Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р icon

Закон України "Про дошкільну освіту" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р

НазваниеЗакон України "Про дошкільну освіту" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р
страница1/5
Дата конвертации01.01.2013
Размер384.26 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5

Закон України "Про дошкільну освіту"


2628-III, із змінами вiд 1 січня 2009 р.

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту


Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту


Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:

 • забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

 • забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;

 • визначення змісту дошкільної освіти;

 • визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;

 • визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;

 • створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.

Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти


1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.

Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами і втілюється центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

2. Держава:

 • надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

 • забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти);

 • піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей;

 • сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік


1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

2. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

 • забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

3. Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

4. Періоди дошкільного віку:

 • немовляти;

 • молодший дошкільний;

 • середній дошкільний;

 • старший дошкільний.

Стаття 5. Система дошкільної освіти


Систему дошкільної освіти становлять:

 • дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

 • наукові і методичні установи;

 • органи управління освітою;

 • освіта та виховання в сім'ї.

Стаття 6. Принципи дошкільної освіти


Принципами дошкільної освіти є:

 • доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

 • рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

 • єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

 • єдність виховних впливів сім'ї і дошкільного навчального закладу;

 • наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

 • світський характер дошкільної освіти;

 • особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

 • демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

 • відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.

Стаття 7. Завдання дошкільної освіти


Завданнями дошкільної освіти є:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

Стаття 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті


1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти


1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.

2. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.

4. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.

5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють:

 • у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

 • у сім'ї;

 • за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.

Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті


Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови.
  1   2   3   4   5
Похожие:

Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон України "Про дошкільну освіту" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон України «Про дошкільну освіту» №2628-ііі, із змінами від 1 січня 2009 р. Закон України «Про освіту» №1060-хіі, із змінами від 11 червня 2008 р
Закон України «Про охорону дитинства». Із змінами і доповненнями, занесеними Законами України
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон України №1060-Х11 від 23. 05. 1991 р. «Про освіту». Закон України №2628-111 від 11. 07. 2001 р. «Про дошкільну освіту»зі змінами від 01. 01. 2009 р. Закон України №2402 111 від 26. 04. 01р. «Про охорону дитинства»
Закон України №2628-111 від 11. 07. 2001 р. «Про дошкільну освіту»зі змінами від 01. 01. 2009 р
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconПоложення про дошкільний навчальний заклад { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км n 1124 ( 1124-2009-п ) від 05. 10. 2009 } Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів Українипостановля є
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconПоложення про дошкільний навчальний заклад { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км n 1124 ( 1124-2009-п ) від 05. 10. 2009 }
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон україни "про дошкільну освіту" Розділ I загальні положення стаття Законодавство України про дошкільну освіту
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон україни "про дошкільну освіту" Розділ I загальні положення стаття Законодавство України про дошкільну освіту
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconВисновок гендерно-правової експертизи Закону України “Про дошкільну освіту”, прийнятого Верховною Радою України 11 липня 2001 року №2628-iii

Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту»; • Закон України «Про дошкільну освіту»; • Закон України «Про позашкільну освіту»; • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
Тому актуальним питанням сьогодення є забезпечення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації – позачергової умови науково-технічного...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон україни про загальну середню освіту №651-xiv, із змінами вiд 4 червня 2008 р

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы