План роботи шкільної бібліотеки icon

План роботи шкільної бібліотеки

НазваниеПлан роботи шкільної бібліотеки
Дата конвертации29.12.2012
Размер93.74 Kb.
ТипПлан роботи


Рекомендації

План роботи шкільної бібліотеки.


1.Короткий аналіз роботи бібліотеки за минулий навчальний рік і завдання на новий.

  1. Що зроблено із запланованого, що ні. Причини.

  2. Кількість придбаних книг і списаних

  3. Кількість придбаних підручників і списаних

  4. Кількість учнів із загальної кількості, що є читачами шкільної бібліотеки та інших бібліотек /сільської, районної, дитячої/

  5. Об’єм бібліотечного фонду, наскільки він задовольняє запити читачів відповідно шкільним програмам, курсам, факультативам. /за рік/.

  6. Забезпечення підручниками, довідковою літературою.

  7. Завдання бібліотеки, визначені в Типовому положенні про шкільну бібліотеку /див.Збірник наказів № 6,, 1992р./. Крім того, за основу

береться річний план роботи школи, проблемна тема школи.

  1. Завдання повинні бути конкретні, виконувані. Наприклад:

удосконалення форм і методів роботи з читачами, покращення інформаційно-бібліотечного обслуговування вчителів, учнів шляхом проведення оглядів, днів інформації, виставок, виступів на нарадах, методичних об’єднаннях, батьківських зборах і т.д.


ІІ. Робота з читачами.

а/ Оформлення і переоформлення формулярів.

б/ Посвята в читачі учнів 1-х класів.

в/ Екскурсія по шкільній бібліотеці.

г/ Ознайомлення з книжковими виставками, тематичними полицями новинками літератури, з книгами, які не користуються попитом, але цікаві.

д/ Проведення бесід /по одній книзі, тематичних і т.д./, обговорення книг, журнальних статей, зустрічей з цікавими людьми /начитаний учитель, учень, письменники, актор і т.д./


2.Пропаганда літератури.

а/ Організація, оформлення виставок, книжкових викладок, тематичних папок.

б/ Оформлення бібліотечних бюлетнів, інформаційних списків.

в/ Інформування читачів через актив бібліотеки..


3.Індивідуальна робота.

а/ Вивчення читацьких інтересів учнів /анкетування, спостереження під час відвідування бібліотеки, бесіди з читачами, класними керівниками, вчителями-предметниками, обробка записів у формулярах /початок і т.д./.

б/ Аналіз читання.

в/ Обслуговування читачів /учнів, педагогічних працівників, батьків/.

г/ Керівництво самостійним читанням учнів.

д/ Складання рекомендаційних списків, рекомендації при видачі книг, складання індивідуальних планів читання, захист читацького формуляра, робота з відгуками читачів про книги і т.д.

е/ Виховання культури читання. Бібліотечно-бібліографічні заняття /див. Інформаційний збірник № 19. 1994р./


4.Масова робота.

а/ Свято “Прощання з букварем”

б/ Міроприємства присвячені пам’ятним датам року.

в/ Тиждень дитячої та юнацької книги.

г/ Диспути, зустрічі з письменниками, усні журнали, конкурси читців і т.д.


5.Робота з активом читачів:

- навчання активу, створення клубу “Друзі книги”, залучення активу до проведення бесід про книги з молодшими школярами, до обслуговування читачів, до боротьби книг, газет, журналів.


ІІІ. Формування бібліотечних фондів.

а/ Вивчення наявних фондів та аналіз їх використання.

б/ Комплектування. Підписка на періодичну і її використання. Обробка та облік літератури. Розміщення, перевірка фонду.

в/ Списання літератури, підручників.

г/ Робота по збереженні фонду. Проведення санітарних днів. Ремонт книг.

д/ Участь бібліотеки в проведенні оглядів-конкурсів збереження підручників.


ІУ. Ведення довідково-бібліографічного апарату.

а/ Поповнення і редагування каталогів.

б/ Поповнення і редагування карток /на допомогу учням, педагогічним працівникам, батькам/.

в/ Навчання учнів користуватися каталогами, довідковою літературою.


^ У. Підвищення кваліфікації.

а/ Участь у роботі ПДС шкільних бібліотекарів.

б/ Курсова перепідготовка.

в/ Самостійне опрацювання літератури, посібників бібліотеки.


^ УІ. Взаємодія з бібліотеками району.

а/ Відвідування бібліотек /районної, дитячої, шкільних/ знайомство з фондом.

б/ Складання списків програмової літератури та для позакласного читання.

в/ Проведення спільних справ /конкурси, диспути, конференції, екскурсії і т.д./.

г/ Звірка читання.


^ Структура річного плану роботи шкільної бібліотеки.


І.Короткий аналіз роботи за минулий рік і завдання на новий.


ІІ. Робота з читачами:

1.Залучення нових читачів.

2.Пропаганда літератури.

3.Індивідуальна робота.

4.Робота з активом читачів.

5.Списання літератури.

6.Боробота по збереженню фондів.

7.Проведення оглядів-конкурсів збереження підручників.


ІІІ.Ведення довідково-біблографічного апарату.

1.Поповнення і редагування каталогів, карток

2.Роз’яснення учням та педагогічним працівникам правил користування ДБА


ІУ. Підвищення кваліфікації.


У.Взаємодія з іншими бібліотеками.


УІ. Робота бібліотеки на допомогу класним керівникам, учителям-предметникам, адміністрації.


УІІ. Форми взаємодії з батьками.


Пам’ятка

Перевірка роботи шкільної бібліотеки

І. Загальні дані.

1.Приміщення бібліотеки /наявність книгосховища, бібліотечного обладнання, читального залу/.

2.Режим роботи бібліотеки.

3.Кадри /П.І.П., освіта, стаж бібліотечної роботи, курси підвищення кваліфікації/

4.Штатна одиниця.

5.Характеристика навчального закладу /кількість класів, учнів, профіль навчання/.


ІІ. Планування та облік роботи бібліотеки. Щоденник роботи.


ІІІ. Організація книжкових фондів, каталогів.

1.Характеристика книжкових фондів /кількісний і якісний склад фондів, книгозабезпечення літературою по шкільній програмі, позакласному читанню/.

2.Комплектування книжкового фонду /за 3 роки проаналізувати надходження літератури, шляхи комплектування/.

3.Підписка періодичних видань.

4.Склад книжкового фонду:

а/ відкритий доступ;

б/ розміщення книжкового фонду з урахуванням вікових особливостей дітей і застосування систематично-алфавітного принципу розміщення книг;

в/ чи звільнений фонд від застарілої та зношеної літератури;

5.Організація каталогів:

а/ відповідність книжковим фондам;

б/ редактування каталогів.


ІУ. Робота з учнями читачами.

1.Стан залучення учнів /у розрізі кожного класу/ до читання в шкільній бібліотеці. Наявність аналізу охоплення бібліотечним обслуговуванням учнів у класного керівника та бібліотекаря.

2.Керівництво читання учнів:

а/ завдання та зміст керівництва читанням учнів різних класів;

б/ робота бібліотеки на допомогу засвоєнню і поглибленню знань, передбачених навчальними програмами. Зв’язок з учнями-предметниками, класними, класними керівниками;

в/ організація виховання засобами художньої літератури;

г/ організація роботи гуртків.

3.Виховання культури читання. Довідково-бібліографічна робота з учнями. Організація уроків по пропаганді бібліотечно - бібліографічних знань. Проведення бібліографічних уроків.

4.Індивідуальна робота з читачами різного віку


У. Робота на допомогу вчителям класним керівникам, адміністрації.


УІ. Робота з батьками


^ Діагностична карта бібліотекаря школи.


/прізвище, ім’я, по батькові/


№ п/п

Способи діяльності

Дуже утруднює

Утруднює

Майже утруднює

1.

Вміння планувати роботу бібліотеки.


2.

Вміння орієнтуватись у фонді.


3.

Організація інформаційної роботи.


4.

Вміння залучати читачів, зацікавити їх.


5.

Здійснення диференційованого підходу до читачів.


6.

Вибір форм пропаганди літератури.


7.

Проведення бесід, оглядів.


8.

Підготовка і проведення масових заходів.


9.

Проведення бібліотечно-бібліогрфічних уроків.


10.

Ведення ділової документації.


11.

Організація спільної роботи з педагогами.


12.

Організація роботи з батьками.


Побажання_________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


^ Плани проведення

групових та індивідуальних консультацій

з питань бібліотечної роботи


№ п/п

Тема

Слухачі

Термін

1.

Вимоги до планування роботи шкільної бібліотеки на рік.2.

Ведення документації в шкільній бібліотеці.3.

Форми роботи бібліотеки зі здібними та обдарованими учнями.4.

Робота бібліотеки на допомогу класному керівнику.5.

Організація книжкових фондів згідно вимог ББК.6.

Оформлення та проведення книжкових виставок.7.

Підготовка та проведення тижня дитячої книги.8.

Списання літератури з фонду бібліотеки. Оформлення актів.9.

Організація роботи з активом шкільних бібліотек.


Похожие:

План роботи шкільної бібліотеки iconПлан роботи шкільної бібліотеки
Діяльність шкільної бібліотеки, яка сприяє гуманітаризації навчально-виховного процесу і духовного становлення учня. 12
План роботи шкільної бібліотеки iconПлан роботи шкільної бібліотеки на 2012-2013 навчальний рік
Діяльність шкільної бібліотеки минулого навчального року була спрямована на формування і розвиток інформаційної культури учнів,педагогічних...
План роботи шкільної бібліотеки iconПлан роботи шкільної бібліотеки на 2011 2012 навчальний рік
Діяльність шкільної бібліотеки має величезне значення для процесу навчання в школі, для набуття знань і навичок з усіх предметів,...
План роботи шкільної бібліотеки iconІ. Аналіз роботи бібліотеки Костянтинівської зош І-ІІІ ступенів за минулий рік
Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки на 2012 – 2013 навчальний рік
План роботи шкільної бібліотеки iconОблік роботи з обслуговування користувачів формою первинної документації з обліку обслуговування користувачів є «Щоденник роботи шкільної бібліотеки»
Формою первинної документації з обліку обслуговування користувачів є «Щоденник роботи шкільної бібліотеки», який складається з 3-х...
План роботи шкільної бібліотеки iconПравила користування медіа текою на базі шкільної бібліотеки
...
План роботи шкільної бібліотеки iconПлан роботи шкільної бібліотеки кз новомиколаївська сзш на 2012-2013 н р
Організація книжкових фондів: облік, бібліотечно-бібліографічна класифікація художньої літератури, підручників, дидактичного матеріалу,...
План роботи шкільної бібліотеки iconПравила користування медіатекою на базі шкільної бібліотеки Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Загальні положення
Право на вільний та безкоштовний доступ до медіатеки на базі шкільної бібліотеки мають учні та педагогічний колектив школи
План роботи шкільної бібліотеки iconШкільні бібліотеки в інтернеті
Створення Web-сайту шкільної бібліотеки на допомогу учню та вчителю вимога сучасності
План роботи шкільної бібліотеки iconЗатверджую: Директор Рокитненського нвк н. М. Хихля план роботи шкільної бібліотеки на 2013/2014н р
Особлива увага приділятиметься широкій популяризації української літератури з питань освіти, історії культури українського народу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы