Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів icon

Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів

НазваниеЗвіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів
Дата конвертации06.10.2012
Размер65.13 Kb.
ТипЗвіт
1. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled7.doc
2. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled8.doc
3. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled9.doc
4. /озернянська ЗОШ _-___/_нформац_я про курси педагог_чних прац_вник_в Озернянськох З.doc
5. /озернянська ЗОШ _-___/_нформац_я про нагородження.docx
6. /озернянська ЗОШ _-___/Атестац_я.doc
7. /озернянська ЗОШ _-___/Д_аграма1.doc
8. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджен1.doc
9. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджен2.doc
10. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджено.doc
11. /озернянська ЗОШ _-___/Копия Перспективний план атестац_х педпрац_вник_в на 2006.doc
12. /озернянська ЗОШ _-___/Навчальний план 2010.doc
13. /озернянська ЗОШ _-___/Наказ.doc
14. /озернянська ЗОШ _-___/Осв_тн_ галуз_.doc
15. /озернянська ЗОШ _-___/Перел_к навчальних програм вар_ативнох частини.doc
16. /озернянська ЗОШ _-___/Перел_к програм _нвар_антнох частини навчального плану.doc
17. /озернянська ЗОШ _-___/Перспективний план атестац_х педпрац_вник_в на 2006.doc
18. /озернянська ЗОШ _-___/Перспективний.docx
19. /озернянська ЗОШ _-___/План заход_в на 2011.doc
20. /озернянська ЗОШ _-___/План роботи творчох групи.doc
21. /озернянська ЗОШ _-___/План роботи.doc
22. /озернянська ЗОШ _-___/План.doc
23. /озернянська ЗОШ _-___/Р_чний план виховнох роботи.docx
24. /озернянська ЗОШ _-___/Робота з педагог_чними кадрами.doc
25. /озернянська ЗОШ _-___/Розклад урок_в Озернянськох ЗОШ.doc
26. /озернянська ЗОШ _-___/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ МО ВЧИТЕЛ_В ПОЧАТКОВИХ КЛАС_В НА 2011.docx
27. /озернянська ЗОШ _-___/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ.docx
28. /озернянська ЗОШ _-___/Форма метод. роботи.doc
29. /озернянська ЗОШ _-___/к_сний склад учител_в.doc
30. /озернянська ЗОШ _-___/конц розв.doc
31. /озернянська ЗОШ _-___/метроб.doc
32. /озернянська ЗОШ _-___/роб. навч. план.doc
33. /озернянська ЗОШ _-___/титулкаMicrosoft Word.doc
План роботи з обдарованими учнями озернянської зош №1 I-II ступенів мета І завдання роботи зі здібними та обдарованими учнями у 2011 2012 рр. Головною метою школи є
АШ, вчителі-предметники
План роботи зі здібними та обдарованими дітьми на 2011/12 н р. Мета роботи: пошук таланови­тих дітей та їх розвиток
Інформація про курси педагогічних працівників Озернянської зош №1 I-II ступенів № п/п Прізвище, ім’я по батькові Спеціальність за дипломом Предмети, які викладає
Інформація Білоцерківському райво про педагогічних працівників Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів № п/п піб педпрацівника Посада
Список педагогічних працівників Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів
Результати виступу команд Озернянської зош №1 I-II ступенів на другому етапі Всеукраїнських олімпіад
П. М. Білик I-II ступенів прот. №2 від Білоцерківської рда лікар Білоцерківського району
Назва гуртка Класи
5 клас 6 клас
Перспективний план курсової підготовки педпрацівників на 2012-2017 р р
Освітні галузі Навчальні предмети
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів
Навчальний план початкової школи Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів
Перелік навчальних програм варіативної частини Додаток 2 Назва курсу Форма реалізації Кількість годин Ким затверджено
Перелік програм інваріантної частини навчального плану рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
Перспективний план атестації педпрацівників на 2012-2017 р р
Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р
План заходів на 2011-2012 н р. Озернянської зош №1 I-II ступенів оволодіння 100% педагогічних працівників основами інформаційно-комунікативних технологій
План роботи творчої групи «Пошук» Тема : Розвиток творчих здібностей учнів 2009-2010 н р. 1 засідання листопад Ознайомлення з планом та метою роботи творчої групи
План роботи методичної ради Озернянської загальноосвітньої школи №1 I-II ступенів на 2011 2012 навчальний рік
Проблема: «Комплексний підхід до виховання творчої особистості»
Річний план виховної роботи Озернянської зош №1 І -іі ступенів на 2011 -2012 н р. П/н Назва заходу Дата проведення
Робота з педагогічними кадрами 2011-2012 н р
Розклад уроків Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2011-2012 н р
Інтеграція змісту освіти як засіб розвитку пізнавальної активності школяра 1 засідання жовтень
Проблема: «Інтерактивні технології шлях до формування творчої активності учня»
Форми методичної роботи Члени колективу
Освітній рівень та якісний склад вчителів Озернянської зош №1 I-II ступенів
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р
Наказ по Озернянській зош №1 I-II ступенів від 2011р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2011-2012 н р.»
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено
Методична проблема

ЗВІТ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

Озернянської ЗОШ № 1

І– II ступенів


Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив у 2010 - 2011 н. р. працює над єдиною проблемою «Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини».

На початку навчального року була створена методична рада на чолі з ди­ректором - Біликом П.М. До складу її ввійшли: заступник директора з нав­чально- виховної роботи Нужда Г.В., керівники МО - Третяк Т.П., Качковська В.П.,

Демко Н.А.

Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради школи за темами: «Аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік», «Обговорення та затвердження планів роботи шкільних МО», «Робота з об­дарованими дітьми».

У 2010 - 2011 н. р. на базі школи діють: МО вчителів початкових класів, МО класних керівників, МО вчителів-предметників, творча група. Варто відмітити роботу керівника МО вчителів-предметників Третяк Т.П., яка постійно надає допомогу молодшим колегам у вивченні та впровадженні най­новіших досягнень науки і педагогічної практики. Чітко планується робота МО вчителів початкових класів, конкретизовані завдання кожному члену МО під час роботи між засіданнями (керівник: Демко Н.А.).Члени МО класних керівників значну увагу приділяють основам психології педагогічної діяльності (керівник: Качковська В.П.). На засіданнях МО підготовлені від­повіді розкривають досвід учителів, детально обговорюються результати директорських контрольних робіт.

Слід відмітити роботу таких учителів: Пикульської В.К., Білика П.М., Третяк Т.П., Бодарацької Т.С., які провели змістовні відкриті уроки. Зо­крема, цікавий урок з використанням групової форми роботи був проведе­ний у 7 класі учителем української мови Пикульською В.К., а також проектний урок проведений Біликом П.М.

Протягом року відбувалися засідання творчої групи «Пошук» «Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей», на засіданнях якого вчителі мали змогу ознайомитися з методичними рекомендаціями з питань організації ці­леспрямованої роботи по виявленню творчих нахилів школярів.

У вересні місяці був проведений педконсиліум з приводу адаптації п'яти­класників у основній школі. Вчитель початкових класів Шкляренко Т.В. роз­повіла про своїх колишніх вихованців, дала коротку характеристику кож­ного з них, звернула увагу на поведінку учнів. На засіданні педконсиліуму поділились своїми враженнями і вчителі, які викладають у 5 класі.

Структура методичної роботи:

 • аналіз стану викладання предметів ;

 • стан виконання навчальних планів і програм;

 • використання інноваційних технологій, їх ефективність;

 • результати навчально-виховної роботи;

 • динаміка зростання (спаду) успішності учнів;

 • результати контрольних робіт (ДПА), навички читання;

 • діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залу­чення їх до різних видів позаурочної діяльності;

 • стан позакласної роботи вчителів з предметів;

 • система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

 • результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

 • аналіз роботи за рік та перспективне планування.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

- Самоосвіта педагогічних працівників.

- Атестація і творчі звіти педагогів.

- Курсова перепідготовка.

- Семінари-практикуми (районні та шкільні).

- Індивідуальні та групові консультації для вчителів та батьків.

- Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад.

- Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з ба-
зових дисциплін.

Усі засідання МО проводились згідно з планом роботи. До засідань готу­вались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки та виховні заходи з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням.

Методична документація школи:

 • план методичної роботи школи;

 • план роботи методичної ради;

 • структура методичної роботи школи;

 • положення про шкільне МО;

 • МО вчителів початкових класів;

 • МО класних керівників;

 • творча група «Пошук».

З метою підвищення педагогічної майстерності вчителя були проведені пе­дагогічні ради: «Рівень професійної майстерності вчителя як найважливіша умова забезпечення належного рівня навчальних досягнень учнів», «Орга­нізація роботи з обдарованими дітьми під час навчальних занять і в позауроч-ний час».

Підвищенню науково-методичної майстерності вчителя сприяє атестація, яка проводиться з метою активізації творчої діяльності, стимулювання безперервної та загальної освіти, якісної роботи. У цьому навчальному році атестуються вчителі: вчитель української мови і літератури Пикульська В.К. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший вчитель», вчитель світової літератури Білик П.М. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», вчитель фізичного виховання Бодарацька Т.С. на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст II категорії», педагог-організатор Бодарацька Т.С. на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст I категорії».

У школі постійно поповнюється картотека ППД, систематично вивчається досвід кращих учителів.

Вчитель-методист, вчитель вищої категорії Третяк Т.П.

"Розвиток творчих здібностей на уроках математики"

Старший вчитель, вчитель вищої категорії Качковська В.П.

"Використання методу проектів на уроках англійської мови"

Старший вчитель, вчитель вищої категорії Пикульська В.К.

"Методична розробка уроку з української мови"

Старший вчитель, вчитель вищої категорії Нужда Г.В.

"Активні способи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів"


Вчитель вищої категорії Білик П.М.

"Формування читацьких інтересів учнів на уроках світової літератури"

Постійно організовуються консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів, виставки навчальної літератури. Учителі мають можливість ознайомлюватися з досвідом роботи своїх колег, учителів району, області. Створений банк даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації .Достатня кількість літератури по інноваційних технологіях дає можливість вчителям використовувати їх під час викладання основ наук.

Діють постійні та динамічні стенди: «Шкільні будні», «До уваги вчителів», «Методичні поради», «Світ дитинства», «Моніторинг діяльності школи», виставки, які висвітлюють життя школи.

Вчителі школи проводять уроки різнопланові, насичені навчальним і додатковим матеріалом. Вміло поєднують індивідуальні та групові форми роботи, що дає можливість охопити різними видами діяльності практично всіх учнів класу та враховувати вікові й психологічні особливості учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх проведення застосовують елементи інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів.

Використовують і нестандартні уроки: ділові ігри, уроки-подорожі, «мозкові атаки», уроки-дискусії, інформаційні проекти, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів. Вдало проходять позаурочні заходи: екскурсії, вечори, вікторини, змагання, концерти.

Ріст педагогічної майстерності вчителів сприяє стабільності у результатах виступу команди школи на II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Команда школи в 2011 році зайняла III місце в районних олімпіадах.

З метою створення системи пошуку, розвитку, підтримки талановитої учнівської молоді, для формування наукової зміни в школі постійно працює Мала Академія наук України. Готують учнів досвідчені вчителі школи, завдяки чому учні займають призові місця. Команда МАН з хімії – II місце. Учні школи є постійними учасниками районних предметних олімпіад, творчих учнівських конкурсів. Результати свідчать про те, що в школі проводиться певна робота з виявлення обдарованих дітей.

Члени гуртка "Умілі руки" – призери районних і обласних конкурсів учнівської творчості.

Навчальний процес у школі здійснюється в єдності з вихованням, що відповідає вимогам сучасної школи.

Методична робота в школі сприяє розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, формуванню професійних навичок, готовності вчитися до професійної самоосвіти та самовдосконалення.

Вивчення стану викладання, запитів і потреб, рівня професійної компетентності педагогів, результатів педагогічної діяльності через оцінювання навчальної діяльності учнів, прогнозування професійного зростання освітян дає можливість створити необхідну структуру методичної роботи, спрямованої на позитивний результат.

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Г.В.Нужда

Похожие:

Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconНаказ №11 Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» На виконання наказу Путильського районного центру дитячої та юнацької творчості
Сергіївської зош І-ІІІ ступенів, Підзахаричівського нвк „Перлина Гуцульщини”., Розтоківської зош І-ІІІ ступенів, кз селятинської...
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconІнформація кручанської зош I iii ступенів про виховну роботу загальна кількість дітей, які навчаються в Кручанській зош I iii ступенів 68 учнів. Наявність органів дитячого самоврядування в закладі освіти Навчальний заклад
Загальна кількість дітей, які навчаються в Кручанській зош I – III ступенів – 68 учнів
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconПоложення про методичну роботу в середній загальноосвітній школі №2 загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів
Методична робота в сзш №2 здійснюється згідно із Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", даним Положенням,...
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconПоложення про методичну роботу в середній загальноосвітній школі №2 загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів Загальні положення
Методична робота в сзш №2 здійснюється згідно із Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", даним Положенням,...
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconЗвіт директора Валківської зош І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області Карлової Л. В. про свою діяльність на посаді протягом 2013/2014 навчального року перед громадськістю м. Валки 20. 06. 2014
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими...
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconЗвіт директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області Стеценко Ірини Юріївни про виконану роботу у 2011-2012 навчальному році вступ
«Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року» упродовж червня цього року у загальноосвітніх навчальних закладах на загальних...
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconЗвіт про пророблену роботу Заступника керівника штабу зі змісту кампанії про пророблену роботу в окрузі за тиждень з 17 вересня по 22 вересня 2012р. № п/п Назва заходу, завдання Дата проведення
Звіт про пророблену роботу Заступника керівника штабу зі змісту кампанії про пророблену роботу в окрузі за тиждень з 17 вересня по...
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconНаказ №263 Про роботу у вихідний день водія відділу освіти Бондаренко Є. В
Відповідно до подання Золочівського дитячого будинку змішаного типу від 11. 05. 2012 №61 про надання автомобіля ваз 21043 ах 92 –...
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconРішення Від мітка про вико нання 9 25. 09. 12 Виконавська дисципліна керівників навчальних закладів. Керівникам навчальних закладів: > Ліквідувати зазначені недоліки. До 02. 10. 12
Про підсумки експертизи організованого початку 2012/2013 навчального року в Малорогозянській, Писарівській, Золочівській №2 зош І...
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconЗвіт роботи вчителів початкових класів Голубівської зош I-III ступенів за 2011- 2012 н р

Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів iconРозпорядження №1 керівника юридичної служби ловш надаємо звіт про проведену роботу у виборчому окрузі №117 з 24 по 28. 09. 2012. Додаток: звіт на 1 арк. Юрист окружного виборчого штабу во №117 В. Кобрин
На виконання розпорядження №1 керівника юридичної служби ловш надаємо звіт про проведену роботу у виборчому окрузі №117 з 24 по 28....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы