Пуск (Огоз Start) Программы icon

Пуск (Огоз Start) Программы

НазваниеПуск (Огоз Start) Программы
Дата конвертации05.10.2012
Размер27.38 Kb.
ТипДокументы

Вазифахои протсесори матни

Бо боварии том метавон гуфт, ки сохаи аз хама васеъ-гарини тадбикл комгаотерхо ин сохтан ва ннгохдории хуччатхои матнй аст. Дар хакихат, кисми зиёдтаринн ком-пютерхои чахони имр^за ба офариниши мактубхо, факсхо, маколахо, роману достонхо, бланкахо, хисобогхо ва ганра банданд. Барон тайёр яамудани нн гуна хуччатхо про­граммахои махсус хизмат мерасонанд, ки онхоро пицриргарони матнй мсгуянд. Дар байни тахриргарони матнй щхнрамман Microsoft Word барои Windows (Microsoft Word for Windows), ки онро MS Word ё кутохтар Word хам ном мебаранд, тахриргари аз хама пуриктидортарин ва машхуртарин ба хисоб мсравад. Ин программаро, ки вазифахои бсандоза зиёдро инро карда метавонад, протсес-сори матнй хам мегуянд. Протсессори Word ба дастаи программахои Microsoft Office дох и л мешавад.

Бо ёрии ин программа амалиёти зеринро ичро намудан мумкин аст:

• дохилкунии метни хунчатхо ба воситаи клавиатура

• истифодабарии хуруфхои гуногуни андоэаашон тагйирёбанда

• тахрири матнй хуччатхо

• ба таври автоматй ислохкунии хатогихри орфографй ва грам-матикии дар матнй хуччатхо содиркардашуда -

• форматкунонии (крлиббандй, батартиборй) матнй хуччатхо

• дар матнй хуччатхо истифодабарии чадвалхо, диаграммах^ ва графику расмхои гуногун

• ба матнй хуччатхо илоаа намудани объвктхои ба воситаи ди-гэр программахои амалй сохтащуда

■ дар диск сайт намудани матнй хуччатхои дохилкардашуда

• нусхабардории матнй хуччатхо ва бо дигар ном сабт намудани онхр

• дар когаэ чоп намудани матнй хуччатхо ва гайра.


Барон ба кор дароварданн Word нкчанд усулхо мавчуд аст:

v' Исгшфодабарй аз Менюи асосии Windows 60 пахши яккаратаи муш: ^ Пуск (Огоз - Start)» Программы (Программахр — Programs) ► MS OFFICE ► Microsoft Word

s Истифодабарй аз папкам Комлютери мак бо пахши дукаратеи муш: Мой компютвр (Комлютери ман - My computer) > Диск С: (Диски С: - Drive С:) ► Program File» ► Microsoft Office ► Office ► Wlnword

J Истифодабарй аз равзанаи Рохбалад (Проводник - Windows ^ Explorer): Пуск> Программы* Проводник ► Диск C:tProgram Files ► Microsoft Office ► Office ► Wlnword (Огоз ► Програм­мно ►Рохбалад ►Диски О Program Files ► Microsoft Office ► Office ► Wlnword)

г Истифодабарй аз равзанаи Мизи кори. Агар дар Миэи кори папкаи MS Word мавчуд бошад, он гох, бо ёрии пахши дукара-таи муш онро кушода. баъа аз дохили равзанаи он файли ичрошавачдаи Wlnword-po ба кор даровардан мумкин аст

/ Истийхщабарй аз Орайли дилхох>1 ба воситаи MS Word сохташуда.

Ахар дар равзанаи фаъоп (Мизи кори ё папкаи дилхоХ.) ба нишонаи ягон файли ба воситаи Word сохташуда бо ёрии муш таъсири дукарата расонем, он гох дар экран ав-вал равзанаи программен MS Word ва баъд дар дохили он равзанаи хуччати ин файл кушода мсшавад

Ба гайр аз усулхои номбаркардашуда боз усулхои сер-шумори днгари кушодани равзанахои программахои сис-темаи оператсионии Windows, дар холати хусусЯ MS Word, вучуд доранд. Масалан, командаи Пуск* Документы*... (Огоз^Хуччатхс>...) имконият медихад, ки равзанаи яке аз 15 хуччати охирини коркардашуда кушода шаввд. Интихо-би ин с он усули кутодани равзанаи MS Word аз одат ва харажтери истифодабарандаи компютер вобаста аст. Ба ис-тифодабаранда кадом усуле, ки осонтар ё кулайтар намояд, аз хамон метавонад истифода барад.ъ

Барои корро бо Word ба охир расонидав, кифоя аст, ки дар Сатрн сарлавхаи программа тугмаи X пахш карда ша-вад. Корро бо программаи Word хамчунин бо нстифодаба-рин командам зорини прО!рамма . ФайлШыход [ФаЙл^Хоричшавй - File^Exit) с пахши якчояи тугмахои Alt K4 -и клавиатура аичом додав мумкив аст. Агар шуми пешакй тагйиротхои охирини файли тахрирнамудаи хуччатро дар диск сабт накарда бошед, он гох программам Word ба воситаи равзанаи диалогии махсус шуморо дар ин кусус огох, месозад. Барои сабткунй шумо бояд тугмаи ко-мандавии Да (Ха Yes), барои сабт накардани хуччат туг­маи Нет (Не No) ва барои аз программаи Word хорич

нашудан бошад, тугмаи Отмена (БекоркунЯ Сапсе1)-ро пахш намо-

ед.Похожие:

Пуск (Огоз Start) Программы iconЛабораторная работа №29. Загрузите программу Adobe Photoshop, воспользовавшись меню Пуск. Ознакомьтесь с системой меню программы, палитрой инструментов, панелью опций и окнами палитр
Откройте файл smeshariki jpg и для работы с этим изображением постарайтесь по порядку использовать максимально возможное количество...
Пуск (Огоз Start) Программы iconPrograma vpevneniy start(1)

Пуск (Огоз Start) Программы iconДокументи
1. /static-x/01 - Wisconsin Death Trip (1999)/Bled For Days.rtf
2. /static-x/01...

Пуск (Огоз Start) Программы iconHttp://forum khodorkovsky ru/viewtopic php?t=313&start=15&sid=73966d0995e90fc6ef6322865440aff8#20223

Пуск (Огоз Start) Программы iconПрограмма Калькулятор. Программа Калькулятор запускается командой
Программа Калькулятор запускается командой Пуск, Программы, Стандартные, Калькулятор
Пуск (Огоз Start) Программы iconJim camp start with no
...
Пуск (Огоз Start) Программы iconГ в деревне Лехтово Меленковского района прошел торжественный пуск газа. Помимо жителей деревни на празднике присутствовали председатель Закон

Пуск (Огоз Start) Программы iconЭкзаменационные материалы по английскому языку для вступительных экзаменов 2000 года письменная часть экзамена
Бил поужинал и слушал последние новости. Вдруг он услышал, как кто-то заводит (to start) его машину
Пуск (Огоз Start) Программы iconНастройка vpn (XP)
Нажмите «Пуск», далее «Настройка», далее найдите «Панель управления» и зайдите туда
Пуск (Огоз Start) Программы iconНастройка vpn (XP)
Нажмите «Пуск», далее «Настройка», далее найдите «Панель управления» и зайдите туда
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы