3. Самостійна позааудиторна робота icon

3. Самостійна позааудиторна робота

Название3. Самостійна позааудиторна робота
Дата конвертации23.11.2012
Размер59.16 Kb.
ТипДокументы

3.Самостійна позааудиторна робота "Аліментарна токсикологія"

План

  1. Визначення і призначення.

  2. Гігієнічна характеристика основних контамінантів. Основні джерела та шляхи надходження в продукти.

  3. Нормування контамінантів у харчових продуктах. Гігієнічний контроль за забрудненням продуктів окремими групами контамінантів.


Аліментарна (харчова) токсикологія є симбіозом двох наук – профілактичної (гігієнічної) токсикології і гігієни харчування. Вона вивчає закономірності взаємодії організму із шкідливими хімічними речовинами, що надходять у складі їжі, з метою профілактики гострих і хронічних отруєнь, віддалених ефектів і алергозів. Шкідливою вважається всяка речовина, яка під час контакту з організмом людини в умовах виробництва чи побуту може спричинити захворювання або відхилення в стані здоровя, як у процесі контакту з речовиною, так і у віддалені терміни життя та наступних поколінь.

Речовини, що здатні спричинити шкідливі ефекти, називають також отрутами.

Призначення аліментарної токсикології:

1)розроблення критеріїв хімічної безпеки продуктів і раціонів харчування;

2)вивчення токсичних властивостей та оцінка потенційної небезпеки шкідливих речовин, які діють на організм аліментарним шляхом;

^ 3)розробка нормативів хімічної безпеки продовольчої сировини, харчових продуктів і добових раціонів харчування;

4) токсиколого-гігієнічне вивчення нових джерел нутрієнтів з метою використання в харчуванні населення нетрадиційної сировини або харчових продуктів;

5)розроблення принципів і методів профілактичного (лікувально-проф) харчування для різних категорій робітників, які контактують зі шкідливими речовинами в процесі трудової діяльності;

^ 6)наукове обгрунтування принципів захисного харчування для населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах.

Контамінантами називають речовини-забруднювачі хімічної і біологічної природи, що надходять із навколишнього середовища. Усі контамінанти і харчові добавки називають загальним терміном "сторонні речовини" або "ксенобіотики". Існує два способи запобігання несприятливим наслідкам впливу ксенобіотиків:

1)повністю виключити аліментарний контакт з шкідливою речовиною, або

2)обмежити надходження в організм (гігієнічним нормуванням).

Існує два види нормативів:

1)допустима добова доза (ДДД), яка визначає допустиме добове надходження (ДДН) ксенобіотика в складі раціону і

2)максимальної межі залишків чи максимальних рівнів.

^ ДДД – максимальна доза (у мг на 1 кг маси тіла), щодобове надходження якої в організм людини протягом усього життя безпечне для її здоров'я і здоров'я потомства. Це базовий норматив гігієни харчування, він входить у санітарне законодавство. ДДН (допустиме добове надходження) використовується для

1)комплексного нормування в їжі, воді й атмосферному повітрі (пестициди);

2)єдиного нормування ксенобіотиків, які надходять через харчовий канал (нітрати);

3)незалежного нормування в кожному середовищі (важкі метали).

Під аліментарними ризиками слід розуміти імовірність виникнення певного захворювання внаслідок дії якогось чинника і виникнення якого залежить від діючої дози, максимальної дози, загальної накопиченої дози, терміну дії та ін.

Пестициди. Синтетичні органічні сполуки використовують у сільському господарстві, промисловості (різноманітні фарби, дез.засоби, добавки до пластмас, металоорганічні сполуки, пестициди), які забруднюють навколишнє середовище. Розвиток хімізації сільського господарства призводить до забруднення води, продовольчої сировини і харчових продуктів (рослинного походження: олія,зерно, борошно, хліб та тваринного походження: молоко, яйця, мясо) пестицидами.

Питання гігієнічного нормування пестицидів законодавчо врегульоване законами України "Про пестициди і агрохімікати", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

^ Пестициди – це токсичні речовини. Їхні сполуки або суміші призначені для знищення шкідливих організмів,гризунів, бурянів і унаслідок чого уражуються рослини, тварини, люди

^ Перед використанням пестицидів в експеременті вивчають канцерогенну, мутагенну, тератогенну активність та ін.

З метою захисту людини встановлюють максимально допустимий рівень (МДР) їх залишків, ДДД (допустиму добову дозу)-кількість речовини, яка в разі щоденного надходження до організму протягом усього життя людини (в середньому 70 років) не викликає несприятливих реакцій. Це є основою гігієнічного нормування.

^ Поняття "якість харчових продуктів" включає їхню харчову цінність і відсутність сторонніх токсичних речовин.

Пестициди, які рекомендовані для використання в рослинництві і тваринництві, не повинні негативно впливати на якість харчових продуктів.

^ Гігієнічному оцінюванню на пестициди підлягають харчові продукти, що вирощувалися в різних грунтово-кліматичних зонах, а також в умовах поливного, зрошуваного та богарного землеробства (якщо передбачено використання пестициду). Дослідженню підлягає урожай, отриманий не менш ніж за два сезони. Оцінюють продукцію, отриману від усіх культур та сільськогосподарських тварин, оброблення яких передбачається.

Метою досліджень може бути: гігієнічне оцінювання якості продукту, що досяг товарної зрілості; вивчення залишків; дослідження рівня зниження залишків у процесі технологічного перероблення та ін. Місця відбирання: поле, склад, транспортні засоби.

На пестициди досліджують середні проби зернових, овочів, плодів, ягід, кормових культур, молока, яєць, твердих жирів, мяса, риби, сметани, соків, мясних консервів та ін.

^ Радіоактивні речовини . Існує два шляхи опромінення людини – зовнішнє та внутрішнє. Зовнішнє опромінення – це компонент йонізуючої радіації, що важко піддається регулюванню. Основне дозове навантаження формують радіонуклеїди, які надходять до організму з їжею. Розроблені додаткові дози сумарного опромінення (зовнішнє та внутрішнє) 1 мЗв на рік (0,1 бер на рік).

В Україні і через 20 років після Чорнобильської катастрофи провідним чинником опромінення населення залишається внутрішнє опромінення за рахунок перорального надходження радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90.

Радіологічному контролю підлягають сировина, основні продукти харчування (мясо, молоко, яйця, овочі, фрукти, гриби,риба та ін), питна вода залежно від регіону. Це переважно раціони організованих колективів (дитячі дошкільні заклади, школи, лікарні тощо).

Відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст.9), вплив радіаційного чинника на населення підлягає обовязковій регламентації. Державною санітарно-гігієнічною службою здійснюється нагляд та контроль за дотриманням гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у харчових продуктах та питній воді" (затверджених наказом МОЗ України від 03.05.06 № 256) під час проведення санітарно-гігієнічної експертизи продукції та сільськогосподарської сировини. Крім продуктів харчування, сировини, питної води радіаційному контролю та сертифікації підлягають супутні матеріали, що контактують з ними під час виробництва,зберігання,транспортування та реалізації (ст. 16 Закону України "Про захист людини від впливу йонізуючого випромінення").

За наявності в області обєкту ядерно-паливного циклу ППРК (пункт постійного радіаційного контролю) розміщується в населеному пункті 30-кілометрової зони спостереження цього обєкту. Радіологічні дослідження продуктів харчування здійснюють з метою визначення та оцінювання доз опромінення, його прогнозування, а також уточнення радіаційної ситуації в цілому, зокрема в разі надзвичайних ситуацій (паводок, масштабні пожежі в лісовому господарстві, особливо на територіях, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо) і проводять спектрометричними методами, але переважно радіохімічним.

Норми проб (в кг, л) на вміст цезію-137 та стронцію-90 : молоко, молочні продукти -6,0; мясо -4,0; хліб -5,0; картопля- 6,0;

риба – 6,0; овочі – 6,0; фрукти -8,0; зернові та крупи – 3,0; свіжі ягоди, гриби -8,0; сухі ягоди, гриби – 0,5; вода питна – 135,0; вода відкритих водойм – 135,0.

Нітрати (див. лекцію "Овочі, плоди, гриби")

Питання для самоконтролю

1.Які науки включає аліментарна токсикологія, що вона вивчає?

2.Які речовини вважають токсичними?

3.Призначення аліментарної токсикології.

4.Які речовини називають контамінантами, назвіть їх.

5.Визначення "ксенобіотиків" та способи запобігання несприятливому їх впливу на організм людини.

6.Визначення ДДД (допустима добова доза).

7.Джерела та шляхи проникнення пестицидів в організм людини?

8.Якими документами нормуються пестициди в харчових продуктах?

9.Чи можна вважати якісними харчові продукти, які містять ксенобіотики?

10.Які продукти необхідно досліджувати на наявність пестицидів?

11.Шляхи опромінення людини і яким чином цьому можна запобігти?

12.Основна причина радіоактивного забруднення харчових продуктів, сировини, води в Україні?

13.В яких регіонах розміщуються ППРК, їх задача.

14.Яким документом регламентуються дослідження на вміст радіонуклідів ?

15.Методи радіологічного контролю.Похожие:

3. Самостійна позааудиторна робота iconСамостійна позааудиторна робота "Гігієна мясопереробного підприємства"
Санітарні вимоги до ковбасного цеху і цеху виготовлення м'ясних напів фабрикатів
3. Самостійна позааудиторна робота iconЛекція №19 Зберігання харчових продуктів. План Вимоги до розміщення, обладнання й утримування продовольчих баз, складів, холодильників
Умови та терміни зберігання харчових продуктів, що швидко псуються (самостійна позааудиторна робота)
3. Самостійна позааудиторна робота iconСамостійна робота над літературою

3. Самостійна позааудиторна робота iconC амостійна робота учнів з математики
Самостійна робота учнів за підручником, навчальними посібниками, науково-популярною літературою важливий для самоосвіти прийом навчальної...
3. Самостійна позааудиторна робота iconТема, зміст навчального матеріалу
Розв'язування вправ на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Самостійна робота №2
3. Самостійна позааудиторна робота iconСамостійна робота №1 «Висловлення. Логічні операції»
Матеріали призначені для письмових робіт на заняттях спецкурсів, факультативів, а також для поглибленого вивчення предмету
3. Самостійна позааудиторна робота iconПідготовка та написання реферату
Самостійна робота студента передбачає написання та фахове оформлення реферату на одну із запропонованих тем
3. Самостійна позааудиторна робота iconСамостійна робота "Санітарний нагляд за підприємствами консервної промисловості"
Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые...
3. Самостійна позааудиторна робота iconУрок 6 Тема: Розв’язування задач. Самостійна робота
Мета: Систематизувати і узагальнити знання учнів по темі "Паралелограм". Розвивати практичні уміння і навички при розв’язуванні задач....
3. Самостійна позааудиторна робота iconСамостійна робота "Гігієна підприємств хлібопекарної промисловості"
Якість і безпечність хліба, хлібобулочних і кондитерських виробів значною мірою залежить від дотримання санітарних норм і правил...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы