Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято icon

Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято

НазваниеЗатверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято
Дата конвертации13.12.2012
Размер116.78 Kb.
ТипДокументы
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________ С.І.Логачова


ПРИЙНЯТО на засіданні ради освітнього округу Фрунзенського району м. Харкова, протокол від 22.09.2011 № 1ПОГОДЖЕНО

Директор Харківської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 2

Харківської міської ради

Харківської області

_______________І.П.Рогова


ПОГОДЖЕНО

Директор Харківської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 38

Харківської міської ради

Харківської області

_______________О.В.Колесникова


ПОГОДЖЕНО

Директор Харківської

гімназії № 14

Харківської міської ради

Харківської області

_______________Н.І.Шкурапет


ПОГОДЖЕНО

Директор Харківської

спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 63

Харківської міської ради

Харківської області

_______________С.В.Беловицька


ПОГОДЖЕНО

Директор комунального закладу „Харківський навчально-виховний комплекс „гімназія-школа І ступеня”

24 Харківської міської ради

Харківської області”

_______________К.М.Ускова


ПОГОДЖЕНО

Директор Харківської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 101

Харківської міської ради

Харківської області

_______________І.М.Князева


ПОГОДЖЕНО

Директор Харківської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 160

Харківської міської ради

Харківської області

_______________Л.В.Шевченко


ПОГОДЖЕНО

Директор комунального закладу „Харківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 5

Харківської міської ради”

_______________С.С.РябоконьПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО ОСВІТНІЙ ОКРУГ

ФРУНЗЕНСЬКОГО РАЙОНУ

м. ХАРКОВА


Харків 2011


Положення про освітній округ Фрунзенського району м. Харкова


Загальні положення

 1. Освітній округ Фрунзенського району м. Харкова (далі - округ) - добровільне об'єднання у межах Фрунзенського району м. Харкова навчальних закладів комунальної власності системи загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих навчальних предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості.

 2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування», Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ.

 3. Метою створення і діяльності округу є створення єдиного освітнього простору в межах Фрунзенського району та належних умов для забезпечення учасникам навчально-виховного процесу рівного доступу до якісної загальної середньої, позашкільної освіти, допрофесійної підготовки, неперервної освіти на даній території, координація суб'єктів округу з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.

 4. До округу ввійшли загальноосвітні навчальні заклади: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області; Харківська гімназія № 14 Харківської міської ради Харківської; комунальний заклад «Харківський навчально-виховний комплекс «гімназія – школа І ступеня» № 24 Харківської міської ради Харківської області; Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради Харківської області; Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №63 Харківської міської ради Харківської області ; Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 101 Харківської міської ради Харківської області: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 160 Харківської міської ради Харківської області; комунальний заклад «Харківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 5 Харківської міської ради».

Суб'єктами округу незалежно від підпорядкування, типу і форм власності можуть бути:

 • загальноосвітні навчальні заклади;

 • дошкільні навчальні заклади;

 • позашкільні навчальні заклади;

 • професійно-технічні навчальні заклади,

 • вищі навчальні заклади

 • заклади культури (бібліотеки, музеї, будинки культури та інші);

 • установи охорони здоров'я, що сприяють здійсненню освітньої діяльності;

 • громадські організації.

 1. Власна назва округу «Освітній округ Фрунзенського району м. Харкова».Порядок утворення округу


 1. З урахуванням пропозицій суб’єктів округу, перспектив соціально-економічного розвитку Фрунзенського району, демографічної ситуації, освітніх потреб населення утворюється освітній округ за погодженням з управлінням освіти.

 2. Опорним закладом визначено комунальний заклад «Харківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 5 Харківської міської ради», який виконуватиме функції з урахуванням:

 • потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації, профілів навчання, з яких він надає освітні послуги;

 • ефективного менеджменту та кадрового забезпечення;

 • наявного стану матеріально-технічної бази (у тому числі комп'ютерного забезпечення);

 • наявного фонду підручників, науково-методичної літератури;

 • зручності розташування.Рада округу

10. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада округу.

11. Рада округу формується з керівників суб’єктів округу, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

12. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

13. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що


у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань.

14. Рада округу на підставі Положення про освітній округ розробляє положення про округ, яке погоджується з усіма керівниками суб’єктів округу та затверджується органом управління освітою.

15. Рада округу:

- вносить та узгоджує пропозиції щодо організації ранньої профілізації, профільного, допрофесійного та професійного навчання у базовій та старшій школі суб'єктів округу;

- подає пропозиції управлінню освіти щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами — суб’єктами округу, організації навчально-виховного процесу, здійснення доплат працівникам за роботу в освітньому окрузі, діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;

- координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб’єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля учнів;

- сприяє діяльності соціальної, та психологічної служби;

- інформує громадськість про здобутки та проблеми діяльності округу через проведення зустрічей та засоби масової інформації;

- координує разом з методичним кабінетом управління освіти методичну роботу, спрямовану на:

- організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб’єктів округу;

- удосконалення діяльності методичних об’єднань;

- звітує про свою діяльність не рідше ніж однин раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб’єктів округу. 1. Здійснює спільно з методичним кабінетом управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради:

 • організацію навчально-методичного консультування педагогічних, керівних та інших працівників навчальних закладів округу;

 • координацію діяльності методичних об'єднань навчальних закладів округу, створення міжшкільних методичних об'єднань;

 • організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, методичних конференцій, педагогічних читань.

 1. Органом громадського самоврядування округу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються за потребою.


^ Опорний заклад

 1. Опорний заклад - комунальний заклад «Харківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 5 Харківської міської ради» – навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально- методичну базу, зручне розташування і забезпечує умови для надання освітніх послуг учням інших шкіл району (суб’єктів округу), допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.

 2. Опорний заклад визначено з урахуванням:

 • потреби у забезпеченні певних напрямків освітньої діяльності;

 • рівня забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;

 • наявність належної матеріально-технічної бази (навчальних кабінетів із сучасним обладнанням, високошвидкісного доступу до Інтернету);

 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, та довідковою літературою;
 • зручності для безпечного пересування учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.

 1. Основними завданнями опорного закладу є:

 • проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають його спеціалізації, допрофільній підготовці та профільному навчанні;

 • проведення факультативних занять, спецкурсів, конкурсів, предметних олімпіад для учасників навчально-виховного процесу базової та старшої школи;

 • концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;

 • впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

 • організація співпраці із суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

 1. Навчально-виховний процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану.

 2. Опорний заклад має свій штатний розпис, затверджений Департаментом освіти Харківської міської ради.

 3. Управління опорним закладом здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, його статуту та цього Положення.


^ Організація навчально-виховного процесу в окрузі

25. Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про освітній округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів округу.

26. Суб’єкти округу проводять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб’єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.

27. З метою належної організації надання освітніх послуг учням за пропозицією ради округу управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради приймає рішення про перерозподіл годин у межах навчальних планів суб’єктів округу. На випадок несприятливих погодних умов, карантину навчання в освітньому окрузі може проводитись дистанційно.

28. Предмети можуть викладатися як педагогічними працівниками опорного закладу, так і викладачами навчальних закладів — суб’єктів округу.

29. До проведення факультативних занять, курсів за вибором, можуть залучатися працівники закладів культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту на договірних умовах відповідно до законодавства.

30. Розклад навчальних занять освітнього округу складається відповідно до робочих навчальних планів опорного закладу та суб’єктів округу з дотриманням педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм.

31. З метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб’єктів округу. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб’єкта округу.


^ Фінансово-господарська діяльність

 1. Фінансово-господарська діяльність округу здійснюється відповідно до законодавства: Законів України «Про освіту», «Про бюджетну систему України», «Про власність», «Про місцеве самоврядування» та нормативно-правових актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність навчальних закладів.33. Утримання та розвиток опорного закладу та суб'єктів округу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Кошти суб'єктів округу використовуються на діяльність, передбачену їх статутами та установчою угодою про створення округу.

 2. Фінансування суб'єктів округу здійснюється за рахунок міського бюджету.

 3. Департамент освіти Харківської міської ради має право здійснювати перерозподіл коштів між суб'єктами округу, що належать до їх власності, на підставі рішення Ради округу.

 


Начальник управління освіти С.І.Логачова


Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

9 (дев’ять) аркушів

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________С.І.Логачова


Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

9 (дев’ять) аркушів

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________С.І.Логачова


Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

9 (дев’ять) аркушів

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________С.І.Логачова


Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

9 (дев’ять) аркушів

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________С.І.Логачова

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

9 (дев’ять) аркушів

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________С.І.Логачова


Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

9 (дев’ять) аркушів

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________С.І.Логачова


Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

9 (дев’ять) аркушів

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________С.І.Логачова


Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

9 (дев’ять) аркушів

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________С.І.Логачова


Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

9 (дев’ять) аркушів

Начальник управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

__________С.І.Логачова

Похожие:

Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconХарківської міської ради харківської області управління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради
Міністерству освіти і науки України”, з Положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом по управлінню освіти...
Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconЗгідно з річним планом роботи управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради на 2011 рік та наказу управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради від 06. 09
Харківської міської ради від 06. 09. 2010 №228 „Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти району...
Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconЗгідно з річним планом роботи управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради на 2011 рік та наказу управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради від 06. 09
Харківської міської ради від 06. 09. 2010 №228 „Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти району...
Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconУправління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради
Організувати цілодобове чергування по управлінню освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради за телефонами...
Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconПогоджено начальник управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради О. В. Бугакова 11 травня 2011 року затверджую

Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconХарківської міської ради харківської області управління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради
Департаменту освіти Харківської міської ради від 06. 06. 2012 №116 „Про підготовку навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимовий...
Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconХарківської міської ради харківської області управління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради
Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради та Департаменту освіти Харківської міської ради від 10. 09. 2012 №744/142,...
Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconДодаток 1 до наказу управління освіти від 31. 12. 2010 №330 положення про централізовану бухгалтерію
Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова 2011р
Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconХарківської міської ради харківської області управління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради
Постанови Кабінету Міністрів України від 05. 05. 1997 №409 „Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд...
Затверджую начальник управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради С.І. Логачова прийнято iconУправління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради
Харківської міської ради та Департаменту освіти Харківської міської ради від 16. 08. 2012 №657/126, з метою своєчасного виявлення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы