Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) icon

Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3)

НазваниеШарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3)
Дата конвертации15.07.2013
Размер39.18 Kb.
ТипДокументы
1. /1. Cафари бебозгашт.doc
2. /1. Талок додан равост аз нигохи ислом.doc
3. /3. Салмони форси.doc
4. /3. Хафтод балоро дур мекунад.doc
5. /4. Хазрати Умар ибни Хаттоб.doc
6. /Акидаи Тахови.doc
7. /Навокизи Ислом.doc
8. /ОДОБ ВА СУННАТХОИ ИДИ САИДИ ФИТР.pdf
9. /ТАРИ?АИ ИСТИХОРА.doc
10. /ХАДИЧА БИНТИ ХУВАЙЛИД.pdf
Cафари бебозгашт
Талоқ додан равост аз нигохи ислом
Салмони форсӣ
Ҳафтод балоро дур мекунад
Ҳазрати умар ибни Хаттоб разияллоҳу анҳу
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3)
Муаллиф: Алломаи бузург Шайх Абдулазиз бин Боз, раҳимаҳуллоҳу Таъоло
Тариқаи истихора бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим

ДАРСИ ДУВВУМ


5. Қадим аст беоғоз ва ҳамеша аст беинтиҳо.

6. Ҳалок нахоҳад шуд ва несту нопадид нахоҳад гашт.

7. Ва ба ҷуз хостаи Ӯ чизе рӯй намедиҳад.


Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3).

Зеро маънои Аввал яъне пеш аз Ӯ чизе набуда ва Охир, яъне баъди Ӯ чизе арзи ҳастӣ нахоҳад кард, мебошад.

Расули Худо, салаллоҳу ъалайҳи ва саллам, ояти мазкурро чунин тафсир намуда: Яъне ҳалок намешавад ва несту нобуд нахоҳад шуд. Чунончи Худованд дар таъйиди ин маъно фармуда:

Ҳар кӣ рӯи замин аст дастхӯши марг ва фаност ва зиндаи абадӣ зоти Худои мунъими бо ҷалол ва азамат аст“ (Ар-раҳмон: 26, 27).


Яъне Худованд ҳар чизеро ки ирода нмояд, қодиру тавони мебошад.

Чунончи Аллоҳ таъоло фармуда: „Вале Худованд ҳар чизнро хоҳад мекунад“. Бинобар ин ҳар гоҳ Худованд кореро бихоҳад, анҷомаш медиҳад, агар чанде тамоми махлуқоташ онро нахоҳанд ва чун кореро нахоҳад, тамоми махлуқоташ онро анҷом дода наметавонанд. Ин аст иродаи кавнӣ-қадарии Аллоҳ таъоло.


Аз ин рӯ ҳар кори нек ё баде, ки дар ин олм сар мезанад, ҳама ба ирода ва хости Ӯ сурат мегирад ва иродаи Ӯ ҳаргиз мағлуб ва маҳкум нахоҳад шуд. Чизеро, ки Ӯ бихоҳад, таҳаққуқ мепазирад ва чизеро, ки нахоҳад ба вуқӯъ намепайвандад.


8. Авҳому гумонҳо ба Ӯ намерасанд ва фаҳму хирадҳо Ӯро дарк нахоҳад кард.

9. Касе аз мардум ба Ӯ шабиҳу монанд намебошад.

10. Зиндааст, ҳаргиз нахоҳад мурд ва поятдаву тадбиркунандааст, ки ҳаргиз касолату хоб Ӯро фаро нагирад.


Шарҳ: Ҳамоно касе аз мардум ба василаи илму дониш ба Ӯ расида наметавонад. Чунон чи Худованд фармуда: „Ба илму дониш ба зоти Ӯ назоҳанд расид“ (Тоҳа: 110).

Бинобар ин тазмину шумонҳо ва тасаввуроту заёлҳо ба ҳақиқати зоти Худованд нахоҳад расид ва касе ҳам кунҳу умқи зоташро нахоҳад донист. Ҳамчунон ки касе аз махлуқоташ дар зоту ҳастӣ ва номҳову сифот ва авъолу кирдораш ба Ӯ шабоҳат надорад ва Ӯ зиндааст, ки ҳаргиз намемирад. „Ва ба он зоти зиндае, ки ҳаргиз намемирад, таваккал ва эътимод кун.“


Пояндаву идоракунандааст, ки ҳаргиз Ӯро ҳолати пинак фаро нагирад, чи ҷои хоб рафтан ва агар Ӯро хоб фаро гирад, ҳароина тамоми қавонин ва низоми олам мутазалзал ва вайрон мегардад.

Ҳамаи ин никтаҳо афкору эътиқоди тоифаи муташаббиҳаро, ки Худовандро ба махлуқоташ ташбиҳ дода ва ба ин сабаб кофир гаштаанд, рад менамояд.


11. Офаридгори бениёз ва рӯзидиҳи хастанашаванда аст.

12. Миронандаи бехавфу тарс ва зиндакунандаи бемашаққат ва хастагӣ мебошад.

Шарҳ: Ҳамоно Худованд мардумро ба ин хотир наофарида, ки ба эшон дасти ниёзмандӣ дароз кунад, ё аз онон майли ҳамкорӣ ва кӯмак намояд, балки онҳоро наҳо барои ибодату парастиши Зоти покаш офаридааст.

Чи тавре ки мефармояд: „Наофаридам ҷинн ва инсонҳоро магар барои ин ки Маро бипарастанд“ (Зориёт: 56).


Худованд ҳамаи махлуқоташро сарфи назар аз ин ки инсон бошад, ё ҷинн, парранда бошад, ё хазанда, мӯъмин бошад, ё кофир ризқу рӯзӣ дода, хостаҳояшонро бароварда месозад, дар ҳоле ки ин амр чизе аз хазинаҳои мулкаш намекоҳад.


Ба дасти Аллоҳ таъолост калидҳои осмонҳову замин ва Ӯ махлуқоташро дар соати муқарраршуда бе ягон хавфу ҳарос мемиронад:

Худованд мемиронад одамонро чун маргашон даррасад“ (Зумар: 42)

Аллоҳ таъоло аз корҳои анҷомдодааш пурсида нахоҳад шуд, вале эшон (мардум) мавриди пурсиш қарор мегиранд“ (Анбиё: 23).


Ва Ӯ рӯзи қиёмат мурдагонро аз гӯрҳояшон бармеангезад:

Кофирон чунин пиндоштанд, ки ҳаргиз барангехта нахоҳанд шуд. Бигӯ, савганд ба Парвардигорам, ҳароина барангехта мешавед, сипас аз корҳои анҷомдодаатон хабар дода мешавед ва ин амр дар назди Худованд саҳлу осон аст“ (Тағобун: 7).


Аз ин рӯ бидуни машаққат ва хастагӣ рӯзи растохез ҳамаи мардумро баъд аз маргашон бори дуввум зинда хоҳад кард. Зеро бешакку шубҳа Зоте, ки замини мурдаро ба василаи об зинда кард, бар зинласозии мурдагон қодиру тавоност:

Ҳамчунин мебарорем мурдаро шояд, ки шумо панд бигиред“ (Аъроф: 57).


Ҳамчунин он Зоте, ки нахустин бор офарида, қудрату тавони инро дорад, ки дубора онҳоро зинда намояд ва ин кор дар назди Ӯ бисёр саҳлу осон мебошад. Поку муназзаҳ аст Худованд аз он чи кофирон мегӯянд.


Хулоса: Ҳақиқатан, Худованд аввал ва охир буда, ҳамеша зиндаву поянда аст. Чизеро ки хоҳад анҷом медиҳад, Ҳақиқати зоти Ӯро бо илму дониш шинохтан имконпазир нест. Ҳаргиз Ӯро пинак ва хоб намегирад. Аз корҳои анҷом додааш пурсида намешавад, вале мардум мавриди суол ва пурсиш қарор мегиранд.


Пурсишҳо:

  1. Оё Қадим аз номҳои Худованд аст?

  2. „Ва ҷуз хостаи Ӯ чизе рӯй намедиҳад“ чӣ маъно дорад?

  3. Дар идораву тасмимгирии Худованд шарику анбозе ҳаст?
Похожие:

Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconДигар он шаҳри шодӣ бас, ки хомӯш аст, Дигар он хандаи беғам фаромӯш аст. Дигар маънӣ надорад ин шабу рӯзам, Дигар хунобаи ғамҳо маро нӯш аст

Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconБарномасози бо синфхо
Синф ин ифодаи ягон объекти олами вокеи мебошад. Аз сохтор (structure) то синф як кадам аст, сохтор дар худ хамчун аъзо функсияро...
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconКнига России выпущена издательством аст. Здесь печатаются одни из лучших авторов и книг на российском рынке. Аст выпускает книги всех жанров и направлений
Издательская группа аст основана в 1990 году и вот уже 15 лет является признанным лидером российской книжной индустрии
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconМассивхои дученака
Дар C++ ташкили массивхои бисёрченака низ имконпазир аст, ки ин чо массивхои дученакаро дида мебароем. Масалан, барои ифода намудани...
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconДуглас Коупленд Похитители жвачки
Аст, аст москва; М.; 2009; isbn 978-5-17-060629-0, 978-5-403-01631-5, 978-5-17-053717-4, 978-5-403-01630-8
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconНақшасозӣ ва ё банақшагирӣ (planning)
Ин мақола дар бораи пул, муносибат ба он, саводи ибтидоии иқтисодӣ аст. Мақсади асосии ин мақола он аст, ки хонанда оиди масъалаҳои...
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconЭрих Манштейн Утерянные победы
«Манштейн Э. Утерянные победы / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов.»: Аст, аст москва, Хранитель; Москва; 2007
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconСергей Минаев Духless: Повесть о ненастоящем человеке
«Духless: Повесть о ненастоящем человеке»: аст, Транзиткнига, аст москва; Москва; 2006
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconМафҳуми алгоритм яке аз мафҳумҳои асосии барномасозӣ аст. Алгоритм ин пайдарпаии фармонҳо ба иҷрокунанда, ки дар натиҷаи иҷрои ин пайдарпаӣ иҷрокунанда масъалаи гузошташударо ҳал мекунад
Алгоритм дар забони расмие, ки ба гуногунфаҳмӣ роҳ намедиҳад, навишта мешавад. Иҷрокунанда – одам, компютер, дастгоҳи автоматӣ ва...
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconНиколай Александрович Бердяев Философия неравенства
«Николай Бердяев Философия неравенства»: аст, аст москва, Хранитель; Москва; 2006
Шарҳ: Қадим аз номҳои Худованд ба шумор намеравад. Мурод аз он, ин аст, ки зоти ҳазрати Худовандиро сабқат накарда ва Ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷом боқӣ хоҳад монд. Ин айнан мафҳуми ояти зерин мебошад: “Худованд аввал ва охир аст“ (Ҳадид: 3) iconВалерий Зеленогорский «Анатомия» любви, или Женщины глазами человека
««Анатомия» любви, или Женщины глазами человека»: аст, аст москва, Хранитель; Москва; 2006
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы