Інтелектуальна мозаїка (корекційно-розвивальна програма)

діти

3-6 років

Прищепа Т. І.

– " –


– " –


7.

Подаруй ласкавинку (корекційно-розвивальна програма)


діти

4 років

Кошицька Л. І.

Протокол НМР КОІПОПК № 1 від 28 січня

2010 року

– " –


8.

Пізнайко

(програма роботи гуртка)

діти

5-6 років

Мокосєєва О. А.

Протокол НМР КОІПОПК № 3 від 26 квітня 2012 року

1.Обласна виставка "Освіта Київ­щи­ни" КОІПОПК

2.Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

9.

Секрети успіху (програма корекційно-розвивальної роботи)

діти

5-6 років

Оселедько А. В.

Протокол НМР КОІПОПК № 3 від 7 квітня 2011 року

Обласна виставка "Освіта Київ­щи­ни" КОІПОПК

10.

Шкільна дезадаптація

(корекційно-розвивальна програма)

учні

1 класу та їхні батьки

Корнієнко Н. Л.

Протокол № 4 за­сідання ек­сперт­ної комісії ЦППСР КОІПОПК від 21 грудня 2011 року

1.Центр практичної психології і соціальної роботи КОІПОПК.

2.Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

11.

Адаптація до навчання в школі

(корекційно-розвивальна програма)

учні

1 класу

Яковець В. М.

– " –


– " –


12.

Розвиток пізнавальних процесів і творчих

здіб­ностей учнів

почат­кових класів (корекційно-розвивальна програма)

діти

6-7 років

Корунська Н. М.

Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 28 жовтня 2010 року

Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в сіль­­­ському адміністративному райо­ні : збірник методичних матеріалів / за ред. А. В. Аносової, Н. А. Мак­си­мової. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 136 с.

13.

Профілактика агре­сив­ної поведінки учнів (корекційно-розвивальна програма)

учні

1-4 класів

Корженко В. А.

Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 28 жовтня 2010 року

Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в сіль­ському адміністративному районі : збірник методичних матеріалів / за ред. А. В. Аносової, Н. А. Мак­си­мової. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 136 с.

14.

Попередження

агре­сив­ності дітей молод­шого шкільного віку

учні

2-4 класів

Валько М.В.

Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 28 жовтня 2010 року

Психолого-педагогічний супровід на­вчально-виховного процесу в сіль­ському адміністративному районі : збірник методичних мате­ріалів / за ред. А. В. Аносової, Н. А. Мак­си­мової. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 136 с.

15.

Сходинки розвитку (програма розвивальних занять)

учні

1-4 класів

Волкова О. Б.

Протокол НМР КОІПОПК № 3 від 17 жовтня 2009 року

Клокар Н.І., Пєтушкова Л.А., Ано­сова А.В., Харитоненко Р.М., Лу­гова Г.М., Герасимюк Т.В., Волкова О.Б. Вісник психологічної служби Київ­щини : Випуск 2. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 204 с.

16.

Психолого-

педа­го­гіч­ний супровід обда­ро­ва­них і здібних дітей у сільській школі (діагностично-розвивальна програма)

учні

5-9 класів

Коваленко М. А.

Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 28 жовтня 2010 року

1. Психолого-педагогічний супровід на­вчально-виховного процесу в сіль­сь­кому адміністративному райо­ні : збірник методичних матеріалів / за ред. А. В. Аносової, Н. А. Мак­си­мової. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 136 с.;

2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

17.

Сходинки до вершини "Я" (програма фа­куль­тативу з психології)

учні

7-8 класів

Костецька Н. М.

Протокол НМР КОІПОПК № 8 від 23 грудня 2010 року

Обласна виставка "Освіта Київ­щи­ни" КОІПОПК

18.

Корекція шкільної тривожності підлітків (корекційно-розвивальна програма)

учні

7-9 класів

Багдасарова Л. В.

Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 28 жовтня 2010 року

Психолого-педагогічний супровід на­­вчаль­но-виховного процесу в сіль­сько­му адміністративному райо­ні : збірник методичних матеріалів / за ред. А. В. Аносової, Н. А. Мак­си­мо­вої. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 136 с.

19.

Психологічні аспекти соціалізації підлітків (просвітницька програма)

учні

7-9 класів

Піша О. В.

Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 28 жовтня 2010 року

Психолого-педагогічний супровід на­вчально-виховного процесу в сіль­ському адміністративному районі : збірник методичних матеріалів / за ред. А. В. Аносової, Н. А. Мак­си­мової. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 136 с.

20.

Основи психології (програма

факуль­та­тив­ного курсу)

учні

5-11 класів

Степанець Н. В.

Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 23 грудня 2011 року

Обласна виставка "Освіта Київ­щи­ни" КОІПОПК

21.

Пізнай себе і ти піз­на­єш світ (навчальна про­гра­ма гуртка для поза­шкі­льних навчальних закладів)

учні

5-11 класів

Василюк Т. А., Мазун Ю. М.

Протокол НМР КОІПОПК № 6 від 6 жовтня 2011 року

– " –


22.

Психологія спілкування

(програма факультативу)

учні

8-9 класів

Стеблина І. І.

Протокол НМР КОІПОПК № 1 від 23 лютого 2012 року

– " –


23.

Психологія

(програма факультативного курсу)


учні

10-11 класів

Пєтушкова Л. А.

Протокол НМР КОІПОПК № 5 від 23 червня 2011 року

Обласна виставка "Освіта Київ­щи­ни" КОІПОПК

24.

Основи етики та пси­хо­­логії сімейного життя

(про­грама курсу за вибором)

учні

11 класів

Андруша Н. І.

Протокол НМР КОІПОПК № 1 від 20 січня 2011 року

– " –

25.

Психологія особистості

(програма факультативу)

учні

7-8 класів

Нечай Т. О.

– " –


– " –

26.

Для тебе і про тебе

(програма факультативу з психології

учні

5-7 класів

Сухоцька Л. В.

Протокол НМР КОІПОПК № 6 від 24 вересня 2009 року

– " –

27.

Психологія спілкування


учні

5-7 класів

Хронюк І. Є.

Протокол НМР КОІПОПК № 1 від 26 лютого 2010 року

1. Вісник психологічної служби Київ­щини. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – 116 с.

2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

28.

Основи психології

(програма

фа­ку­льта­тив­ного курсу)

учні

10-11 класів

Грабовська Є. Д.

Протокол НМР КОІПОПК № 2 від 26 лютого 2010 року

Обласна виставка "Освіта Київ­щи­ни" КОІПОПК

29.

Вибір професії

(програма про­світ­ни­цько­го тре­нін­гу для старшо­класників)

учні

9-11 класів

Стрільник М. В.

Протокол НМР КОІПОПК № 9 від 24 грудня 2009 року

1.Організація та зміст психо­логік­ного супроводу допрофільного і про­фі­ль­ного навчання // Вісник пси­хо­ло­гіч­ної служби Київщини: спец­випуск. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – 241 с.

2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

30.

Культура родинних взаємин: кроки сходження (просвітницька програма для батьків)

батьки

Аносова А.В.

Протокол НМР КОІПОПК № 5 від 23 червня 2011 року

1.Організаційно-методичні аспекти ро­боти працівників психологічної служ­би з батьками / автори-укладачі А. В. Аносова, Н. А. Максимова,

Л. А. Пє­тушкова / за редакцією Н.І. Кло­­кар // Вісник психологічної служби Київ­щини. Випуск 4. – Бі­ла Церква : КОІПОПК, 2011. – 184с.

2.Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК.

31.

Як спілкуватися з дитиною

(тренінгова програма)

батьки

Комінко А. В.

– " –


– " –


32.

Спілкуємось з любов’ю

(програма

батьківського клубу)

батьки

Сухоцька Л. В.

– " –


– " –


33.

Я – моє здоров'я –

моє життя

(програма

факуль­та­тив­ного курсу (тренінгового курсу)

5-6 класи

Лещук Н. О.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист

№ 1/11-6200

від 08.12.2008)


Програма факультативного курсу (тренінгового курсу) "Я – моє здоров'я – моє життя" : навч. прогр. / Н. О. Лещук. – К. : Наш час, 2008. – 23 с.

34.

Сприяння просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя"

(програма факуль­та­тив­ного курсу)

7-11 класи

Лещук Н. О.,

Савич Ж. В.

Схвалено Мі­ні­стерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-1490 від 30.11.2006)


Програма факультативного курсу "Сприяння просвітницькій роботі "рів­ний-рівному" серед молоді Ук­ра­їни щодо здорового способу жит­тя" : навч.-метод. посіб. / Н. О. Ле­щук, Ж. В. Савич. – К. : Наш час, 2007. – 52 с.

Похожие:

Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Програма розвит­ку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
Розділ І. Перелік додаткових (комплексних, парціальних, альтернативних, експериментальних І регіональних) програм для дошкільних...
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про правила проведення конкурсу надається в інформаційних матеріалах та на сайті
Конкурсні завдання цікаві, веселі й доступні дітям з різним рівнем підготовки. Вони містять запитання з багатьох напрямків знань...
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про умови гри висвітлена в мережі Інтернет на сайті
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049, ministry@mon gov ua
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www zolochev-rvo narod ru Інформація про предмет закупівлі
Найменування: Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації Харківської області
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www zolochev-rvo narod ru Інформація про предмет закупівлі
Найменування: Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації Харківської області
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www zolochev-rvo narod ru Інформація про предмет закупівлі
Найменування: Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації Харківської області
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www zolochev-rvo narod ru Інформація про предмет закупівлі
Найменування: Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації Харківської області
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www zolochev-rvo narod ru Інформація про предмет закупівлі
Найменування: Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації Харківської області
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www zolochev-rvo narod ru Інформація про предмет закупівлі
Найменування: Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації Харківської області
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www zolochev-rvo narod ru Інформація про предмет закупівлі
Найменування: Відділ освіти Золочівської райдержадміністрації Харківської області
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 iconІнформація про правила проведення конкурсу надсилається до кожного навчального закладу-учасника конкурсу та розміщується на сайті
Тел. Мтс: (095) 704-76-85, (099) 361-64-32, (099) 974-47-70, тел. КиївСтар: (067) 636-82-48, (097) 256-47-52, (098) 030-67-96
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы