Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково icon

Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково

НазваниеПоложення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково
Дата конвертации06.10.2012
Размер57.57 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти

від 31.12.09 № 496


ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичну методичну раду 
методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації


    
1. Загальні положення

1.1. Призначення науково-методичної ради методичного кабінету (далі науково-

методичної ради).
Методична рада є колегіальним дорадчим органом, який покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики у районі, зокрема з питань інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах Білоцерківсього району.  
1.2. Мета, завдання та повноваження методичної  ради

  

^ Метою діяльності науково-методичної ради є управління методичною роботою районного методичного кабінету,закладів освіти та  педагогічних працівників району.


На науково-методичну раду відповідно до її мети покладаються такі завдання:

  • аналіз ефективності науково-методичної роботи методкабінету, закладів освіти району тощо, а також визначення шляхів удосконалення, оптимізації науково-методичної роботи в районі;

  •  експертиза запропонованих нових методичних матеріалів, навчальних програм, створених педагогами навчальних закладів району, упровадження інновацій на регіональному  рівні, оцінка їх результатів за підсумками апробації;

  • розгляд результатів апробації навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району;

  • аналіз передового педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його у практику та форм поширення;

  • визначення на підставі експертних оцінок доцільності використання навчальних видань (навчальних планів, програм, методичних, навчально-методичних посібників,  підручників, довідників тощо) та надання в установленому порядку рекомендацій до друку;

  • експертиза матеріалів претендентів на присвоєння чи підтвердження педагогічних звань: "вчитель-методист", "викладач-методист", "вихователь-методист", «практичний психолог-методист»;

  • надання організаційно-консультативної допомоги педагогам району, які проводять методичну та дослідно-експериментальну роботу. 


^ Відповідно до поставлених перед нею завдань, науково-методична рада має такі повноваження:

  • порушувати клопотання перед науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів про проведення науково-методичної експертизи матеріалів щодо надання їм відповідного грифа;

  • аналізувати матеріали з організації інноваційної освітньої діяльності у закладах освіти та давати рекомендації щодо їх упровадження в навчально-виховний процес;

  • за дорученням відділу освіти здійснювати вивчення питань, що входять до компетенції методичної ради, безпосередньо у закладах освіти району. 

1.3. Нормативна база науково-методичної ради: науково-методична рада керується Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр) та даним Положенням. 

 
 

2. Структура науково-методичної ради

2.1. Науково-методичну раду очолює завідувач методичного кабінету.

2.2. До складу науково-методичної ради, крім голови ради, входять методисти методичного кабінету, керівники районних методичних об’єднань, а також кращі педагогічні працівники району: вчителі-методисти, директори та заступники директорів навчальних закладів, тощо.

2.3. До участі у роботі науково-методичної ради можуть бути запрошені наукові працівники вищих навчальних закладів.

2.4. Наказом завідувача методичного кабінету із складу членів ради призначаються голова, заступник голови, секретар методичної ради.

2.5. Зміни до складу науково-методичної ради вносяться за пропозицією голови ради і регламентуються відповідним наказом.

2.6. При науково-методичній раді діють фахові групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються вчені, досвідчені педагоги, вчителі-методисти, представники педагогічної громадськості, а також методисти райметодкабінету.

2.7. Організаційне забезпечення діяльності науково-методичної ради та координацію роботи експертів здійснює секретар науково-методичної ради.


^ 3. Організація діяльності науково-методичної ради

3.1. Робота науково-методичної ради здійснюється  згідно з щорічним планом, який складається відповідно до мети діяльності методкабінету, науково-методичної ради, її завдань та із врахуванням пропозицій членів радиі затверджується завідувачем методкабінету. 
3.2. Засідання науково-методичної ради проводяться при необхідності, але не рідше одного разу на два місяці (як правило, в остання середа поточного місяця), і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів методичної ради. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем ради. 
3.3. Рішення науково-методичної ради приймаються простою більшістю голосів.

3.4. Управління діяльністю науково-методичної ради здійснює голова ради. 


^ 4. Процедура розгляду матеріалів наукво-методичною радою

4.1.Порядок подачі матеріалів на розгляд наукво-методичної ради

4.1.1.Матеріали подаються не пізніше як за місяць до чергового засідання науково-методичної ради.
4.1.2.Авторські методичні розробки: макети навчальних видань, програми навчальних курсів тощо, подаються у двох екземплярах на паперових носіях, а також у електронному варіанті, супроводжуються листом-поданням, у якому зазначаються відомості про автора, мета подання, інформація про результативність апробації матеріалу в певному закладі освіти. Авторська програма навчального курсу супроводжується документами, перелік яких містить Додаток 1.

4.1.3. Матеріали досвіду роботи претендентів на педагогічні звання подаються на розгляд методичної ради до 1 січня поточного року, оформлюються відповідно до рекомендацій  (ІМЗ управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КОІПОПК № 19, 2001р.) і супроводжуються листом-поданням.

4.2. Процес підготовки  поданих матеріалів до розгляду наукво-методичною радою
4.2.1.Матеріали подаються на експертизу спеціалістам з відповідних галузей на двотижневий термін. За тиждень до чергового засідання члени наукво-методичної ради ознайомлюються з прорецензованими матеріалами.

4.2.2. Розгляд матеріалів, що визначені рецензентами (експертами) як такі, що не готові до слухання, переноситься на наступні засідання. Автори матеріалів доопрацьовують їх протягом одного місяця й повторно подають, супроводжуючи відповіддю на зауваження рецензента.  


4.3. Розгляд матеріалів на засіданні наукво-методичної ради

4.3.1. Рішення наукво-методичної ради мають рекомендаційний характер.

4.3.2. Розгляд матеріалів, що мають суперечливі оцінки, і визначені членами наукво-методичної ради як такі, що потребують доопрацювання, переноситься на повторне слухання. Рішення фіксується у протоколі засідання. 

4.3.3. До повторного слухання матеріали готуються за процедурою, передбаченою п.4.2.2.
4.4. Контроль за виконанням ухвалених рішень здійснює секретар, який періодично звітує про це на засіданнях науково-методичної ради


  Додаток  1        

                 
Авторська програма, що подається на експертизу та розгляд науково-методичної ради, повинна супроводжуватися такими документами:

  
1. Подання закладу освіти.


2. Лист-представлення адміністрації навчального закладу, що містить підтвердження необхідності та значимості  її (програми) впровадження в освітній процес школи         (чи відповідає меті й завданням програми розвитку школи, Концепції інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності в школі, який звязок з іншими предметами певної освітньої галузі).


3. Оригінал навчально-методичного комплексу (як мінімум – підручник  для школяра;      у повному обсязі: програма, підручник або навчальний посібник для школяра, методичний посібник для вчителя). Авторський навчально-методичний комплекс може бути замінений відібраними навчально-методичними комплексами, наявними у вітчизняній педагогіці або детальною інформацією про навчально-методичне забезпечення даного курсу.

 Похожие:

Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково iconПоложення про експертну комісію науково-методичної ради методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації Загальні положення
Експертна комісія створюється рішенням колегії відділу освіти при науково-методичній раді рмк. Експертна комісія науково-методичної...
Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково iconПоложення про науково-методичну раду навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25, природничо-математичний ліцей" Загальні положення
Положення про науково-методичну раду навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25, природничо-математичний...
Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково iconПоложення про методичне об’єднання загальні положення
Методичне об’єднання (Далі мо) – структурний підрозділ науково-методичної роботи в закладі, який координує методичну, організаційну...
Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково iconПлан роботи методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації на 2012/13 навчальний рік
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників
Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації
Формування банку даних про вчителів, які викладають художню культуру, етику, основи здоров’я
Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково iconСклад науково-методичної ради районного методичного кабінету 2012-2013 н р Лавренчук Г. М. голова ради Члениради

Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково iconПоложення про експертно-методичну групу з питань ліцензування та атестації навчальних закладів при відділі освіти Білоцерківської районної державної адміністрації

Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації на 2012-2013 навчальний рік
Розділ І. Аналіз результатів діяльності районного методичного кабінету у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний...
Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково icon61091, м. Харків, вул. Танкопія,15/2 тел
Згідно з Положенням про методичну раду методичного центру управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської...
Положення про науково-методичну методичну раду методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Загальні положення Призначення науково-методичної ради методичного кабінету далі науково iconПоложення про проведення міської Спартакіади школярів у 2012-2013 навчальному році (додаток). Головним суддею міської Спартакіади призначити методиста Кременчуцького міського науково-методичного центру Кошляка А. Ю
Про проведення у 2012-2013 навчальному році обласної Спартакіади школярів, планів роботи управління освіти та науково-методичного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы