Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» icon

Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв»

НазваниеПiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв»
Дата конвертации29.12.2012
Размер254.39 Kb.
ТипДокументы
1. /архив/Балашова _.Л. Студ_я ЗДОРОВЕНЬК_ БУЛИ.doc
2. /архив/Балашова _.Л., урок Природознавство2клас.doc
3. /архив/ГЕРГЕЛЬ Н.М. урок математики 4 клас, вчитель методист (1).doc
4. /архив/ГОРБУЛИЦЬКА Л.Г. урок довк_лля, вчитель методист.doc
5. /архив/ЗАЛУН_НА О.В. Я _ Украхна, вчитель першох категор_х.doc
6. /архив/Мальцева А.П., урок .Калина - символ Укр..doc
7. /архив/Пiзнаємо рiдну крахну за допомогою методiв проектiв.doc
8. /архив/ПСИХОЛОГ_ЧНА РОЗРОБКА.doc
9. /архив/Педан О._., урок.doc
10. /архив/Тур_нова С.В. Година сп_лкування.doc
11. /архив/Тур_нова С.М., урок образ. м..doc
12. /архив/Урок -презентац_я.doc
13. /архив/Черненко Н.О.,урок.doc
14. /архив/Юрьева А.В. Проектний день.doc
15. /архив/Яшна Т.А., Петрущак Т.В., _нтегрований урок.doc
Повідомлення теми заняття Сьогодні ми поговоримо про те, що таке культура. Адже наша країна така багата на культурні пам’ятки. Знайомство з культурою українського народу Розповідь вчителя. Розгляньте фотознімки нашого рідного міста Новомосковська
Урок природознавства у 2-б класі
Середня загальноосвітня школа №6 Методичний кабінет Виховна година «свято масляна»
Повідомлення теми уроку (запис теми на дошці, вільні висловлювання дітей щодо розуміння теми)
Організація класу
Оголошення теми i мети уроку Загадки про калину ( загадують учнi) Вступне слово вчителя. Ми живемо в Українi i любимо їi гарну спiвучу мову… Вiкторина: Чому калина так називається? Який кущ назвали «весiльний»? Чому?
Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв»
Для учнів молодших класів "мої вміння та інтереси"
Учитель: Педан Ольга Іванівна
Середня загальноосвітня школа №6 Методичний кабінет година спілкування: «Збережемо ми природу – України гарну вроду»
Урок образотворчого мистецтва в 3 класі
Урок презентація колективного проекту
Мета: Узагальнити знання учнів з даної теми; розширити уявлення про творчість поетів, письменників про природу; формувати відчуття краси слова, сприяти розвиткові індивідуальних літературних уподобань; виховувати любов до рідного краю, до Батьківщини.
Я i Україна, Укр мова, Позакласне читання, Образотворче мистецтво
Побудова творів різних жанрів за вибором учнів за робочими матеріалами на основі власних спостережень

Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв.

Ι. Ιнформацiйний блок « Навчально – виховнi можливостi методу проектiв».

У контексті розвитку нових освітніх технологій особливе місце посідають учнівські навчальні проекти як дієвий засіб максимального наближення особистості до реального життя та залучення її до розв’язання конкретних завдань у просторі міжособистісного та ділового спілкування і співпраці. У сучасній педагогіці метод проектів використовується як інноваційна педагогічна технологія, що здатна забезпечити вимоги сучасної освіти. Тому важливого значення набуває використання проектної діяльності як єдиної, цілісної педагогічної системи.

Працюючи над проектом в групі або індивідуально, учень опиняється у середовищі, яке сприяє розвиткові умінь та навичок окреслення проблеми, визначення мети, збирання інформації, обговорення форми роботи і вироблення оптимальних шляхів її виконання та презентації. Проект дає можливість кожному учасникові, незалежно від рівня його підготовки, виявити свою індивідуальність та зробити особистий внесок у спільну справу. Метод проектування, в основу якого покладено діяльнісно-особистісний підхід, передбачає тісний зв’язок навчання і виховання із життям, активізує розвиток самостійності дитини, вміння здобувати інформацію, адаптуватися до різних ситуацій, спілкуватися, працювати в команді дає можливість кожній дитині виявити свої здібності, публічно висловити свою думку, зробити власні висновки.

Проектний день, який готували учні, батьки, вчителі протягом двох тижнів, був проведений у жовтні місяці. Для згуртування учнів, вчителів, батьків та створення дружньої творчої атмосфери були проведені інтеграційні психологічні тренінги за участю шкільного практичного психолога Рєзнікової Л.А. Кожен клас проводив свою роботу в тісній співпраці з експертами – динамічною групою вчителів, шкільного психолога, шкільних бібліотекарів, батьків.

Учасники всіх 16 класів здійснили численні екскурсії по місту, області, побували в краєзнавчих музеях, бібліотеках, промислових виробництвах, зустрічалися с істориками та краєзнавцями, фахівцями міськвиконкому, депутатами обласної та міської ради, представниками засобів масової інформації, педагогами школи естетичного виховання, шкільними та міськими бібліотекарями, вчителями музики та образотворчого мистецтва. На заключному етапі та стадії роботи учасники кожного класу (проектної групи) пройшли ще один етап інтеграції в єдиний творчий колектив під час підсумкової конкурсної виставки-огляду.

Про позитивний досвід отриманий у процесі спільної роботи та подолання стереотипів пізнання своєї Батьківщини свідчать відгуки учасників міського практичного семінару для директорів шкіл та заступників директорів з навчально-виховної роботи.

Проведений проект виявився для дітей, вчителів, батьків досить пізнавальним, емоційним, позитивно насиченим. Робота над ним сприяла успішному розв’язанню цілого спектру дидактично-розвивальних завдань. Участь у проекті сприяла розвитку дослідницьких та творчих здібностей дітей, вміння самостійно вибудовувати систему своїх знань, здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, планувати свою роботу та презентувати творчі результати.

Сутність проектного навчання

Проектне навчання:

 • Один з варіантів продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм, а реальне використання, розвиток та збагачення власного досвіду учнів та їх уявлення про світ.

 • Сукупність певних ідей, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного-практичного продукту.Головні умови організації роботи над проектом:


  • Знання вчителем особливостей проектної методики, усвідомлення широких можливостей розвитку учнів у процесі проектної діяльності;

  • Навчання учнів володінню технологією проектної діяльності (уміння визначати мету, задачі, бачити предмет дослідження, визначати гіпотезу, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів); здатність чітко, систематично виконувати сплановану роботу, що є неодмінною умовою для розвитку учнів у процесі реалізації проекту;

  • Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом;

  • Визначення рівня оволодіння знаннями з предмета й загально навчальними інтелектуальними уміннями;

  • Доводити проект до кінця, поетапно узгодивши проміжні результати з учителем;
  Наявність інформації щодо роботи над проектомОсновні вимоги до використання методу проектів:

 • Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми, яка вимагає дослідницького пошуку для її розв’язання;

 • Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;

 • Самостійна ( індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;

 • Визначення кінцевих цілей спільних / індивідуальних проектів;

 • Визначення базових знань із різних областей, необхідних для роботи над проектом;

 • Структурування змістової частини проекту ( із зазначенням поетапних результатів);

 • Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдань дослідження, які випливають із проблем,висунення гіпотези щодо їх розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коригування, висновки;

 • Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними, тобто оформленими у визначний спосіб (відеофільм, презентація тощо).Вимоги до проекту:

 • Проект розробляється з ініціативи учнів, але тема може бути запропонована й учителем. Тема для всього класу може бути однією, але шляхи її реалізації в кожній групі можуть бути різними;

 • Проект варто робити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів;

 • Робота з проектом має дослідницький характер, моделює роботу в науковій лабораторії й тому необхідно розробити апарат дослідження, обґрунтувати його;

 • Проект педагогічно значущий, тобто учні у процесі його здійснення здобувають нові знання, будують нові відносини, опановують загально навчальні вміння;

 • Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями вчителя й учнів, але в той же час у міру його розгортання допускаються гнучкість і зміни;

 • Проект рекламується в рамках класу, паралелі, школи з метою підвищення мотивації учнів у його реалізації, розгортається його спільна значущість;

 • Проект реалістичний, має визначену практичну значимість, зорієнтований на можливості учнів; припускається широке розмаїття тем.Алгоритм роботи над проектом

Етапи проектування:

 1. Організація проекту

 • Визначення теми й мети проекту;

 • Формулювання проблеми;

 • Гіпотези щодо її розв’зання;

 1. Планування діяльності в проекті

 • Визначення джерел інформації;

 • Опис бажаних кінцевих результатів;

 • Розподіл завдань;

 1. Дослідження теми проекту

 • Збір необхідної інформації;

 • Аналіз зібраної інформації;

 • Висновки, пропозиції;

4. Результати

 • Оформлення результату;

 • Демонстрація(презентація) результату;

 • Оцінювання й підбиття підсумків.Зразок структури проекту

 1. Титульна сторінка проекту (назва навчального закладу, клас, автор, назва проекту, науковий керівник, місце видання, рік).

 2. Зміст (перелік складових проекту).

 3. Стисла анотація.

 4. Епіграф.

 5. Вступ.

 6. Основна частина (розділи, параграфи).

 7. Висновки.

 8. Перелік використаних джерел.

 9. Додатки (фото-відеоматеріали, таблиці малюнки, схеми).Зразок паспорту проектної діяльності

Назва проекту________________________________________________________

Автори проекту ______________________________________________________

Склад проектної групи ________________________________________________

Навчальний рік ______________________________________________________

Клас _______________________________________________________________

Керівник проекту____________________________________________________

Консультанти _______________________________________________________

Короткий опис (анотація) проекту______________________________________

Жанр проекту:

 • Альбом

 • Фільм

 • Виставка

 • Стенд

 • Реферат

 • Буклет

Графік роботи над проектом:

Дата

Зміст роботи

Відповідальний

Оцінювання змісту проекту (відгуки).

Оцінювання оформлення проекту (відгуки).

Оцінювання презентації проекту (відгуки).

Матеріально-технічне забезпечення проекту.

ΙΙ. Пiдготовчий етап до проектного дня.

 • органiзацiйний: розробка змiсту дня; оформлення оголошення, виготовлення рекламної вiзитки.

 • пiзнавально дослiдницький:екскурсiї, зустрiчi з краєзнавцями; дiалог з представниками школи естетичного виховання;консультацiї з шкiльними бiблiотекарями; залучення батькiв до спiвпрацi.

 • мотивацiйний: iнтеграцiйнi психологiчнi тренiнги за участю шкiльного психолога.

 • творчий: проведення урокiв, студiй та годин спiлкування.

 • пiдсумковий: рефлексiя, оцiнювання, пiдведення пiдсумкiв,аукцiон iдей нового проектного дня.ΙΙΙ. Етапи проектного дня.

Інтегровано-інтелектуальна модель проекту «Україно моя! Україна!»Предмет

клас

Вчитель

Тема

1

Я i Україна

3

Горбулицька Л.Г.

Жива і нежива природа, рукотворний світ навколо людини.

2

Я i Україна

4

Юр’єва А.В.

Зима щедра святами

3

Я i Україна

4

Залунiна О.В.

Як досягти успіху

4

Інтегрований урок

3

Мальцева А.П.

Твоя країна Україна

5

Читання

4

Педан О.Ι.

Леся Українка. Поезії та казки для дітей.

6

Читання

4

Черненко Н.О.

Як не любити той край

7

Природознавство

2

Балашова Ι.Л.

Спогади про осінь

8

Інтегрований урок

2

Гергель Н.М.

Свято Масляна

9

Укр.мова i Анг.мова

3

Яшна Т.Ι. Петрущак Т.В.

Картинки на небі

10

Образ.мист.

4

Турiнова С.М.

Ліплення з пластиліну на тему «Хто в лісі живе?»

11

Образ.мист.

1

Троник Г.Ι.

Хто в лісі живе?

12

Год.спiлк.

3

Юр’єва А.В.

Подорож в країну «Економіка».


13

Год.спiлк.

4

Мальцева А.П.

Калина – символ України

14

Год.спiлк.

3

Турiнова С.М.

Збережемо ми природу – України гарну вроду

15

Студiя «Умiлi ручки»

4

В’юнова К.В.

Державнi символи України

16

Студiя

1

Балашова Ι.Л.

Культура моєї країни i я

17

Психол.заняття

2

Рєзнiкова Л.А.

Мої вмiння та iнтересиУРОК: Позакласне читання

Учитель Педан Ольга Іванівна

Тема: Леся Українка. Поезії та казки для дітей.

Мета: Розширити і поглибити знання учнів про дитячі роки Лесі Українки, її творчість, розвивати і збагачувати зв’язне мовлення, працювати над виразністю читання і розкрити вплив природи на настрій і почуття поетеси. Спонукати до самостійної роботи над твором, до колективної праці в групах. Виховувати інтерес і повагу до творчості Лесі Українки.

Обладнання: портрет Л. Українки, її родини, виставка творів для дітей, уривок відеофільму про дитячі роки поетеси, ілюстрація до казки «Ох», вислови з творів, збірники творів «Позакласне читання» 4(3)» (Тернопіль).

Хід уроку

 1. Організація класу

Діти, запрошую вас на урок позакласного читання. Бажаю активної, дружної праці і гарного настрою. Посміхніться один одному.

 1. Оголошення теми і мети уроку

Діти, ви працювали в групах, готуючи проект «Твоя країна – Україна, і ти її частинка». Ростіть частинкою доброю, розумною, працьовитою і стане наша держава багатою і щасливою, бо в майбутньому - ви її будівники.

  • Чиї твори читали? (Лесі Українки)

  • Діти, що ви очікуєте від уроку?

Отже, сьогодні поглибимо і розширимо знання про дитячі роки відомої поетеси Лесі Українки та її творчість для дітей, розвиватимемо і збагачуватимемо усну мову, будемо працювати над виразністю читання.

 1. Робота над темою уроку

 1. Прочитайте хором епіграф уроку: «Ні, я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!»

Отже , в кінці уроку прошу пояснити значення цих слів і довести, що творчість і життя Лесі Українки треба вивчати, щоб бути гідним громадянином своєї Батьківщини.

 1. Виставка книг для дітей.

Представник «Довідкового бюро» пропонує огляд творів Лесі Українки для дітей. Прослухавши повідомлення, скажіть, які жанри творчості представлені? За якою ознакою ви б поділили книги? (Розповідь учня, «реклама» книжки «Пливе човен»»).

Отже, Леся Українка є прикладом працьовитості, наполегливості, патріотизму і тому досягла великих результатів в творчості.

 1. Запрошую «Дослідників» скласти «Павутинку повідомлень» про життя поетеси. Прослідкуйте, які ж риси характеру проявлялись в дитинстві Лесі?

25 лютого 1971 року народилася Леся в місті Луцьку. А батько її був юристом, а мама – українська письменниця Олена Пчілка. В сім’ї було шестеро дітей. В чотири роки Леся читала, любила співати, вишивати, гуляти з дітьми.

Коли Лесі виповнилось 9 років, дівчинка стала писати вірші. Їх друкували в журналі «Зоря», «Дзвінок». Свої вірші вона підписувала так: «Леся з України» і її стали називати Леся Українка.

Леся мала здібності до музики, малювання. В 13 років стала читачем бібліотеки Київського університету. А в 19 років написала для молодшої сестри підручник по історії. Маленька Леся була така ж, як і ми. Бігала лісами і луками, плела віночки, співала пісні, слухала казки, з братами та сестрами саджала сад, квіти. Вона написала багато і для дітей і для дорослих.

 1. Перегляньте фільм про дитячі роки Лесі Українки, його пропонують «Юні режисери».

(Перегляд уривку відеофільму з біографії. Аналіз почутого, побаченого).

Отже, сила волі, самостійність, допитливість, спостережливість, любов до рідних, бережливе відношення до природи проявлялись в її дитинстві. Беріть приклад маленької Лесі і виростите справжніми українцями в майбутньому.

 1. Леся уміла говорити з дітьми про важливі речі, про сміливі мрії, про мужність, про рідну землю. Група «Декламатори» запрошують до хвилинки поезії. Про що любила писати Леся? Прослухайте поезії, складіть розсипані слова і дайте відповідь.

(На дошці записані «розсипані слова»: щдо чні, лепо, тивік, ілси, кизір, редева, риниват, ремо, боне, ценсо, тапхи, роснили).

Діти читають поезії: «Дощик», «Вишеньки», «То була тиха ніч чарівниця», «Вже сонечко в море сіда», «Плач Польової Русалки», «Мамо, іде вже зима», «Он ярочки зеленіють», «Колискова». Звучить музика).

Про що написала поетеса?

Як сказати одним словом? (Природа)

Який віршик заблудився? («Колискова» має іншу тему)

Молодці. Сила поетичного слова велика, в віршах підкреслюється краса природи, її неповторність, чарівність.

А чому вчать вірші про природу?

Яка ваша участь в збереженні природи рідного краю?

Фізкультхвилинка

 1. а) Крім віршів Леся Українка писала казки для дітей.

 • Які казки читали?

 • Подивіться на ілюстрацію, яку приготувала група «Юні художники».

 • Назвіть казку і головного героя. (Ілюстрація до казки «Ох»).

б) Підготовка до читання

Вправа «Лошатко стукає копитцем».

Скажіть «Ох» з почуттям радості, суму, здивування, страху, хвилювання.

в) Робота над казкою «Ох».

Почитаємо казку вголос. Підготуйтесь до роботи з тестом.

г) Читання казки.

д) Словникова робота.

(Представники «Довідкового бюро» пояснюють значення слів саж, корх з тлумачного словника).

е) Тести. Робота в парах.

1. Назви дійові особи казки:

   1. пеньок, квіти, люди, Ох;

   2. ведмеді, рибка, бранка, Ох, заєць, пташка;

   3. Ох, рибка, птахи, ведмеді, бранка, папуги, Жар-птиця

 1. Визнач ознаки казки:

а) віршована форма;

б) цікава розповідь;

в) твір з фантастичним перетворенням і чудодійною силою персонажів.

 1. В образі «Оха» втілено:

а) цікавість;

б) рабство, неволя;

г) чародійство.

ж) Хто зайвий на ілюстрації до казки? (Зайчик).

Уявімо, що зайчику вдалось пробратись до царства Оха і він звідти веде репортаж до «Лісової школи». Які рядки з казки могли бути в репортажі? Зачитайте їх.

з) Гра «Закінчи речення».

    1. Особливості чарівної казки:

    2. Зачин казки слідуючий:

    3. Спокусившись багатством, можна потрапити в…

    4. Потрапивши в залежність від розкошів, втратиш…

    5. Погодившись носити «рукавички і жупанок», людина втрачає…

    6. Пісня допомагає в…

к) Робота в групах. Придумати кінець казки. (Розповідь учнями придуманого кінця).

Отже, стережіться спокус, бо можна потрапити в халепу, в біду. Будьте уважними, приходьте на допомогу іншим і виростайте добрими людьми. Цьому вчить Леся Українка в казці.

 1. а) Група «Артисти» представляють сценку до казки «Лелія», бо проаналізувавши поезії Лесі Українки, помітили, що вона дуже любила квіти: ромашку, чорнобривці, лелії, руту, м’яту, барвінок. Після перегляду скажіть, кого з дійових осіб ви взяли б собі в друзі і чому?

б) (Сценка «Лелія» ж. «Початкова школа», №2, 2009р, с. 60)

в) Склади характеристику панянки і Мар’янки, використовуючи потрібні слова: трудолюбива, пихата, привітна, роботяща, добра, природолюбива, егоїстка, ледача, байдужа.

г) Кого берете в друзі?

Отже, роботящих, добрих, привітних, доброзичливих поважають, будьте схожими на Мар’яну, добрими справами прикрашайте рідну землю і стане наша Україна найкращою.

 1. Підсумок уроку

 • Як розумієте епіграф уроку?

 • Чи справдились очікування?

УРОК: Природознавство (2 кл.)

Учитель Балашова І.Л.


Тема: «Спогади про осінь»

Мета:

 • Вчити учнів спостерігати осінні зміни в природі;

 • працювати над поповненням словникового запасу;

 • розвивати спостережливість, увагу;

 • розвивати творче мислення, відчуття гармонії в природі і творах мистецтва; • виховувати почуття єдності людини і природи.Обладнання:

 • Репродукція картини І.І.Левітана «Золота осінь»,

 • фонограма творів П.І.Чайковського з циклу «Пори року», • осіннє листя,

 • таблиці прислів’їв, приказок, прикмет.Організація класуУчитель

Усміхніться всім навколо:

Небу, сонцю, квітам, людям,

І тоді обов’язково

День тобі веселим буде.


Усміхніться один одному і починаймо працювати. 1. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і мети урокуСьогодні на уроці нас з вами чекає багато цікавого: ми будемо спостерігати за осінніми змінами в природі, познайомимося з науковими фактами, чому такі зміни відбуваються; продовжуватимемо вчитися бережливо ставитися до природи.

А зараз погляньте, у мене є чарівна скринька, а щоб вона відкрилась, вам потрібно дізнатися, що в ній лежить.Загадка

1.

Весною, влітку зеленіє,

Восени в’яне, жовтіє або червоніє.

(Листя)
2.

Жовте листячко лежить,

Під ногами шелестить.

Сонце вже не припікає.

Коли це буває?

(Восени)Так, діти, восени. І цей листочок запрошує нас на урок-прощання з осінню. Тема його «Спогади про осінь».

  • А від чого ж восени жовтіє й червоніє листя?

Розкаже нам учениця … . Вона підготувала цікаву науково інформацію.

  • Зелений колір листочку надає хлорофіл. Але, крім нього, є й інші фарбувальні речовини: ксантофіл - жовтий колір і каротин – оранжевий колір. Улітку, коли під впливом сонячного світла хлорофіл у листках рослин утворюється у великій кількості, жовті й оранжеві речовини непомітні. Вони маскуються зеленим кольором хлорофілу. Восени ж утворення хлорофілу відбувається повільно, а потім і зовсім припиняється. Тоді стають все більш помітні жовті фарбувальні речовини, і листя рослин жовтіє.

  • А тепер подивіться за віконечко. Яка осінь стоїть надворі? (Пізня)

  • Назвіть характерні ознаки цієї пори?

Учні:

 • Повітря холодне.

 • Трапляються морози, сніжок.

 • Зовсім опало листя.

 • Небо все частіше затягнуте хмарами.

 • Сонце світить зрідка.

 • Птахи і звірі готуються до зими.

 • Люди зібрали врожай.  • А ще листопад має свою таємницю.

  • Чому опадає листя?

(Розповідь учня)

Ми знаємо, що стовбуром дерева, його гілочками рухається сік, як у людини кров. А з настанням холодів цей рух припиняється, дерево перебуває у стані спокою і листочкам не вистачає поживних речовин, які до них потрапляють з соком, і вони опадають.

Оцінювання.

  • Давайте поміркуємо, чому добре, що опадає листя?

Учні:

 • Дерева готуються до зимових холодів.

 • Опале листя захистить корені дерев від морозів.

 • Земля під листям глибоко не промерзне.

 • Навесні земля під опалим листям довше зберігає вологу від снігу, який розтав. • Опале листя – добриво для ґрунту та рослин, які на ньому ростуть.

Та інші учні.


- А чому погано, що опадає листя? • Пропадає краса дерев.  • А чи назавжди пропадає краса?  • Ні, з приходом весни, знову все оживе і на деревах з’явиться молоденьке листячко.Висновок: Адже в природі все змінюється. Так як і ви, здається ще зовсім недавно були малюками, а зараз уже другокласники.  • А тепер візьміть листочок який лежить у кожного з вас на парті. Притуліть його до щічки.  • Що ви відчуваєте?

  • Який листочок? (Гладенький, жорсткий, колючий, теплий)

  • Що ви до нього відчуваєте? (Жаль)

  • За що б ви його пожаліли? (Що відірвався)

  • А тепер давайте з ним пограємо, щоб йому не було так сумно. Візьміть листочок в руки і обережно підкиньте його над партою.

  • З чим можна порівняти листочок, що падає? (З літачками, бо вони летять, кружляють; з гойдалкою, бо вітер їх гойдає; з казковими птахами, які летять у вирій; з яскравими метеликами).

  • Послухайте вірш. З чим іще порівнюють лист?

Знов золоті листочки клена

Летять на землю і на мене,

Такі тендітні і сумні

Летять, кружляючи крилато,

І мов сліди качиних лапок,

Лягають тихо на землі.  • Так з чим у вірші порівнюється листячко яке падає? (З качиними лапками).Молодці, я бачу, що ви спостережливі діти.

А ось, люди, на протязі віків, спостерігаючи за природою, помічали зміни і складали прикмети.

- А які прикмети пов’язані з осінню, ви знаєте?  • Яка природа в листопаді, така і в квітні.

  • Швидко минув листопад – буде сувора зима.

  • Пізній листопад – на сувору й затяжну зиму.

  • Коли до Покрови листя з берези і дуба опаде – очікується легка зима, якщо ж тримається – слід чекати сувору зиму.  • Якщо білочка мостить своє гніздо близько до землі – на морозну зиму, а високо – на м’яку.А ще в народній творчості є багато прислів’їв про осінь. І зараз ви будете працювати в групах. Вам необхідно з’єднати частини висловів таким чином, щоб утворилося прислів’я і пояснити його. Яка команда буде самою дружною і швидко складе і пояснить прислів’я отримає 10 балів.


Творча робота в групах

  • Осінь збирає, а зима поїдає.

  • Весна багата на квіти, а осінь багата на плоди.

  • Восени роботи менше, але всякого добра більше.

  • Хто восени байдикує, той зимою голодує.

  • Жовтень тихо ходить по краю, та виганяє пташок з гаю.

Молодці, добре впорались із завданням.

(Оцінювання)

По різному сприймають люди осінь. Краса осінньої природи надихає поетів на створення віршів. А наші учні продекламують вірші, які відносяться до кожного осіннього місяця.

Тихо лунає музика.

Вересень

Відлетіло тепле літечко.

Промайнуло та й усе.

Непомітно підкрався вересень.

День коротким уже стає.

У теплі краї відлітають

Сонцелюби – ластівки й журавлі.

Не страшні їм тепер заметілі

На далекій південній землі.

Жовтень

Торкнувся жовтень зелених листочків,

Їм фарби золоті роздав.

У всіх лісах, у всіх садочках

Чарівний красень побував.

Змінив нараз усе довкілля,

У колір сонця все прибрав,

І в лісі у часи дозвілля

З вітрами на органі грав.

Листопад

Небо сіре-сіре, і пташок немає,

У безлистім гіллі вітерець гуляє.

Він зриває листя і кида під ноги.

Ним він вистилає всі стежки й дороги.

Килимами цими, осінь йде по краю,

А холодний вітер їй пісні співає.

Молодці. (Оцінювання)

  • А зараз попрацюємо колективно і творчо. Вам необхідно доповнити вірш.

Літературна гра

Йде осінь по землі – немов царівна,

Красива, яскрава, (чарівна).

Весела, щедра і багата.

В садочку яблуня (крислата).

Плоди смачні усім дарує

І навкруги усе (фарбує).


Убравсь горіх у жовті шати,

Пора горішки вже (збирати).

І груші медом всі налиті,

Смачні, солодкі, (соковиті).

Мерщій ходім до лісу з нами,

Там пахне медом і (грибами).

Вітерець легенько повіває

І листя з дерева (зриває)

І тихо падають листочки

На землю, стежку й на (грибочки).

Осіннє листячко летить

І під ногами (шелестить).

Молодці, ви показали, як ви можете дружно відповідати.

А тепер можна і пограти.

Вийдіть до дошки і утворіть коло).

Я буду зачитувати вам завдання, а ви повинні уважно слухати і виконувати.


Тест – гра

  • Якщо ви не смітите на природі – плесніть у долоні.

  • Якщо ви не спалюєте листя у дворі, дим якого забруднює повітря шкідливими речовинами, - пострибайте (5 раз).

  • Якщо ви не розбиваєте скляні пляшки, не кидаєте їх на землю, в травичку, в річку – поприсідайте (3 рази).

  • Якщо болить душа, коли бачите понівечене дерево – покладіть руку на серце.

  • Якщо хочете дружити з природою, жити з нею в злагоді, красі, мирі – візьміть одне одного за руки і підніміть їх угору.

Який висновок ми можемо зробити?

(Треба любити і берегти природу).

 1. Робота в зошитах з друкованою основою.

Відкрийте зошити на ст.20 і виконайте самостійно перше завдання.

(Перевірка завдання).

2 завдання – виконує самостійно I варіант.

3 завдання – виконує самостійно II варіант.

А потім обміняйтесь зошитом із сусідом по парті і перевірте один одного.

(Загальна перевірка і оцінювання).

 1. Підсумок уроку.

А зараз давайте підведемо підсумок уроку. Але спершу уважно послухайте Легенду про Осінь, а потім відповісте на запитання.

Легенда про Осінь: За народним переказом Осінь – старша донька Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року.

Посилаючи Осінь на Землю, Сонце сказало їй:

  • Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою, і люди полюблять тебе.

(Оцінювання).

  • Як Осінь виконує наказ Сонця?

   1. Вона щедра, адже восени ми збираємо врожай хліба, овочів, фруктів.

   2. Осінь лагідна, тому що зігріває нас осіннім теплом.

   3. Осінь турботлива. Вона поливає землю рясними дощами, щоб майбутній урожай був багатим.

   4. Вона чарівна, прекрасна, бо дивує нас своїми неповторними барвами.Структура уроку

вчителя початкових класів Мальцевої А.П.

Тип уроку: Розвиток зв’язного мовлення

Твiр – опис. «Калика – символ України»

Ι. Актуалiзацiя опорних знань.

1.1.Робота над загадкою

1.2. Оголошення теми i мети уроку

1.3. Загадки про калину ( загадують учнi)

1.4.Вступне слово вчителя.

Ми живемо в Українi i любимо їi гарну спiвучу мову…

1.5. Вiкторина:

 • Чому калина так називається?

 • Який кущ назвали «весiльний»? Чому?

 • Чому на цьому кущi рiдко зустрiчається гусень?

 • Чим корисна деревина калини?

1.6. Конкурс прислiв’їв про калину.

1.7. Читання вiршiв про калину.

1.8. Розгляд малюнкiв iз зоображенням калини.

ΙΙ. Складання усної розповiдi за планом.

ΙΙΙ. Написанння учнями твору. (картки з деформованим текстом для слабо встигаючих).

ΙV. Зачитування кращих творiв.

V. Пiдсумкова бесiда.


Список використаної літератури 1. Капінус Н.О. та інші. Самоосвітня діяльність молодших школярів: методичні поради, дидактичний матеріал. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 96с.

 2. Стрибна О.В., Соценко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. - Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 176с.

 3. Освітні технології. Навчально-методичний посібник /Укладач Пєхота О.М. – К.: АСК, 2002. – с.27-44Статті з періодичних видань:

 1. Бабій К. Нетрадиційний урок за проектною технологією //Управління школою. – 2007. - №1. – с.22

 2. Впровадження проектних технологій у виховну систему школи (досвід роботи) //Позакласний час. – 2008. - №8. – с.10

 3. Додусенко Н.О. Теоретичні аспекти проектної діяльності молодших школярів //Початкове навчання та виховання. – 2010. - №24. – с.3

 4. Малашенко К. Технологія проектного навчання //Завуч. – 2006. - №13. – с.12

 5. Метод, що руйнує шкільну рутину (з досвіду роботи) //Початкова освіта. – 2006. - №16. – с.3 (методичний порадник, Вип.4)

 6. Ніколаєва О. Колективний проект: підготовка та захист (технологія та реалізації методу проектів) //Завуч. – 2005. - №31. – с.14


Похожие:

Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» iconЩодо інформаційного реагування з урахуванням останніх новин 04 лютого 2014
Країну розкрали до останнього гвинтика і зернини, розділи до нитки. Подальше перебування Януковича і компанії при владі веде країну...
Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» iconК «Погоджено» Директор Петриківської нсзш гомзікова Т. В. алендарно – тематичне планування навчально-виховного процесу з трудового навчання у 5 класах
...
Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» iconБудуємо нову країну! Ще у 2010 році Янукович повідомив українським громадянам, що він «будує нову країну»
Це держава, де бюджет обслуговує лише одну людину та її Сім‘ю – усі інші мають виживати. Це держава, де міліція не охороняє закон...
Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» iconAtx захранващ блок, напрежения Захранващ блок –предназначение и значимост
Всеки персонален компютър има захранващ блок, чието основно предназначение е да превърне променливия електрически ток от контакта...
Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» iconЛекция 2 Итак, здравствуйте, уважаемые соратники
Начинаем наше второе занятие в Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичко. Курс посвящен коррекции...
Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» iconДокументи
1. /РП 2011-2012/~$ок 2 орг-розпор.doc
2. /РП...

Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» iconЛекция 1 Жданов Владимир Георгиевич Еще раз здравствуйте, уважаемые соратники
Начинаем наше первое занятие в Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичко. Курс будет посвящен...
Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» icon«Алкоголь является сосудозакупоривающим средством, а табак приводит к спазму сосудов»
Здравствуйте, уважаемые соратники. Начинаем наше пятое занятие в Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия...
Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» iconОткройте ваши конспекты. Напишите «Шестое занятие» инапишите тему
Здравствуйте, уважаемые соратники. Начинаем наше шестое занятие в Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия...
Пiзнаємо рiдну країну за допомогою методiв проектiв. Ι. Ιнформацiйний блок «Навчально – виховнi можливостi методу проектiв» icon47. Блок и революция
Блок видел в ней не историческое явление, призванное освободить и осчастливить людей, а процесс перехода все­го мира в другое, новое...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы