Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) icon

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală)

НазваниеCodul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală)
страница2/34
Дата конвертации18.11.2012
Размер1.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
1. /Coduri/Codul Funciar.doc
2. /Coduri/Codul apelor al Republicii Moldova.doc
3. /Coduri/Codul civil.doc
4. /Coduri/Codul contraventional al Republicii Moldova.doc
5. /Coduri/Codul cu privire la Contraventiile Administrative.doc
6. /Coduri/Codul cu privire la locuinte.doc
7. /Coduri/Codul cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova.doc
8. /Coduri/Codul de executare a sanctiunilor de drept penal.doc
9. /Coduri/Codul de executare al Republicii Moldova.doc
10. /Coduri/Codul de procedura civila al Republicii Moldova.doc
11. /Coduri/Codul de procedura penala al Republicii Moldova.doc
12. /Coduri/Codul electoral.doc
13. /Coduri/Codul familiei.doc
14. /Coduri/Codul fiscal.doc
15. /Coduri/Codul jurisdictiei constitutionale.doc
16. /Coduri/Codul muncii al Republicii Moldova.doc
17. /Coduri/Codul penal al Republicii Moldova (in vigoare din 24.05.2009, republicat).doc
18. /Coduri/Codul penal al Republicii Moldova (in vigoare pina la 24.05.2009).doc
19. /Coduri/Codul silvic.doc
20. /Coduri/Codul subsolului.doc
21. /Coduri/Codul transportului feroviar.doc
22. /Coduri/Codul vamal al Republicii Moldova.doc
23. /Coduri/Hotarire despre aprobarea Codului privind activitatea practica a vinificatorului.doc
24. /Coduri/Lege pentru aprobarea Codului navigatiei maritime comerciale al Republicii Moldova.doc
25. /Coduri/Lege pentru aprobarea Codului transporturilor auto.doc
26. /Coduri/cu privire la aprobarea si punerea in aplicarea a Codului privind conduita profesionala a auditorilor si contabililor din Republica Moldova.doc
27. /Кодексы/Водный Кодекс.doc
28. /Кодексы/Гражданский кодекс..doc
29. /Кодексы/Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова.doc
30. /Кодексы/Жилищный кодекс.doc
31. /Кодексы/Закон об утверждении Кодекса автомобильного транспорта.doc
32. /Кодексы/Закон об утверждении Кодекса торгового мореплавания Республики Молдова.doc
33. /Кодексы/Земельный Кодекс.doc
34. /Кодексы/Исполнительный кодекс Республики Молдова.doc
35. /Кодексы/Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях.doc
36. /Кодексы/Кодекс Республики Молдова о правонарушениях.doc
37. /Кодексы/Кодекс железнодорожного транспорта.doc
38. /Кодексы/Кодекс о выборах.doc
39. /Кодексы/Кодекс о недрах.doc
40. /Кодексы/Кодекс об административных правонарушениях.doc
41. /Кодексы/Кодекс профессионального поведения аудиторов и бухгалтеров Республики Молдова.doc
42. /Кодексы/Лесной кодекс.doc
43. /Кодексы/Налоговый кодекс.doc
44. /Кодексы/Постановление об утверждении Кодекса по практической деятельности винодела.doc
45. /Кодексы/Семейный кодекс.doc
46. /Кодексы/Таможенный кодекс Республики Молдова.doc
47. /Кодексы/Трудовой кодекс Республики Молдова.doc
48. /Кодексы/Уголовно-исполнительный кодекс.doc
49. /Кодексы/Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова.doc
50. /Кодексы/Уголовный кодекс Республики Молдова (в силу до 24.05.2009).doc
51. /Кодексы/Уголовный кодекс Республики Молдова (в силу с 24.05.2009).doc
52. /Кодексы/кодекс конституционной юрисдикции.doc
Codul funciar nr. 828-xii din 25. 12. 91
Codul apelor al Republicii Moldova Nr. 1532-xii din 22. 06. 93
Cartea îNTÎi dispoziţii generale
Articolul Legea contravenţională a Republicii Moldova Articolul 2
Codul cu privire la contravenţiile administrative din 29. 03. 1985
Codul cu privire la locuinţe al R. S. S. Moldoveneşti
Cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-xv din 15. 07. 2004
Legea republicii moldova codul de executare a sancţiunilor de drept penal Nr. 1524-xii din 22. 06. 93
De executare al Republicii Moldova nr. 443-xv din 24. 12. 2004
Dispoziţii generale
Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală)
Dispoziţii generale
Codul familiei Nr. 1316-xiv din 26. 10. 2000
Codul fiscal nr. 1163-xiii din 24. 04. 97
Jurisdicţiei constituţionale nr. 502-xiii din 16. 06. 95
C u p r I n s titlul I dispoziţii generale
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-xv din 18. 04. 2002
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-xv din 18. 04. 2002
Codul silvic nr. 887-xiii din 21. 06. 1996
Codul subsolului Nr. 1511-xii din 15. 06. 93
Bazele activităŢii transportului feroviar
Trecerea mãrfurilor ªi mijloacelor de transport peste frontiera vamalã
1. Se aprobă Codul privind activitatea practică a vinificatorului (se anexează). 2
Art – Se aprobă Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, expus în anexă, parte integrantă a prezentei legi. Art. 2
Art Se aprobă Codul transporturilor auto (se anexează). Art. 2
1. Se aprobă Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Republica Moldova. 2
I общие положения
Основные положения
Общие положения глава I основные положения
Статья Право граждан Молдавской сср на жилище Статья Задачи жилищного законодательства Молдавской сср
Ст Утвердить Кодекс автомобильного транспорта (прилагается). Ст. 2
Статья Понятие торгового мореплавания Статья Законодательство о торговом мореплавании
Переопубликован: Mониторул Офичиал n 107/817 от 04. 09. 2001, стр. 2
Книга первая
Статья Область регламентирования Статья Правовая основа деятельности в области науки и инноваций
Статья Закон Республики Молдова о правонарушениях Статья 2
I основы деятельности железнодорожного транспорта
Кодекс о выборах
Кодекс о недрах
Кодекс об административных правонарушениях
1. Утвердить Кодекс профессионального поведения аудиторов и бухгалтеров Республики Молдова. 2
Статья Лесное законодательство Статья Лесной фонд
Статья Отношения, регулируемые настоящим кодексом Статья Налоговая система Республики Молдова
Кодекс по практической деятельности винодела (прилагается). 2
Семейное законодательство
Статья Основные понятия Статья Таможенное дело
Содержани е раздел I общие положения
Закон республики молдова уголовно-исполнительный кодекс n 1524-xii от 22. 06. 93 Монитор n 1/1 от 30. 01. 1994 содержани е I. Общая часть
Статья Понятие и задачи уголовного судопроизводства Статья Уголовно-процессуальный закон
I уголовный кодекс и принципы его применения
Переопубликован: Мониторул Офичиал ал Р. Молдова n 72-74/195 от 14. 04. 2009
Статья Основы конституционной юрисдикции Статья Орган конституционной юрисдикции
§ 1. Recursul împotriva hotărîrilor instanţelor de apel

Articolul 420. Hotărîrile supuse recursului

Articolul 421. Persoanele care pot declara recurs

Articolul 422. Termenul de declarare

Articolul 423. Retragerea recursului

Articolul 424. Efectul devolutiv al recursului şi limitele lui

Articolul 425. Neagravarea situaţiei în propriul recurs

Articolul 426. Efectul extensiv al recursului şi limitele lui

Articolul 427. Temeiurile pentru recurs

Articolul 428. Instanţele competente să examineze recursul

Articolul 429. Depunerea recursului

Articolul 430. Conţinutul cererii de recurs

Articolul 431. Actele procedurale preparatorii ale instanţei de recurs

Articolul 432. Admisibilitatea în principiu a recursului

Articolul 433. Procedura judecării recursului

Articolul 434. Judecarea recursului

Articolul 435. Decizia instanţei de recurs

Articolul 436. Procedura de rejudecare şi limitele acesteia

§ 2. Recursul împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru care

nu este prevăzută calea de atac apelul

Articolul 437. Hotărîrile supuse recursului

Articolul 438. Persoanele care pot declara recurs

Articolul 439. Termenul de declarare a recursului

Articolul 440. Efectul suspensiv al recursului

Articolul 441. Efectul devolutiv al recursului şi limitele lui

Articolul 442. Neagravarea situaţiei în propriul recurs

Articolul 443. Efectul extensiv al recursului şi limitele sale

Articolul 444. Temeiurile pentru recurs

Articolul 445. Declararea recursului, renunţarea la recurs şi retragerea recursului

Articolul 446. Actele procedurale preparatorii ale instanţei de recurs

Articolul 447. Procedura judecării recursului

Articolul 448. Judecarea recursului

Articolul 449. Decizia instanţei de recurs

Articolul 450. Chestiuni complementare

Articolul 451. Procedura de rejudecare şi limitele acesteia

Capitolul V

CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC

Secţiunea 1

Recursul în anulare

Articolul 452. Recursul în anulare

Articolul 453. Temeiurile pentru recurs în anulare

Articolul 454. Termenul de declarare a recursului în anulare

Articolul 455. Declararea şi retragerea recursului în anulare

Articolul 456. Actele procedurale preparatorii şi admisibilitatea recursului în anulare

Articolul 457. Judecarea şi soluţionarea recursului în anulare admis

Secţiunea a 2-a

Revizuirea procesului penal

Articolul 458. Cazurile de revizuire a procesului penal

Articolul 459. Termenele de revizuire a procesului penal

Articolul 460. Deschiderea procedurii de revizuire

Articolul 461. Trimiterea în instanţa de judecată a materialului cercetării privind revizuirea

Articolul 462. Măsuri premergătoare şi admiterea revizuirii

Articolul 463. Rejudecarea cauzei după admiterea revizuirii

Articolul 464. Hotărîrile după rejudecare

Articolul 465. Calea de atac a hotărîrii după rejudecare

Capitolul VI

PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÎRILOR JUDECĂTOREŞTI

Articolul 466. Rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată şi punerea ei în executare

Articolul 467. Caracterul obligatoriu al hotărîrilor judecătoreşti definitive şi al ordonanţelor procurorului privind încetarea urmăririi penale

Articolul 468. Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti

Articolul 469. Chestiunile care urmează să fie soluţionate de către instanţă la executarea pedepsei

Articolul 470. Instanţa care soluţionează chestiunile privind executarea hotărîrilor judecătoreşti

Articolul 471. Modul de soluţionare a chestiunilor privind punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti

Articolul 472. Atacarea încheierilor privind soluţionarea chestiunilor referitor la executarea hotărîrilor judecătoreşti

Articolul 473. Plîngerile împotriva actelor organului sau instituţiei care pune în executare hotărîrea judecătorească de condamnare

Titlul III

PROCEDURI SPECIALE

Capitolul I

PROCEDURA ÎN CAUZELE PRIVIND MINORII

Articolul 474. Dispoziţii generale

Articolul 475. Circumstanţele care urmează a fi stabilite în cauzele privind minorii

Articolul 476. Disjungerea cauzei cu minori

Articolul 477. Reţinerea minorului şi aplicarea faţă de minori a măsurilor preventive

Articolul 478. Modul de chemare a bănuitului, învinuitului, inculpatului minor

Articolul 479. Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului minor

Articolul 480. Participarea reprezentantului legal al bănuitului, învinuitului, inculpatului minor în procesul penal

Articolul 481. Audierea martorului minor

Articolul 482. Terminarea urmăririi penale în privinţa minorului

Articolul 483. Încetarea procesului penal cu liberarea de răspundere penală a minorului

Articolul 484. Îndepărtarea inculpatului minor din sala şedinţei de judecată

Articolul 485. Chestiuni ce urmează a fi soluţionate de instanţă la adoptarea sentinţei în procesul unui minor

Articolul 486. Liberarea de către instanţă a minorului de pedeapsa penală cu aplicarea măsurilor cu caracter educativ

Articolul 487. Liberarea de către instanţă a minorului de pedeapsă cu internarea lui într-o instituţie specială de învăţămînt şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare

Capitolul II

PROCEDURA APLICĂRII MĂSURILOR DE CONSTRÎNGERE CU CARACTER MEDICAL

Articolul 488. Temeiurile pentru aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical

Articolul 489. Urmărirea penală

Articolul 490. Internarea în instituţia psihiatrică

Articolul 491. Disjungerea cauzei în privinţa persoanei care a săvîrşit o faptă prejudiciabilă interzisă de legea penală în stare de iresponsabilitate sau care s-a îmbolnăvit de o boală psihică după săvîrşirea infracţiunii

Articolul 492. Drepturile persoanei în privinţa căreia se desfăşoară procedura de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical

Articolul 493. Participarea reprezentantului legal

Articolul 494. Participarea apărătorului

Articolul 495. Terminarea urmăririi penale

Articolul 496. Măsuri preparatorii pentru şedinţa de judecată

Articolul 497. Judecarea cauzei

Articolul 498. Soluţionarea cauzei de către instanţa de judecată

Articolul 499. Sentinţa de aplicare a unor măsuri de constrîngere cu caracter medical

Articolul 500. Atacarea sentinţei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical

Articolul 501. Verificarea necesităţii de a aplica în continuare măsurile de constrîngere cu caracter medical, încetarea sau schimbarea lor

Articolul 502. Redeschiderea procesului în privinţa persoanei faţă de care s-a aplicat o măsură de constrîngere cu caracter medical

Articolul 503. Tratamentul forţat al persoanelor care suferă de alcoolism cronic sau narcomanie

Capitolul III

PROCEDURA PRIVIND ACORDUL DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI

Articolul 504. Noţiuni generale

Articolul 505. Condiţiile de iniţiere şi încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Articolul 506. Examinarea de către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Articolul 507. Soluţia instanţei la examinarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Articolul 508. Dezbaterile judiciare în cazul acceptării acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Articolul 509. Adoptarea sentinţei în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Capitolul IV

PROCEDURA DE SUSPENDARE CONDIŢIONATĂ A URMĂRIRII PENALE

ŞI DE LIBERARE DE RĂSPUNDERE PENALĂ

Articolul 510. Dispoziţii generale

Articolul 511. Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale

Articolul 512. Soluţiile după expirarea termenului de suspendare condiţionată a urmăririi penale

Capitolul V

PROCEDURA DE URMĂRIRE ŞI JUDECARE A UNOR INFRACŢIUNI FLAGRANTE

Articolul 513. Infracţiunea flagrantă

Articolul 514. Cazuri de aplicare

Articolul 515. Constatarea infracţiunii

Articolul 516. Verificarea materialelor de urmărire penală

Articolul 517. Judecarea cauzei privind infracţiunile flagrante

Articolul 518. Hotărîrea instanţei

Articolul 519. Apelul şi recursul

Capitolul VI

PROCEDURA PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ ŞI JUDECAREA CAUZELOR

PRIVIND INFRACŢIUNILE SĂVÎRŞITE DE PERSOANE JURIDICE

Articolul 520. Dispoziţii generale

Articolul 521. Urmărirea penală împotriva persoanei juridice

Articolul 522. Competenţa teritorială

Articolul 523. Controlul judiciar asupra persoanei juridice

Capitolul VII

PROCEDURA DE REPARARE A PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN ACŢIUNILE ILICITE ALE

ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI ALE INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI

Articolul 524. Dispoziţii generale

Articolul 525. Acţiunea pentru repararea prejudiciului

Capitolul VIII

PROCEDURA DE RESTABILIRE A DOCUMENTELOR JUDICIARE DISPĂRUTE

Articolul 526. Constatarea dispariţiei documentelor judiciare

Articolul 527. Obiectul procedurii de restabilire a dosarului penal dispărut sau a documentelor dispărute din dosar

Articolul 528. Efectuarea procedurii de restabilire a dosarului penal sau a documentelor din dosar dispărute

Articolul 529. Înlocuirea documentului dispărut

Articolul 530. Restabilirea documentelor dispărute

Capitolul IX

ASISTENŢA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

Secţiunea 1

Dispoziţii generale privind asistenţa juridică internaţională în materie penală

Articolul 531. Reglementarea juridică a asistenţei juridice internaţionale

Articolul 532. Modul de transmitere a cererilor de asistenţă juridică

Articolul 533. Volumul asistenţei juridice

Articolul 534. Refuzul la asistenţă juridică internaţională

Articolul 535. Cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice

Secţiunea 11

Cererea de comisie rogatorie

Articolul 536. Adresare prin comisie rogatorie

Articolul 537. Conţinutul şi forma cererii de comisie rogatorie

Articolul 538. Valabilitatea actului procedural

Articolul 539. Citarea martorilor, experţilor sau a persoanelor urmărite aflate peste hotarele Republicii Moldova

Articolul 540. Executarea în Republica Moldova a comisiei rogatorii cerute de organele din străinătate

Articolul 5401. Percheziţia, ridicarea, remiterea de obiecte sau documente, sechestrul şi confiscarea

Secţiunea a 2-a

Extrădarea

Articolul 541. Condiţiile generale pentru extrădare

Articolul 542. Cererea de extrădare şi actele anexe

Articolul 543. Regula specialităţii

Articolul 544. Executarea cererii de extrădare a persoanelor care se află pe teritoriul Republicii Moldova

Articolul 545. Procedura simplificată de extrădare

Articolul 546. Refuzul extrădării

Articolul 547. Arestarea persoanei în vederea extrădării

Articolul 548. Amînarea extrădării şi extrădarea temporară

Articolul 549. Predarea persoanei extrădate

Articolul 5491. Tranzitul

Articolul 5492. Solicitarea extrădării de către Republica Moldova

Articolul 550. Transmiterea obiectelor

Secţiunea a 3-a

Transferul persoanelor condamnate

Articolul 551. Temeiuri pentru transferul persoanelor condamnate

Articolul 552. Condiţiile transferului

Articolul 553. Comunicarea de informaţii

Articolul 554. Cererea de transferare, documentele anexe şi răspunsul la ele

Articolul 555. Consimţămîntul pentru transfer

Articolul 556. Soluţionarea cererii de transferare

Articolul 557. Continuarea executării sentinţei şi schimbarea condamnării

Secţiunea a 4-a

Recunoaşterea hotărîrilor penale ale instanţelor străine

Articolul 558. Cazuri şi condiţii de recunoaştere a hotărîrilor penale

Articolul 559. Procedura de recunoaştere a hotărîrilor instanţelor străine

Capitolul X

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 560. Intrarea în vigoare

Articolul 561. Abrogarea unor acte

Articolul 562. Îndatoririle Guvernului


Notă: În cuprinsul Codului sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal" conform Legii nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05


PARTEA GENERALĂ

Titlul I

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL

Capitolul I

PRINCIPII DE BAZĂ

Articolul 1. Noţiunea şi scopul procesului penal

(1) Procesul penal reprezintă activitatea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti cu participarea părţilor în proces şi a altor persoane, desfăşurată în conformitate cu prevederile prezentului cod.

(2) Procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvîrşite, astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.

(3) Organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti în cursul procesului sînt obligate să activeze în aşa mod încît nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată şi ca nici o persoană să nu fie supusă în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrîngere.

Articolul 2. Legea procesuală penală

(1) Procesul penal se reglementează de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de prezentul cod.

(2) Principiile generale şi normele dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte constituie elemente integrante ale dreptului procesual penal şi nemijlocit dau naştere drepturilor şi libertăţilor omului în procesul penal.

(3) Constituţia Republicii Moldova are supremaţie asupra legislaţiei procesuale penale naţionale. Nici o lege care reglementează desfăşurarea procesului penal nu are putere juridică dacă este în contradicţie cu Constituţia.

(4) Normele juridice cu caracter procesual din alte legi naţionale pot fi aplicate numai cu condiţia includerii lor în prezentul cod.

(5) În desfăşurarea procesului penal nu pot avea putere juridică legile şi alte acte normative care anulează sau limitează drepturile şi libertăţile omului, încalcă independenţa judecătorească, principiul contradictorialităţii, precum şi contravin normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 3. Acţiunea legii procesuale penale în timp

(1) În desfăşurarea procesului penal se aplică legea care este în vigoare în timpul urmăririi penale sau al judecării cauzei în instanţa judecătorească.

(2) Legea procesuală penală poate avea efect ultraactiv, adică dispoziţiile ei, în perioada de tranziţie la o nouă lege procesuală penală, pot rămîne aplicabile acţiunilor procesuale reglementate de legea nouă. Caracterul ultraactiv se stipulează în legea nouă.

Articolul 4. Acţiunea legii procesuale penale în spaţiu

(1) Legea procesuală penală este unică pe tot teritoriul Republicii Moldova şi obligatorie pentru toate organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, indiferent de locul săvîrşirii infracţiunii.

(2) Alte modalităţi de acţiune a legii procesuale penale pot fi stabilite prin tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 5. Aplicarea legii procesuale penale faţă de cetăţenii străini şi apatrizi

(1) Pe teritoriul Republicii Moldova, procesul în cauzele penale privitoare la cetăţenii străini şi apatrizi se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului cod.

(2) Procesul penal în privinţa persoanelor care beneficiază de imunitate diplomatică se efectuează în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, încheiate la 18 aprilie 1961, ale Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile consulare, încheiate la 24 aprilie 1963, precum şi ale altor tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.5 modificat prin Legea nr.264-XVI din 28.07.2006, în vigoare 03.11.2006]

Articolul 6. Termeni şi expresii utilizate în prezentul cod

Termenii şi expresiile utilizate în prezentul cod au următorul înţeles, dacă nu este o menţiune deosebită:

1) act procedural – document prin care se consemnează orice acţiune procesuală prevăzută de prezentul cod, şi anume: ordonanţă, proces-verbal, rechizitoriu, încheiere, sentinţă, decizie, hotărîre etc.;

11) act de constatare – document prin care organul de constatare consemnează orice acţiune premergătoare urmăririi penale în vederea stabilirii şi confirmării bănuielilor rezonabile că a fost săvîrşită o infracţiune;

2) agent împuternicit cu înmînarea citaţiei – colaborator al poliţiei, lucrător al autorităţii administraţiei publice locale, al instanţei judecătoreşti, precum şi o altă persoană care este împuternicită de organul de urmărire penală sau de instanţa judecătorească să înmîneze citaţia, în condiţiile prezentului cod;

3) apărare – activitate procesuală efectuată de partea apărării în scopul combaterii, în tot sau în parte, a învinuirii ori al atenuării pedepsei, apărării drepturilor şi intereselor persoanelor bănuite sau învinuite de săvîrşirea unei infracţiuni, precum şi al reabilitării persoanelor supuse ilegal urmăririi penale;

4) arestare – măsură preventivă aplicată în baza unei hotărîri judecătoreşti în condiţiile legii;

5) cauză penală – proces penal desfăşurat de organul de urmărire penală şi de instanţa judecătoreasca într-un caz concret referitor la una sau mai multe infracţiuni săvîrşite sau presupus săvîrşite;

6) caz ce nu suferă amînare – pericolul real că se vor pierde sau distruge probele, că bănuitul sau învinuitul se poate ascunde în încăperea suspectată ori că se vor comite alte infracţiuni;

7) cale ordinară de atac – cale prevăzută de lege pentru atacarea hotărîrilor judecătoreşti nedefinitive (apelul) sau, după caz, care nu sînt irevocabile (recursul);

8) cale extraordinară de atac – cale prevăzută de lege pentru atacarea hotărîrilor judecătoreşti irevocabile (revizuirea, recursul în anulare);

9) decizie – hotărîre prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului, recursului în anulare, precum şi hotărîrea instanţei de apel şi de recurs la rejudecarea cauzei;

10) delict flagrant – infracţiune descoperită în momentul săvîrşirii ei sau înainte ca efectele ei să se fi consumat;

11) domiciliu – locuinţă sau construcţie destinată pentru locuirea permanentă sau temporară a unei sau a mai multor persoane (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă maritimă sau fluvială), precum şi încăperile anexate nemijlocit la acestea, constituind o parte indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Prin noţiunea de domiciliu, în sensul prezentului cod, se înţelege şi orice teren privat, automobil, navă maritimă şi fluvială privată, birou;

12) expert – persoană care posedă cunoştinţe temeinice speciale într-un anumit domeniu şi este abilitată, în modul stabilit de lege, să facă o expertiză;

13) hotărîre judecătorească – hotărîre a instanţei judecătoreşti adoptată într-o cauză penală: sentinţă, decizie, încheiere şi hotărîre;

14) hotărîre a Plenului Curţii Supreme de Justiţie – act adoptat de Plenul Curţii Supreme de Justiţie la soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa;

15) infracţiune de audienţă – faptă penală săvîrşită în cursul şedinţei de judecată;

16) instanţă judecătorească – orice instanţă, parte componentă a sistemului judecătoresc al Republicii Moldova, care judecă cauza penală în primă instanţă, în ordine de apel sau de recurs, ori pe căile extraordinare de atac, precum şi care soluţionează plîngeri împotriva acţiunilor şi actelor organelor de urmărire penală şi ale organelor de executare a hotărîrilor judecătoreşti şi sancţionează efectuarea unor acţiuni procedurale;

17) instanţă de apel – instanţă care judecă apelul declarat împotriva sentinţelor nedefinitive (curţile de apel);

18) instanţă de recurs – instanţă care judecă recursul declarat împotriva hotărîrilor judecătoreşti adoptate în conformitate cu prezentul cod;

19) interpret – persoană, invitată în procesul penal de organele competente, care traduce oral dintr-o limbă în alta sau care traduce semnele celor muţi ori surzi, mijlocind astfel înţelegerea dintre două sau mai multe persoane;

20) investigator sub acoperire – persoană oficială care exercită confidenţial activitate operativă de investigaţie, precum şi altă persoană care colaborează confidenţial cu organele de urmărire penală;

21) încheiere – hotărîre adoptată de către instanţa de judecată pînă la darea sentinţei sau deciziei;

22) judecată în primă instanţă – soluţionarea prin sentinţă a fondului cauzei penale ca rezultat al examinării nemijlocite a probelor de către instanţa de judecată competentă cu participarea părţilor;

23) judecător – jurist licenţiat, numit în funcţie în modul stabilit de lege, autorizat să judece cauze aduse în faţa instanţei de judecată;

24) judecător de instrucţie – judecător abilitat cu unele atribuţii proprii urmăririi penale, precum şi de control judiciar asupra acţiunilor procesuale efectuate în cadrul urmăririi penale;

25) materiale – documente întocmite, obiecte anexate la dosarul penal, care au importanţă pentru stabilirea circumstanţelor cauzei etc.;

26) măsuri de ocrotire – măsuri luate de organul de urmărire penală sau de instanţa judecătorească faţă de persoane sau faţă de bunuri în legătură cu aplicarea măsurilor preventive, măsurilor de siguranţă sau pedepselor penale;

27) mijloace de probă – mijloace prevăzute de legea procesuală, prin care se administrează probele într-o cauză penală;

28) ordonanţă – hotărîre a organului de urmărire penală, adoptată în cursul procesului penal;

29) parte în proces – persoane care în procesul penal exercită funcţii de acuzare sau apărare în baza egalităţii în drepturi şi a principiului contradictorialităţii;

30) partea apărării – persoane abilitate prin lege să efectueze activitate de apărare (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea civilmente responsabilă şi reprezentanţii acestora);

31) partea acuzării – persoane abilitate prin lege să efectueze sau să ceară efectuarea urmăririi penale (procurorul, organul de urmărire penală, precum şi partea vătămată, partea civilă şi reprezentanţii acestora);

32) prejudiciu – pagubă morală, fizică sau materială, care poate fi evaluată în expresie bănească;

33) probe – elemente de fapt, dobîndite în modul prevăzut de prezentul cod, ce servesc la constatarea împrejurărilor care au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei penale;

34) probe pertinente – probe care au legătură cu cauza penală;

35) probe concludente – probe pertinente care influenţează asupra soluţionării cauzei penale;

36) probe utile – probe concludente care, prin informaţiile pe care le conţin, sînt necesare soluţionării cauzei;

37) procuror – persoană oficială numită, în modul stabilit de lege, pentru a conduce sau a exercita urmărirea penală şi a reprezenta în judecată învinuirea în numele statului (Procurorul General şi procurorii ierarhic inferiori subordonaţi lui în condiţiile Legii cu privire la Procuratură);

38) reprezentant – persoană împuternicită, conform legii, de a prezenta interesele părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile;

39) reprezentanţi legali – părinţii, înfietorii, tutorii, curatorii, soţul bănuitului, învinuitului, inculpatului, condamnatului şi părţii vătămate, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor sub supravegherea cărora se află aceştia;

40) reţinere – măsură luată de organul competent de a priva de libertate o persoană pe un termen de pînă la 72 de ore;

41) rude apropiate – copii, părinţi, înfietori, înfiaţi, fraţi şi surori, bunici, nepoţi;

42) sentinţă – hotărîre prin care cauza penală se soluţionează în fond de instanţa de judecată;

43) specialist – persoană care cunoaşte temeinic o disciplină sau o anumită problemă şi este antrenată în procesul penal, în modul prevăzut de lege, pentru a contribui la stabilirea adevărului;

44) viciu fundamental în cadrul procedurii precedente, care a afectat hotărîrea pronunţată – încălcare esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, de alte tratate internaţionale, de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi naţionale;

45) unitate convenţională – unitate convenţională de amendă, stabilită de Codul penal;

46) persoană majoră – persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani;

47) persoană minoră – persoană care nu a împlinit vîrsta de 18 ani;

48) traducător – persoană care traduce în scris un text dintr-o limbă în alta;

49) timpul nopţii – interval de timp cuprins între orele 22.00 şi 6.00;

50) timpul zilei – interval de timp cuprins între orele 6.00 şi 22.00.

[Art.6 completat prin Legea nr.256-XVI din 29.11.2007, în vigoare 28.12.2007]

[Art.6 modificat prin Legea nr.264-XVI din 28.07.2006, în vigoare 03.11.2006]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Похожие:

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconRecenzie teza de magistru în drept Tema: „Statutul juridic expertului, specialistului, martorului şi interpretului în procedura penală”

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconMinisterul educaţiei al republicii moldova curricula naţională

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconCompozitor, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992)

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconMinisterul Sănătății a Republicii Moldova Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconДокументи
1. /Revista II -- partea finala/pagina 2.doc
2. /Revista...

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconAvertisment – Partea –vi-a

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconAvertisment – Partea –viii a

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconAvertisment – Partea –vii a

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconDacia (Condusa de Decebal) Partea II desfasurarea razboiului

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) iconSÎngerei direcţia generală

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы