Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 icon

Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91

НазваниеCodul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91
страница5/6
Дата конвертации18.11.2012
Размер279.04 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6
1. /Coduri/Codul Funciar.doc
2. /Coduri/Codul apelor al Republicii Moldova.doc
3. /Coduri/Codul civil.doc
4. /Coduri/Codul contraventional al Republicii Moldova.doc
5. /Coduri/Codul cu privire la Contraventiile Administrative.doc
6. /Coduri/Codul cu privire la locuinte.doc
7. /Coduri/Codul cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova.doc
8. /Coduri/Codul de executare a sanctiunilor de drept penal.doc
9. /Coduri/Codul de executare al Republicii Moldova.doc
10. /Coduri/Codul de procedura civila al Republicii Moldova.doc
11. /Coduri/Codul de procedura penala al Republicii Moldova.doc
12. /Coduri/Codul electoral.doc
13. /Coduri/Codul familiei.doc
14. /Coduri/Codul fiscal.doc
15. /Coduri/Codul jurisdictiei constitutionale.doc
16. /Coduri/Codul muncii al Republicii Moldova.doc
17. /Coduri/Codul penal al Republicii Moldova (in vigoare din 24.05.2009, republicat).doc
18. /Coduri/Codul penal al Republicii Moldova (in vigoare pina la 24.05.2009).doc
19. /Coduri/Codul silvic.doc
20. /Coduri/Codul subsolului.doc
21. /Coduri/Codul transportului feroviar.doc
22. /Coduri/Codul vamal al Republicii Moldova.doc
23. /Coduri/Hotarire despre aprobarea Codului privind activitatea practica a vinificatorului.doc
24. /Coduri/Lege pentru aprobarea Codului navigatiei maritime comerciale al Republicii Moldova.doc
25. /Coduri/Lege pentru aprobarea Codului transporturilor auto.doc
26. /Coduri/cu privire la aprobarea si punerea in aplicarea a Codului privind conduita profesionala a auditorilor si contabililor din Republica Moldova.doc
27. /Кодексы/Водный Кодекс.doc
28. /Кодексы/Гражданский кодекс..doc
29. /Кодексы/Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова.doc
30. /Кодексы/Жилищный кодекс.doc
31. /Кодексы/Закон об утверждении Кодекса автомобильного транспорта.doc
32. /Кодексы/Закон об утверждении Кодекса торгового мореплавания Республики Молдова.doc
33. /Кодексы/Земельный Кодекс.doc
34. /Кодексы/Исполнительный кодекс Республики Молдова.doc
35. /Кодексы/Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях.doc
36. /Кодексы/Кодекс Республики Молдова о правонарушениях.doc
37. /Кодексы/Кодекс железнодорожного транспорта.doc
38. /Кодексы/Кодекс о выборах.doc
39. /Кодексы/Кодекс о недрах.doc
40. /Кодексы/Кодекс об административных правонарушениях.doc
41. /Кодексы/Кодекс профессионального поведения аудиторов и бухгалтеров Республики Молдова.doc
42. /Кодексы/Лесной кодекс.doc
43. /Кодексы/Налоговый кодекс.doc
44. /Кодексы/Постановление об утверждении Кодекса по практической деятельности винодела.doc
45. /Кодексы/Семейный кодекс.doc
46. /Кодексы/Таможенный кодекс Республики Молдова.doc
47. /Кодексы/Трудовой кодекс Республики Молдова.doc
48. /Кодексы/Уголовно-исполнительный кодекс.doc
49. /Кодексы/Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова.doc
50. /Кодексы/Уголовный кодекс Республики Молдова (в силу до 24.05.2009).doc
51. /Кодексы/Уголовный кодекс Республики Молдова (в силу с 24.05.2009).doc
52. /Кодексы/кодекс конституционной юрисдикции.doc
Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91
Codul apelor al Republicii Moldova Nr. 1532-xii din 22. 06. 93
Cartea îNTÎi dispoziţii generale
Articolul Legea contravenţională a Republicii Moldova Articolul 2
Codul cu privire la contravenţiile administrative din 29. 03. 1985
Codul cu privire la locuinţe al R. S. S. Moldoveneşti
Cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-xv din 15. 07. 2004
Legea republicii moldova codul de executare a sancţiunilor de drept penal Nr. 1524-xii din 22. 06. 93
De executare al Republicii Moldova nr. 443-xv din 24. 12. 2004
Dispoziţii generale
Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală)
Dispoziţii generale
Codul familiei Nr. 1316-xiv din 26. 10. 2000
Codul fiscal nr. 1163-xiii din 24. 04. 97
Jurisdicţiei constituţionale nr. 502-xiii din 16. 06. 95
C u p r I n s titlul I dispoziţii generale
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-xv din 18. 04. 2002
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-xv din 18. 04. 2002
Codul silvic nr. 887-xiii din 21. 06. 1996
Codul subsolului Nr. 1511-xii din 15. 06. 93
Bazele activităŢii transportului feroviar
Trecerea mãrfurilor ªi mijloacelor de transport peste frontiera vamalã
1. Se aprobă Codul privind activitatea practică a vinificatorului (se anexează). 2
Art – Se aprobă Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, expus în anexă, parte integrantă a prezentei legi. Art. 2
Art Se aprobă Codul transporturilor auto (se anexează). Art. 2
1. Se aprobă Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Republica Moldova. 2
I общие положения
Основные положения
Общие положения глава I основные положения
Статья Право граждан Молдавской сср на жилище Статья Задачи жилищного законодательства Молдавской сср
Ст Утвердить Кодекс автомобильного транспорта (прилагается). Ст. 2
Статья Понятие торгового мореплавания Статья Законодательство о торговом мореплавании
Переопубликован: Mониторул Офичиал n 107/817 от 04. 09. 2001, стр. 2
Книга первая
Статья Область регламентирования Статья Правовая основа деятельности в области науки и инноваций
Статья Закон Республики Молдова о правонарушениях Статья 2
I основы деятельности железнодорожного транспорта
Кодекс о выборах
Кодекс о недрах
Кодекс об административных правонарушениях
1. Утвердить Кодекс профессионального поведения аудиторов и бухгалтеров Республики Молдова. 2
Статья Лесное законодательство Статья Лесной фонд
Статья Отношения, регулируемые настоящим кодексом Статья Налоговая система Республики Молдова
Кодекс по практической деятельности винодела (прилагается). 2
Семейное законодательство
Статья Основные понятия Статья Таможенное дело
Содержани е раздел I общие положения
Закон республики молдова уголовно-исполнительный кодекс n 1524-xii от 22. 06. 93 Монитор n 1/1 от 30. 01. 1994 содержани е I. Общая часть
Статья Понятие и задачи уголовного судопроизводства Статья Уголовно-процессуальный закон
I уголовный кодекс и принципы его применения
Переопубликован: Мониторул Офичиал ал Р. Молдова n 72-74/195 от 14. 04. 2009
Статья Основы конституционной юрисдикции Статья Орган конституционной юрисдикции

Articolul 704. Evaluarea terenurilor supuse consolidării

Terenurile supuse consolidării se evaluează în baza preţului de piaţă. Plantaţiile multianuale, instalaţiile inginereşti, construcţiile amplasate pe sectorul de teren supus consolidării sînt evaluate, de asemenea, în baza preţului de piaţă şi sînt luate în considerare la stabilirea preţului total al sectorului de teren.

Participanţii la procesul de consolidare primesc terenuri agricole la preţul de piaţă echivalent preţului de piaţă al terenului deţinut anterior.

[Art.704 introdus prin Legea nr.1006-XV din 25.04.2002]

Articolul 705. Consolidarea de către autorităţile administraţiei publice locale a terenurilor prin vînzare-cumpărare

Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a procura terenuri la preţul de piaţă prin tranzacţii benevole cu persoane fizice şi persoane juridice.

Terenul procurat în baza prevederilor alineatului întîi din prezentul articol va fi inclus în fondul de rezervă cu destinaţia respectivă.

Plata pentru terenurile procurate se va face din contul mijloacelor unui fond special al primăriei.

Primăria este în drept să vîndă terenurile fondului de rezervă, să le dea în arendă sau în folosinţă gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), asociaţiilor, cooperativelor şi altor agenţi economici care se ocupă cu agricultura, conform legislaţiei în vigoare.

[Art.705 introdus prin Legea nr.1006-XV din 25.04.2002]

Capitolul XI

SCHIMBAREA DESTINAŢIEI TERENURILOR

Articolul 71. Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole

Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole se efectuează prin hotărîre de Guvern, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.2, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, respectiv, de nivelul al doilea, în temeiul cererii proprietarului şi cu acordul organelor pentru protecţia mediului înconjurător.

Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40, în cazul trecerii acestora în fondul silvic, se efectuează prin decizia consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în temeiul cererii proprietarului.

[Art.71 în redacţia Legii nr.356-XVI din 23.12.05, în vigoare 03.02.06]

[Art.71 în redacţia Legii nr.369-XIII din 10.02.95]

Articolul 72. Schimbarea destinaţiei terenurilor de calitate superioară

Schimbarea destinaţiei terenurilor silvice de calitate superioară, a terenurilor ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice este interzisă.

[Art.72 în redacţia Legii nr.369-XIII din 10.02.95]

Articolul 73. Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole

Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole – terenuri arabile, livezi, vii, păşuni, fîneţe, sere, a suprafeţelor pe care se află construcţii şi instalaţii agrozootehnice, drumuri de exploatare agricolă – se poate face cu acordul proprietarului funciar.

Trecerea terenurilor arabile într-o altă folosinţă agricolă, precum şi construirea de noi drumuri care servesc activităţile agricole se vor putea face numai cu autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Casarea viilor şi livezilor se face cu autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale în modul stabilit de Guvern.

[Art.73 modificat şi completat prin Legea nr.1202-XIII din 29.05.97]

Articolul 74. Retragerea temporară a unor terenuri din circuitul agricol sau silvic

Retragerea temporară a unor terenuri din circuitul agricol sau silvic pentru executarea unor lucrări de prospecţiuni geologice, de instalare a unor linii de telecomunicaţii, de transport electric sau conducte de gaz, apeducte şi alte instalaţii similare se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale cu acordul deţinătorilor de terenuri.

În caz de necesitate a lichidării urmărilor avariilor şi a executării lucrărilor de urgenţă pentru întreţinerea obiectivelor, prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol, ocuparea terenurilor respective se face cu acordul deţinătorilor de terenuri, iar în caz dacă aceştia refuză – cu autorizaţia autorităţilor administraţiei publice locale. În toate cazurile deţinătorii de terenuri au dreptul la despăgubiri.

Organele şi unităţile care beneficiază retragerea temporară din circuitul agricol sau silvic a unor terenuri sînt obligate să ia măsurile necesare ca aceste terenuri să fie reîncadrate în circuitul agricol şi silvic la expirarea termenului aprobat.

[Art.74 modificat prin Legea nr.369-XIII din 10.02.95]

Articolul 75. Schimbarea categoriei terenurilor cu destinaţie specială

Schimbarea categoriei terenurilor destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi altor scopuri asemenea se aprobă prin hotărîrea Guvernului.

Aceste terenuri vor fi utilizate în strictă conformitate cu destinaţia lor. Desfăşurarea altor activităţi pe asemenea terenuri este admisă numai dacă nu împiedică folosirea lor potrivit destinaţiei principale.

Titularii lucrărilor de investiţii de producţie şi ai altor activităţi cu destinaţie specială sînt obligaţi să ia măsurile necesare de amenajare şi nivelare a terenurilor pe care nu le mai folosesc în activitatea lor de producţie şi care au rămas în urma extracţiei de materii prime (caolin, argilă, pietriş), incluzîndu-le în circuitul agricol, iar dacă aceasta nu e posibil, în producţia piscicolă sau silvică.

În cazul în care beneficiarii funciari nu respectă prevederile alineatului precedent lor nu li se vor atribui alte terenuri.

Articolul 76. Dreptul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor la efectuarea lucrărilor de prospecţiune

Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care efectuează cercetări şi investigaţii geodezice, de prospecţiune geologică, de exploatare, cadastrale, de reglementare a regimului proprietăţii funciare, alte cercetări şi investigaţii execută astfel de lucrări pe toate terenurile fără retragerea lor de la deţinători.

Autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de prospecţiune, cu excepţia lucrărilor cadastrale şi de reglementare a regimului proprietăţii funciare, o eliberează autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu competenţa lor, pe termen de cel mult un an în baza unei cereri argumentate şi unui extras din planul lucrărilor de prospecţiune. Termenele începerii lucrărilor, locul efectuării lor, mărimea plăţii pentru folosirea terenului, obligaţiile pentru repararea pierderilor şi pentru readucerea terenurilor în stare normală spre a fi folosite conform destinaţiei lor speciale, precum şi alte condiţii se prevăd în contractul încheiat cu deţinătorul de teren.

Articolul 77. Obligaţiile întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care efectuează lucrări de prospecţiune

Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care efectuează lucrări de prospecţiune sînt obligate ca din contul lor să aducă terenurile în stare normală pentru a fi folosite conform destinaţiei lor speciale şi să le transmită deţinătorilor în termenele stabilite prin contract.

Aducerea terenurilor în stare normală se face în procesul lucrărilor de prospecţiune, iar în cazul imposibilităţii de a le îmbina cel mult peste o lună de la încheierea lucrărilor de prospecţiune, exceptînd perioada îngheţurilor la sol.

Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile ce efectuează lucrări de prospecţiune, care după tehnologia executării lor necesită ocuparea terenului sau a unei părţi din el pentru construcţii provizorii, amplasarea utilajelor, tehnicii, depozitelor de materie primă şi altor construcţii, care limitează complet sau parţial folosirea acestor terenuri, achită pentru deţinători impozitul funciar ori, respectiv, arenda şi le repară integral toate pierderile, inclusiv avantajul ratat.

Neîndeplinirea acestor cerinţe atrage după sine răspunderea conform Codului cu privire la contravenţiile administrative.

Capitolul XII

PROTECŢIA ŞI AMELIORAREA TERENURILOR

Articolul 78. Scopul şi sarcinile protecţiei terenurilor

Protecţia terenurilor constituie un sistem de măsuri juridice, organizatorice, economice şi de altă natură, prin care se urmăreşte folosirea lor raţională, preîntîmpinarea retragerii neîntemeiate a terenurilor din circuitul agricol, protecţia lor contra efectelor antropogene nocive, precum şi regenerarea şi sporirea fertilităţii solurilor, productivităţii terenurilor destinate agriculturii şi silviculturii.

Protecţia terenurilor se face pe baza calificării în complex a terenurilor agricole drept formaţiuni (ecosisteme) naturale complexe, ţinîndu-se cont de particularităţile lor zonale (regionale), de caracterul folosirii lor în scopul:

preîntîmpinării degradării şi distrugerii terenurilor, altor urmări defavorabile ale activităţii economice;

îmbunătăţirii şi restabilirii terenurilor supuse degradării sau distrugerii;

creării unui mecanism de evidenţă şi control asupra stării ecologice a terenurilor, asigurării deţinătorilor cu normative ecologice ale regimurilor de folosire optimă a terenurilor.

Articolul 79. Întreţinerea terenurilor şi modul lor de protecţie

Deţinătorii de terenuri:

organizează raţional teritoriul;

păstrează şi îmbunătăţesc fertilitatea solurilor, alte proprietăţi utile ale terenului, introducînd asolamente fundamentate ştiinţific, administrînd raţional îngrăşăminte, aplicînd metode cruţătoare de lucrare a terenului şi alte măsuri de protecţie;

protejează terenurile contra eroziunii, cauzate de ape şi de vînt, prin măsuri economico-organizatorice, agrotehnice şi hidrotehnice, prin crearea unui sistem de perdele forestiere de protecţie şi înierbare;

protejează terenurile contra subinundării, înmlăştinirii, salinizării, uscării excesive, tasării, poluării cu deşeuri industriale, cu substanţe chimice, biologice şi radioactive, produse petroliere, cu gunoi menajer şi de producţie, cu ape de scurgere, precum şi contra altor procese de ruinare;

protejează terenurile agricole contra acoperirii lor cu tufari, contra altor procese ce duc la înrăutăţirea stării lor agrotehnice;

conservează terenurile agricole degradate, dacă este imposibilă restabilirea fertilităţii solurilor;

recultivă terenurile degradate, restabilesc şi îmbunătăţesc fertilitatea lor, le antrenează în circuitul economic;

decopertează stratul fertil al solului în procesul efectuării lucrărilor de construcţie, ameliorative şi altor lucrări legate de distrugerea solului, îl păstrează şi îl folosesc în scopuri de recultivare şi ameliorare a terenurilor agricole;

realizează programele de stat de dezvoltare economică şi socială privind protecţia terenurilor.

Acţiunile de protecţie a terenurilor se efectuează pe baza proiectelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare, de ameliorare şi de altă natură, elaborate şi aprobate în modul stabilit pe baza recomandărilor ştiinţei şi practicii înaintate.

Modul de protecţie a terenurilor este stabilit de legislaţia privind ocrotirea naturii şi mediului înconjurător.

Modul de protecţie a terenurilor se stabileşte de legislaţie.

[Art.79 modificat prin Legea nr.369-XIII din 10.02.95]

Articolul 80. Cerinţele ecologice faţă de proiectarea, amplasarea, construcţia şi darea în exploatare a obiectelor, edificiilor şi amenajărilor care influenţează starea terenurilor

La proiectarea, amplasarea, construcţia şi darea în exploatare a obiectelor, edificiilor şi amenajărilor noi şi celor reconstruite, precum şi la implementarea unor tehnologii noi ce influenţează negativ starea terenurilor, trebuie să se prevadă şi să se ia măsuri în vederea protecţiei lor, de comun acord cu organele de ocrotire a naturii.

Darea în exploatare a obiectelor şi aplicarea tehnologiilor care nu asigură protecţia terenurilor contra degradării sau distrugerii sînt interzise.

Amplasarea obiectelor care influenţează negativ starea terenurilor se face pe baza unei argumentări ecologice speciale, se coordonează cu deţinătorii de terenuri, cu organele de ocrotire a naturii şi cu alte organe, în modul stabilit de legislaţie.

Articolul 81. Stimularea economică a folosirii raţionale şi a protecţiei terenurilor

Prin stimularea economică a folosirii raţionale şi a protecţiei terenurilor se urmăreşte ridicarea interesării deţinătorilor în păstrarea şi îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, în protejarea terenurilor de urmările negative ale activităţii de producţie.

Stimularea economică prevede:

alocarea mijloacelor de la bugetul republican şi de la cel local pentru restabilirea terenurilor distruse nu din vina deţinătorilor;

scutirea de plată pentru terenurile aflate în stadiul de valorificare agricolă sau de îmbunătăţire a stării lor în perioada efectuării lucrărilor prevăzute de proiect;

acordarea de credite avantajoase;

compensarea parţială din mijloacele bujetului respectiv a reducerii venitului ca urmare a conservării provizorii a terenurilor distruse nu din vina deţinătorilor;

stimularea pentru îmbunătăţirea terenurilor, pentru sporirea fertilităţii solurilor şi a productivităţii lor, pentru obţinerea unei producţii pure din punct de vedere ecologic.

Modul de realizare a măsurilor legate de stimularea economică a folosirii raţionale şi a protecţiei terenurilor se stabileşte de legislaţie.

Articolul 82. Normele maxime permise de concentraţie în sol a substanţelor nocive

În interesul apărării sănătăţii omului, al protecţiei mediului înconjurător se stabilesc norme maxime de concentraţie a substanţelor chimice, bacteriologice, parazitare şi a diferitelor substanţe active în sol, care se iau în consideraţie la aprecierea terenului. Normele sus-numite şi metodica de apreciere a stării terenului se stabilesc de o legislaţie specială.

Articolul 83. Terenurile agricole de calitate superioară şi protecţia lor

Din categoria terenurilor agricole de calitate superioară fac parte terenurile situate pe cumpăna apelor şi pe versantele cu panta de pînă la 3 grade, precum şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60, terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt.

În vederea protecţiei terenurilor agricole de calitate superioară se interzice retragerea acestora din circuitul agricol, utilizarea lor în alte scopuri decît cele agricole, desfăşurarea pe aceste terenuri a operaţiunilor tehnologice şi de altă natură ce conduc la degradarea solului, cu excepţia cazurilor cînd sînt repartizate pentru construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a construcţiilor de producţie necesare pentru exploatarea acestora.

Retragerea terenurilor agricole de calitate superioară din circuitul agricol pentru necesităţile de stat şi publice se face numai în cazuri excepţionale, prin hotărîre a Guvernului.

[Art.83 în redacţia Legii nr.369-XIII din 10.02.95]

Articolul 84. Regimul special al terenurilor irigate

Din categoria terenurilor irigate fac parte terenurile potrivite pentru agricultură şi irigare pe care se află reţele permanente sau provizorii de irigare, legate de sursa de irigare, ale cărei resurse asigură irigarea acestor terenuri.

Organele gospodăriei apelor sînt obligate să asigure deţinătorii de terenuri irigate cu apă de irigare conform limitelor şi evidenţei debitului surselor de apă.

Trecerea terenurilor irigabile în categoria celor neirigabile se face în modul stabilit de legislaţie.

Articolul 85. Formarea fondurilor pentru ameliorarea terenurilor degradate şi poluate

Fondurile pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de restabilire şi ameliorare a terenurilor degradate şi poluate, provenind de la bugetul de stat şi din mijloacele deţinătorilor de terenuri, pot fi completate cu sumele ce reprezintă despăgubirea plătită de persoanele fizice sau juridice vinovate de degradarea sau poluarea solului.

Capitolul XIII

CONTROLUL DE STAT ŞI MONITORINGUL FONDULUI FUNCIAR

Articolul 86. Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor

Statul în persoana autorităţilor administraţiei publice locale are obligaţia să asigure folosirea raţională şi suficientă a terenurilor, precum şi protecţia acestora indiferent de destinaţia lor.

Articolul 87. Sarcinile serviciului controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei terenurilor

Sarcinile serviciului controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei terenurilor constau în asigurarea respectării de către toate organele de stat şi cele obşteşti, de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile agricole de stat, cooperatiste obşteşti, precum şi de întreprinderile mixte, persoanele fizice şi juridice străine, a cerinţelor legislaţiei funciare în scopul folosirii eficiente şi protecţiei cuvenite a terenurilor.

Articolul 88. Organele care exercită controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor

Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor îl exercită Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale.

Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale organelor de stat împuternicite să exercite controlul asupra folosirii şi protecţiei terenurilor, emise în limitele competenţei lor, sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de terenuri.

Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale organelor de ocrotire a naturii în problemele folosirii şi protecţiei terenurilor în limitele competenţei lor sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de terenuri.

Modul de exercitare a controlului de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor se stabileşte de legislaţie.

[Art.88 modificat prin Legea nr.369-XIII din 10.02.95]

Articolul 89. Monitoringul fondului funciar

Monitoringul fondului funciar reprezintă un sistem de supraveghere şi prognoză a stării fondului funciar pentru evidenţa schimbărilor, pentru aprecierea acestor schimbări, pentru preîntîmpinarea urmărilor proceselor şi tendinţelor negative. Structura, conţinutul şi modul de realizare a monitoringului sînt stabilite de legislaţie, ţinîndu-se seama de condiţiile zonale.

Capitolul XIV

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR FUNCIARE

Articolul 90. Litigiile dintre deţinătorii de terenuri şi autorităţile administraţiei publice locale

Litigiile dintre deţinătorii de terenuri şi autorităţile administraţiei publice locale se soluţionează de organele ierarhic superioare, a căror decizie poate fi atacată în instanţa judecătorească de drept comun sau economică competentă.

[Art.90 modificat prin Legea nr.240-XV din 13.06.03, în vigoare 08.07.03]

[Art.90 modificat prin Legea nr.788-XII din 26.03.96]

Articolul 91. Litigiile dintre deţinătorii de terenuri cu titlu de proprietate

Litigiile în care părţile sau una din părţi sînt deţinători de terenuri cu titlul de proprietate se examinează de către instanţa judecătorească de drept comun sau economică competentă competentă.

[Art.91 modificat prin Legea nr.240-XV din 13.06.03, în vigoare 08.07.03]

[Art.91 modificat prin Legea nr.788-XII din 26.03.96]

Articolul 92. Litigiile patrimoniale privind raporturile funciare

Litigiile patrimoniale dintre întreprinderi, instituţii şi organizaţii privind raporturile funciare se soluţionează de către judecătoria economică. Litigiile patrimoniale privind raporturile funciare, în care părţile sau una din părţi sînt persoane fizice se examinează de către judecătoria raională, municipală (de sector) dacă legislaţia nu prevede altfel.

[Art.92 modificat prin Legea nr.788-XII din 26.03.96]

Articolul 93. Îndeplinirea deciziilor asupra litigiului funciar

Decizia autorităţilor administraţiei publice locale asupra litigiilor funciare intră în vigoare în momentul adoptării ei.

Atacarea deciziei în instanţa judecătorească competentă suspendă îndeplinirea acesteia.

Decizia instanţei judecătoreşti competente serveşte ca temei pentru eliberarea documentelor ce legalizează dreptul de proprietate, de posesiune şi de beneficiere funciară, inclusiv în condiţii de arendă.

Îndeplinirea deciziei asupra litigiului funciar poate fi suspendată sau amînată de organul care a adoptat decizia sau de organul ierarhic superior.

[Art.93 modificat prin Legea nr.788-XII din 26.03.96]

Articolul 94. Exproprierea

Condiţiile şi modul de expropriere, pentru nevoile statului şi ale societăţii, a terenurilor şi a construcţiilor ce constituie proprietate a persoanelor fizice şi juridice se reglementează prinr-o legislaţie specială, care asigură ocrotirea dreptului de proprietate.

Capitolul XV

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI FUNCIARE

Articolul 95. Nulitatea tranzacţiilor dintre deţinătorii de terenuri

Actele de vînzare-cumpărare, donaţie, amanetare, schimb şi alte tranzacţii dintre deţinătorii de terenuri înfăptuite cu încălcarea modului stabilit de legislaţie sînt nule.
1   2   3   4   5   6
Похожие:

Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconSocietatea de ştiinţe istorice din românia – filiala dolj centrul de studii ale relaţiilor internaţionale universitatea din craiova

Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconDin punct de vedere al continuturilor din tinute,intre etica si morala se marcheaza diferente pe care in timp filosofiei le-a retinut ca atare

Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconHotăRÂre nr. 050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj

Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconAtelierul de formare continuă a specialiştilor la biologie din 29. 10. 2012 şi la chimie din 30. 10. 2012 nu va avea loc

Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconSocietatea de ştiinţe istorice din românia – filiala dolj catedra de istorie, facultatea de ştiinţe sociale universitatea din craiova

Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconTfh – stimulează diferenţierea bl în plasmocite cu sinteza Ig din toate clasele cu excepţia Ig E. Produc il-21. Se intâlnesc in foliculii din ganglionii limfatici. Tfh

Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconCruciada de Rugăciuni cuprinse în mesajele primite de la Isus Cristos, Tatăl Ceresc şi Regina Cerească de o vizionară din Irlanda, pe nume Maria Milostivirii Divine începând din noiembrie 2010

Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconЗакон республики молдова о Правительстве [Название в редакции Закона n 1091-xii от 23. 07. 92] N 64-xii от 31. 05. 90 Вести n 8/191, 1990 содержани е
Статья Роль Правительства Статья Основные принципы деятельности Правительства
Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconУрок 13. Господин Великий Новгород в XII-XIII веках Предмет: российская история. Класс Дата: 27. 02. 2012 г. Учитель: Хаматгалеев Э. Р
Цель – познакомиться с особенностями развития хозяйства, государственного управления и культуры Новгородской республики в XII-XIII...
Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91 iconУрок 12. Владимиро-Суздальское княжество в XII-XIII веках. Предмет: российская история. Класс Дата: 27. 02. 2012 г. Учитель: Хаматгалеев Э. Р
Цель – познакомиться с особенностями развития хозяйства, государственного управления и культуры Владимиро-Суздальского княжества...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы