Методична служба − школі icon

Методична служба − школі

НазваниеМетодична служба − школі
страница3/9
Дата конвертации06.10.2012
Размер1.4 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
5

Книга обліку учнів, алфавітна книга та інша документація з обліку учнів
*


*

*
6

Підстави до наказів про рух учнів
*


*

*
7

Медичні карти учнів

*


*

*8

Особові справи учнів
*

*
9

Книги обліку бланків атестатів, свідоцтв про неповну середню освіту, книги обліку золотих та срібних медалей*
10

Книги обліку видачі Похвальних листів та Похвальних грамот


*

11

Трудові книжки та особові справи працівників**12

Книги видачі трудових книжок та обліку особового складу**13

Інвентарна книга бібліотечного фонду*
*


14

Статистичні звіти
*

*
15

Графіки контрольних, лабораторних, практичних занять
*

*
16

Графіки контрольних робіт за тестами адміністрації
*

*
17

Графіки роботи гуртків та секцій
*


*18

Графіки роботи органів самоврядування
*


*19

Графіки проведення відкритих уроків та взаємовідвідування уроків
*


*20

Розклад уроків
*


*21

Графіки проведення виховних годин
*


*22

Графіки відкритих виховних годин та заходів
*


*23

Плани роботи шкільних методичних об’єднань
*


*24

Протоколи шкільних методичних об’єднань**25

Матеріали шкільних методичних об’єднань на допомогу вчителю


*
*26

Матеріали з самоосвіти вчителя та його роботи над науково-методичною проблемою


**
27

Календарно-тематичні плани
**


28

Поурочні плани

Остання п’ятниця кожного місяця

29

Плани виховної роботи на семестр
**


30

Плани роботи класних керівників
**


31

Класні журнали

Перша п’ятниця кожного місяця

32

Журнали індивідуальних занять*
*
*


*
33

Журнали додаткових занять


***34

Журнали гуртків та факультативів*

**
35

Журнали обліку занять в підготовчих та спецмедгрупах*

**
36

Журнали ГПД

Перша п’ятниця кожного місяця

37

Щоденники учнів*
*
*
*


38

Робочі зошити учнів
*
*


*
*39

Зошити учнів для контрольних робіт

Двічі на семестр

40

Щоденники спостережень*

*

*


41

Протоколи загальних конференцій закладу*
42

Протоколи зборів трудового колективу*


*
43

Протоколи засідань ради закладу

*

*44

Протоколи педагогічних рад

*

*45

Протоколи нарад при директорі


*


*

46

Протоколи нарад при заступниках директора*


*


*
47

Протоколи засідань методичної ради*


*


*
48

Протоколи засідань атестаційної комісії


*


*

49

Контроль за веденням атестаційних документів


*
**

*50

Протоколи батьківських зборів

*
*
51

Протоколи засідань батьківського комітету

*
*
52

Протоколи органів батьківського самоврядування

*
*
53

Перевірка документації внутрішньо шкільного обліку дітей, схильних до правопорушень


**


*
54

Перевірка документації щодо позабюджетної діяльності закладу**


*55

Акти обстеження побутових умов учнів

Перший понеділок кожного місяця

56

Документація з надання безкоштовного харчування

Перший тиждень кожного місяця

57

Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці з охорони праці

*

*58

Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці

*

*59

Журнал реєстрації інструктажу з охорони праці під час навчально-виховного процесу

Другий тиждень кожного місяця

60

Контроль за наявністю інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах закладу, майстернях, спортзалах, інших приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативами

*

*61

Контроль за веденням журналів реєстрації нещасних випадків з учнями та на виробництві

Четвертий тиждень кожного місяця

62

Документація щодо розслідування нещасних випадків

Четвертий тиждень кожного місяця

Групи методів контролю

Практичні:

 • тести-завдання;

 • тести-ситуації;

 • особисті тести;

 • перевірка шкільної документації;

 • контрольні роботи, зрізи знань;

 • відвідування уроків;

 • бесіди;

 • хронометрування;

 • експеримент;

 • творчі звіти вчителів.

Рейтингові:

 • анкетування;

 • тестування;

 • ранжування;

 • експертна оцінка;

 • самооцінка.

Теоретичні:

 • аналіз;

 • синтез;

 • абстрагування;

 • індукція;

 • дедукція;

 • узагальнення;

 • моделювання.

Методи здійснення внутрішньошкільного контролю

  1. Спостереження за діяльністю вчителя-предметника та класного керівника:

   1. відвідування та аналіз уроків;

   2. відвідування та аналіз позакласних заходів;

   3. аналіз діяльності гуртків, факультативів.

  2. Аналіз документації: журнали, щоденники, зошити і т. д.

  3. Бесіди з учителями-предметниками і класними керівниками за підсумками кожної чверті та аналіз даних, отриманих у результаті співбесіди.

  4. Бесіди з учнями та аналіз отриманої інформації.

  5. Бесіди з батьками та аналіз підсумків цих бесід.

  6. Анкетування та аналіз анкет.

  7. Проведення письмових контрольних робіт та їх аналіз.

Протокол експертизи ведення класних журналів

Дата експертизи_________

Експерт ___________________________

Клас __________________

Класний керівник ___________________

^ Показники нормативності

Бали

Зауваження

1. Правильність заповнення титульної сторінки2. Повнота заповнення С. 33. Відповідність пропусків у „Зведеному обліку” і на предметних сторінках4. Обумовленість пропусків5. Заповнення предметних сторінок5.1. Відповідність назви предмета навчальному плану5.2. Запис прізвища, ім’я та по батькові вчителя5.3. запис прізвища та імені учня5.4. Запис теми уроку5.5. Запис домашнього завдання5.6. Своєчасність оцінювання обов’язкових письмових робіт5.7. Запис тем бінарних уроків5.8. Тематичний облік знань5.9. Перевірка ведення зошитів6. Охайність ведення сторінок вчителями-предметниками7. Дані про зайнятість учнів у групах8. Відомості про батьків9. Рух учнів10. Загальна кількість балівЗагальні висновки, пропозиції: __________________________________

^ Протокол експертизи роботи вчителя із зошитами

Дата експертизи_________

Експерт ___________________________

Предмет________________

Вчитель ___________________________

^ Показники нормативності

Класи
1. Відповідності кількості зошитів кількості учнів за списком
2. Відповідність кількості видів зошитів вимогам інструкції
3. Зовнішній вигляд зошитів
4. Оформлення титульної сторінки
5. Частота передвіки вчителем
6. Якість перевірки
7. Дотримання нормативних вимог до оцінки письмових робіт
8. Якість виправлення помилок вчителем
9. Система роботи над помилками, її результативність
10. Обсяг класних і домашніх робіт
11. Наявність диференційованого, індивідуального підходу до робіт учнів
12. Зміст робіт, його відповідність вимогам програм, рівень складності робіт
13. Система письмових робіт учнів
14. Якість знань, умінь і навичок на підставі письмових робіт, грамотність учнів
15. Дотримання єдиного орфографічного режиму
16. Загальна сума балів
17. Рівень
Загальні висновки та пропозиції _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Процедура контролюючої діяльності

І. Підготовка до контролюючої діяльності

 1. Планування контролю, постановка мети, завдань, вибір об’єктів та суб’єктів контролю.

 2. Розробка схеми контролюючої діяльності.

 3. Актуалізація (розробка) стандартів (норм, програм, правил) перевірки.

 4. Вироблення критеріїв оцінювання стандартів.

 5. Вироблення критеріїв оцінювання наслідків контролю.

 6. Вироблення форм узагальнення результатів контролю.

ІІ. Організація контролюючої діяльності

 1. Встановлення строків контролю.

 2. Добір форм, методів перевірки.

 3. Розробка матеріалів (завдань, контрольних робіт, тестів, анкет тощо).

 4. Ознайомлення об’єктів контролю з:

  • метою, завданнями, строками контролю;

  • стандартами та критеріями їхньої оцінки;

  • формами, методами перевірки;

  • критеріями оцінки діяльності об’єкта;

  • формою узагальнення результатів контролю.

 5. Здійснення контролю-перевірки: облік та оцінка.

 6. Складання підсумкових таблиць, схем, діаграм.

ІІІ. Аналіз результатів контролю

 1. Співставлення результатів перевірки із визначеними стандартами.

 2. Оцінка результатів за визначеними критеріями.

 3. Встановлення масштабу відхилення від стандартів.

 4. Встановлення причин відхилення від стандартів.

 5. Повідомлення результатів перевірки об’єкта контролю, узгодження пропозицій.

ІV. Узгодження результатів контролю

 1. Перевірка стандартів на реальність та надійність.

 2. Перевірка техніки контролю, її ефективності.

 3. Перевірка ступеня компетентності та об’єктивності перевіряю чого.

 4. Якісна оцінка діяльності об’єкта контролю.

 5. Розробка рекомендацій за наслідками контролю. Складання доповідних записок, проектів наказів, рішень, розпоряджень тощо.

 6. Узгодження рекомендацій із об’єктом контролю.

 7. Самоаналіз контролюючої діяльності керівника.

 8. Перевірка виконання рекомендацій за результатами контролю.

Алгоритм контролюючої діяльностіОб’єкти постійного контролю

 • Виконання законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”.

 • Виконання Закону України „Про мови”.

 • Дотримання Статуту школи.

 • Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 • Дотримання Правил для учнів.

 • Відвідування навчальних занять учнями.

 • Збереження шкільного контингенту.

 • Організація гарячого харчування учнів.

 • Організація підвезення учнів до школи і додому.

 • Організація роботи з дітьми, які потребують особливої уваги.

 • Робота з опіки.

 • Позаурочна зайнятість школярів і їхній розвиток.

 • Фізкультурно-оздоровча робота в режимі шкільного дня.

 • Виконання теоретичної і практичної частини навчальних програм.

 • Стан викладання навчальних предметів.

 • Рівень знань, умінь і навичок учнів.

 • Ефективність уроків.

 • Поточний, тематичний, підсумковий облік і перевірка знань учнів.

 • Організація індивідуальної роботи з учнями.

 • Рівень вихованості з учнів.

 • Підвищення кваліфікації педагогів.

 • Робота з молодими спеціалістами. Діяльність органів учнівського самоврядування.

 • Збереження шкільного майна.

 • Зміцнення і використання матеріально-технічної бази.

 • Стан санітарно-гігієнічного режиму.

 • Умови роботи та побуту вчителів.

 • Використання фонду всеобучу.

 • Стан фінансово-господарської документації.

 • Дотримання Положення про організацію охорони праці і техніки безпеки.

 • Естетичне оформлення школи.

 • Дотримання здорового психологічного мікроклімату.

 • Соціальний захист вчителів і учнів.

Питання, які контролюються двічі на семестр:

 • Робота педагогічної ради школи.

 • Виконання прийнятих рішень.

 • Робота методичних об’єднань учителів, творчих груп.

 • Проведення медичного огляду учнів.

 • Робота з батьками та громадськістю.

 • Виконання програм розвитку школи.

 • Підведення підсумків роботи за період.

Щомісячний контроль:

 • Виконання плану роботи школи.

 • Підвищення фахової і методичної підготовки вчителів.

 • Стан роботи з важковиховуваними дітьми, з неблагополучними сім’ями.

 • Профілактика правопорушень і злочинності серед неповнолітніх.

 • Стан шкільної документації.

 • Організація і зміст роботи гуртків, спортивних секцій.

 • Поповнення бібліотечних фондів.

Розподіл змісту контролю
між адміністрацією та предметною кафедрою


Блок

Предметна кафедра

Адміністрація

Інспектування.

Виконання програми самоосвіти.
Вивчення роботи вчителів у режимі індивідуального контролю.
підготовка до вступу в аспірантуру.
Контроль за виконанням спільних програм з базовими навчальними закладами.
Експертна оцінка педагогічних новацій.

Фронтальний контроль.
Тематичний контроль.
Виконання рішень педрад.
Доцільність та ефективність педагогічних новацій.
Контроль профільних занять у предметних групах.

Методична
роботи.

Організація методичної роботи.
Організація виставок.
організація творчих звітів учителів, що атестуються.
Проведення творчих звітів кафедр.
Підготовка і проведення педагогічних вітань.
Добір форм та методів профільних занять.

Контроль за діяльністю кафедр.
Відвідування уроків.
Метод консультації динамічних і творчих груп.
Контроль за роботою інституту кураторів.
Організація навчальних семінарів та інших форм методичного навчання.

Керівництво науково-дослідною, творчою роботою учнів.

Підготовка і проведення олімпіад.
Вибір і розробка тем для науково-дослідної роботи.
Проведення науково-практичних конференцій.
Робота у предметних групах.

Участь учнів в інтелектуальних іграх, конференціях районного і міського рівнів.
Організація творчих відряджень учнів до інших шкіл району, міста.
Робота МАН.

Керівництво науково-дослідною роботою, творчою роботою вчителів.

Метод допомога науковим керівникам школярів.
Сприяння вчителям, що працюють у режимі дослідження.
Добір учнів для науково-дослідної роботи.
Розробка програм і змісту нових навчальних курсів.

Контроль за роботою наукових консультантів.
Організація творчих відряджень, участь у семінарах, конференціях.
Організація консультування вчителів із працівниками вузів.

Педагогічний дайджест

Моніторинг педагогічної діяльності
в закладі освіти

Функції моніторингу педагогічної діяльності:

 1. Відстеження результатів навчальної діяльності учнів, досягнення ними державного освітнього стандарту (мінімуму), рівня надлишкових знань і вмінь.

 2. Експертиза рівня педагогічної та управлінської майстерності педагогічних кадрів.

 3. Прогнозування розвитку освітнього закладу на підставі отриманої інформації.

 4. Вирішення управлінських завдань на підставі контрольних і прогностичних висновків, сформульованих у результаті моніторингу, підвищення якості вирішення організаційно-управлінських завдань.

 5. Обслуговування експериментальних досліджень, які здійснюють у даному освітньому закладі, через незалежну експертизу результатів експериментальної роботи кожного вчителя, проблемних груп вчителів.

 6. Оцінювання інноваційної діяльності, її ефективності.

Умови ефективності моніторингового дослідження:

  • компетентність перевіряючи;

  • своєчасна і точна інформованість про стан справ;

  • валідність і репрезентативність критеріїв та діагностичних методик;

  • наукова обґрунтованість, повнота, об’єктивність, конкретність висновків, рекомендацій, пропозицій;

  • діяльність системи відстеження, надання своєчасної методичної та організаційної допомоги;

  • узагальнення й поширення кращого досвіду роботи.

Алгоритм проведення моніторингового дослідження

Підготовчий етап системи моніторингу
педагогічної діяльності
^ Самооцінка вчителем власної педагогічної діяльності

з/п

Критерій самооцінки

Бал

1.

Досить добре знаю свій предмет, добре вивчив(ла) зміст державного освітнього стандарту.
2.

Викладаю матеріал чітко, доступно, намагаюся добиватися розуміння його учнями.
3.

Домагаюся глибоких і міцних знань зі свого предмета, співвідношу їх із державним освітнім стандартом.
4.

Формую міцні вміння, навчаю застосовувати знання та вміння на практиці.
5.

Формую зацікавленість учнів своїм предметом.
6.

Показую загальноосвітню й практичну значущість знань зі свого предмета.
7.

Формую навички навчання й самоосвіти.
8.

Формую пізнавальну активність і самостійність.
9.

Розвиваю мислення й творчі здібності учнів.
10.

Виховую відповідальність за результати своєї праці.
11.

До кожного учня знаходжу свій підхід, часто використовую індивідуальні завдання.
12.

Вимогливий(а) і справедливий(а) в оцінці знань учнів.
13.

Виявляю доброзичливість і тактовність у стосунках з учнями.
14.

Виявляю зацікавленість в успіхах учнів, завжди готовий(а) прийти їм на допомогу.
15.

Люблю свій предмет і свою професію вчителя.
16.

Люблю працювати з обдарованими дітьми.
17.

Люблю надавати допомогу слабким учням і радію їхнім досягненням.
18.

Знаходжу спільну мову з батьками учнів, умію залучити їх до вирішення педагогічних завдань.
19.

Вважаю, що маю досить привабливі манери спілкування та високу загальну культуру.
20.

Досить добре знаю загальну вікову психологію.
21.

Умію застосовувати знання психології на практиці.
22.

Досить добре знаю історію педагогіки, знаходжу в ній ідеї та практичні рекомендації.
23.

Досить добре знаю педагогічну теорію.
24.

Теоретично і на практиці володію сучасними освітніми технологіями:проблемне навчання;розвивальне навчання;діалогово-дискусійне навчання;ігрове навчання;блочна система навчання;навчання з використанням опорних конспектів і сигналів;навчання на основі випередження;колективний спосіб навчання;інтегроване навчання;диференційоване навчання;рейтингова система навчання;комп’ютеризоване навчання.
25.

Володію системою вимірювання навчальних досягнень учнів (прийомами контролю знань і вмінь):індивідуальне опитування;фронтальне опитування;взаємне опитування учнів;графічний диктант;предметний твір;термінологічний диктант;опитування за картками;ігрове опитування;тестування.
26.

Добре розумію критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, завжди їх дотримуюся.
Самоаналіз уроку

 1. Тип і вид уроку, зв’язок його з попереднім.

 2. Які головні завдання уроку, як вони враховані під час реалізації мети уроку?

 3. Чи раціонально використано час уроку?

 4. Чи раціональна структура уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети?

 5. Які методи навчання використано для вивчення нового матеріалу?

 6. Як здійснюється контакт з класом, окремими учнями?

 7. Ефективність організації самостійної роботи.

 8. Чи були елементи самоосвіти, самовиховання?

 9. Чи використано індивідуальний і груповий підхід до навчання?

 10. Як організовано контроль і самоконтроль за активністю знань?

 11. Чи забезпечено цілеспрямованість, оптимальну розумову діяльність учнів?

 12. Запобігання розумовому перевантаженню учнів та його подолання.

 13. Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибини засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів.

 14. Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, норм взаємин учителя та учня.

 15. Елементи, етапи, форми, методи, які були найвдалішими.

 16. Що із запланованого не вдалося, чому?

 17. Чи цікавив урок учнів?

 18. Як працювали над подоланням недоліків? Яка необхідна допомога?

Схема аналізу уроку

Учитель ________________________________________________________

Предмет ________________________________________________________

Клас ____________________________________________________________

Дата ____________________________________________________________

1   2   3   4   5   6   7   8   9
Похожие:

Методична служба − школі iconПоложення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу. 2 Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції: забезпечення професійною інформацією
Методична робота це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного,...
Методична служба − школі iconМетодична робота в школі
Підвищення педагогічної майстерності, методичного й наукового рівня вчителів через систему науково-практичних семінарів
Методична служба − школі iconПравила поведінки у школі 5-а клас тема: Безпека в школі. Правила поведінки в школі. Практична робота: моделювання ситуацій поведінки в школі
Мета: вчити учнів аргументувати необхідність безпечної поведінки в школі для збереження життя й здоров’я, вирішувати конфліктні ситуації...
Методична служба − школі iconМетодична робота в умовах експерименту І місце у Всеукраїнському конкурсі «Методична робота як проект»
Автор: Кійло О. І., заступник директора з навчально-виховної роботи Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12
Методична служба − школі iconЛужанский Г. А. Служба 2 Размножать, тиражировать при согласии
Военная служба, как, возможно, любая другая, не всегда проходит плавно и безоблачно, как поступательное равномерное восхождение со...
Методична служба − школі iconЗарубіжна література. 7 клас: методична лоція
Отже те, оберуть чи не оберуть семикласники в старшій школі саме філологічний напрям (а звідси – чи матимуть повноцінне виробниче...
Методична служба − школі iconПоложение о психологической службе
Психологическая служба (далее-служба) один из компонентов системы образовательной деятельности школы
Методична служба − школі iconПоложення про методичну роботу в середній загальноосвітній школі №2 загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів
Методична робота в сзш №2 здійснюється згідно із Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", даним Положенням,...
Методична служба − школі iconПоложення про методичну роботу в середній загальноосвітній школі №2 загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів Загальні положення
Методична робота в сзш №2 здійснюється згідно із Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", даним Положенням,...
Методична служба − школі iconЖовтень, 2011 рік
Наталії Володимирівні, яка викладала в мене українську та російську мову. Я вдячна школі І не тільки школі, а й класу, І учням, які...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы