2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі icon

2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі

Название2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі
Дата конвертации02.11.2012
Размер90.38 Kb.
ТипДокументы

II етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2011-2012 н. р.

7 клас

I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі.

Відстань її до Сонця змінюється від 146,1 млн. кілометрів на початку січня до 152,1 млн. кілометрів на початку липня. Період обертання Землі навколо нашого світила дорівнює 365,242 доби, а навколо своєї осі - 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам. Земля разом із 8 іншими планетами рухається навколо Сонця.

4 бали


II. Поставте наведені іменники в родовому, давальному та орудному відмінках однини.

Яремків Іван Омелянович, Дігтяр Степан Петрович, Швець, Херсон, Величко Геннадій, швець, Коваленко Ірма, пластир.

5 балів


III. Дайте лаконічну відповідь на запитання.

1. Яку форму має іменник ім’я в давальному відмінку?

2. До якої відміни належать іменники граблі, вила, ножиці?

3. До якого роду належить іменник біль?

4. Як ви звернетеся до вчителя, якщо його батька звати Михайло, а його самого – Олег?

5. Назвіть частину мови, що не є ні самостійною, ні службовою.


5 балів

^ IV. Назвіть документи офіційно-ділового стилю мовлення. Напишіть оголошення на будь-яку тему.

4 бали


V. Дайте визначення байки. Складіть байку на самостійно обрану тему в прозовій або віршованій формі.

12 балів


^ VI.Дайте відповіді на запитання.

1.Що таке автентичний спів, чим він цікавий для нас?

2.Які пісні називаємо коломийками? Складіть сенкан "Коломийка".

3.Що таке пафос? Назвіть його види.

6 балів


Усього - 36 балів


II етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2011-2012 н. р.

8 клас


^ I. Поясніть лексичне значення слів. Складіть з ними речення.

Коливання, хитання, вагання.

6 балів


II. Відредагуйте подані речення в разі потреби, запишіть.

Куди б не звертався, вільних вакансій не було. Переверніть, будь ласка, сторінку зошита. Розгорніть підручник на п’ятдесятій сторінці. Насіння заливають гарячим окропом. Сашкові повезло, він самий вищий у класі.

5 балів


^ III. У поданих словах поставте наголос.

Ведмедиця, гарсон, позаочі, кужіль, перестарілий, також, зарічок, сільськогосподарський, цямриння, спина.

5 балів


^ IV. Спираючись на власний життєвий досвід і знання художніх текстів, напишіть твір-мініатюру «Наймізерніше щастя в житті – багатство, найбільше – мудрість» (Г. Лессинг).

12 балів


^ V. Дайте короткі відповіді на запитання.

1. Чому слово промінчик пишемо без м’якого знака?

2. Якого роду іменник колібрі?

3. Запишіть четверту букву алфавіту.

4. До якої частини мови належить слово навіть?

5. Скільки м’яких приголосних звуків у слові юність?

6. Запишіть форму давального відмінка іменника кача.

3 бали

^ VI. На прикладі вивчених творів розкрийте поняття багатозначності художнього образу.

4 бали

VII. Дайте короткі відповіді на запитання.

1.Укажіть, хто з українських композиторів поклав на музику вірш В.Симоненка «Лебеді материнства».

2. Що таке диптих?

3. Як називається система віршування, що ґрунтується на впорядкованому чергуванні наголошених і ненаголошених складів у стопах.

4. Назвіть головного героя «Слова про похід Ігорів».

4 бали

Усього – 39 балів


ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2011-2012 н. р.

9 клас


^ I. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір.

Цей гиблий шмат землі що колесом одкочувався від татарського броду й козачої долини і досі не мав власної назви хоча тут люди не раз знаходили непевний притулок від давніх і недавніх ординців (М. Стельмах).


8 балів

^ II. Поясніть лексичне значення слів. Складіть з ними речення.

Заступник, замісник.

Однобічний, однобокий, односторонній.

5 балів


III. Запишіть слова, знявши риску, поясніть правопис виділених слів.

Планово/господарський, клініко/функціональний, кліно/графічний, ніжно/блакитний, ніжно/корий, сімсот/п’ятдесяти/ліття, скільки/мога, скільки/небудь, чарівниця/весна, чотири/тисячний/наклад, з/переляку, з/боку/на/бік.

7 балів


^ IV. Виправте помилки у словосполученнях.

Забезпечення безпеки, закрутилася голова, відкриті двері, одержати досвід, поступати до університету, оточуюче середовище, вірно пояснив, здоровий смисл, вляглися пристрасті, державна казна.

5 балів

^ V. Дайте коротку відповідь на запитання.

1. Чому слово Уманщина пишемо без м’якого знака?

2. Доберіть синонім до вставного слова далебі.

3. Як називається тип мовлення, для якого характерні аргументи?

4. Чому речення Сонце на небі не односкладне, а двоскладне?

5. Перекладіть українською мовою строить глазки.

6. Чи відокремлюється обставина в реченні Сиділи склавши руки? Чому?

3 бали

^ VI. Розкрийте зміст афоризму Г.Сковороди "Як нерозумно випрошувати те, чого можеш досягти сам" у формі твору-роздуму. Запишіть ще декілька афоризмів Г.Сковороди.

12 балів


^ VII. Спираючись на знання українських балад, поясніть, у чому полягає драматизм колізії, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.

4 бали

VIII. Дайте відповіді на бліц-запитання:

1. Перший значний твір української полемічної літератури XVІ століття - …

2. Хто з українських письменників підписував свої твори «Старец Варсава»?

3. Сентенція – це …

4. Напрям у літературі, якому притаманне поєднання релігійних і світських мотивів?

5. Хто з українських композиторів створив оперу «Енеїда»?

6. Як називається жанр релігійної лірики, звертання до Бога у формі пісні?

6 балів


Усього – 51 бал


ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2011-2012 н. р.

^ 10 клас


І. У поданих словах поставте наголос.

Адже, ознака, вимова, перехід, каталог, читання, завдання, йогурт, в цілому, жалюзі, здійсненний, дрова, вогкий, висить, одинадцять, ціпилно.

4 бали

^ II. Поясніть значення слів, складіть із ними речення.

Збірка, збірник, зібрання.

Комунікабельний, комунікативний, комунікаційний.

6 балів


ІІІ. Складіть і запишіть власне висловлення на тему «Найважливіші умови самопізнання й самореалізації». Сформулюйте тезу , наведіть два-три переконливі аргументи. Зробіть висновок.

12 балів

ІV. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір.

Данило мав дуже багато любові до всього і до вірних дівочих очей що чаїли в собі знаду і чари і до сивої мудрості в надбрів’я якої сходилося два віки і до материнства що біля персів несе не білі вузлики а наше майбутнє і до того далекого орача що під обрієм ішов за плугом і до тієї жниці що тримала на руках снопи і літо і до тих лелек які вдосвіта будили його (М. Стельмах).

8 балів

^ V. Дайте короткі відповіді на запитання.

1. Яким членом виступає виділене слово в реченні Надійшла пропозиція розпочинати.

2. До якого роду належить іменник Кюсю?

3. До якої дієвідміни належить дієслово розповісти?

4. Визначте присудок у реченні Лікар попросив пацієнта зачекати.

5. До якої відміни належить іменник плем’я?

6. До назв істот чи неістот належить іменник натовп? Чому?

3 бали

^ VI. Відредагуйте речення.

Давайте подарунок для матусі зробимо своїми руками. В анкеті обов’язково вкажіть адресу місця проживання. На місці звалища мешканці молодого міста розбили парк. Студент не склав екзаменів завдяки непідготовленості. Захист учнівських проектів відбудеться у квітні місяці. Тепер лелека рідкий гість у наших степах.

6 балів

^ VІI. Дайте відповіді на запитання.

1. Хто назвав повість І.С.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" "оздобою українського письменства" і чому?

2. У чому заслуга П.Куліша перед українською літературою і культурою?

3. Апокрифічна література - це...

4. Чому прозу Панаса Мирного відносять до соціально-психологічної течії українського реалізму?

5. Укажіть, що було зображено на гербі Борулі?

6. У якому році і ким була створена перша українська професійна театральна трупа?

6 балів

^ VІII. Визначте основну думку поезії. До якого виду лірики вона належить? Назвіть тропи.


Дмитро Павличко

Рубаї


Мені нагадують людські серця

Крихке й тоненьке серце олівця -

Зламати легко, застругати важче,

Списати неможливо до кінця.

6 балів


Усього – 51 бал


ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2011-2012 н. р.

11 клас


І. Доведіть або спростуйте думку: "Кожній нації є за що посипати голову попелом. Тільки не треба ним запорошувати очі наступних поколінь"(Ліна Костенко). Сформулюйте тезу , наведіть два-три переконливі аргументи. Зробіть висновок.

12 балів

ІІ. Поясніть лексичне значення слів, складіть із ними речення.

Девіз, девіза.

Напрям, напрямок.

Запитання, питання.

6 балів

ІІІ. Відредагуйте речення.

Актовий зал університету був ущент заповнений. Призначити Саленко Г.П. на посаду асистентки. Обов’язково привезу з подорожі пам’ятний сувенір. Хто стукає, тому й відкривають. Вони - старі приятелі. Уперше ми познайомились на спортивних змаганнях.

6 балів

ІV. Запишіть речення, розставте розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір речення.

Біля татарського броду за пару тижнів зацвіла підсніжником нова хата-білянка влітку їй щось дрімотливе шепоче зледащіла хвиля й очерет восени сполоханим дзвоном озиваються припнуті човни а взимку в деревинах потріскує чи дідом покректує мороз і у вікна б'ють крилами вітровії стукають заметілі (М. Стельмах). 8 балів

^ V. Дайте короткі відповіді на запитання.

1. Скільки м’яких приголосних звуків у слові відсталість?

2. Визначте присудок у реченні Прийшла поплакати на могилі коханого.

3. Яке мовне явище спостерігаємо у словах серцевий, корисний, улесливий?

4. Запишіть числівник 498 у формі орудного відмінка однини.

5. Назвіть рід іменника Сибір.

6. Якою частиною мови є слово співаючи?

3 бали

^ VI. Які реквізити має лист? Напишіть лист-вибачення.

4 бали

VII. Дайте лаконічну й чітку відповідь на поставлені запитання.

1. Чому "соціалістичний реалізм" є імітаційною літературою?

2. Які нові жанри з’явилися в українській прозі 20-х рр.? Наведіть приклади.

3. У чому відмінність між метонімією і синекдохою?

4. Невизначеність, фрагментарність оповіді, деканонізація цінностей, відмова від традиційного «Я», ірреалістичність, іронія, мутантна зміна жанрів – це стильові ознаки…?

5. Назвіть письменників-неокласиків.

6. Укажіть характерну рису творчості М.Семенка.

6 балів

VIII. Визначте основну думку поезії В.Сосюри. До якого виду лірики вона належить? Назвіть тропи.


Люблю України коханої небо,

Що буде, люблю, й що було.

Живи, моє серце, живи не для себе,

для себе ж бо ти й не жило.


Щасливії люди, щасливих багато.

Живуть для живого живі.

Тому я й повинен про щастя співати,

Коли навіть серце в крові!..

6 балів

Усього – 51 бал
Похожие:

2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі icon12 б. ІІ. Запишіть іменники у формі кличного відмінка. Батько, товариш, круча, мрія, Олена, край, козак, друг, Андрій, Київ, мама, Дніпро. 6 б
Згадав золоте літо, ранок на березі ставка, квітуче поле конюшини. Намалював ромашку І над нею бджолу
2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі icon[12 января 2012 исполняется 100 лет Афанасию Лужанину] [Текст] // Игринский вестник. 2011. 27 дек. (№4). С. Гордеюк, В. Г. Круглый стол, обсуждение проекта "Чудотворный мостик" [Текст] / В. Г. Гордеюк // Игринский вестник. 2011. 27 дек. (№4). С. 3
Афанасию Лужанину] [Текст] // Игринский вестник. 2011. 27 дек. (№4). С. 4
2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі icon7 клас 1
Знайдіть усі трицифрові числа, які зменшуються в разів після ви креслення першої цифри. Відповідь обґрунтуйте
2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2012/2013 навчальному році
Журі встановлено максимальний бал за паралелями: 7 клас – 51 бал; 8 клас – 50 балів; 9 клас – 55 балів; 10 клас – 36 балів; 11 клас...
2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі iconТема: «Щаслива родина щаслива дитина»
Виховувати любов до рідних. Активізувати словник спорідненими словами. Вчити слухати оповідання, відповідати на запитання вихователя....
2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі icon7 клас Українська мова Запишіть
Будь-котрий, хто-будь, будь у кого, хтозна який, ні за що, де в кого, ні з чим, абищо, декотрий, хтозна-чий, казна-скільки, дечий,...
2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі iconС. В. Сидоров, кандидат педагогических наук, доцент Научные публикации студентов в 2011–2012 уч году
Абсалямова, М. Ш. Технологии дистанционного обучения [Текст] / М. Ш. Абсалямова // Личностно-ориентированное образование: методология,...
2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі iconКонтрольная работа по английскому языку в 8 классе (IV четверть 2011-2012 учебного года) I. Прослушайте текст и закончите предложения

2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі iconГрафик за провеждане на консултации V-VІІІ клас І срок учебна 2011/2012 година І смяна

2011-2012 н р. 7 клас I. Відновіть текст, запишіть цифри словами у відповідній формі iconГрафик за провеждане насип І срок 2011 / 2012 учебна година V vііі клас І смяна

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы