Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) icon

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається)

НазваниеМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається)
Дата конвертации12.09.2013
Размер167.77 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО

вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08,

E-mail: root@pei.poltava.ua, Web: http://www.poippo.pl.ua, Код ЄДРПОУ 2251813414.02.2013 р.278
На №
від


Начальникам органів

управління

освіти райдержадміністрацій

та міськвиконкомів


^ Про надання методичних рекомендацій


Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається).
Ректор
В.В.ЗелюкКалініченко І.О.

0950127730

Додаток 1

до листа ПОІППО

від 14.02.2013 р.278


Зразок наказу відділу (управління) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району (міста)


Н А К А З


від ________ №_____


Про організацію

інклюзивного навчання

в загальноосвітніх навчальних закладах

району


На підставі Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07. 2010 р. № 244-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 15. 08. 2011року № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів», витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство,


НАКАЗУЮ:


 1. Організувати класи з інклюзивною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району (міста):

– назва навчального закладу на базі 3-А, 3-Б….


2. Затвердити години для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учнів в кількості (від 3 до 8 год. на тиждень):

– Назва навчального закладу, клас – 4години;

– Назва навчального закладу, клас – 3години.


3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів ПІП:

3.1. Призначити вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога для проведення корекційно-розвивальних занять.

3.2. Розробити та затвердити індивідуальні навчальні плани на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

3.3. Розробити індивідуальну програму розвитку з обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3.4. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом.

3.5 Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану їх здоров’я.


4. Відповідальним за організацію, стан та якість впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах призначити ____________________


5. Централізованій бухгалтерії відділу (управлінні) освіти з _______року провести необхідні нарахування та здійснити оплату вчителям, що здійснюють корекційно-розвиткове навчання дітей з особливими освітніми потребами.


6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Начальник відділу (управління) освіти ___________________


Додаток 2

до листа ПОІППО

від 14.02.2013 р.278


Зразок наказу загальноосвітнього навчального закладу щодо організації інклюзивного навчання


Н А К А З


від ________ №_____


Про створення класів з

інклюзивною формою навчання

та організацію в них навчально-виховного

процесу у 20__-20__ н.р.


На підставі Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06. 07. 2010 р. № 244-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 15. 08. 2011 р. № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів», витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство,


НАКАЗУЮ:

 1. Створити у 20__–20__ навчальному році класи з інклюзивною формою навчання (списки дітей з особливими освітніми потребами подаються у додатку до цього наказу) 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б…..

 2. Призначити асистентами вчителів:

1-А – ПІП

1-Б – ПП

3. Асистентам учителів ПІП забезпечити:

3.1. виконання посадових обов’язків асистента вчителя (додаток 3);

3.2. соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами;

3.3. до 16.09.20__ р. спільно з учителями початкових класів (відповідного інклюзивного класу), батьками дітей з особливими освітніми потребами, практичним психологом, корекційним педагогом, соціальним педагогом та заступником директора з навчально-виховної роботи здійснювати розробку індивідуальної програми розвитку (за потреби індивідуального навчального плану) та його виконання протягом навчального року;

3.4. у випадку, коли дитина навчається за індивідуальним навчальним планом здійснювати відповідне календарне та по урочне планування.

4. Покласти відповідальність за збереження здоров’я учнів з ООП інклюзивних класів на асистентів учителів ПІП та вчителів початкових класів ПІП.

5. Вчителям початкових класів ПІП забезпечити особистісно зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учнів.

6. Для проведення корекційно-розвиткових занять надати ___ години вчителю ___________________________.

7. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

8. Залучати дитину з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.

9. Практичному психологу ___________________________:

9.1. надавати систематичну консультативну допомогу вчителям початкових класів, учителям-предметникам, які викладають у класах з інклюзивною формою навчання, у створенні сприятливих умов адаптації учнів з ООП, психологічно комфортного перебування в учнівських колективах;

9.2. вивчити стан адаптації учнів з ООП класів з інклюзивною формою навчання;

9.3. здійснювати психолого-педагогічний супровід:

– дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівських колективах;

– родин, у яких виховуються діти з ООП, проводити індивідуальні консультації для батьків, тренінги.

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи __________:

10.1. взяти під контроль:

– організацію навчання учнів з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивною формою навчання;

 • проведення корекційно-розвиткових занять відповідними вчителями;

 • здійснення аналізу результативності навчально-виховного процесу в класах з інклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень учнів з ООП.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи _________

Додаток 3

до листа ПОІППО

від 14.02.2013 р.278


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________№____від


Посадова інструкція асистента вчителя __________________________


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Асистент вчителя повинен мати вищу педагогічну освіту та пройти курсову підготовку щодо роботи в умовах інклюзії.

 2. Асистент вчителя безпосередньо підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи, працює у співпраці з учителем інклюзивного класу.

 3. У своїй діяльності асистент вчителя керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, запровадження інклюзивної освіти, правилами та нормами охорони праці, санітарно-технічним, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями директора, цією посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

 4. Асистент учителя дотримується конвенції ООН про права дитини.

2. ФУНКЦІЇ.

Здійснює функції:

2.1. Організаційну:

– допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням;

 • надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;

 • проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

 • допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня;

 • співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та приймають участь у розробленні індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

 • забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці;

 • веде встановлену педагогічну документацію.

2.2. Навчально-розвиткову:

– співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів;

 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів;

 • сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;

 • стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості;

 • створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.3. Діагностичну:

– разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учня;

 • оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.

2.4. Прогностичну:

– на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

2.5. Консультативну:

– постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;

– інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

^ 3. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

– основи законодавства України про освіту, соціальний захист дітей;

– міжнародні документи про права людини й дитини;

– державні стандарти освіти;

– нормативні документи з питань навчання та виховання;

– сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки;

– психолого-педагогічні дисципліни;

– особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку;

– ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, застосовуючи індивідуальний та диференційований підхід;

 • рівні адаптації навчального та фізичного навантаження;

 • методи використання сучасних технічних засобів та обладнання; основи роботи з громадськістю та сім'єю;

– етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; норми та правила ведення педагогічної документації.

^ 4. ПОВИНЕН ВМІТИ

– застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

– разом із іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;

– вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня; налагоджувати міжособистісні стосунки між всіма суб'єктами навчально-виховної діяльності;

– займатись посередницькою діяльністю в сфері виховання та соціальної допомоги.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1. У визначеному законодавством України порядку несе відповідальність за:

– реалізацію не в повному обсязі навчальних програм відповідно до затвердженого календарно-тематичного планування та розкладу корекційно-розвиткових занять;

 • збереження життя та здоров'я учня з ООП під час його перебування у школі;

 • дотримання прав і свобод учня.

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи, розпоряджень директора та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, асистент учителя несе відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 2. За застосування, в тому числі одноразово, методів виховання, пов'язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку, асистент учителя може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

 3. За нанесені школі чи учасникам навчально-виховного процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитків асистент учителя несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим законодавством.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ.

Асистент учителя:

 1. Працює у режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних та корекційно-розвиткових занять, бере участь в обов'язкових планових загально шкільних заходах; під керівництвом учителя, у класі якого працює, планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

 2. Під час відсутності учня з ООП, за яким закріплений асистент учителя, може залучатися адміністрацією школи до психолого-педагогічного супроводу інших учнів класу, де працює асистент, або учнів з ООП інших класів. За необхідності щороку учні, якими опікується асистент учителя, можуть змінюватися.

 3. Під час канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної діяльності в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул.

 4. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

 5. Систематично обмінюється інформацією з питань інклюзивного навчання, які належать до його компетентності, з адміністрацією, вчителем, з яким співпрацює, з практичним психологом, батьками дитини з ООП, іншими учасниками навчально-виховного процесу.

Керівник структурного підрозділу

(підпис, розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав

(підпис, розшифровка підпису)


Додаток 4

до листа ПОІППО

від 14.02.2013 р.278

^ Таблиця обов'язків учителя, асистента вчителя, діяльності, яку вони виконують спільно


^ Обов'язки вчителя

Спільна робота вчителя та асистента вчителя

Обов'язки асистента вчителя

Оцінювання

Оцінити навчальні потреби на основі даних про клас та про учнів, в тому числі з ООП


• Обговорити можливості учня з ООП, його сильні та слабкі сторони. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

• Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку учня з ООП. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

Розробка програми Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб учня, розглянути альтернативи.

• Обговорити бажані результати для учня.

Обговорити освітні, поведінкові та емоційні цілі.

Участь у розробці ІНП, ІПР учня з ООП

• Підготувати індивідуальний навчальний план (ІНП), індивідуальну програму розвитку (ІПР).

Оновлювати інформацію про учнів та ІНП, ІПР.


Планування

• Спланувати роботу на уроці та відібрати ресурси.

• Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП.

• Визначити пріоритети

• Обговорити підготовку

матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби учня

• Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу подібну допомогу вчителю

Спостереження

• Розробити чітку систему

організації навчально- виховного процесу в інклюзивному класі та

очікувань щодо навчальних

можливостей учня з ООП.

• Працювати відповідно до розробленої системи

• Регулярно зустрічатись, щоб обговорити досягнення учня з ООП.

• Обговорити реальний етап навчальних досягнень учня з ООП, його відповідність очікуванням, виконання ІНП, ІПР

• Працювати відповідно до системи організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, правил поведінки та очікувань можливостей учнів з ООП, його ІНП.

• Документувати та звітувати вчителю (за потреби)

Навчання

• Виконувати плай уроку,
проводити навчання згідно
з цим планом.

• Спостерігати за процесом
навчання, за потреби
допомагати учням з ООП.

• Залучати учнів з ООП
до виконання окремих
видів діяльності спільно
з класом.

• Моделювати навчальні
методи та належну мову.

• Надати асистентам ресурси

• Чітко висловити результати
та обмінятись досвідом.

• Обговорити конкретні
стратегії, діяльність

та результати, виконання завдань ІНП.

• Обговорити розташування
робочого місця.

• Обговорити необхідність гнучкого розкладу відвідування уроків учнями з ООП


• Проводити додаткове
пояснення учням з ООП ,
адаптувати завдання,
враховуючи можливості
учня з ООП, корегувати
їх навчальну діяльність.

• Спостерігати за їх
діяльністю.

• Формувати та сприяти
закріпленню конкретних
умінь, навичок.

• Сприяти розвитку зв’язного
мовлення учнів з ООП
(під керуванням учителя)

• Вести спостереження, надавати вчителю об'єктивну інформацію щодо навчальної діяльності
учнів з ООП

Оцінка

• Слідкувати за прогресом учнів з ООП та оцінювати його.

• Слідкувати за виконанням ІНП

• Обговорити спостереження.

• Обмінятись інформацією.

• Обговорити пропозиції щодо доповнення ІНП, ІПР (чи внесення змін)

• Спостерігати за поведінкою
учнів та надавати інформацію вчителю.

• Збирати та записувати дані
для подальшої оцінки учня,
внесення доповнень до ІНП.

• Вносити пропозиції
вчителю щодо завдань,
розроблених для учня
з ООІІ

Звітування

• Звітувати перед батьками та шкільною командою

• Обговорити інформацію
про учня.

• Дотримуватися
конфіденційності

Звітувати перед вчителем
щодо сильних сторін учня
з ООП, його досягнень

та потреб.

• Звітувати перед вчителем
стосовно поведінки учня
та наслідків

Мати інформацію про поточний стан справ

• Обговорювати інформацію про поточний стан справ

Брати участь у підготовці інформації про поточний стан справ

Примітка:

діти з ООП – особливі освітні потреби;

ІНП – індивідуальний навчальний план;

ІПР – індивідуальна програма розвитку.Додаток 5

до листа ПОІППО

від 14.02.2013 р.278


План уроку, який виконує асистент вчителя


Предмет / клас______________________________Дата___________________


Тема уроку:


Мета уроку:


Обладнання:


Хід уроку:


Домашнє завдання:


Учень (иця) з особливими освітніми потребами:


Індивідуальні завдання цього уроку:


Інклюзивні матеріали й методики:


Альтернативна методика оцінювання:


Рекомендації щодо діяльності вдома:


Похожие:

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconМетодичні рекомендації до відома працівників органів управління освітою, методичних установ, керівників, вчителів, вихователів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів для врахування в роботі при організації навчально-виховного процесу
України від 18. 06. 2013 №794, надсилаємо «Методичні рекомендації щодо особливостей навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconНаказ №230 Про вивчення стану управлінської діяльності щодо організації навчально-виховного процесу на початку 2012/2013 навчального року та обліку дітей шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах Червонозаводського району м.
Затвердити Склад комісії та графік проведення вивчення стану управлінської діяльності щодо організації навчально-виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у першому класі. Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо організації
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів
...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconПоложення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до статті 9 Закону України Про загальну середню
Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconПсихологічний супровід дітей із особливими освітніми потребами в загальноосвітніх закладах
Важливим показником розвитку суспільства є гуманне, турботливе й милосердне ставлення до дітей із особливими потребами, які не мають...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы