Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено icon

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено

НазваниеПротокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено
Дата конвертации06.10.2012
Размер56.59 Kb.
ТипПротокол
1. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled7.doc
2. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled8.doc
3. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled9.doc
4. /озернянська ЗОШ _-___/_нформац_я про курси педагог_чних прац_вник_в Озернянськох З.doc
5. /озернянська ЗОШ _-___/_нформац_я про нагородження.docx
6. /озернянська ЗОШ _-___/Атестац_я.doc
7. /озернянська ЗОШ _-___/Д_аграма1.doc
8. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджен1.doc
9. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджен2.doc
10. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджено.doc
11. /озернянська ЗОШ _-___/Копия Перспективний план атестац_х педпрац_вник_в на 2006.doc
12. /озернянська ЗОШ _-___/Навчальний план 2010.doc
13. /озернянська ЗОШ _-___/Наказ.doc
14. /озернянська ЗОШ _-___/Осв_тн_ галуз_.doc
15. /озернянська ЗОШ _-___/Перел_к навчальних програм вар_ативнох частини.doc
16. /озернянська ЗОШ _-___/Перел_к програм _нвар_антнох частини навчального плану.doc
17. /озернянська ЗОШ _-___/Перспективний план атестац_х педпрац_вник_в на 2006.doc
18. /озернянська ЗОШ _-___/Перспективний.docx
19. /озернянська ЗОШ _-___/План заход_в на 2011.doc
20. /озернянська ЗОШ _-___/План роботи творчох групи.doc
21. /озернянська ЗОШ _-___/План роботи.doc
22. /озернянська ЗОШ _-___/План.doc
23. /озернянська ЗОШ _-___/Р_чний план виховнох роботи.docx
24. /озернянська ЗОШ _-___/Робота з педагог_чними кадрами.doc
25. /озернянська ЗОШ _-___/Розклад урок_в Озернянськох ЗОШ.doc
26. /озернянська ЗОШ _-___/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ МО ВЧИТЕЛ_В ПОЧАТКОВИХ КЛАС_В НА 2011.docx
27. /озернянська ЗОШ _-___/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ.docx
28. /озернянська ЗОШ _-___/Форма метод. роботи.doc
29. /озернянська ЗОШ _-___/к_сний склад учител_в.doc
30. /озернянська ЗОШ _-___/конц розв.doc
31. /озернянська ЗОШ _-___/метроб.doc
32. /озернянська ЗОШ _-___/роб. навч. план.doc
33. /озернянська ЗОШ _-___/титулкаMicrosoft Word.doc
План роботи з обдарованими учнями озернянської зош №1 I-II ступенів мета І завдання роботи зі здібними та обдарованими учнями у 2011 2012 рр. Головною метою школи є
АШ, вчителі-предметники
План роботи зі здібними та обдарованими дітьми на 2011/12 н р. Мета роботи: пошук таланови­тих дітей та їх розвиток
Інформація про курси педагогічних працівників Озернянської зош №1 I-II ступенів № п/п Прізвище, ім’я по батькові Спеціальність за дипломом Предмети, які викладає
Інформація Білоцерківському райво про педагогічних працівників Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів № п/п піб педпрацівника Посада
Список педагогічних працівників Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів
Результати виступу команд Озернянської зош №1 I-II ступенів на другому етапі Всеукраїнських олімпіад
П. М. Білик I-II ступенів прот. №2 від Білоцерківської рда лікар Білоцерківського району
Назва гуртка Класи
5 клас 6 клас
Перспективний план курсової підготовки педпрацівників на 2012-2017 р р
Освітні галузі Навчальні предмети
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів
Навчальний план початкової школи Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів
Перелік навчальних програм варіативної частини Додаток 2 Назва курсу Форма реалізації Кількість годин Ким затверджено
Перелік програм інваріантної частини навчального плану рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
Перспективний план атестації педпрацівників на 2012-2017 р р
Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р
План заходів на 2011-2012 н р. Озернянської зош №1 I-II ступенів оволодіння 100% педагогічних працівників основами інформаційно-комунікативних технологій
План роботи творчої групи «Пошук» Тема : Розвиток творчих здібностей учнів 2009-2010 н р. 1 засідання листопад Ознайомлення з планом та метою роботи творчої групи
План роботи методичної ради Озернянської загальноосвітньої школи №1 I-II ступенів на 2011 2012 навчальний рік
Проблема: «Комплексний підхід до виховання творчої особистості»
Річний план виховної роботи Озернянської зош №1 І -іі ступенів на 2011 -2012 н р. П/н Назва заходу Дата проведення
Робота з педагогічними кадрами 2011-2012 н р
Розклад уроків Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2011-2012 н р
Інтеграція змісту освіти як засіб розвитку пізнавальної активності школяра 1 засідання жовтень
Проблема: «Інтерактивні технології шлях до формування творчої активності учня»
Форми методичної роботи Члени колективу
Освітній рівень та якісний склад вчителів Озернянської зош №1 I-II ступенів
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р
Наказ по Озернянській зош №1 I-II ступенів від 2011р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2011-2012 н р.»
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено
Методична проблема

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

На засіданні ради школи Начальник відділу освіти

Протокол №1 від 30.08. 2011 Білоцерківської РДА

Голова ради……О.В.Лавріненко ………. А В.Литвин

ПОГОДЖЕНО

На засіданні педагогічної ради школи

Протокол №1 від 31.08. 2011

Голова педагогічної ради

……………….. П.М.Білик


РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Озернянської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів №1на 2011-2012н.р.


Пояснювальна записка


І. Загальні засади

Озернянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІ ступеня.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план закладу на 2011-2012 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (листи МОН України

№1/9-325 від 29.04.11 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012навчальний рік»:

 • для школи І ступеня – за Типовими навчальними планами початкової школи , затвердженими наказом МОН України від 29.11. 2005 № 682; (додаток 1)

 • для школи ІІ ступеня - – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;(додаток 1)ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову (додаток 2), в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, факультативи, а саме:

 • у 1 – 4 класах, з метою розвитку комунікативної компетентності, культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено курси за вибором: «Світова література» (2-4кл.), «Київщинознавство »

 • для корекції знань та роботи з обдарованими учнями в усіх класах початкової школи виділено по 1 годині для індивідуальної роботи;

Для індивідуальних занять та роботи з обдарованими учнями виділено:

   • у 5 класі – 0,5 год. з української мови,;

   • у 6 класі – 0,5 год. з української мови, англійської мови, історії;

   • у 6 класі – по 1 год з математики;

   • у 8 класі – 0,5 год. з математики;

   • у 9 класі – по0,5 год з української мови, біології, хімії.

   • для підвищення рівня володіння українською мовою, виховання любові до рідної мови, розвитку творчих здібностей учнів виділено 1 година на факультативний курс з «Поетики» - 5 клас..

   • У 5 класі з метою ознайомлення дітей з основними християнськими моральними цінностями; виховання почуття поваги до традицій роду, українського народу, любові до батьків і Батьківщини введено факультативний курс школярів «Біблійна історія та християнська етика» - 1 година;

   • для формування громадянської компетентності школярів виділено 1 годину на курс за вибором у 8 класі «Вчимося бути громадянами»;

 • з метою оптимізації системи роботи з обдарованими дітьми виділено на роботу МАН з історичного краєзнавства у 8 класі – 1,5 год.ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу МОН, молоді та спорту України №1-9-53 від 21.07.2011 р. «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011-2012 навчальному році» 2011/12 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується у 1-8 класах 25 травня 2012 року, в 9 класі – 14 травня .

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 24 по 30 жовтня,

зимові з 26 грудня по 10 січня,

весняні з 26 березня по 1 квітня.

Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15год.05хв.

Тривалість уроків:

 • у 1-х класах – 35 хвилин;

 • у 2-4 класах– 40 хвилин;

 • у 5-11 класах – 45 хвилин.

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.

Навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9 – 61.

Навчальна практика та екскурсії будуть проводитися протягом навчального року (додаток 3).


У випускних 4, 9 класах, після закінчення навчальних занять, проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 та наказу МОН України від 12.09.2008 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

У 4 класі державна підсумкова атестація проводиться з 11 по 18 травня із української мови та читання, математики.

У 9 класі державна підсумкова атестація проводиться з 15 по 30 травня із української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул.


2. Відповідність робочого навчального плану Типовому (перелік виучуваних предметів інваріантної складової плану та передбачувана кількість годин на їх вивчення).

3. Відповідність кількості запланованих годин на вивчення предметів по класах програмним вимогам.

4. Якість використання варіативної складової Типового навчального плану:


4.1. Чи повністю використовуються години по всіх паралелях класів?

4.2. З якою метою використовуються години?

 • для підсилення предметів базового циклу (вказати яких).Чи є в цьому потреба?

 • для поглибленого вивчення предметів базового циклу (вказати яких), відповідно до профілю навчання;

 • для поглибленого вивчення предметів базового циклу (вказати яких), які не відповідають профілю навчання;

 • для організації індивідуального навчання, групових та індивідуальних консультацій;

 • для введення курсів за вибором ( вказати яких), обґрунтувати їх введення.

4.3. Чи є системність у використанні годин варіативної складової ( на основі співставлення з робочим навчальним планом попередніх років)?

4.4. Вікова обґрунтованість використання годин варіативної складової.

4.5. Програмно-методичне, навчально-наочне, кадрове забезпечення доцільності вибору годин варіативної складової плану.

4.6. Наявність у навчальному закладі матеріалів, на підставі яких використано години варіативної складової.


5.Дотримання норм щодо гранично допустимого навантаження на учня (покласно).

6. Дотримання норм щодо сумарної кількості годин, яка фінансується з бюджету (покласно).

7. Нормативність розгляду та затвердження робочого навчального плану.
Похожие:

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconПротокол від. 2011 №1 Голова ради округу Л. А. Калмичкова погоджено національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Начальник управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconПротокол від 2012 № Голова ради хзош №40 С.І. Вороніна погоджено

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconПротокол від 15. 08 2012 №9 Голова ради хг №163 С. О. Сокарєв погоджено

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconПротокол від 2012 №2012 Голова ради хзош №88 Н.І.Ісаєнко погоджено

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconО. М. Директор хсш №134 (Протоко № від. 08. 2010) І.І. Момот погоджено голова ради школи Сахновська І. В. (Протоко № від. 08. 2010) розклад уроків
Голова пк ворожейкіна О. М. Директор хсш №134 (Протоко № від. 08. 2010) І.І. Момот погоджено голова ради школи Сахновська І. В
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconПротокол від 06. 09. 2011 р. №6 Голова ради Н. М. Олійник «06»
Програми розвитку освіти Дніпропетровського району на 2008-2012 роки, а також відповідно до завдань, визначених у наказі відділу...
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconПогоджено: затверджено
Відділ освіти Краснокутської рда пархомівська сільська рада Начальник відділу освіти Бутенко С. Сільський голова Сілін Є. В
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconПротокол засідання пк протокол засідання від 27. 09. 2011 р. №44 педагогічної ради днз №374 з питань надання додаткових освітніх послуг від 22. 09. 2011 р. №1
Протокол засідання пк протокол засідання від 27. 09. 2011 р. №44 педагогічної ради днз №374
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconПротокол від 27. 08. 2012 №9 Голова ради хзош №157 Т. Ф. Коваленко

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconПогоджено Райсес: Погоджено Голова пк: Затверджено Директор нвк

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено iconЗатверджую погоджено голова адміністрації Директор Департаменту освіти Орджонікідзевського району Харківської міської ради Харківської міської ради О.І. Деменко
Вивчення демографічних показників та освітніх потреб населення в дошкільній освіті в розрізі днз району
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы