Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р icon

Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р

НазваниеКонцепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р
Дата конвертации06.10.2012
Размер132.41 Kb.
ТипКонцепція
1. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled7.doc
2. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled8.doc
3. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled9.doc
4. /озернянська ЗОШ _-___/_нформац_я про курси педагог_чних прац_вник_в Озернянськох З.doc
5. /озернянська ЗОШ _-___/_нформац_я про нагородження.docx
6. /озернянська ЗОШ _-___/Атестац_я.doc
7. /озернянська ЗОШ _-___/Д_аграма1.doc
8. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджен1.doc
9. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджен2.doc
10. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджено.doc
11. /озернянська ЗОШ _-___/Копия Перспективний план атестац_х педпрац_вник_в на 2006.doc
12. /озернянська ЗОШ _-___/Навчальний план 2010.doc
13. /озернянська ЗОШ _-___/Наказ.doc
14. /озернянська ЗОШ _-___/Осв_тн_ галуз_.doc
15. /озернянська ЗОШ _-___/Перел_к навчальних програм вар_ативнох частини.doc
16. /озернянська ЗОШ _-___/Перел_к програм _нвар_антнох частини навчального плану.doc
17. /озернянська ЗОШ _-___/Перспективний план атестац_х педпрац_вник_в на 2006.doc
18. /озернянська ЗОШ _-___/Перспективний.docx
19. /озернянська ЗОШ _-___/План заход_в на 2011.doc
20. /озернянська ЗОШ _-___/План роботи творчох групи.doc
21. /озернянська ЗОШ _-___/План роботи.doc
22. /озернянська ЗОШ _-___/План.doc
23. /озернянська ЗОШ _-___/Р_чний план виховнох роботи.docx
24. /озернянська ЗОШ _-___/Робота з педагог_чними кадрами.doc
25. /озернянська ЗОШ _-___/Розклад урок_в Озернянськох ЗОШ.doc
26. /озернянська ЗОШ _-___/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ МО ВЧИТЕЛ_В ПОЧАТКОВИХ КЛАС_В НА 2011.docx
27. /озернянська ЗОШ _-___/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ.docx
28. /озернянська ЗОШ _-___/Форма метод. роботи.doc
29. /озернянська ЗОШ _-___/к_сний склад учител_в.doc
30. /озернянська ЗОШ _-___/конц розв.doc
31. /озернянська ЗОШ _-___/метроб.doc
32. /озернянська ЗОШ _-___/роб. навч. план.doc
33. /озернянська ЗОШ _-___/титулкаMicrosoft Word.doc
План роботи з обдарованими учнями озернянської зош №1 I-II ступенів мета І завдання роботи зі здібними та обдарованими учнями у 2011 2012 рр. Головною метою школи є
АШ, вчителі-предметники
План роботи зі здібними та обдарованими дітьми на 2011/12 н р. Мета роботи: пошук таланови­тих дітей та їх розвиток
Інформація про курси педагогічних працівників Озернянської зош №1 I-II ступенів № п/п Прізвище, ім’я по батькові Спеціальність за дипломом Предмети, які викладає
Інформація Білоцерківському райво про педагогічних працівників Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів № п/п піб педпрацівника Посада
Список педагогічних працівників Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів
Результати виступу команд Озернянської зош №1 I-II ступенів на другому етапі Всеукраїнських олімпіад
П. М. Білик I-II ступенів прот. №2 від Білоцерківської рда лікар Білоцерківського району
Назва гуртка Класи
5 клас 6 клас
Перспективний план курсової підготовки педпрацівників на 2012-2017 р р
Освітні галузі Навчальні предмети
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів
Навчальний план початкової школи Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів
Перелік навчальних програм варіативної частини Додаток 2 Назва курсу Форма реалізації Кількість годин Ким затверджено
Перелік програм інваріантної частини навчального плану рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
Перспективний план атестації педпрацівників на 2012-2017 р р
Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р
План заходів на 2011-2012 н р. Озернянської зош №1 I-II ступенів оволодіння 100% педагогічних працівників основами інформаційно-комунікативних технологій
План роботи творчої групи «Пошук» Тема : Розвиток творчих здібностей учнів 2009-2010 н р. 1 засідання листопад Ознайомлення з планом та метою роботи творчої групи
План роботи методичної ради Озернянської загальноосвітньої школи №1 I-II ступенів на 2011 2012 навчальний рік
Проблема: «Комплексний підхід до виховання творчої особистості»
Річний план виховної роботи Озернянської зош №1 І -іі ступенів на 2011 -2012 н р. П/н Назва заходу Дата проведення
Робота з педагогічними кадрами 2011-2012 н р
Розклад уроків Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2011-2012 н р
Інтеграція змісту освіти як засіб розвитку пізнавальної активності школяра 1 засідання жовтень
Проблема: «Інтерактивні технології шлях до формування творчої активності учня»
Форми методичної роботи Члени колективу
Освітній рівень та якісний склад вчителів Озернянської зош №1 I-II ступенів
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р
Наказ по Озернянській зош №1 I-II ступенів від 2011р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2011-2012 н р.»
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено
Методична проблема

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ Озернянської

ЗОШ №1 І- II ст. на 2008-2012 н. р.

Успішне оновлення освіти в Україні неможливе без ретельного вивчення кращої педагогічної спадщини та вмілого поєднання її з досягненнями інших країн.

Необхідно здійснити поступовий перехід від школи, що навчає, до школи, яка керує знаннями і навчить кожного стати менеджером свого майбутнього.


Ключові завдання школи

Першочергову увагу приділити створенню умов для забезпечення громадянам мікрорайону рівного до­ступу до якісної освіти, підвищення ефективності навчального процесу для розвитку особистості, розвитку в дітей ключових життєвих компетентностей.

Реалізацію цих завдань здійснювати через індивідуалізацію навчально-виховного процесу, особистісно-зорієнтований підхід; запровадження нових педагогічних технологій; використання вітчизняного та зарубіж­ного досвіду.

Створити умови кожній дитині для максимальної самореалізації; готовності стати поінформованим, ак­тивним, відповідальним громадянином.

Управління закладом здійснювати на державницько-громадських засадах; забезпечити співпрацю школи з громадою міста через батьківську раду та піклувальну ради.

У своїй діяльності керуватися законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Держав­ною національною програмою «Освіта. Україна XXI століття», Указом Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програмою Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», іншими нормативно-правовими документами.

Напрями діяльності

• Концентрація уваги учнівської, педагогічної та батьківської громадськості на тому, що первинною ме­тою є демократичне виховання дітей для активної та відповідальної громади.

• Поліпшення якості громадянської освіти шляхом надання учням можливостей набувати знання і брати участь в управлінні школою.

Розвиток реалістичного розуміння того, як і чому від ролі кожного залежить добробут окремої людини, школи, сім'ї, держави.

• Розвиток в учнів потреби в повній реалізації їхніх просвітницьких та громадянських обов'язків.


Розвиток школи за концептуальними напрямами


Концептуальні напрями, проекти

Програмно-цільові завдання, шляхи їх реалізації

Управління школою

1. Управління загальноосвітнім навчальним закладом здійснювати на громадсько-державницьких засадах, готувати молодь до життя в демократичній громаді через діяльність:

• ради навчального закладу

• батьківського комітету;

• учнівського сАМОврядування

2. Активізувати діяльність учнівського самоврядування через діяльність учнівського
парламенту, а саме через:

• центр дисципліни і порядку;

• центр здорового способу життя;

• інформаційний центр;

• центр молодіжного дозвілля.

3. Адміністрації школи щорічно звітувати перед батьками та громадськістю про виконану роботу.

4. Органами шкільного самоврядування звітувати під девізом «Плануй — організовуй — виконуй».

5. Раз на рік організовувати форум батьківської громадськості з обговоренням найактуальніших проблем закладу.

6. Забезпечити взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу шляхом адаптивного управління

Забезпечення якості навчально-виховного процесу

•Упровадження в навчально-виховний процес елементів інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів;

•Розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів, підготовка їх до роботи в сучасних умовах модернізації структури та змісту освіти в Україні;

• Забезпечення розвитку й саморозвитку особистості на основі індивідуальних особли­востей суб'єкта пізнання та предметної діяльності.

• Робота з обдарованими дітьми;

•Визначення варіативності; визнання різноманітності змісту і форм навчального про­цесу, вибір яких має здійснювати вчитель з урахуванням розвитку кожної дитини.

•Розвиток у дітей стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчи­тися

Програма «Учитель»


Головним завданням учителя на су­часному етапі є забезпечення поступового переходу від школи, що навчає, до школи, що керує знаннями, школи, яка навчить кожного стати менеджером свого майбутньо­го.

Учитель має:

• стати транслятором знань;

• переказувати знання і вчити вчитися;

• бути дорадником, який допомагає вчитися;

• разом з учнем бути співвідповідальним за результати навчання; навчити учня:

• самостійно планувати свою працю;

• пізнавати джерела знань, уміти оцінювати їхню користь;

• учитися творчо мислити, аналізувати помилки;

• різнобічно застосовувати знання;

• здійснювати самооцінку.Стратегічною метою підвищення кваліфікації є розвиток рефлексивних здібнос­тей та інтелектуальних умінь

• Розв'язуючи педагогічне завдання, слід орієнтуватися на учня як на основний суб'єкт навчальної діяльності.

• Кожен педагогічний крок глибоко аналізувати.

• Створювати «поле можливостей» для педагогічного маневру.

• Моделювати педагогічні ситуації, прогнозувати результати.

• Використовувати елементи вітчизняного та світового досвіду, накопичувати власний досвід

Методичне забезпечення професійного

зростання педагога

Здійснюється через внутрішньошкільну методичну роботу.

Головною метою ВШНМР є підвищення ефективності уроку як основної форми навчально-виховного процесу.

• науково-методичну раду;

• школу творчих ініціатив;

• аналітичну групу моніторингу якості освіти;

• методичне об'єднання учителів предметників;

• методичні об'єднання учителів початкових класів;

• постійний семінар класних керівників;


1. Вибір оптимальних методів проведення сучасного уроку з метою забезпечення його якості та ефективності.

2. Підвищення кваліфікації педагогів (курсова перепідготовка, атестація).

Інноваційна діяльність педагогів

У навчально-виховному процесі педагоги використовують вітчизняні підходи та еле­менти світового досвіду, доповнюють власними підходами та об'єднують у цілісну систему.

Цю систему побудовано на:

• ідеї гуманізації та демократизації;

• переорієнтації діяльності вчителя на особистість дитини, її самореалізацію. Шкільні інновації

• Використання нових технологій навчання в школі, що вчать управляти знаннями.

• Використання інтерактивних технологій навчання.

• Система оцінювання навчальних досягнень.

• Спрямування на самоорганізацію, саморозвиток, самомоніторинг, самоконтроль

Проект «У сузір’ї стати зіркою»

Концепція громадянського виховання, концепція національного виховання, Закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти у XXI столітті головною метою виховання на сучасному етапі вважають передачу моло­дому поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури народу, його націо­нальної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі вихованню особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинену ду­ховність, моральну, художню, естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну куль­туру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Одна з проблем школи — співро­бітництво сім'ї, школи і громадськості як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізації в шкільному житті. Реалізація завдань здійснюється за напрямками:

• патріотичне виховання;

• художньо-естетичне виховання;

• духовно-моральне виховання;

• правове виховання;

• екологічне виховання;

• родинно-сімейне виховання;

• трудове виховання;


• формування здорового способу життя;

• місячник формування здорового способу життя «Збережи здоров'я на все життя»;

• місячник художньо-естетичного виховання «Краса врятує світ»;

• місячник правового виховання «Наші права та обов'язки»;

• місячник духовно-морального виховання «Найвищі цінності людини»;

• місячник педагогічної творчості «Школа для дитини, а не дитина для школи»;

• місячник родинно-сімейного виховання «Тепло родинного вогнища»;

• місячник трудового та екологічного виховання «Пробач мені, моя земле»;

• місячник учнівського самоврядування.

Основні напрями виховної роботи:

• Я — член сім'ї (1—2-й кл.).

• Я — людина (3—4-й кл.).

• Я — учень школи (5-й кл.).

• Я — житель Київщини(6—7 кл.).

• Я — громадянин України (8—9-ті кл.).


Навчально-пізнавальна діяльність учнів

Головна мета виховання творчої особистості — розвиток здібностей, а не накопичення знань.

Шляхи реалізації

1. Створення банку діагностичних методик, вивчення особистісних рис учнів, їхніх пізнавальних можливостей і здібностей.

2. Виконання підготовчої роботи в 1, 5,9-х класах з визначення предметної орієнтації учнів.

.

3. Введення в навчальний план предмета «Практичне право» (8-й кл).

4. Введення в навчальний план предмета Київщинознавство»

5. Вивчення курсу «Поетика» (2-4 кл.)

6. Організація гуртків та факультативів за інтересами та потребами.

Очікувані результати

Виховати громадян нового тисячоліття, які вміють і можуть:

• стати менеджерами своєї долі;

• критично оцінювати дійсність;

• грамотно знаходити шляхи розв'язання суспільних проблем;

• співпрацювати і бути толерантними;

• бути відповідальними і впливовими.

Комп'ютеризація

навчально-виховного процесу та використання інформаційних технологій

Провідне завдання — реалізація нового підходу до інформатизації школи. Шляхи реалізації:

• створення умов для використання інформаційних технологій під час викладання всіх шкільних предметів та в позакласній роботі;

• комп'ютеризація управління навчально-виховним процесом;

• участь у єдиній інформаційній системі Білоцерківського району;

• науково-методичне забезпечення комп'ютеризації школи;

• використання в закладі відповідного програмного забезпечення.


• Придбати сучасний комп'ютерний клас.


• Продовжувати навчання роботи на комп'ютері педагогічних працівників.

Очікувані результати

На основі успішного функціонування всіх трьох ступенів школа перебуває в процесі

розвитку.

Його ознаки:

• досягнення освітніх результатів на олімпіадах І, II етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсу знавців рідної мови ім. П. Яцика тощо;

• надання кожному учневі освіти, відповідно до його можливостей, здібностей та інтересів;

• використання інтерактивних технологій; посилення співвідповідальності учня за результати навчання;

• підвищення якості навчання з кожного предмета;

• формування професійної компетентності, технологічної грамотності кожного пе­дагога, зміна ролі вчителя на уроці. Він — транслятор знань, учить учнів учитися, дорадник, який допомагає знаходити місце в житті;

• ознайомлення учнів з їхніми громадянськими правами та обов'язками

Модель випускника школи

• Готовність жити в демократичній громаді

• Уміння визначати проблеми громади та своє ставлення до них.

• Вивчення нормативної бази України, що регламентує питання громадянської ак­тивності.

• Навчання, планування діяльності з розв'язання проблем громад

• Оцінювання своєї діяльності через підготовку та презентацію результатів навчан­ня, роботи.


• Знання Конституції України, чітке уявлення про політичну структуру держави.

• Чіткість уявлень про права і обов'язки, їх реалізація.

• Дотримання норм і правил людського спілкування.

• Знання про те, хто такий лідер і його роль у спільноті.

• Уміння бути гравцем у команді, досягати успіху.

• Грамотно, відповідно до норм чинного законодавства, знаходити шляхи розв'язання суспільних проблем.

• Готовність бути менеджером свого життя, професійна діяльність

• Наявність знань про свої можливості, обдарування.

• Володіння ключовими життєвими компетентностями.

• Гармонія індивідуального та соціального, гармонія особистого і громадянського.

• Знання основних положень законодавства про працю, права, обов'язки.

• Володіння навичками самообслуговування.

• Дбайливе ставлення до продуктів людської діяльності.

• Володіння практичними вміннями професійно-трудової діяльності.

• Уміння організовувати свій розпорядок дня і дотримуватися його.

• Переважання гуманістичної орієнтації в системі особистісних цінностей.

• Організованість і відповідальність, готовність сприймати людей такими, як вони є.

• Самоповага, самодисципліна, самокритичність.

• Наявність знань про особливості свого темпераменту і характеру, стан здоров'я.

• Дотримання правил особистої гігієни, захист від вірусних та інфекційних захво­рювань.

• Корекція фізичного та психічного стану, зовнішнього вигляду


Похожие:

Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік
Для вирішення цих завдань протягом навчального року було проведено три засідання методичного об’єднання, два семінари-практикуми...
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconДодаток до листа управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради проект схвалено законом України 2012 р. № Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року I
Концепція аналізує сучасний стан гуманітарного розвитку в Україні. визначає основні цілі, пріоритети, завдання та принципи державної...
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconПлан заходів озернянської зош і-ііступенів №1 щодо відзначення 90-річчя створення Білоцерківського району
Привітання почесних громадян району, членів золотого фонду святковими листівками
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconНаказ №32 Відповідно до наказу відділу освіти Якимівської районної державної
Якимівської зош №3, Великотернівської зош, Володимирівської зош, Вовчанської зош, Горьківської зош, Новоданилівської зош, Розівської...
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconКонцепція стратегії інноваційного розвитку України до 2020 року Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання
Визначення тенденцій науково-технологічного та інноваційного розвитку у контексті забезпечення економічного зростання
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconПро результати щорічного конкурсу на кращу організацію і проведення Тижня права та Всеукраїнського тижня права у загальноосвітніх навчальних закладах району
Зош і-іііст., Кам’янської зош і-іііст.,Мар’є-Дмитрівської зош і-іііст., Софіївської зош і-іііст.№1, Миколаївської зош і-іііст., Мар’ївської...
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconПоложення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України
В україні йде процес становлення нової системи освіти, яка зорієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується...
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconКозян Євдокія Дмитрівна Вчитель математики Перещепинська зош №2 Новомосковський р-н Орлівщинська зош черкаська зош знаменівська зош гвардійська зош конструктор урок
Тематика вивчення, впровадження кращого досвіду роботи вчителів району, області, України
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту». Концепція профільного навчання в старшій школі (лист млну від 30. 03. 2003р. №1/9-273) Концепція загальної середньої освіти (12- річної школи)
Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconНаказ №13 Про підсумки районного етапу
На районний етап конкурсу було надано 14 робіт учнів з 8 шкіл району: Валуйської зош №1, Валуйської зош №2, Вільхівської зош, Петрівської...
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р iconРішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження програми розвитку І функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки» від 20 червня 2008 року №173/08 харківська міська рада
Харківської міської ради 5 скликання Про затвердження програми розвитку і функціонування української мови
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы