Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України icon

Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України

НазваниеПоложення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України
Дата конвертации03.01.2013
Размер442.19 Kb.
ТипПоложення

Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки.В Україні йде процес становлення нової системи освіти, яка зорієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу.

Зміст навчання та виховання збагачується новими процесуальними вміннями, розвитком здібностей, оперуванням інформацією. У вік інформації шкільна бібліотека набуває статусу інформаційного центру, який також забезпечує виконання освітньої та культурної функцій.

У зв’язку з цим у 2011-2012 навчальному році робота шкільної бібліотеки була спрямована на:

 • повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • підвищення інформаційної культури школярів засобами системи бібліотечно-бібліографічних уроків, оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;

 • створення електронних баз даних;

 • зміцнення та розширення бібліотечного фонду, роботу з його збереження;

 • забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;

 • координацію дій шкільної бібліотеки з учителями-предметниками в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів;

 • співпрацю з класними керівниками щодо розвитку читацьких навиків школярів;

 • створення умов для використання в роботі бібліотеки інноваційних технологій;

 • зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки.

Шкільна бібліотека свою роботу здійснювала на засадах таких документів: Конституція України, закони України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про мови», «Про загальну середню освіту», Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України.

У 2011-2012 навчальному році місія бібліотеки полягала у створенні учасникам навчально-виховного процесу умов для духовного росту, самоосвіти і самовиховання, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності, втілення сучасних інформаційних технологій.

Робота бібліотеки протягом року була спрямована на виконання головного завдання – обслуговування користувачів, задоволення інформаційних потреб, яке відбувалося як наданням традиційних друкованих матеріалів, електронних документів, так і шляхом використання світової інформаційної мережі Інтернет.

У 2011-2012 н. р. бібліотеку відвідало 410 осіб, що менше на 92 особи в порівнянні з запланованим показником. Серед користувачів 373 – учні. Повністю охоплені бібліотечним обслуговуванням учні 1-4 класів.

Спостерігається зниження інтересу до читання серед учнів 5-7 класів. З метою виявлення причини цього падіння було проведене анкетування, результати якого показали, що значне місце в дозвіллі школярів цієї категорії відіграє комп’ютер. На жаль, 80% дітей використовують його з метою спілкування з друзями, перегляду фільмів, гри.

Лише 50% учнів 7-8, 10-11 класів зверталися до бібліотеки.

Під час підготовки до навчальних занять учні 10-11 класів, здебільшого, знаходили необхідну інформацію, користуючись інформаційною мережею Інтернет.

У 2011-2012 н. р. проводилась значна робота щодо формування в учнів 7-8 класів вмінь та навичок роботи з інформаційно-комунікативними технологіями. Спонукала школярів до їх оволодіння вчитель біології Павленко О.М., яка заохочувала учнів до створення мультимедійних презентацій. І хоча лише 52% цього контингенту є активними користувачами бібліотеки, в процесі творчої діяльності в них сформувалася стала потреба й надалі розвивати отримані вміння.

Складна ситуація склалася серед учнів 9 класів. Лише 32% з них користувалися послугами бібліотеки. На наш погляд, це пов’язано з загальним падінням інтересу до навчання.

На жаль у 2011-2012 н.р., як і в 2010-2011 н.р., не вдалося 100% залучити до користування бібліотекою педагогічний та учнівський колективи школи. Та все ж намітився і позитивний процес – збільшилась відвідуваність бібліотеки.

Протягом року бібліотека інформаційно забезпечувала всі аспекти навчально-виховного процесу школи, тим самим сприяла вихованню гармонійної, інформаційно-культурної особистості серед школярського контингенту, допомагала в підвищенні фахової майстерності педагогам.

У відповідності до вимог часу шкільна бібліотека приділяла значну увагу інформаційно-бібліографічній роботі. Вона здійснювалась в наступних напрямках:

 • систематичне оновлювання та доповнення ДБА (фонд довідкової літератури поповнився на 4 прим.). Розпочата робота по створенню картотеки «Інформаційне забезпечення навчального процесу» ( на 01.08.2012 р. картотека налічує 286 карток);

 • бібліографічне інформування (пріоритетним напрямком інформаційно-бібліографічної діяльності в 2011-2012 навчальному році було першочергове обслуговування оперативною інформацією викладачів, учасників МАН та творчих конкурсів, підібрані матеріали за темами: «Процес державотворення України в період Запорізької Січі», «Походження топонімів селища Шишківка». Для якісного забезпечення необхідними документами використовувалися фонди шкільної бібліотеки, науково-технічної бібліотеки Харківського національного аерокосмічного університету ХАІ ім. М.Є. Жуковського, Інтернет);

 • проведення усних форм бібліографічно-інформаційного обслуговування читачів (проведено День інформації, на якому були представлені літературні новинки, 34 видання);

 • рекомендаційно-бібліографічне обслуговування (складено тематичні списки літератури: «Хазяїн 2012 року» - для тих, хто хоче більше знати про драконів; «Зимові історії» - книги про дивовижний світ зимових пригод; «Літні канікули з книгою» - книги, які ми радимо прочитати під час літніх канікул);

 • популяризація бібліотечно-бібліографічних знань, формування інформаційної культури (з азами бібліографії молодші школярі познайомились під час вересневих зустрічей в бібліотеці: екскурсії-мандрівки «Бібліотека – це світ, в якому живе казка», уроку-практикуму «Структура книги», уроку-екскурсії «Історія книги», учні 6 класів познайомились з різноманітними словниками на уроці «Словник – твій друг», для учнів 10 класу проведено урок «Довідковий апарат бібліотеки»);

 • співпраця з даного питання з учительським колективом, іншими бібліотеками мікрорайону (на базі науково-технічної бібліотеки Харківського національного аерокосмічного університету імені

М.Є. Жуковського було проведено практичне заняття «Довідковий апарат бібліотеки», учні познайомились з системою каталогів та картотек, склали тематичні списки літератури, користуючись електронним каталогом бібліотеки; на базі районної дитячої бібліотеки ім. А.С. Макаренка для учнів 7 класів було проведено урок «Алфавітний та систематичний каталоги бібліотеки»).

Значна увага приділялася питанням формування сучасних документальних ресурсів бібліотеки.

У книжковий фонд надходили підручники, довідкові видання, учбова, художня, методична та науково-популярна література.

Протягом року книжковий фонд бібліотеки поповнювався за рахунок бюджетних коштів.

До фонду підручників надійшло 1203 примірники.

Бібліотека проводила активну роботу щодо залучення позабюджетних коштів до комплектування книжкового фонду. Було проведено ряд благодійних акцій.

В ході проведення акції «Подаруй книзі друге життя» учні школи подарували 34 примірники улюблених книг із власних бібліотек.

Традиційним стало проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу». Результатом акції стало поповнення галузевого фонду бібліотеки 28 примірниками нових книг.

Важливим джерелом інформації є періодичні видання. На жаль кількість передплачених видань для педагогічного колективу зменшилась. У 2011-2012 н.р. було передплачено 16 назв, що на 3 назви менше порівняно з 2010-2011н.р., це пояснюється, перш за все, підвищенням ціни на передплату та зниженням ціни за макулатуру, адже кошти на передплату періодичних видань надходять у результаті проведення акції «Макулатуринг».

Але й в даній ситуації бібліотека змогла знайти можливості для передплати 3 періодичних видань для учнів молодших класів.

Поповнення фонду бібліотеки даними виданнями позитивно відобразилося на відвідуваності бібліотеки та читацькій активності учнів даної категорії.

Необхідною умовою успішної роботи шкільної бібліотеки з усіма категоріями читачів є добре організований ДБА, складовою частиною якого є система каталогів та картотек.

Робота з фондом та каталогами проводилась у таких напрямках:

   • комплектування і обробка фонду (вивчалися прайси, рекламні повідомлення, каталоги книговидавничих організацій);

   • вивчення та розкриття фонду через виставки і різні форми групової та масової роботи;

   • ведення обліку (інвентарна, сумарна книги);

   • робота з підручниками ( списано зношених видань – 3790 екз; велась реєстраційна картотека підручників; проводилось поповнення бази даних «Шкільні підручники»);

   • вивчення бібліотечного фонду (разом з учителями української мови та літератури вивчено якісний склад розділу фонду художньої літератури - «Українська література». В ході роботи виявлено 575 примірників, які підлягають списанню);

   • ведення алфавітного та систематичного каталогів, краєзнавчої картотеки «Харків. Харківська область», тематичної картотеки художніх творів.

Важливе місце в своїй діяльності бібліотека надавала просвітницькій роботі, популяризації літератури.

Різноманітними бібліотечними формами користувачі були поінформовані

про актуальні події в Україні та світі, ювілейні та знаменні дати.

Учні школи, педагоги знайомились з виставками «Запаліть скорботну свічку» (до Дня молитви за жертв тоталітарного режиму), «Україна: роки скорботи» (до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій), «Чорнобиль б’є на сполох» ( до Дня Чорнобильської трагедії).

У своїй роботі бібліотека постійно зверталась до найдорожчих цінностей українського народу: мови, пісні, традицій. Протягом року були оформлені книжкові ілюстровані виставки «Чарівні звуки, твої мово…» (до Днів рідної мови), «Уклін чолом народу, що рідну землю нам зберіг…» (до дня української писемності).

Чому живуть і не вмирають народні казки? А безсмертні вони тому, що в них живе і не вмирає сам народ, його мудрість, віра і незгасаюче працелюбство, його джерельна совість та іскрометний жарт. Казці народній, літературній присвячено літературний проект «Зачаровані казкою», робота над яким розпочалась у 2011-2012 н.р. Цікаво й емоційно пройшла презентація однієї з частин проекту «Українські класики дітям».

Засвоєння літературного спадку є невід’ємною частиною загальної культури людини. Знати літературу свого народу – це усвідомлювати його історію. Поширення інтересу до рідної літератури – один із головних чинників бібліотечної роботи.

В бібліотеці були підготовлені виставки до річниць І.А. Кочерги «Майстер української драматургії», М. Грушевського «Михайло Грушевський – вчений, письменник, президент», Г.Н. Тютюнника «З вірою в любов і милосердя», Є. Гребінки «Байкар, прозаїк, поет», Л.Глібова «Український найкращий байкар».

Відродження України, її духовної спадщини неможливе без звернення до творчості Т.Г.Шевченка, якому належать любов і шана світу. До дня народження поета серед учнів 6-8 класів, разом з учителями української мови та літератури Безсоновою Л.Ю., Хаустовою С.Г., було проведено конкурс читців творів Тараса Григоровича. Виставка «Шевченко – художник» познайомила читачів бібліотеки з невідомою гранню його таланту – малюнками.

Тема патріотизму завжди була в центрі уваги бібліотеки. Було проведено презентації виставок «Ми козацького роду…» (до Дня українського козацтва), «Ти, пам’ять, не спи» (до Дня перемоги), організована тематична полиця «Ми з Краснодону» (до річниці загибелі молодогвардійців у Краснодоні).

Рівень духовності людини визначається її ставленням до історії країни, народу, міста. Тому одним із основних напрямків діяльності бібліотеки залишається краєзнавство.

Разом з учнями 9-х класів бібліотека продовжує вивчати сторінки історії рідного міста. Харків – місто освіти, науки, промисловості, культури й спорту. Проект «Харків зустрічає Євро» познайомив учнів школи з історією зародження й розвитку футболу в місті.

Велика увага приділялась різноманітним формам популяризації

літератури серед учнів початкової школи.

Цікаво пройшли свята «Ми тепер непросто учні, ми - старанні читачі», «Прощання з Букварем». На святі серед учнів першого класу були визначені переможці конкурсу «Кращий читач року». Ними стали Муродова Дільбар, Сіренко Юлія, Малахов Максим.

Учні 2-х класів здійснили літературну подорож «По країні Чукокола» та взяли участь у вікторині, присвяченій видатному російському письменнику

К. Чуковському.

Для читачів 4-х класів за творчістю Дж. Р. Толкіна були проведені літературні ігри «Від Ширу до Одинокої гори», «В печері дракона».

В умовах безперервного розширення інформаційного простору і розвитку інформаційних мереж на шкільну бібліотеку покладається функція навчання учнів і вчителів роботі з інформацією.

Використання на уроках мультимедійних презентацій є невід’ємною складовою успішного засвоєння учнями нових знань. Створення таких презентацій потребує певних умінь та навичок, у розвитку яких важливу роль відіграє шкільна бібліотека. Для педагогів Павленко О.М., Стрельнікової І.М., учнів 8, 9 класів проводились консультації щодо створення електронних презентацій.

Презентації учнів 8 А класу Хватової Діани, Жигальцева Стаса, Селезень Христини, Зовської Марини – перший крок на шляху створення бази шкільних презентацій з навчальних предметів.

Відомо, що для втілення в життя масштабних планів, бібліотекар повинен сам займатися безперервною самоосвітою і регулярно підвищувати свою кваліфікацію. У нашій практиці цьому сприяють: ознайомлення з матеріалами методико-бібліографічних посібників, фахових періодичних видань, зокрема «Шкільна бібліотека», «Шкільна бібліотека плюс», участь у засіданнях МО, семінарах шкільних бібліотек району, відвідування бібліотек міста.

У звітному році завідуюча бібліотекою Шевцова Н.В. брала участь у районному семінарі «Краєзнавча робота шкільної бібліотеки», який проходив на базі Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №134.

Корисною була участь у презентації ексклюзивної програми «Медіатека в школі», яку підготовив колектив видавничої групи «Основа». Отримана інформація допомогла вирішити ряд питань стосовно організації медіатеки на базі загальноосвітнього закладу.

Значну допомогу в підвищенні фахової кваліфікації надають веб-сайти бібліотек міста, країни, країн ближнього зарубіжжя.

Створення позитивного іміджу бібліотеки, її затребуваності сприяє наявність власного веб-сайту. Тому протягом року продовжувалась робота в цьому напрямку. На жаль, брак часу та можливостей завадив створити такий веб-сайт, який відповідав би сучасним вимогам.

Але ця робота буде запланована на наступний рік.

Стрижнем освіти XXI ст. є розвиваюча, культуротворча домінанта виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, уміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем.

Зумовлене цим поступове зростання ролі вмінь добувати, аналізувати одержану з різних джерел інформацію, застосовувати її для самовдосконалення і розвитку людини визначає пріоритет розвитку освіти на впровадженні сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

У той же час інтенсивна інтеграція України у світовий інформаційний

простір у сучасних умовах глобалізації та екстенсивного науково-технічного прогресу призводить до того, що разом із поширенням кращого світового досвіду у сфері інформаційного забезпечення суспільства країна  повною мірою зазнає наслідків загальносвітових негативних тенденцій, зокрема  певного  зниження інтересу до читання. Сучасна соціокультурна ситуація призвела до зниження авторитету друкованого слова, посилення факторів, які впливають на читацьку активність населення, особливо молоді що призводить до зниження освітнього, загальнокультурного рівня громадян, порушення процесу розвитку особистості, що може спричинити виникнення загрози втрати здатності суспільства до розвитку та призвести до зниження  рівня  соціально-економічного розвитку  країни  в цілому. У той же час від рівня культурної компетентності громадян  великою мірою залежить конкурентоспроможність країни та її національна безпека.

Виходячи з цього у 2012-2013н.р. ставить такі завдання:

 • стати складовою ланкою інформаційного простору школи;

 • підготувати школярів до життя в інформаційному суспільстві;

 • заохочувати учасників навчально-виховного процесі, насамперед учнів, до систематичного читання; підвищення рівня читацької компетентності

Основними напрямками роботи шкільної бібліотеки як інформаційного, культурологічного центру у 2012-2013 навчальному році будуть:

  • модернізація роботи шкільної бібліотеки як сучасного інформаційного центру, який би забезпечував доступ користувачів до навчальної, навчально-допоміжної та навчально-виховної інформації на електронних носіях і в мережі Інтернет

  • проведення моніторингових досліджень з метою вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, рівня інформаційно-бібліотечної культури, якості бібліотечно-бібліографічного обслуговування;

  • формування в учнів основ інформаційної культури;

  • створення оптимальних умов формування та розвитку особистості через пробудження актуалізованого інтересу до читання.

Також діяльність шкільної бібліотеки буде спрямована на:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;

 • допомога учням в оволодінні знаннями державного стандарту;

 • сприяння розвитку пізнавальних інтересів учнів і формування читацьких інтересів;

 • формування національної свідомості, характеру, моральних якостей учнів;

 • впровадження інтерактивних форм і методів у роботі з читачами;

 • створення комфортного бібліотечного середовища.

У 2012-2013 навчальному році бібліотека спільно з педагогічним

колективом продовжать працювати над вирішенням педагогічної проблеми школи «Від інноваційного змісту й технологій освіти через педагогічну майстерність учителя – до формування особистості учня та підготовки його до життя в інформаційному просторі».

Шкільна бібліотека спрямовуватиме свою роботу на забезпечення інформаційної підтримки для вирішення науково-методичної проблеми «Створення позитивної мотивації діяльності учасників освітнього процесу як засіб підвищення якості освіти» та виховної проблеми школи – «Використання інноваційних виховних технологій в урочний, позаурочний час для сприяння мотивації досягнень і розкриття та розвитку творчих можливостей учня».


ІІ. Основні показники роботи бібліотеки.
п/п

Показники роботи

План на

2011-2012 н.р.

Виконання плану у 2011-2012 н.р.

План на

2012-2013 н.р.

1

Читачів усього, з них:

- учнів

- вчителів та інших

працівників

502

450

52

410

373

37


484

451

43

2

Відвідуваність:

- середня відвідуваність

4500

30

4 293

29

4356

30

3

Книговидача:

- підручників

- художньої та галузевої літератури

- газет та журналів

10100

6000

3680


420

9726

6000

3272


454

10314

5800

4060


454

4

Кількість масових заходів:

- книжкових виставок

- інших заходів35

1435

1433

14

5

Кількість :

- оглядів літератури

- бібліотечних уроків

- списків літератури


2

4

4


1

11

4


1

9

4

6

Фонд:

- підручники

- художньої та галузевої літератури

- дисків


11050

12857


16


9200

12746


16


6000

12346


26

7

Надходження до фонду:

- підручників

- художньої та галузевої літератури

- дисків1500

100


10
1203

82


0700

100


10


8

Списання:

- підручників

- художньої та галузевої літератури


2000

100


3790

193


4000

500ІІІ. Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовного становлення школяра.п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-

ний

1

2

3

41. Залучення учнів до читання.1

Провести цикл вересневих зустрічей у бібліотеці для учнів 2- 5 класів.

Вересень

Шевцова Н.В.

2

Оформити картотеку читацьких формулярів у зв’язку з переформуванням класів.

Вересень

Шевцова Н.В.

3

Організувати та провести екскурсію до шкільної бібліотеки для учнів

1-их класів.


Квітень

Шевцова Н.В.

4

Здійснити запис нових читачів:

1 класи


3 - 11 класи


Жовтень Протягом року

Шевцова Н.В.

5

Провести аналіз читацьких формулярів учнів 6 класів. Результати читання обговорити з класними керівниками.

Листопад

Шевцова Н.В.6

З метою виявлення читацьких інтересів провести бесіди:

 • рекомендаційні;

 • про прочитане;

 • про роль української книжки у житті суспільства;

 • наукова книга у вивченні та засвоєнні шкільних програм.

Постійно

Шевцова Н.В.

7

Провести соціологічне опитування учнів 9-11 класів „Шкільна бібліотека та її можливості у задоволенні інтересів читача”.

Грудень

Шевцова Н.В.

Гапон В.В
^ 2. Масова робота.1

Організувати книжкові виставки:1

«Майбутнє починається зі школи»

До першого уроку

01.09

Шевцова Н.В.

2

«Письменник-гуманіст»

150 років від дня народження О’Генрі

10.09

Шевцова Н.В.

3

«Через терени до зірок»

155 років ввід дня народження

К. Е. Ціолковського

17.09

Шевцова Н.В.

4

«Стівен Кінг та його світ»

65 років ввід дня народження Стівена Кінга

21.09

Шевцова Н.В.

5

«Неопалима купина! Моя бібліотека! Ти мудрість всіх віків, хранителька добра!»

До Всеукраїнського дня бібліотек

30.09

Шевцова Н.В.

6

^ Мы ищем – рифму или ритм…

Но что это, о Боже, -

Ведь даже воздух говорит

Тому, кто слушать может!

До міжнародного дня музики

01.10

Шевцова Н.В.

7

«Повернені із забуття»

105 років від дня народження

І.П. Багряного

02.10

Шевцова Н.В.

8

«Моим стихам, как драгоценным винам настанет свой черед…»

120 років від дня народження

М.І. Цвєтаєвої

08.10

Шевцова Н.В.

9

«Тої слави козацької повік не забудем»

(До Дня українського козацтва)

14.10

Шевцова Н.В.

10

«Сузір’я струн — солодкий, чистий дар!

Ріка мелодій шати розкрива»

130 років від дня народження Імре Кальмана

230 років від дня народження Ніколо Поганіні24.10


27.10

Шевцова Н.В.

11

«Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг…»

(До Дня української писемності)

09.11

Шевцова Н.В.

12

«В мені душа твоя жива,

Вогнем горять її слова –

^ Моя Вкраїна дорога»

100 років від дня народження А.С.Малишка

14.11

Шевцова Н.В.

13

«Хай скорботних свічок вогні запалають у кожнім вікні»

(До Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій)

27.11

Шевцова Н.В.

14

«Крокуємо здоровими у світле майбуття»

До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

01.12

Шевцова Н.В.

15

«Мудрець, замріяний філософ, до дальніх правнуків іде»

290 років від дня народження

Г.С. Сковороди

03.12

Шевцова Н.В.

16

«У праці каторжній в трагічній самоті»

120 років від дня народження М.Г. Куліша

18.12

Шевцова Н.В.

17

«Чому Миколай бородатий заходить до кожної хати!»

До Дня Святого Миколая Чудотворця

19.12

Шевцова Н.В.

18

«Моя поезія не спить…»

115 років ввід дня народження В.М.Сосюри

04.01

Шевцова Н.В.

19

«Неопалима купина»

75 років від дня народження В.С. Стуса

08.01

Шевцова Н.В.

20

«Україно, ти моя молитво!»

До дня Соборності України

22.01

Шевцова Н.В.

21

«Я живу, я дышу и значит …»

75 років від дня народження В.С.Висоцького

25.01

Шевцова Н.В.

Євлахова Г.В.

22

«Не маємо права забувати»

До міжнародного дня пам’яті Голокосту

До День пам’яті героїв Крут


27.01

29.01

Шевцова Н.В.

23

«Життя віддане книзі»

545 років від дня смерті Йогана Гутенберга

03.02

Шевцова Н.В.

24

«Он остановил Солнце и стал вращать землю…»

540 років від дня народження М. Коперника

19.02

Шевцова Н.В.

25

«Мене навчили мати й ненька…»

До Днів рідної мови

04.03

Шевцова Н.В.

26

«Тарас Шевченко в житті і слові: грані пізнання» До шевченківських днів

09.03

Шевцова Н.В.

Безсонова Л.Ю.

27

«Есть только миг между прошлым и будущим…»

150 років від дня народження В.І.Вернадського

12.03

Шевцова Н.В.

28

«Інженер людських душ»

125 років від дня народження

А.С. Макаренка

13.03

Шевцова Н.В.

29

«Що ж вічність? Рух і світло»

95 років від дня народження Олеся Гончара

03.04

Шевцова Н.В.

30

«Драматург життя..»

190 років від дня народження О.Островського

12.04

Шевцова Н.В.

31

«Міністерство Ромашок і Кузьок»

Дня заповідників і національних парків

18.04-

22.04

Шевцова Н.В.

32

«Весна отруєна страхом»

До Дня Чорнобильської трагедії

26.04

Шевцова Н.В.

33

«Допоки пам’ятаємо - живемо»

До Дня перемоги

09.05

Шевцова Н.В.

2

Поновити постійно діючі книжкові виставки:

“Харків – пісне моя”

“Рідну землю, де живем,

Україною зовем”

“Знай, люби, бережи”

“Мистецтво бути здоровим”

“До рідних джерел”

“Мова калинова”

Протягом року

Шевцова Н.В.

3

Масова робота з популяризації літератури.


Організувати й провести:


 • Тиждень шкільної бібліотеки

До Всеукраїнського дня бібліотек

 • «Подорож до «Читай міста» (2 кл.)

 • Турнір літературних ерудитів «Найкращій читач» (3 кл.)

 • Бібліотечний урок «Культура читання. Мистецтво бути читачем» (6-7 кл.)

 • Конкурс-гра «Книжкові лабіринти» (5 кл.)

 • Бібліотечний урок «Книги які знають усе» (4 кл.)

 • Книжкова виставка «Коли закінчились уроки» (8 кл.)

 • Бесіда «Бібліотека: Вчора, сьогодні, завтра» (10-11 кл.)

 • Благодійна акція «Бібліотеці – улюблений журнал» (1-11 кл.)Вересень - Жовтень
Шевцова Н.В.

Бурцева О.О.

Кузнєцова С.М.

Теренко О.А.

Полєхіна О.М.

Кушнаренко Л.П.

Комарницька Ж.Є.,

Морозова В.О.

Стрельнікова І.М.

Безсонова Л.Ю.

Тимошенко Л.м., Панченко А.Г.
 • До Дня української писемності та мови

 • Літературний проект

«Сучасні українські письменники дітям» (5-6 кл.)

 • Вечір-портрет

«Малишкові дороги»

 • Літературна вітальня

«Я слави не бажав» (до 140-ї річниці

з дня народження Б.С.Лепкого)

 • Урок-роздум

«Мова зникає не тому, що її не

вивчають, а тому, що нею не

розмовляють ті, хто її знає» 10 кл.

ЛистопадШевцова Н.В.

Хаустова Л.М.

Морозова В.О.

Безсонова Л.Ю.
 • До ювілейних дат

 • Бесіда «Штурман литературных морей»

130років Бориса Житкова(3кл)

 • «Гениальный человек рассеянный»

125 років С. Я. Маршака (2 кл.)

 • Літературна гра «Королевство Астрид Линдген» (4)

 • Літературний вернісаж

«Знайомтесь – Едуард Успенський»

 • Година поезії

«Байки Григорія Сковороди»

 • Літературна подорож

«Казками Шарля Перро» (5 кл.)

 • Літературний Вечір присвячений В.Висоцькому «Я конечно вернусь» (11 кл.)

 • Година спілкування

«Кладовая солнца» (6 кл.)

 • Рольва гра

«Заседание клуба знаменитых капитанов»

До річниці народження Жюля Верна (7 кл.)

 • Година поезії

До Всесвітнього дняь поезії (10 кл.)

 • Усний журнал

«Т.М. Рид - классик приключенческого романа» (8 кл.)


Вересень


Листопад


Листопад


Грудень


Грудень


Січень


Січень


Лютий


Лютий


Березень


КвітеньШевцова Н.В.

Бурцева О.О.


Теренко О.А.


Полєхіна О.М.

Кушнаренко Л.

Кузнєцова С.М.


Ткач В.В.


Євлахова Г.В.


Бочина З.К.


Попова Л.І.


Євлахова Г.В.


Гельфенбейн Ж.
 • До предметних тижнів

(книжкові викладки)

«Фізика – це цікаво»,

«Математичні вузлики»,

«Цікава історія»

«Книжки діти читайте і географію вивчайте»

«Занимательно о русском языке»

«Душа народу бринить у слові»

«Хімічні родзинки»

«Любіть тварину і рослину, і сонце завтрашнього дня»Лютий


Грудень


Березень

Листопад

Квітень

Шевцова Н.В..
 • Літературне свято до Дня дитячої та юнацької книги

«Наші улюблені поети» за творчістю дитячих поетів. (4 кл.)


Квітень


Шевцова Н.В.

Полєхіна О.М.,

Кушнаренко Л.П.

4

^ Програма „Ми харків’яни – нам є чим пишатися ”

Підготувати цикл викладок до ювілейних дат видатних харків’ян

 • 125 років від дня народження Курбаса Леся

 • 155 років від дня народження

Багалія Дмитра Івановича

 • 290 років від дня народження Сковороди Григорія Савича

 • 135 років від дня народження Хоткевича Гната Мартіновича

 • 105 років від дня народження Ландау Лева Давидовича

 • 90 років від дня народження Чичибабіна Бориса Олексійовича

 • 240 років від дня народження

Каразіна Василя Назаровича

 • 150 років від дня народження Вернадського Володимира Івановича

 • 125 років від дня народження Макаренка Антона Семеновича

Протягом року


Вересень


Листопад


Грудень


Грудень


Січень


Січень


Лютий


Березень


Березень


Шевцова Н.В.

4

^ Програма „Є імена, які зорею сяють ”

Підготувати цикл викладок до ювілейних дат видатних політичних діячів України

 • 340 років від дня народження Пилипа Орлика

 • 260 років від дня народження А.К.Розумовського

 • 160 років від дня народження М.М.Аркаса

 • 285 років від дня народження К.Г.Розумовського

 • 140 років від дня народження П.П. Скоропадського

Протягом року


Жовтень


Листопад


Січень


Березень


Травень

Шевцова Н.В.

5

Поновити куточки

 • «Інформаційний коктейль» (події та літературні ювілеї місяця);

 • «Довідкове бюро читача»;

 • «Твоя золота полиця».


Жовтень


Шевцова Н.В.
^ 3. Робота з батьками.1

Інформувати про надходження нової літератури.

Протягом року

Шевцова Н.В.

2

Інформувати батьків про читання книг учнями на батьківських зборах.

Протягом року

Шевцова Н.В.

3

Оновлювати, у міру надходження нових книг, книжкову виставку «На допомогу батькам у вихованні дітей»

Протягом року

Шевцова Н.В.

4

Підготувати виступ на батьківські збори «Про відповідальність батьків за збереження книг».

Вересень,

Січень

Шевцова Н.В.
^ 4. Формування бібліотечно-

бібліографічної грамотності учнів.1З метою пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань, прищеплення культури читання провести за паралелями показові бібліотечні уроки:

1 клас

 • Ознайомлення з бібліотекою.

 • Як читати та зберігати книги.

2 клас

 • Історія книги.

 • Як вести щоденник читача.

 • Розглянемо книгу уважно (Структура книги, автори, художники-ілюстратори дитячих книжок).


3 клас

 • Основні елементи книжки.

 • Як добирати книжки.

 • Періодичні видання для молодших школярів.

4 клас

 • Науково-пізнавальна література для школярів.

 • Дитяча бібліотека та її відділи.

 • Як працювати з довідниками та енциклопедіями.

5 клас

 • Вибір книги в бібліотеці. Бібліографічні покажчики.

 • Як читати книги.

 • Про книги з різних галузей.

6 клас

 • Довідково-бібліографічний апарат книги.

 • Моя домашня бібліотека.

 • Що я люблю читати.

7 клас

 • Книги – джерело знань.

 • Книги з різних галузей знань.

8 клас

 • Система каталогів та картотек у бібліотеці.

9 клас

 • Книга, її роль у розвитку людського суспільства, у духовному відродженні народу.

10 клас

 • Круглий стіл «Чи потрібні книги сьогодні».

 • Уміння підбирати відповідну. літературу заданої тематики.

11 клас

 • Інформація – найдорожчий товар. Бібліотека – джерело інформації.Квітень


Жовтень


Листопад


Грудень


Жовтень


Листопад


Грудень


Березень


Лютий


Листопад


Лютий

Шевцова Н.В.

Кл. керівники


2

Провести екскурсію для учнів 10 класу до науково-технічної бібліотеки Харківського аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського, з метою опанування вміннями роботи з системою бібліотечних каталогів та картотек.


Лютий

Шевцова Н.В.

Тимошенко Л.М.
^ IY. Інформаційна та довідково-бібліографічна робота1

З метою найбільш повного задоволення інформаційних потреб провести їх вивчення серед дітей 5-6 класів.

Протягом року

Шевцова Н.В.

2

Постійно інформувати вчителів та учнів про нові надходження літератури за допомогою Днів інформації.

2-чі на рік

Шевцова Н.В.

3

Задовольняти інформаційні потреби читачів шляхом залучання їх до використання інформаційної мережі Інтернет, інформації електронної бібліотеки «Шкільна бібліотека» міського управління освіти.

Протягом року

Шевцова Н.В.

4

Відповідно до тематики педагогічних рад скласти списки літератури

2 рази на семестр

Шевцова Н.В.

5

Здійснювати інформаційну підтримку членів МАН

Протягом року

Шевцова Н.В.
^ Y. Формування бібліотечного

фонду.
1

Вивчити склад фонду:

 • обговорення навчальних програм;

 • визначення наявності галузевої літератури, яка потрібна для навчального процесу

 • здійснити замовлення видань художньої літератури, які відсутні в бібліотечному фонді
Вересень


Директор, заступники директора з навчально-вихов. роботи,

зав.бібліотекою Шевцова Н.В.

2

Підготувати замовлення на нові підручники.

Грудень

Зав. бібл. Шевцова Н.В.

3

Комплектувати фонд згідно з новими шкільними програмами і вимогами. Продовжити співпрацю:

 • з ІМЦ;

 • з бібліотеками міста;

 • з меценатами.

Протягом року

Шевцова Н.В.

4

Вилучити з фондів застарілі, загублені читачами та зношені видання.

Протягом року

Шевцова Н.В.

5

Оформити бюджетну підписку на 2013 рік.

Листопад

Шевцова Н.В.

7

Провести заходи щодо збереження фондів бібліотеки:

 • вести кількісний та індивідуальний облік фонду бібліотеки;
 • виявляти боржників і проводити з ними відповідну роботу;

 • виступати на оперативних нарадах з питання збереження фонду шкільної бібліотеки;

 • проводити санітарні дні;
 • проводити ремонт книг;

 • провести інвентаризацію фонду підручників.у разі потреби


прот. року

у разі потреби


1р.на

місяць

у разі потр.

Червень

Шевцова Н.В.


^ YI. Ведення довідково-бібліо –

графічного апарату.1

Проводити роботу щодо організації та ведення довідково-бібліографічного апарату:

 • здійснювати поповнення ДІФ сучасними довідковими виданнями

 • своєчасно редагувати каталоги та картотеки

 • продовжувати роботу по створенню картотеки «Інформаційне забезпечення навчального процесу»

 • розпочати створення бази даних щодо новітніх та інтерактивних технологій навчання й виховання, які використовуються педагогами в їх практичній діяльності

 • розпочати роботу щодо створення бази даних учнівських мультимедійних презентацій з базових дисциплін

 • Продовжити роботу щодо створення електронної бази даних «Шкільні підручники»
Протягом рокуШевцова Н.В.


Плєшивцева Н.Ф.


Бібліотечний

актив
^ YІI. Робота щодо зберігання

підручників.
1

Організувати видачу фондованих підручників і повернення їх до бібліотеки після закінчення навчального року.

Вересень

Травень

Бібліотекар Шевцова Н.В.

2

Здійснити перевірку стану підручників.

2 рази на семестр

Шевцова Н.В.

Біб. актив

3

Провести цикл бесід, спрямованих на виховання у дітей дбайливого ставлення до книги:

1 – 4 класи

З книгою дружити – з добром жити.

5 –6 класи

Навіщо потрібні дитячі книжки?

7 – 8 класи

Чи в пошані книга у вашій родині?

9 – 11 класи

Переваги та недоліки електронних виданьВересень


Листопад

Жовтень

Грудень

Бібліотекар Шевцова Н.В. класні керівники

4

Провести свято:

«Посвячення в читачі»Жовтень


Шевцова Н.В.

Приведена Л.С.

Сотнікова С.В.

5

Організувати серед молодших школярів «Книжкову лікарню « (ремонт книжок художньої літератури, підручників)

Протягом року

Шевцова Н.В.

Бібліотечний актив

6

Провести тиждень дитячої та юнацької книги в школі (за окремим планом).

Квітень

Шевцова Н.В.
^ YІІI. Рекламна діяльність.
1

Продовжити роботу щодо наповнення та своєчасного оновлення веб-сторінки «Шкільна бібліотека на сайті школи.

Протягом року

Шевцова Н.В.

2

Розпочати роботу щодо створення інформаційного періодичного видання бібліотеки

Протягом року

Шевцова Н.В.
^ IХ. Підвищення кваліфікації.
1

Займатись самоосвітою, підвищенням кваліфікації.

Протягом року

Шевцова Н.В.

2

Відвідувати педагогічні ради, семінари, методичні об’єднання.

Протягом року

Шевцова Н.В.

3

Вивчати та впроваджувати в роботу передовий досвід роботи з читачами

Протягом року

Шевцова Н.В.

4

Брати участь у фахових конкурсах

Протягом року

Шевцова Н.В.

5

Висвітлювати досвід роботи у фахових періодичних виданнях

Протягом року

Шевцова Н.В.
^ XI. Взаємодія з бібліотеками

району та іншими організаціями.
1

Взаємодія з бібліотеками:

 • - бібліотеки шкіл Київського району, міста:

- обмін підручниками

 • бібліотека Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»

- методична допомога,

- використання фондів через міжбібліотечний абонемент;

 • бібліотеки міста:

- методична допомога,

- допомога у підготовці та проведенні масових заходів, бібліотечних уроків

Вересень


Протягом рокуШевцова Н.В.

^ ХII. Бібліотечна рада.
1

Створити бібліотечну раду

До 10 вересня

Шевцова Н.В.

2

Провести засідання бібліотечної ради:

I. Затвердження плану роботи ради. Забезпеченість школярів підручниками у 2012-2013 навчальному році.

II. Звіт бібліотекаря про комплектування бібліотеки художньою літературою.

III. Про збереження підручників та своєчасне повернення їх до бібліотечного фонду.Вересень


Листопад


Березень

Травень

Шевцова Н.В.
^ ХIII. Робота з активом.1

За допомогою читачів-активістів залучити до бібліотеки нових читачів, провести боротьбу з боржниками.

Протягом року

Шевцова Н.В.

2

Організувати чергування активу в бібліотеці під час перерв.

Протягом року

Шевцова Н.В.

3

Залучити актив бібліотеки до оформлення виставок, штемпелювання літератури, підшивки газет, проведення масових заходів.

Протягом року

Шевцова Н.В.
^ ХІY. Організаційна робота з питань зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки.1

Придбання бібліотечного обладнання, інвентарю, бібліотечної техніки

Протягом року


Шевцова Н.В.Завідувач бібліотекою: Шевцова Н.В.


Додаток №1

до плану роботи школи

на 2012-2013 навчальний рік


ПЛАНроботи бібліотеки


Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 100


ім. А.С.Макаренка Харківської міської ради


Харківської області


на 2012 - 2013 навчальний рік


Затверджено

на засіданні педагогічної ради школи

Протокол № ___ від 31.08.2012


Голова

педагогічної ради: Ткач В.В.


Секретар: Бурцева О.А.


ПЛАНроботи бібліотеки


Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 100


ім. А.С.Макаренка Харківської міської ради


Харківської області


на 2012 - 2013 навчальний рік
Похожие:

Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconРозпорядження №1722-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року
Схвалити Концепцію Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...
Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconРозпорядження №1722-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій
Схвалити Концепцію Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...
Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconПро затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...
Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconДодаток до листа управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради проект схвалено законом України 2012 р. № Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року I
Концепція аналізує сучасний стан гуманітарного розвитку в Україні. визначає основні цілі, пріоритети, завдання та принципи державної...
Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconПоложення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс "колосок" Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої...
Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, що додається
Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconПоложення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс "колосок" Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року №410
Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої...
Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconРозпорядження №1721-р від 27. 08. 2010 Кабінет Міністрів України Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconНаказ №827 Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №350 “Про затвердження Державної цільової соціальної...
Положення про шкільну бібліотеку, Концепція «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України iconНаказ №827 Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №350 “Про затвердження Державної цільової соціальної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы