1-te. Partea generală IV icon

1-te. Partea generală IV

Название1-te. Partea generală IV
Дата конвертации01.08.2013
Размер38.86 Kb.
ТипДокументы
1. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/1-TS. Part. gen. IV.doc
2. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/10-TS. Deriv. imidazolei - IV.doc
3. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/11-TS.Der. piridinei - IV.doc
4. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/12-TS. Der. tropan - IV.doc
5. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/13-TS. Der. chinoline - IV.doc
6. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/14-TS. Der. izochiniline - IV.doc
7. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/15-TS. Der. pirimidinг - IV.doc
8. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/16-TS. Der. pirimidinotiazol - IV.doc
9. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/17-TS. Der.purine - IV.doc
10. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/18-TS. Der. Pteridine - IV.doc
11. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/19-TS. Der. izoaloxazinei - IV.doc
12. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/2-TS. Analiza funct. IV.doc
13. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/20-TS. Der. fenotiazinei - IV.doc
14. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/21- TS. Der. benzdiazepinei - IV.doc
15. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/3-TS. Met. titrimetrice IV.doc
16. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/4-TS. Metode f-ch. IV.doc
17. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/5-TS. Der. Heterociclice - cu de sulf.DOC
18. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/6-TS. Furani -IV.doc
19. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/7-TS. Benzpirani - IV.doc
20. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/8-TS. Der. pirolului - IV.doc
21. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/9-TS. Der. pirazolului - IV.doc
22. /Teste - TS-IV rom. stud. 2012-2013/List- tit..doc
1-te. Partea generală IV
Imidazolul este
13 te. Derivaţii piridinei
14 – ts. Derivaţii tropanului
15 – ts. Derivaţii chinolinei
Proprietăţile de bază a papaverinei se pot demonstra cu ajutorul
17 – ts. Derivaţii pirimidinei
18 – ts. Derivaţi pirimidinotiazolului
19 – ts. Derivaţii purinei
TS. Derivaţii pteridinei
21 – ts. Derivaţii izoaloxazinei
Cm pentru identificarea compuşilor carbonilici pot fi folosite următoarele reacţii
22 – ts. Derivaţii fenotiazinei
23 – ts. Derivaţii benzdiazepinei
3 te. Metodele titrimetrice IV
4-те. Metodele fizico-chimice IV
7 – ts. Heterociclice cu continut de sulf
Heterociclul furan se conţine în structura chimică a substanţelor medicamentoase
9 – ts. Derivaţii bezopiranului
10 – ts. Derivaţii pirolului şi indolului
11 – ts. Derivaţii pirazolului
T e s t e pentru examenul la Chimie farmaceutică II

1-TE. Partea generală - IV


 1. CM Chimia farmaceutică este ştiinţa care bazându-se pe legile fundamentale ale ştiinţelor chimice:

 1. Elaborează metode de obţinere a substanţelor medicamentoase, studiază proprietăţile lor chimice şi fizice

 2. Studiază corelaţia dintre structura chimică a substanţelor medicamentoase şi acţiunea lor asupra organismului

 3. Elaborează metode de determinare a calităţii substanţelor medicamentoase

 4. Studiază modificările ce au loc la păstrarea substanţelor medicamentoase

 5. Studiază compoziţia chimică a produsului vegetal
 1. CM Chimia farmaceutică are legătură strânsă cu alte discipline de profil:

 1. Chimia analitică

 2. Chimia toxicologică

 3. Farmacia socială

 4. Tehnologia medicamentelor

 5. Farmacognozia
 1. CM Chimia farmaceutică se bazează pe legităţile comune ale disciplinelor:

 1. Chimia anorganică

 2. Chimia analitică

 3. Chimia organică

 4. Chimia fizică şi coloidală

 5. Farmacologia
 1. CM Căile de elaborare a substanţelor medicamentoase noi sunt:

 1. Studierea metabolismului compuşilor chimici

 2. Screening farmacologic ale substanţelor chimice

 3. Reproducerea compuşilor naturali biologic activi

 4. Studierea efectelor adverse ale substanţelor medicamentoase cunoscute

 5. Modificarea structurii compuşilor biologic naturali activi
 1. Criteriile analizei farmaceutice sânt:

 1. Reproductibilitatea

 2. Concentraţia reagentilor

 3. Selectivitatea

 4. Exactitatea

 5. Sensibilitatea
 1. Monografii unificate de analiza pentru substanţelor medicamentoase în Farmacopeea sunt:

 1. Solubilitatea

 2. Reacţiile comune pentru determinarea identităţii

 3. Determinarea conţinutului de substanţă

 4. Controlul purităţii şi limita admisibilă de impuriteţi

 5. Determinarea pH-ului
 1. CM Monografii unificate la analiza substanţelor medicamentoase în Farmacopeea sunt:

 1. Determinarea culorii substanţelor

 2. Determinarea apei şi a substanţelor volatile

 3. Dozarea nitrogenului din combinaţiile organice

 4. Determinarea temperaturii de topire

 5. Metoda de ardere în balonul cu oxigen
 1. CM Criterii la subiective de apreciere a calităţii medicamentelor sunt:

 1. Culoarea

 2. Mirosul

 3. Indicele de refracţie

 4. Aspectul exterior (descrierea)

 5. Temperatura de topire
 1. CM Metodele de obţinere ale substanţelor medicamentoase sânt:

 1. Sinteza organică completă

 2. Semisinteza pe baza substanţelor naturale de origine vegetală

 3. Obţinerea din materie primă vegetală

 4. Screening biologic

 5. Sinteza microbiologică
 1. CM Se supun oxidării la păstrarea incorectă a substanţelor medicamentoase grupările funcţionale:

 1. Hidroxil fenolic

 2. Aldehidă

 3. α- cetolică

 4. Esterică

 5. Lactonică
 1. CS La păstrarea incorectă a substanţelor medicamentoase, care conţin în molecule hidroxil fenolic, au loc procesele chimice de:

 1. Hidroliză

 2. Reducere

 3. Oxidare

 4. Condensare

 5. Polimerizare
 1. CS La păstrarea incorectă a substanţelor, ce conţin în molecule grupări esterice, au loc procese chimice de:

 1. Descompunere

 2. Oxidare

 3. Reducere

 4. Hidroliză

 5. Condensare
 1. CS Substanţele, care interacţionează cu oxidul de carbon (IV) din aer sunt:

 1. Preparatele enzimatice

 2. Organopreparatele

 3. Sărurile alcaloizilor

 4. Glicozidele

 5. Sărurile metalelor alcaline şi a acizilor organici slabi
 1. CM Factorii, sub acţiunea cărora substanţele degradează la păstrare, sunt:

 1. Temperatura

 2. Umiditatea

 3. Presiunea atmosferică

 4. Alcalinitatea sticlei ambalajului

 5. Oxidul de carbon din aer
 1. CM În monografiile farmacopeice se consideră constante fizice:

 1. Solubilitatea

 2. Puterea rotatorie specifică

 3. Temperatura de topire

 4. Culoarea soluţiei

 5. Absorbanţa specifica
 1. CM La controlul purităţii substanţelor medicamentoase după DAN se determină:

 1. Cenuşa de sulfaţi.

 2. Impurităţile comune (cloruri, sulfaţi, etc.)

 3. Impurităţile specifice

 4. Temperatura de topire

 5. Pierderea în masă la uscare.
 1. CM La criteriile obiective de apreciere a calităţii medicamentelor se referă:

 1. Valoarea pH-lui

 2. Temperatura de fierbere

 3. Aspectul exterior (descriere)

 4. Indicele de refracţie

 5. Temperatura de topire
 1. CM Esterii se obţin la interacţiunea alcoolilor cu:

 1. Acizi carboxilici

 2. Anhidridele acizilor.

 3. Alcooli poliatomici.

 4. Amidele acizilor carboxilici

 5. Acizi anorganici
 1. CM Pentru sinteza substanţelor medicamentoase se folosesc următoarele reacţii chimice:

 1. Reacţii de substituţie

 2. Reacţii de transformare a substituenţilor

 3. Reacţii de reducere

 4. Reacţii de oxidare

 5. Reacţii de polimerizare

 1. CM La sinteza substanţelor medicamentoase se folosesc pe larg reacţiile de substituţie:


A. RHx + х Н2SO4 R(SO3H)x + x H2O

B. RHx + x Нal2 RHalx + x HHal

C. RHx + x HNO3 R(NO2)x + x H2O

D.


E. 1. CM La sinteza substanţelor medicamentoase se folosesc reacţiile de transformare a substituenţilor:
A.


B.

C.

D.

E. 1. CM La sinteza substanţelor medicamentoase se folosesc reacţiile de oxidare:


 1. CM În Farmacopee sunt descrise metodele de identificare a impurităţilor la cationii:

 1. Zincului

 2. Ferului

 3. Calciului

 4. Potasiului

 5. Metalelor grele
 1. CS Impurităţile, care sunt determinate în concentraţii admisibile, trebuie comparate cu:

 1. Solventul

 2. Soluţia etalon de tulbureală

 3. Soluţia etalon la impuritatea ce se determină

 4. Soluţia etalon, ce constă din soluţia etalon a impurităţii ce se determină şi reactivul de bază determină

 5. Soluţia etalon de culoare.
 1. CS Treo- şi eritro- stereoizomeria e legată de prezenţa în structura moleculei a:

 1. Hidroxilului alcoolic secundar

 2. Radicalului de ciclohexan

 3. Atomului chiralic de carbon

 4. Câtorva atomi chiralici de carbon, care sânt situaţi la distanţă unul faţă de altul

 5. Doi atomi chiralici de carbon vecini
 1. CM Procesele chimice de degradare, ce au loc la păstrare, sunt:

 1. Oxidarea

 2. Hidroliza

 3. Condensarea

 4. Polimerizarea

 5. Interacţiunea cu dioxidul de carbon
 1. CS Pentru obţinerea eterului, la alcool e necesar de adăugat:

 1. Amină primară

 2. Hidrazină

 3. Uree

 4. Alcool

 5. Acid carbonic
 1. CM Către constantele fizice, care caracterizează gradul relativ de puritate a substanţelor medicamentoase se referă:

 1. Temperatura de topire

 2. Gradul de albeaţă a pulberilor

 3. Vâscozitatea

 4. Temperatura de descompunere

 5. Temperatura de solidificare
 1. CM În analiza farmaceutică , pentru determinarea identităţii substanţelor medicamentoase se folosesc următoarele constante fizice:

 1. Puterea rotatorie specifică

 2. Solubilitatea

 3. Absorbanţa specifică

 4. Indicele de refracţie

 5. Temperatura de topire
 1. CS La alcaloizi se referă compuşii organici de origine vegetală, care au în structura chimică grupele funcţionale:

 1. – СOOH

 2. – CO – NH2

 3. Ar – NH2

 4. = N –

 5. – CO – NH – R
 1. CM Substanţele medicamentoase se clasifică după următoarele criterii:

  1. După aspectul lor

  2. După structura chimică

  3. După condiţiile de păstrare

  4. După acţiunea asupra organismului

  5. După grupările funcţionale
 1. CS Clasificarea chimică a substanţelor medicamentoase pe grupe se efectuează în corespundere:

 1. Cu metodele chimice de analiză

 2. Natura substanţelor

 3. Metodele fizico-chimice de analiză

 4. Structura chimică

 5. Analiza funcţională
 1. CS În monografiile farmacopeice în calitate de constante fizico-chimice servese:

 1. Solubilitatea

 2. Culoarea soluţiei

 3. Determinarea substanţelor volatile

 4. Tulbureala soluţiei

 5. Puterea rotatorie specificăПохожие:

1-te. Partea generală IV iconДокументи
1. /Revista II -- partea finala/pagina 2.doc
2. /Revista...

1-te. Partea generală IV iconAvertisment – Partea –vi-a

1-te. Partea generală IV iconAvertisment – Partea –viii a

1-te. Partea generală IV iconAvertisment – Partea –vii a

1-te. Partea generală IV iconDacia (Condusa de Decebal) Partea II desfasurarea razboiului

1-te. Partea generală IV iconCefeme – structura generală

1-te. Partea generală IV iconSÎngerei direcţia generală

1-te. Partea generală IV iconSÎngerei direcţia generală

1-te. Partea generală IV iconSÎngerei direcţia generală

1-te. Partea generală IV iconSÎngerei direcţia generală

1-te. Partea generală IV iconDirecţia generală ÎNVĂŢĂMÎnt tineret şi sport

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы