Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік

НазваниеЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік
Дата конвертации30.12.2012
Размер58.27 Kb.
ТипДиплом
1. /завдання _стор_я/10 клас.doc
2. /завдання _стор_я/11 клас.doc
3. /завдання _стор_я/8 клас.doc
4. /завдання _стор_я/9 клас.doc
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік

1

Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади З ІСТОРІЇ

2011-2012 навчальний рік

9 КЛАС

Термін виконання завдання – 120 хв.

Загальна кількість балів – 100 б.

І рівень

(За кожну правильну відповідь у завданнях № 1-10 = по 1 балу)

1. Буржуазна ідеологія й суспільно-політична течія, яка об’єднує прихильників парламентаризму, політичних прав і свобод особи, демократизації суспільства, приватного підприємництва, називається :

а) консерватизм; б) парламентаризм; в) лібералізм; г) соціалізм.

2. Назвіть першого ректора Київського університету :

а) В. Каразін. б) М. Максимович. в) П. Куліш. г) М. Костомаров.

3. Про який твір йдеться в уривку: «Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій… Ми маємо таку історичну дату – це… рік 1798. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського писемства рахуємо…»

а) «Сад божественних пісень» Г. Сковороди.

б) «Енеїда» І. Котляревського.

в) «Кобзар» Т. Шевченка.

г) «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського.

4. Знайдіть зайве.

В ІІ пол. XVIII ст. у Франції :

а) підтримувалася теорія божественної природи влади короля;

б) монарх спирався на розгалужений бюрократичний апарат і армію;

в) частину законодавчих прав король делегував Генеральним Штатам, скликаним у 1789 р.

г) церква інтегрувалася до державної системи й підкорялася монархові.

5. Підкресліть зайве :

а) Г. Нельсон. б) О. Суворов. в) Наполеон. г) Ф. Ушаков.

6. Яку битву І пол. ХІХ ст. називали «битвою трьох імператорів»:

а) Лейпцизьку. б) Аустерліцьку. в) Бородинську. г) Трафальгардську.

7. В термідоріанський період найбідніші верстви населення Франції, незадоволені новою владою, підтримали таємне «Товариство рівних», в програмі якого проголошувалась мета: створити «республіку рівних» у формі революційної диктатури, що використовує методи насильства та змови. Хто очолив це товариство ?

а) Ж. Ру. б) П. Шометт. в) П. Баррас. г) Ф. Бабеф.

8. Вкажіть групу діячів національного відродження в Західній Україні в І пол. ХІХ ст.:

1) В.Лукашевич; 2) Ю.Романчук; 3) М.Шашкевич; 4) Т.Шевченко; 5) І.Могильницький; 6) Я. Головацький.

а) 2,4,5; б) 1,3,5; в) 2,4,6; г) 3,5,6.

9. Вкажіть групу діячів українського національного відродження Наддніпрянщини в І пол. ХІХ ст.: 1) Л.Кобилиця; 2) І.Котляревський; 3) І.Вагилевич; 4) М.Драгоманов; 5) П.Гулак-Артемовський; 6) Т.Шевченко.

а) 2,4,6; б) 2,5,6; в) 3,4,5; г) 1,2,3.

10. Коли було сформовано Азовське козацьке військо :

а) 1775 р. б) 1806 р. в) 1812 р. г) 1832 р. 2

ІІ рівень

11. (6 балів) Знайдіть відповідність.

Франція в кінці XVIII – І пол. ХІХ ст.:

1. О. Поліньяк. а) Термідоріанський режим.

2. Ж. Бріссо. б) Липнева монархія.

3. П. Баррас. в) Жирондисти.

4. М. Робесп`єр. г) Якобінська диктатура.

5. Наполеон Бонапарт. д) Реставрація монархії.

6. Луї-Філіпп. е) Французька імперія.

12. (6 балів) Знайдіть відповідність.


Франція в кінці XVIII – І пол. ХІХ ст.:

1. 1816 р. а) «Товариство об’єднаних слов’ян».

2. 1821 р. б) Заборона діяльності масонської ложі «Любов до істини»

3. 1846 р. в) «Союз благоденства».

4. 1818 р. г) «Співдружність польського народу».

5. 1823 р. д) «Північне товариство».

6. 1819 р. е) «Союз порятунку».

ж) «Кирило-Мефодіївське товариство».

13. (10 балів) Дайте визначення поняттям :


Декларація ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Доба Просвітництва ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Монополія ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Політична партія _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Клуб кордельєрів ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ордонанси ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

14. (5 балів): Вкажіть положення,що відповідають програмі і завданням Кирило-Мефодіївського товариства :

а) Організація збройного повстання.

б) Формування дієвого антиурядового підпілля.

в) Поширення ідей товариства через пропаганду та виховання молоді.

г) Усунення релігійної ворожнечі серед слов’янських народів.

д) Налагодження зв’язків із польським революційним рухом.

е) Організація державного перевороту.

ж) Поширення освіти серед населення.

з) Викорінення рабства і будь-якого приниження бідних верств населення.

і) Створення Федеративного союзу слов’янських народів.

15. (5 балів) Вкажіть положення, які характеризують системну кризу феодально-кріпосницьких відносин в Україні в І пол. ХІХ ст.:

а) Перехід земель селянських общин до поміщиків.

б) Завершення процесу закріпачення селян.

в) Технічна відсталість сільського господарства.

г) Посилення кріпосного гніту.

д) Низька товарність господарств.

е) Розорення селянських та занепад поміщицьких господарств.

ж) Зниження продуктивності праці і врожайності.з) Зменшення плати кріпакам за їхню працю.

і) Активізація міграції селян у Південну Україну.

16. ( 2 бали) Визначте послідовність подій:

а) Конституція США.

б) «Декларація прав людина і громадянина».

в) «Декларація незалежності США».

г) Конституція П. Орлика.

17. ( 2 бали) Визначте послідовність подій:

а) Створення Південного товариства.

б) Заснування університету в Харкові.

в) Приєднання Правобережної України до Росії.

г) Заснування у Перемишлі «Товариства галицьких греко-католицьких священників».

ІІІ рівень

18. (9 балів) Знайдіть на карті:


а) території (позначені цифрами), що перебували у складі Російської імперії на кінець XVIII ст. та надпишіть їх;


б) позначені цифрами губернії, що увійшли у складу трьох створених в Україні генерал-губернаторств в І пол. ХІХ ст.) та надпишіть їх.



19. (5 балів) Визначте імена видатних історичних осіб:

а) Походив із козацько-старшинського роду. У 1798 р. виховувався у Пажеському корпусі,

після закінчення якого працював перекладачем у державних установах. У 1807 р. вийшов у відставку і оселився у Борисполі. З 1811 р. – предводитель дворянства Переяславського повіту. Заснував школу у Переяславі. У 1818 р. разом із І. Котляревським був членом масонської ложі «Любов до істини». Його вважають одним із організаторів «Малоросійського таємного товариства». У 1826 р. був заарештований і ув’язнений у Петропавловську фортецю.________________________________________________________________________

б) Народився у Москві. Закінчив Пажеський корпус. Брав участь у Вітчизняній війні 1812 р. та закордонних походах російської армії. В 1821 р. призначений командиром В’ятського полку в с. Линці Тульчинського повіту, де створив Південне товариство __________________

в) Народився на Харківщині. Навчався у Петербурзькому гірничому корпусі (інституті). За його ініціативи засновано Харківський університет та створено Філотехнічне товариство для поширення досягнень науки, техніки та розвитку промисловості в Україні. Був прихильником конституційної монархії. За критику існуючого суспільного ладу був ув’язнений у Шліссельбурзьку фортецю. Після звільнення, аж до смерті жив під наглядом поліції у своєму маєтку. ___________________________________________________________

г) Визначний поет і громадський діяч, у 1782 р. написав «Оду на рабство», що була протестом проти скасування державної автономії України ______________________________

д) Учений-медик, педагог, освітній діяч із родини закарпатських лемків. У 1821-1826 р.р. – директор гімназії у Ніжині; під його керівництвом гімназія стала одним із центрів просвітництва та суспільного руху проти царського деспотизму в Україні _________________

20. (14 балів) Порівняйте програми «Північного» та «Південного» товариств.

Критерії

Північне товариство

Південне товариство

Рік заснування

Назва програми

Лідери

Форма правління

Територіальний устрій

Структура влади

Вирішення аграрного питання



ІV рівень

(За кожне завдання - по 13 балів)

21. Наполеонівські війни змінили «обличчя Європи», але були дуже суперечливими. Докажіть чи спростуйте твердження.


22. Доведіть, що в кінці XVIII ст. - І пол. ХІХ ст. українське національне відродження переживало академічний (науковий) етап свого розвитку.




Похожие:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconПротокол проведення шкільного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури 2010-2011 навчальний рік №

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської чнівської олімпіади з географії у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2011/2012 н р
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы