План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік icon

План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік

НазваниеПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік
Дата конвертации19.10.2013
Размер409.6 Kb.
ТипПлан

Розглянуто і схвалено на засіданні РМО

(протокол № 1 від 29 серпня 2012 р.)

Керівник РМО вчителів географії

Чайка Г.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуюча

районним методичним кабінетом

Г.М. Лавренчук
ПЛАН РОБОТИ


РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ


ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ


на 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


м. Біла Церква

2012


І. ВСТУП


Районне методичне об’єднання вчителів географії та економіки протягом 2011-2012 н.р. працювало над проблемою підвищення ефективності уроків географії та економіки на основі провадження нових технологій навчання та активізації виховного впливу уроків географії, економіки і позашкільних заходів на особистість учня. Велика увага приділялась практичному спрямуванню уроків географії, удосконаленню контролю оцінювання навчальних досягнень учнів, розв’язуванню географічних та економічних задач, формуванню прийомів опису та характеристики географічних об’єктів, використанню інформаційних технологій на уроках географії та економіки, впровадженню проектних технологій.

Для вирішення цих завдань протягом навчального року було проведено три засідання методичного об’єднання, два семінари-практикуми (на базі Озернянської ЗОШ, Фурсівської ЗОШ)

На базі Узинської ЗОШ №1 та Шкарівської ЗОШ кожен четвертий четвер місяця працювали консультпункти, під час роботи яких досвідчені вчителі (Чайка Г.П., Бондаренко Т.І.) надавали адресну допомогу як молодим, так і тим педагогам, які мають досвід роботи, але потребували допомоги з окремих питань.

Згідно плану роботи методичного об’єднання було вивчено стан викладання географії у Биковогребельському, Розаліївському НВО, Дроздівській, Скребишівській, Фурсівській ЗОШ, Іванівському НВК

Глушківському НВО, Узинській ЗОШ №1, №2.

У вище згаданих закладах географію викладають фахівці (крім Скребишівської ЗОШ), мають достатній стаж роботи (крім Потіївського НВО)

Вчителі викладають географію на високому та достатньому науково-методичному рівнях, добре володіють методикою географії, мають календарні та поурочні плани, які відповідають вимогам програми з географії, рекомендаціям Міністерства освіти і науки України, рекомендаціям КОІПОПК; творчо використовують форми і методи викладання предмету, дотримуються критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів з географії.

В процесі навчання учнів географії, використовують як інноваційні технології, так і традиційні методики навчання, велику увагу приділяють формуванню навичок опису і характеристики географічних об’єктів, картографічним компетенціям учнів, застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій.

Як показала перевірка документації (класних журналів, календарних та поурочних планів, зошитів учнів), програму з географії виконують (перелік тем, тематичне оцінювання, практичні роботи), але окремі практичні роботи замінено демонстрацією або подібними практичними роботами, оскільки у школі нема географічного майданчика. Контрольні роботи виконанні на окремих аркушах, практичні роботи учні виконують у спеціальних зошитах з друкованою основою (з відповідним грифом МОНУ).

Процес навчання географії орієнтований на розвиток особистості учня, формування його компетентності. В процесі викладання географії намагаються розвивати самостійність, ініціативу, пошук, дослідництво, оскільки вважають, що саме ці якості допоможуть дитині реалізувати свої здібності, знання і вміння. Системи роботи вчителів спрямована на розвиток різних станів мислення: аналізу, узагальнення, синтезу, уміння визначати та вирішувати проблеми.

Опануванню учнями понять теми, формуванню загальнонавчальних та спеціальних умінь сприяє виконання на уроках географії практичних робіт. Практичні роботи проводяться згідно методичних рекомендацій. Уміння кожного учня застосовувати теоретичні знання на практиці оцінюється відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів.

Слід зазначити, що навчальний процес вчителі географії будують на принципах особистісно-орієнтованої освіти, яка передбачає врахування індивідуальних розумових та психо-фізичних особливостей учнів, створення умов для ефективного процесу мислення учнів. Особлива увага звертається на залучення кожного школяра до активної дії, формування навичок усвідомлення ходу своїх розумових дій, виявлення причин ускладнення розумових дій, встановлення протиріччя або невідповідності відомої і нової інформації.

При відвідуванні системи уроків географії виявлено, що вчителі творчо підходять до реалізації змісту програми, враховують рівень підготовки школярів, інтереси та нахили учнів. Типи уроків у межах теми вибрані у певній логічній послідовності, відповідно до змісту виучуваного матеріалу, дидактичної мети та цільових завдань.

Зв’язок із сучасністю, практична спрямованість викладання географії є запорукою підготовки учнів до самостійного життя, адже, на думку вчителів, саме географічні вміння дають можливість кожній людині протягом усього життя свідомо сприймати нову інформацію про розвиток і зміни, що відбуваються у природі, господарстві, житті населення тощо. Учні повинні добре знати і розуміти географічні явища та закономірності, вміти пояснювати їх якісно і характеризувати кількісно. Ці вміння формуються в процесі систематичного виконання проблемних і творчих завдань, а також розв’язування географічних задач.

Пропозиції, направлені на підвищення результативності загальноосвітньої підготовки учнів:

  • облаштувати географічні майданчики;

  • продовжувати формування в учнів навичок самостійної роботи із джерелами інформації;

  • сприяти розвитку інтересу до вивчення географії шляхом ширшого впровадження позаурочної роботи з предмету, організації дослідницької роботи на шкільному географічному майданчику;

  • ефективно застосовувати інноваційні методики викладання географіїПро роботу з обдарованими учнями свідчать такі результати виступів учнів на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:


^ Результати олімпіади з географії

2011-2012 н.р.

П.І. по Б., учня

ЗОШ

^ П. І. по Б. вчителя

1

2

3

4

5

Сума

Місце
7 клас, сума балів –


1.

Баляс Анастасія Миколаївна

Шкарівська ЗОШ І-ІІІ ст..

^ Чайка Ганна Петрівна

10

5,5

11

7
33,5

1

2.

^ Засуха Артем Олександрович

Трушківська ЗОШ І-ІІІ ст..

Кубенко Світлана Іллівна

9

6

14,5

7
33,5

1

3.

^ Борохтян Ярослав Анатолійович

Узинська ЗОШ І-ІІ ст.. № 5

Погоріла Алла Микитівна

8

5

11,5

8
32,5

2

4 .

^ Принд юк Дар’я Олександрівна

Матюшівська ЗОШ І-ІІ ст..

Петренко Тетяна Михайлівна

9

3

11

7
30

3

5.

Лисяна Валерія Олександрівна

Узинська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 2

Ширіна Ірина Миколаївна

11

1

11

6
29

4

6.

Малишева Яна Андріївна

Піщанське НВО

Надтока Віктор Олек-сандрович

8

4

9

5
26

5

7

Коробченко Анастасія Владиславівна

Озернянська ЗОШ І-ІІІ ст..

Кириленко Людмила Віталіївна

4

5

8,5

7
24,5

6

8

Павленко Микола Русланович

Узинська гімназія

Костюк Лариса Федорівна

8

3,5

5

6
22,5

7

9

Невідомська Богдана Олегівна

Узинська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1

Бондаренко Тетяна Іванівна

3

1

11,5

5
20,5

8

10

Грищенко Максим Олександрович

Яблунівський НВК

Кубенко Олег Григорович

2

3

6,5

7
18,5

9

11

Василишина Анастасія В’ячеславівна

Терезинське НВО

Мальченко Ірина Василівна

5

2

6,5

5
18,5

9

12

Атаманенко Інна Василівна

Розаліївське НВО

Добрінова Любов Василівна

6

2

6

3
17

10

13

Дунас Наталія Олександрівна

Яблунівський НВК

Кубенко Олег Григорович

3

1

4,5

4
12,5

11
11 клас, сума балів –


1.

^ Король Олена Миколаївна

Маловільшанська ЗОШ №2

Компанієць Галина Володимир.

16

7

9

5
37

1

2.

^ Бондаренко Юрій Юрійович

Острійківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Совенко Валерій Володимир.

15

7

10

3
35

2

3.

^ Козаченко Андрій Воло-димирович

Узинська гімназія

Костюк Лариса Федорівна

13

9

4,5

4
30,5

3

4 .

Козаченко Вікторія Олександрівна

Трушківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Кубенко Світлана Миколаївна

13

6

4

5
28

4

5.

Малій Любов Володимирівна

Озернянська ЗОШ І-ІІІст.

Лавріненко Олена Вікторівна

11

7

6

4
28

4

6.

Голуб Павло Віталійович

Томилівське НВО

Ковіня Алла Юріївна

15

6,5

1

4
26,5

5

7

Молочківська Тетяна Василівна

Узинська ЗОШ № 1

Бондаренко Тетяна Іванівна

8

6,5

1

1
16,5

6

8

Коваленко Тетяна Василівна

Узинська ЗОШ № 2

Ширіна Ірина Миколаївна

10

1,5

2

1
14,5

7
10 клас, сума балів –

1.

^ Вангородський Андрій Сергійович

Узинська ЗОШ № 2

Ширіна Інана Миколаївна

18

8,5

11,5

9
47

1

2.

^ Статкевич Максим Воло-димирович

Шкарівська ЗОШ І-ІІІ ст..

Чайка Ганна Петрівна

17

5,5

9,5

8
35,5

2

3.

^ Петренко Марина Вікторівна

Трушківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Кубенко Світлана Миколаївна

7

6

6

6
25

3

4 .

Олексієнко Тетяна Миколаївна

Малоантонівське НВО


Валентина Петрівна

9

5

1

5
20

4

5.

Карташов Андрій Віталійович

Узинська гімназія

Костюк Лариса Федорівна

5,5

4

5

5
19,5

5

6.

Мойса Наталія Володимирівна

Розаліївське НВО

Добрінова Любов Василівна

10

2,5

4

3
19,5

5

7

Дупас Анатолій Олександрович

Яблунівський НВК

Кубенко Олег Григорович

6

6

3

4
19

6

8

Олефіренко Юлія Сергіївна

Узинська ЗОШ № 1

Ратушна Ірина Вален-тинівна

4

5

5,5

4
18,5

7

9

Столова Дарина Володимирівна

Тарасівський НВК

Однорог Юлія Леонідівна

8

3

3,5

2
16,5

8

10

Горкун Марина Олексанадрівна

Маловільшанський НВК

Мінінгалієв Сергій Іванович

1,5

3,5

3

4
12

9

11

Семенець Людмила Віталіївна

Пилипчанська ЗОШ І-ІІІст

Дімогло Галина Іванівна

4

1,5

0

6
11,5

10

12

Кострицька Юлія Анатоліївана

Макіївське НВО

Бердалик Лариса Вікторівна

4,5

1

2

4
11,5

10

13

Сокол Олена Олександрівна

Озернянська ЗОШ І-ІІст.№ 1

Лавріненко Олена Вікторівна

4

1,5

0

4
9,5

11

14

Остапенко Наталія Вікторівна

Дроздівська ЗОШ І-ІІІ ст..

Висіцька Євдокія Гнатівна

2,5

3

0

4
9,5

11

15

Кашпіровська Ірина Сергіївна

Іванівський НВК

Шкаранда Наталія Во-лодимирівна

3

0,5

0,5

4
8

12

16

Блінов Євген Миколайович

Терезинське НВО


Ірина Василівна

1,5

1,5

0

5
8

12

17

Кеба Юлія Вадимівна

Фурсівська ЗОШ І-ІІІст.

Кравченко Людмила Олексіївна

3

1

1,5

1
6,5

13

18

Боженко Андрій Миколайович

Піщанське НВО

Надтока Віктор Олек-сандрович

0

0

0

3
3

14
9 клас, сума балів –


1.

Поліщук Дарина Володимирівна

Узинська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 2

^ Ширіна І.М.

10

3

4

9
26

2

2.

^ Петренко Юлія Павлівна

Трушківська ЗОШ І-ІІІст.

Кубенко С.М.

12

4

3

5
24

3

3.

Шульга Дмитро Анатолійович

Макіївське НВО

Бердалик Л.В.

8

0

4,5

5
17,5

4

4 .

Герасименко Анна Анатоліївна

Маловільшанський НВК

Мінігалієв С.Н.

5

2

2,5

3
12,5

5

5.

Дисак Дмитро Андрійович

Озернянська І-ІІІ ст..

Лавриненко О.В.

6

2,5

0,5

3
12

6

6.

Тищенко Анастасія Сергіївна

Чепеліївська ЗОШ І-ІІІ ст..

Нехай С.В.

8

1

1

2
12

6

7

Бовкун Альона Олександрівна

Узинська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1

Бондаренко Т.І.

6

1,5

0,5

3
11

7

8

Ткаченко Ігор Романович

Малоантонівське НВО

Пустовіт В.П.

4

3

0,5

3
10,5

8

9

Криндиш Анастасія Віталіївна

Озернянська ЗОШ І-ІІ ст.. №1

Лавриненко О.В.

3

2

1

4
10

9

10

Кульчіцький Ярослав Станіславович

Тарасівський НВК

Однорог Ю.Л.

5

0

0

4
9

10

11

Ткаченко Марія

Іванівський НВК

Шкаранда Н.В.

2

0,5

0

6
8,5

11

12

Дубовик Анастасія

Дроздівська ЗОШ І-ІІІст.

Висіцька Є.Г.

5

0,5

0

3
8,5

11

13

Вишневська Дар’я Олегівна

Фурсівська ЗОШ І-ІІІст.

Кравченко Л.О.

0

1,5

0

5
6,5

12

14

Ключнікова Анастасія Андріївна

Узинська гімназія

Костюк Л.Ф.

0

0

0

3
3

13
8 клас, сума балів –


1.

Ковальчук Людмила Вікторівна

Маловільшанська ЗОШ № 2

^ Компанієць Галина Володимирівна

20

4

7

3
34

1

2.

^ Корецька Людмила Олександрівна

Шкарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Чайка Ганна Петрівна

12

6

7

3
28

2

3.

^ Сезоненко Катерина Валентинівна

Трушківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Кубенко Світлана Миколаївна

11

3

1

6
21

3

4 .

Гадой Максим Валентинович

Вільнотарасівська І-ІІ ст..

Погоріла Алла Миколаївна

7

3,5

3,5

4
18

4

5.

Німак Вікторія Віталіївна

Олійниковослобідське НВО

Тетяна Віталіївна

6

2

5

3
16

5

6.

Костюк Владислав Олександрович

Узинська гімназія

Костюк Лариса Федорівна

2

3

5

6
16

5

7

Мальченко Владислав Васильович

Узинська ЗОШ № 1

Ратушна Ірина Василівна

5

2

4

4
15

6

8

Горобченко Олександр Олександрович

Острійківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Совенко Валерій Володим.

4

1,5

4

4
13,5

7

9

Ковтун Євгеній Сергійович

Глушківська ЗОШ І-ІІ ст..

Наталія Вікторівна

5

3,5

1

3
12,5

8

10

Калачун Юлія Іванівна

Пилипчанська ЗОШ І-ІІІст.

Дімогла Галина Іванівна

4

1,5

0,5

5
11

9

11

Голуб Юлія Віталіївна

Томилівське НВО

Ковіня Алла Юріївна

6

0,5

0,5

3
10

10

12

Боковий Роман Олександрович

Узинська ЗОШ № 2

Ширіна Ірина Миколаївна

2

2

1,5

4
9,5

11

13

Коваленко Ольга Миколаївна

Фурсівська ЗОШ І-ІІІ ст..

Кравченко Людмила Олексіївна

1

2,5

0,5

4
8

12

14

Кривуля Віта

Сухоліська ЗОШ І-ІІ ст..

Олійник Зінаїда Яківана

1

0,5

0,5

3
5

13

15

Шовкопляс Дарина Анатоліївна

Озернянська ЗОШ І-ІІІст.

Олена Вікторівна

2

0

0

2
4

14

16

Горбань Тетяна Григорівна

Томилівське НВО

Самойленко Ірина Анатоліївна

0

0,5

0

3
3,5

15Аналізуючи якісний склад вчителів, слід зазначити, що більше 42 % вчителів, які викладають географію є нефахівцями, звання «старший вчитель має 7 вчителі, 4 – «вчитель-методист», незважаючи на високий відсоток вчителів вищої кваліфікаційної категорії, рівень навчальних досягнень учнів лишається досить низьким.

Поряд з позитивними результатами в роботі МО наявні окремі недоліки: низький загальний рівень географічних знань, недостатня увага приділяється вивченню ППД, активізації потребує науково-дослідна діяльність, модернізація матеріально-технічної бази.

Аналіз роботи МО дає підставу зробити висновок, що завдання, направлені на вирішення науково-методичної проблеми МО, в основному, виконано.

У 2012/2013 н.р. члени МО, виходячи з результатів діагностування, аналізу контрольних робіт, результатів ДПА, РМО працюватиме над проблемою підвищення ефективності уроків географії та економіки на основі розвитку творчої ініціативи вчителів, провадження нових технологій навчання та активізація виховного впливу уроків і позашкільних заходів на особистість учнів.


^ Науково-методична проблема РМО вчителів географії на 2012-2013 н.р.:

Творче спрямування діяльності вчителів географії і економіки на всебічний розвиток особистості учня, формування його географічних компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога шляхом використання традиційних та впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, використання потенційних творчих можливостей

^ Мета:

зростання фахового та кваліфікаційного рівня вчителів, виховання учнів з необхідними життєвими компетенціями


Завдання:

- сприяти опануванню вчителями географії сучасними ефективними технологіями навчання географії;

- підготовка вчителів до викладання предмету за новими програмами;

- забезпечити оволодіння 100 % вчителів географії основами інформаційних технологій;

- підвищити ефективність уроку географії шляхом використання традиційних та новітніх методик навчання;

- навчити учнів самостійному здобуванню знань;

- здійснювати особистісно орієнтований підхід в процесі навчання і виховання дитини, розкривати і розвивати індивідуальні особливості учнів;

- забезпечити умови для розвитку, самоствердження й самореалізації особистості учнів;

- формувати світоглядну систему учня через географічну науку, вчити вмінню застосовувати теоретичні знання та практичні навички в життєвих ситуаціях дитини;

- забезпечити розвиток пізнавальних інтересів учнів до географії.


ІІ. Підвищення кваліфікації та фахового рівня вчителів

Форма роботи

Тематика

Дата

Місце проведення

Відповідальний

Засідання РМО №1

1. Особливості шкільної географічної освіти в 2012-2013 н.р.

2. Затвердження плану роботи МО на 2012-2013 н.р.

серпень

БДАУ

Лавренчук Г.М.

Чайка Г.П.


Засідання РМО №2

1. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

2.Аналіз результатів районних олімпіад з географії та економіки.


січень

РМК

Лавренчук Г.М.

Чайка Г.П

Засідання РМО №3

1. Особливості ДПА в 2012-2013 н.р.

2. Підсумки роботи РМО вчителів географії у 2012-2013 н.р.


травень

РМК

Лавренчук Г.М.

Чайка Г.П

Семінар-практикум вчителів географії


1

Географічні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів

листопад

Узинська гімназія

Лавренчук Г.М. Костюк Л.Ф.

2

Практичні роботи як метод формування економіко-географічних понять

березеньПилипчанська ЗОШ

Лавренчук Г.М.

Дімогло Г.І.

Семінар-практикум вчителів економіки


1

Використання проблемних і творчих завдань як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках економіки

грудень

Узинська ЗОШ №1

Лавренчук Г.М.

2

Удосконалення форм і методів організації самостійної роботи учнів на уроках економіки

квітень

Фурсівська ЗОШ

Лавренчук Г.М.

Проблемна група вчителів географії та економіки

Шляхи формування компетенцій у старшокласників на уроках географії та економіки

За окремим планом

Фурсівська ЗОШ

Кравченко Л.О.

Школа адаптації молодого та малодосвідченого вчителя географії та економіки
(за окремим планом)

Шкарівська ЗОШ

Чайка Г.П.

Індивідуально-групові консультації

Організація навчально-виховного процесу з географії

4-й четвер місяця

кожен четвер вересня

РМК

Узин. ЗОШ №1

Шкарівська

Лавренчук Г.М.

Бондаренко Т.І.

Чайка Г.П.

День відкри-тих дверей

Від творчості вчителя до творчого учня

жовтень

Маловільшанська ЗОШ №2

Компанієць Г.В.ІІІ. Виявлення, вивчення та впровадження ППДП.І. по Б. вчителя

Тема досвіду

Відповідальний

1.

Лісова Н.Є.2.

Совенко В.В.

ІV. Вивчення стану навчально-виховної та позакласної роботи з предмету, рівня знань, умінь та навичок учнівЗНЗ

Термін

1

Терезинське НВО

листопад

2

Маловільшанський НВК

березень^ V. Позакласна та позашкільна роботаФорма роботи

Термін

Відповідальний

1.

Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії та економіки

10.2012 р. - І етап

11-12. 2012 р. – ІІ етап

01.-02.2013 р. – ІІІ етап

Директори ЗНЗ

Лавренчук Г.М.

Лавренчук Г.М

2.

Організація діяльності наукових секцій МАН

Протягом року

Директори ЗНЗ

3.

Організація і проведення конкурсів туристсько-краєзнавчого та природничого напрямків

Протягом року

Директори ЗНЗ^ VІ. Удосконалення навчально-матеріальної базиЗміст

Термін

Відповідальний

1.

Поповнити кабінети навчальними посібниками, роздатковим матеріалом та саморобним обладнанням

Протягом року

Вчителі

2.

Обладнати кабінети географії, географічні майданчики

Протягом року

Вчителі

3.

Підготувати і провести районну виставку наочних посібників, виготовлених вчителями району (моделі, динамічні посібники, авторські розробки дидактичного матеріалу)

Квітень 2013р.

Лавренчук Г.М.

4.

Поповнити банк програм з до профільного і профільного навчання географії та економіки

Квітень 2013р.

Лавренчук Г.М.
Похожие:

План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи проблемної групи вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік
Проблема: Шляхи формування компетенцій у старшокласників на уроках географії та економіки
План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів російської мови та літератури на 2012 2013 навчальний рік

План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури на 2012 2013 навчальний рік
Вступна частина. Аналіз роботи рмо за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методоб’єднання вчителів англійської мови на 2012-2013 навчальний рік
Робота над Державними стандартами щодо вивчення мов та навчальними планами на 2012-2013 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методоб’єднання вчителів англійської мови на 2012-2013 навчальний рік
Робота над Державними стандартами щодо вивчення мов та навчальними планами на 2012-2013 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи мо вчителів природничо математичного циклу на 2012 2013 н р. № з/п дата Зміст роботи
Ефективність роботи методичного об'єднання в минулому навчальному році та затвердження плану роботи на новий навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації на 2012-2013 навчальний рік
Розділ І. Аналіз результатів діяльності районного методичного кабінету у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2012-2013 навчальному році. Кошляк А. Ю., методист кмнмц
План роботи методичного об’єднання вчителів фізичного виховання на 2012-2013 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи міського методичного об’єднання вчителів англійської мови на 2013-2014 навчальний рік

План роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін на 2013-2014 навчальний рік
Спрямувати роботу методичного об’єднання на вирішення науково-методичної проблеми «Підвищення корекційної ефективності уроку на основі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы