I? Информатика ёамчунилм icon

I? Информатика ёамчунилм

НазваниеI? Информатика ёамчунилм
Дата конвертации05.10.2012
Размер29.45 Kb.
ТипДокументы

I? Информатика ёамчунилм
1?Таърихи информатикаИнформатикаилмест:ки\иёатёоищункуны:нигоёдоры: коркардабароывапаёнкунии (интицоли)информатсияро (ахборро) меом.зад? Информатика дар нимаёоиасригузашта:вацтебариво\ ьфтанощознамуд: ки та\ёизотҳоимахсус – компютерҳоидороиимкониятёои дар хотирнигоёдоштанватабдилдоданиинформатсияродоштаихтироъ карда шуд: ки дар асосионёоинцилобикомпютеры ба амаломад?

Пайдошуданикомпютерёо (мошинҳоиҳисоббарор) дар солҳои 50-ум:дар тарацциьти информатика заминагузошт:кибарои дар хотирнигоҳдоштанвакоркардиинформатсияшароитфароҳамовард? Аммоодамон то замонипайдошуданикомпютерҳоҳамбаинформатсиясарукордоштанд? Аз замони «абакҳо»-и цадим:ки то замонимо дар шакличутҳоиидораҳоистифодамебурданд: кибароикоркардиинформатсияиадады (рацами) сохтамешуданд?Та\ёизотҳоимеханикыбамонандиарифмометрҳо:мошинҳоитугмадорихисобиибарцы:техникаиҳисоббарориютаҳлилывадигар та\ёизотҳо ба вазифаҳоенигаронидамешуданд: китатбиционёоминбаъддар компютерҳопурраҳаллихудроёфтаанд?

Ба щайр аз информатсияиадады дар маддиназаримутахассисонҳамешаинформатсияиматни (рамзы) ҳаммав\уд буд: ки ба мо дар шаклиматнҳобозабонимуцаррары:ҳисоботҳо дар бораикорҳои ан\омдодашуда: маълумотномаҳоимуассисаҳо: мактубҳоващайрамаълуманд? Барои дар хотирнигоҳдоштанвакоркардичунининформатсияинчуниндигарнамудҳои та\ёизотҳосохтамешуд? Намуди оддии он: \узвдонҳоемебошанд: ки дар каталогёои он номг.икитобёо дар картаёоинавишташуданигоёдоштамешавад? Чунинкаталогҳоодатан дар китобхонаҳовасеъистифодамешавад? Аммо дар цартаҳодигаринформатсияибанизомдаровардашудароҳам: кибозабонимуќаррары ь махсуснавишташудааст: нигоҳдоштанмумкинаст?

Кўшишҳоимеханикы: сипасавтоматикунониитартибуцоидаҳои\усту\ўиинформатсия дар каталог ба пайдошуданиусулҳоиилмиҳу\\атнигорымусоидатнамуд?Системаҳоидастываавтоматии \усту\ўиинформатсиямаҳсулиилмиҳу\\атнигорымебошад?

Компютер \араьнинигоҳдоштанвакоркардиинформатсияиададываҳаминформатсияиматниро дар худ та\ассумнамуд? Маҳзбоҳаминсабабпайдоишикомпютерощозипайдоишиилминавгардид?

Калимаи «информатика» дар мамлакатимоба зуды маъмулнагаштааст? Дар ощозтадцицотеро: кибаистифодаиинформатсия дар системаҳоиидоракунымав\удбуд: кибернетика меномидандваҳаминмафҳум дар забонимосиноними информатика шуд? Аммобаъдтармаълумгашт: ки кибернетика соҳаимустацилиилмбуда: танҳо як цисми информатика аст?

^ 2 Предметиилми информатика

Ҳар як илмпредметиомўзишихудродорад? Дар физика ҳодисаҳоитабиат: дар фалсафа – цонунҳоиумумиитарацциьтитабиатва\омеаомўхтамешавад? Информатика ҳампредметихудродорадва он информатсия ном дорад?

Информатсиямафҳумифундаменталымебошад: аз ин рўпуррамуайянкардани он ба воситаимафҳумҳоинисбатаноддыщайриимконаст?Ҳар як тафсиримуайянкунииинформатсиядороиягон \иҳатиномукаммалымебошад?


Ба таври оддыинформатсияма\мўъимаълумотвадонишҳоест: кимо аз он истифодамебарем?

Ба маъноивасеъашинформатсияинъикосиоламивоќеыбуда: дар шаклиишораҳо (сигналов) ванишонахо (знаков) ифодамеёбад?Ишораҳохусусиятҳоифизикиипротсессҳоваобъектҳороинъикосменамоянд?

Ниҳоят:предмети информатика - информатсиямебошад?

Усулҳоиомўзиши он – тарзватехнологияидастрас кардан:нигоҳдоштан:коркардабаромаданвапаённамуданиинформатсиямебошад?

Воситаикорбоинформатсия– компютермебошад?Похожие:

I? Информатика ёамчунилм iconДокументи
1. /информатика 8-11 кл/информатика 11 кл/П_З_11_информатика.doc
2. /информатика...

I? Информатика ёамчунилм iconРабочая программа по курсу «Информатика и икт» для 6 класса на 2012-2013 учебный год
Учебники «Информатика-5» и «Информатика-6» составляют пропедевтический курс информатики. Основное назначение пропедевтического курса...
I? Информатика ёамчунилм iconИнформатика – 5 Номер урока
Информация – Компьютер – Информатика. Техника безопасности и организация рабочего места
I? Информатика ёамчунилм iconРабочая программа курса «Информатика и икт» к учебнику "Информатика" (Н. В. Макарова) 10 11 класс Базовый уровень
Рабочая программа по курсу «Информатика и икт» ориентирована на примерную программу, составленную на основе федерального компонента...
I? Информатика ёамчунилм iconЧто такое Информатика?
Информатика — это наука, изучающая методы представления, накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера
I? Информатика ёамчунилм iconРабочая программа дисциплины «информатика» 2 курс для специальностей
Информатика- это наука изучающая все аспекты получения, преобразования, хранения и передачи информации
I? Информатика ёамчунилм iconДокументи
1. /Информатика/491/тест_1.doc
2. /Информатика/491/тест_10.doc
I? Информатика ёамчунилм iconН. Д. Угриновича «Преподавание базового курса «Информатика и икт» в основной школе и ориентирована на преподавание предмета по учебник
«Информатика и икт» составлена на основе авторской программы Н. Д. Угриновича «Преподавание базового курса «Информатика и икт» в...
I? Информатика ёамчунилм iconИнформатика 9 класс (35 часов)
Заборовский Г. А., Лапо А. И., Пупцев А. Е. Информатика. 9 класс. – Минск: Нар асвета, 2009
I? Информатика ёамчунилм iconРабочая программа по учебному предмету «Информатика» Уровень обучения базовый среднее образование
Рабочая программа составлена: на основе Примерной программы общеобразовательных учреждений по информатике и икт 10,11 класс, умк...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы