Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено icon

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено

НазваниеМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено
страница1/5
Дата конвертации19.10.2013
Размер0.84 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5Методичні рекомендації

щодо ведення класного журналу в початкових класах


Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1–4 класах розроблено відповідно до наказу МОН України від 20.08.2008р. за №755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», листа МОН України від 11.09.2007р. за №I/9–532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів», Методичних рекомендацій щодо ведення класного журналу в початкових класах (Авт. та упор. А.О.Седеревічене, Л.П.Ткаченко. – Вид. 2–е, перероб. і доп. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007.), листа МОН України від 07.07.2008р. за №I/9–433 «Особливості організації навчально–виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008–2009 н.р.»


Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних журналах і табелях успішності. Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською, іноземною мовою – частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору.

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів.


Словесне оцінювання навчальних досягнень учнів з 2008–2009 н.р. здійснюється лише у 1 класі; у 2–4 класах – оцінювання в балах.

З предметів інваріантної складової навчального плану оцінювання досягнень у навчанні учнів 2–4 класів проводиться в балах, з курсів за вибором із варіативної складової – вербально (оцінними судженнями).

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що зазначається в журналі з датою, дану роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить «н» і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Кожен учень класу має право відвідувати індивідуальні та групові заняття, хоча вони не є обов’язковими з усіх навчальних предметів і для всіх учнів класу. Облік годин індивідуальних та групових занять здійснюється на окремих сторінках журналу. Учитель записує прізвища й імена всіх учнів класу, а присутність їх на занятті позначає умовною позначкою (наприклад, «+»). Зміст заняття вчитель записує в графі «Зміст уроку», у наступній графі «Завдання додому» вказує назву предмета, з якого було проведено заняття.

Наприкінці кожного місяця учитель виставляє в окрему колонку без дати бал за ведення зошита («Вед. зош.»)

Записуючи домашнє задання, слід обов’язково вказати його зміст і спосіб виконання. Наприклад: с.10–12 – прочитати і переказати; с. 27–29 – вивчити вірш напам’ять, дібрати прислів’я; впр. 117, с.55 – повторити правило. З основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання:технічної і художньої праці, музичного та образотворчого мистецтва домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

У початкових класах вчителем засосовуються такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, семестровий, річний; державна підсумкова атестація.

Поточний контроль здійснюється в процесі поурочного вивчення теми. Результати поточної перевірки на самостійному етапі в структурі уроку оцінюються в оцінних судженнях або в балах. У процесі вивчення нового матеріалу , систематизації й узагальнення, застосування нових знань, умінь і навичок оцінка в балах виставляється тільки за достатньо повні і правильні відповіді.

Періодичний контроль (аудіювання, діалог, усний переказ, усний твір тощо) здійснюється фронтально або індивідуально. Періодичність перевірки та вимоги до її змісту, оцінювання й обліку результатів конкретизуються в рекомендаціях до окремих предметів.

Тематичний контроль (перевірка й оцінювання), як правило, здійснюється після опанування програмової теми чи розділу. У разі, коли тема розрахована на велику кількість годин, її розподіляють на логічно завершені частини – підтеми. Якщо ж програмова тема невелика за обсягом, то об’єднують з однією або кількома наступними темами. Отже, одиницями тематичного контролю з різних предметів можуть бути: програмова підтема, тема, кілька тем, розділ. Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1год. на тиждень –2 тематичних оцінювання на семестр; 2–3 год. на тиждень – 2–4 тематичних оцінювання).

У журналі тематична оцінка («Тем. бал») виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впрдовж її вивчення з урахуванням усіх видів оцінювання за цей період (за результатами різних видів усних, письмових та практичних робіт учнів). Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

Семестрова оцінка виставляється за результатами періодичного і тематичного оцінювання.

Річна оцінка виставляється на основі семестрових оцінок. Перевага надається результатам другого семестру.

^ Державній підсумковій атестації у початковій школі підлягають результати навчальної діяльності випускників початкової школи з української мови (мова і читання) та математики. Формою проведення атестації є підсумкова контрольна робота. Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставляється у класному журналі під датою проведення підсумкової роботи.

Річне оцінювання з української мови та математики у 4 класі здійснюється на основі семестрових балів та балів за атестацію.


^ Українська мова

Зведений перелік перевірних робіт, які проводяться в 1–4 класах

Види перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас
І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

Аудіювання

1

1

1

1

1

1

Діалог

111Усний переказ1

Усний твір11

Читання1

Письмовий переказ1

1

1

Перевірка мовних знань і вмінь

2

2

2

2

2

2

Диктант

1

2

2

2

2

2

Списування1

1

1

1

1

1

1

^ Загальна кількість перевірок за семестр
2

6

7

7

8

8

8У першому класі передбачено два види перевірок: читання та списування, які записуються лише на правій сторінці журналу поруч з темою уроку.


^ 1 клас, І семестр

Українська мова Облік навчальних досягнень учнів Вчитель__________________
п/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я28

09

Вед. зош

31

10Вед. зош.30

11

Вед. зош.26

12

Вед. зош.

I семестр

п/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

1.
Тема згідно з календарним планом
2.3.

^ 1 клас, ІІ семестр

Українська мова Облік навчальних досягнень учнів Вчитель__________________
п/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я30

01

Вед. зош
Вед. зош.

30

04

Вед. зош.

10

05

Вед. зош.

IІ семестр

Річний бал.

Екскурсія


п/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

1.30.04

Тема уроку за планом.Списування. Текст «…»
2.10.05

Тема уроку за планом. Перевірка вміння читати.
3.13.05

Тема уроку за планом. Перевірка вміння читати.
4.

Екскурсія до бібліотеки


Для зручності орієнтування в журналі назви індивідуальних видів перевірок (діалог, усний переказ тощо) записуються вгорі на місці запису дати, а назви фронтальних перевірок (диктант, письмовий переказ тощо) – внизу у відповідних колонках. За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір) бали виставляються протягом семестру. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без фіксації дати. На правій сторінці журналу поруч з темою уроку доцільно зазначити вид перевірки в день (дні) проведення відповідного виду контролю.


^ 2 клас, І семестр

Українська мова Облік навчальних досягнень учнів
п/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я

Аудіювання

Діалог

30

09

Вед. зош

Тем. бал31

10

Вед. зош.

Тем. бал29

11

Вед. зош.12

12

20

12

24

12

Вед. зош.

Тем. бал

І семестр

1.

2.

3.

Мовна темаДиктант

Списування

Мовна тема


  1   2   3   4   5
Похожие:

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconРекомендації до ведення класного журналу нормативний мінімум, що регулює І регламентує діяльність освітньої установи в роботі з класним журналом
Лист мон україни від 09. 2007 р. №1/9 – 532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів»...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconВимоги щодо ведення класного журналу в 1 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист
Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconПереносити вимоги до записів у журналах для основної та старшої школи на початкову школу не допускається
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі (доповнені)
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008-2009 навчальному році І семестр з 1 вересня по 26 грудня
Наказ Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496 Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconМетодичні рекомендації щодо оформлення кабінету української мови І літератури навчально-методичний комплекс документація положення про кабінет мови І літератури Паспорт кабінету
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу 5-11 класів...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconПерелік назв навчальних предметів для запису в класному журналі
Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы