Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році icon

Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році

НазваниеАналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році
Дата конвертации13.12.2012
Размер139.16 Kb.
ТипЗакон

АНАЛІЗ

методичної роботи закладу

в 2010-2011 навчальному році

У 2010-2011 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася відповідно до Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 01.09.2010 р. "Про організацію методичної роботи в 2010-2011 навчальному році.”

Педагогічний колектив закладу в 2010-2011 навальному році працював над заключним (V етапом) реалізації перспективної науково-методичної проблеми „Використання інноваційних технологій на уроках та в позаурочний час з метою вдосконалення навчально-виховного процесу. Творче впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи вчителів».

Роботу педагогів було спрямовано на аналіз , систематизацію та узагальнення матеріалів, напрацьованих колективом з даної проблеми. За звітний період відповідно до плану роботи закладу було проведено таку роботу:

- проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, здійснення контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих інноваційних технологій на рівень навчальних досягнень учнів;

- вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів;

- проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, творчих груп про наслідки роботи над проблемою;

- оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних бюлетенів, підшивки конспектів уроків, виховних заходів;

- педагогічних читань на тему: «Від творчо працюючого вчителя до творчо працюючого учня через інноваційні технології навчання»;

Найяскравішим проявом творчої взаємодії вчителів щодо підведення підсумків роботи над проблемною темою стали проведені педради:

1) «Від оновленого змісту, інноваційних технологій освіти та педагогічної майстерності учителя –до формування особистості учня, підготовки його до життя в сучасних умовах»;

2) «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів : досвід проблеми педагогічної практики»;

3) « Патріотичне виховання , як основа духовного розвитку особистості школяра;

4) « Підсумки навчального року , досягнення і перспективи».

Методична робота в закладі організовувалася в різних формах: колективних, групових та індивідуальних (методичні та педагогічні ради, семінари - практикуми, психолого – педагогічні семінари, методичні об’єднання, творчі звіти, предметні тижні, самоосвіта тощо).

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор закладу, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань,творчих груп учителів, психолог. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- Мета, зміст та напрямки роботи над науково – методичною проблемою;

- Суть компетентності як головного критерію якісної підготовки фахівця.;

- Педагогічний моніторинг в навчально – виховному процесі;

- Про підсумки шкільних та міських предметних олімпіад;

- Профільне навчання. Проблеми та знахідки;

- Про результати роботи ЦМО закладу, творчих груп з розв”язання науково – методичної проблеми;

- Про роботу з обдарованими дітьми;

- Про результати атестації педагогічних працівників у 2010 –2011 навчальному році;

- Про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2010 – 2011 навчальному році.

- підведення підсумків методичної роботи за 2010-2011 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2011-2012 н.р.

Протягом 2010-2011 н.р. було організовано роботу 5 циклових методичних об’єднань: вчителів та вихователів початкової школи, вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчителів природничо – математичного циклу, вчителів естетичного циклу та фізичної культури та методичне об’єднання класних керівників та 3 творчих груп з проблем: „Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом проведення інтегрованих уроків ”, „Використання інформаційних технологій в навчально – виховному процесі”, „Система гуманно-особистісного підходу шляхом впровадження ідей гуманної педагогіки В.О.Сухомлинського та Ш.О.Амонашвілі”.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальноміських, загальношкільних місячників, декад, тижнів.

Згідно річного плану роботи в закладі проведено предметні тижні з базових дисциплін: Тиждень початкових класів; Тиждень біології, хімії та географії; Тиждень історії, правознавства та етики, Тиждень англійської мови; Тиждень української мови та літератури, світової літератури; Тиждень фізики та математики, Тиждень предметів естетичного циклу, Тиждень фізичної культури.

Всі тижні пройшли на належному рівні. Під час їх проведення учні закладу залучалися до різних видів діяльності, розширювався науковий світогляд, організовувалось дозвілля, виявлялися здібності учнів до того чи іншого предмета, розвивався творчий потенціал, задовольнялися потреби учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів та здібностей.

Протягом навчального року педагоги були учасниками психолого – педагогічних семінарів та семінарів – практикумів, на яких розглядалися питання:

- ІКТ-сучасному вчителю;;

  • система гуманно-особистісного підходу до дітей шляхом впровадження ідей гуманної педагогіки В.О.Сухомлинського та Ш.О. Амонашвілі

  • реалізація педагогічних ідей В.Сухомлинського через нетрадиційні уроки;

  • від професійної компетентності до професійної діяльності;

Займалися педагоги і самоосвітою. Слід відмітити високу організацію з самоосвітньої роботи вчителів Унгул Н.В., Лимар Л.П., Перевертень С.М., Москаленко О.В..,Ішенко Н.А..,Сагури Я.О.,вихователя Калницької Г.Г., Яшан О.В. Вони методично вірно склали план роботи з самоосвіти, творчо працювали над поставленими завданнями.

Одним із напрямків методичної роботи закладу була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників.

Протягом року працювала школа молодого та малодосвідченого вчителя (керівник Севрук Н.П – заступник директора з навчально-виховної роботи), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

У 2010-2011 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМУ:

• Вимоги до ведення шкільної документації.

• Урок – основна форма навчання: типи, структура, форми проведення уроків.

• Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.

• Сучасні освітні технології у навчальному процесі.

• Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів.

• Організація самостійної діяльності учнів на уроці.

• Позакласна робота з предмету: форми та методи.

• Підготовка та проведення позакласного заходу.

З 11 по 20 квітня у закладі проходила декада «Ініціатива і творчість молодих» під час якої молоді та малодосвідчені вчителі ділились своїми здобутками , показували відкриті уроки, виховні заходи.

Відкриті уроки та заходи показали, що вчителі в цілому знають структуру уроку, позаурочного заходу, своєчасно повідомляють тему й мету, володіють фактичним матеріалом, використовують дошку, необхідне обладнання.

На початок 2010-2011 н.р. якісний склад педагогічного колективу становив:


Учитель методист

«Старший вчитель»

«Старший вихователь»

«Спеціаліст вищої категорії»

«Спеціаліст I категорії»

«Спеціаліст II категорії»

«Спеціаліст »

0

4

1

11

12

7

6Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальноміських і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

8 педагогів закладу пройшли курси підвищення кваліфікації, 8 (22% педколективу) педагогічних працівників – атестацію. З них 2 вчителя на присвоєння 1 кваліфікаційної категорії, 2- на присвоєння II кваліфікаційної категорії; 2 - вчителя на підтвердження, а 2 - на встановлення вищої кваліфікаційної категорії.

Вчителі, які атестувались, провели презентацію своєї роботи в між атестаційний період. Були випущені методичні бюлетені, оформлено портфоліо з систематизацією матеріалів з досвіду роботи.

Заклад є опорним в роботі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань впровадження ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи педагогів закладу. Педагоги: Москаленко О.В., Яшан О.В., Іщенко Н.А.., розкривали особливості організації навчальної діяльності на своїх уроках, здійснювали показ творчої реалізації ідей В.О. Сухомлинського, презентували активні форми роботи для вчителів закладу.

Педагоги закладу приймали участь в міських та обласних методичних заходах. Виступали на секційних засіданнях серпневої наради педагогів міста: Лукіна В.М. «Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи», Субботінова Ж.Г. «Патріотичне виховання у навчальному закладі», Богачук В.В. «Використання програмного засобу навчального призначення освітньої галузі «Природознавство», фізика 8 клас», вчитель математики

Лимар Л.П. виступала на обласній науково-методичній конференції «Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній школі»

Вчитель Яшан О.В.,вихователі Без’язична І.М., Калницька Г.Г. брали активну участь в міському семінарі вихователів ГПД «Самоврядування в початковій школі», що проходив на базі закладу, презентували власний досвід роботи.

Брезман Л.О представляв заклад на міському етапі конкурсу «Учитель року»в номінації вчителів світової літератури. Учитель Слівко О.І. приймала участь у конкурсі відео урок з футболу, на міському етапі зайняла I місце , на обласному IV .

Наші педагоги охоче працюють і за межами закладу. Вихователь Без’язична І.М. є членом міської атестаційної експертної групи, членом творчої групи по впровадженню самоврядування в початкових класах.

Вчитель початкових класів Лукіна К.В. працює в творчій групі міста, що працює над проблемою «Гуманна педагогіка Ш.Амонашвілі».

Унгул Н.В. працює у творчій групі керівників МО.

Москаленко О.В. працює в творчій групі міста вчителів світової літератури .

Вчитель інформатики Перевертень С.М. працює в обласній творчій групі «Технологічні особливості сучасного уроку інформатики» та в творчій групі «Теоретико - практичні засади моделювання уроку з ІКТ супроводом»

В закладі організовано роботу МАН, де здійснюється поетапне навчання учнів основам творчо – пошукової діяльності, ведеться робота над науково – дослідницькими та творчими проектами.

Під керівництвом вчителів закладу учні приймали активну участь у різноманітних конкурсах


№п/п

Конкурси

Кількість

учасників

Результати

Учитель

1

Природничий конкурс «Геліантус»

5

4 переможці

ПетчинкоН.В.

2.

Українознавчий «Соняшник»

20

3 Дипломи I ступення Регіонального рівня ;

2–Дипломи II ступення Регіонального рівня ; 2 Дипломи I ступення Всеукраїнського рівня ;

7 Дипломи III ступення Всеукраїнського рівня


Сагура Я.О.

3.

Фізичний конкурс «Левеня»

10

10-відмінний результат

Лимар Л.П.

4.

Історичний конкурс «Лелека»

3

2-диплома « Золотий лелека»;

1-диплом «Срібний лелека»

Петренко М.В.

5.

Конкурс на кращого знавця Конституції України та права серед учнів 11кл.

1

6 місце

Петренко М.В

6.

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості присвяченої Шевченківським дням в номінації історія України

1

2 місце

Петренко М.В

7.

Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс „Колосок”

«Смішний колосок»

14

9 учнів зайняли 1 місце, 5 учнів посіли 2 місце.

Гапиченко Н.Ю

8.

Конкурс знавців англійської мови «Пазли »

20

8-дипломи

12- сертифікати

Іщенко Н.А.
За плідну роботу до нагородження грамотами Управління освіти Кіровоградської міської ради представлені педагоги: Ішенко Н.А., Калницька Г.Г. Лимар Л.П.

По підсумкам роботи над науково-методичною проблемою:„Використання інноваційних технологій на уроках та в позаурочний час з метою вдосконалення навчально-виховного процесу. Творче впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи вчителів» педагоги закладу підготували збірки матеріалів: «Сучасний урок: ІКТ супровід», «Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи закладу », «Формування громадянина», «Розвиток творчих здібностей вихованців».

Аналіз підсумків поточного навчального року дає підстави зробити висновки, що зріс рівень фахової майстерності педагогів.

Рівень викладання навчальних предметів вплинув на якість знань учнів. Про це свідчать результати державної підсумкової атестації учнів 11 класу

^ Результати ДПА учнів 11 класу

Предмет


К-тъ

учнів,

склали

ДПА

Підсумки ДПАякість

знаньПочатковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень


К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть


%
Укр. мова

13

-

-

3

23

3

23

7

54

77

Математика

10

-

-

3

30

4

40

3

30

70

Історія

3

-

-

1

33

-

-

2

67

67

Географія

13

-

-

3

23

5

38,5

5

38,5

77Можна стверджувати, що методична робота з педагогічними кадрами в школі є системною і була результативною, але деякі аспекти роботи вимагають вдосконалення, а саме:

· інформаційно - методичне забезпечення;

· потребує вдосконалення робота шкільної методичної ради;

· вчителі недостатньо використовували трибуну колективних форм методичної роботи на міському рівні та друковані видання для висвітлення особливостей роботи навчального закладу .

Відповідно до результатів педагогічного аналізу, методична робота у 2011– 2012 навчальному році повинна будуватись на таких засадах:

- дати педагогові самостійність;

- надати його самоосвіті практичну спрямованість;

- враховувати психофізичні та професійні індивідуальності вчителя;

- забезпечити системність і послідовність проходження педагогами усіх етапів самоосвіти;

- створювати для педагогів ситуацію успіху;

- максимально розкрити творчий потенціал кожного педагога;

- сприяти процесу зростання професійної компетенції педагогів закладу, розвитку та саморозвитку їх творчої особистості;

- залучати педагогів до висвітлення своїх надбань на сторінках фахових видань.

- систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі.

- працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.
Похожие:

Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconАналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань,...
Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconПлан проведення серпневої наради заступників директорів із навчально-виховної роботи
Тема: Підсумки системи науково-методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2011/2012 навчальному році та пріоритетні...
Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconПлан роботи методичного кабінету
Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н р
Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconСерпень 2011 Організаційно-педагогічні заходи
Аналіз роботи школи в 2010 -11 навчальному році та основні завдання на 2011-12 навчальний рік
Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconСерпень 2011 Організаційно-педагогічні заходи
Аналіз роботи школи в 2010 -11 навчальному році та основні завдання на 2011-12 навчальний рік
Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconНаказ № Про організацію методичної роботи у 2011/12 навчальному році
Розробити структуру методичної роботи згідно з ІV етапом «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога» науково-методичної...
Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconПлан роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р та основні завдання на новий навчальний рік
Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconНаказ №149 Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2011 2012 навчальному році
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах...
Аналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році iconНаказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році
«Про підсумки організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы