Оформлення особових справ працівників icon

Оформлення особових справ працівників

НазваниеОформлення особових справ працівників
Дата конвертации11.01.2013
Размер249.35 Kb.
ТипДокументы

Оформлення особових справ працівників

Особова справа – це сукупність документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. Вона займає основне місце у системі персонального обліку працівників.

Строк збереження особових справ – 75 років – В, де В – вік працівника на день звільнення.

Оформлення обкладинки особової справи

Заголовок, що розташовується на обкладинці, повинен містити повну назву закладу, номер справи, прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку вона заведена, у називному відмінку.

Обов'язково проставляється дата заведення (день прийняття особи на роботу) та закінчення (день звільнення) особової справи, номер архівної справи.

Кожній особовій справі присвоюється номер відповідно до номера у книзі обліку педпрацівників. Цей номер записується і в алфавітну книгу особових справ.

^ Особова справа включає такі документи:

Опис документів , які є в особовій справі;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією працівника розміром 3х4 см;

автобіографія;

копії документів про освіту, вчений ступінь, підвищення кваліфікацій, перепідготовку тощо;

перелік наукових праць (для працівників, які мають вчений ступінь чи звання);

різного роду характеристики чи рекомендаційні листи;

документи, на основі яких видаються накази про призначення, переведення, звільнення працівника (контракт, подання, листи про переведення тощо);

копії наказів (розпоряджень) про прийняття (призначення), переведення та звільнення працівника або витяги з цих наказів;

матеріали проведення атестацій;

опис документів.

Довідки про стан здоров'я, з місця проживання та інші документи, що мають другорядний характер, містяться окремо. Не вносять до особових справ також витяги з наказів про накладання дисциплінарних стягнень, про заохочення, про зміну прізвища (ці записи роблять у доповненні до особової справи з обліку заохочень і стягнень).


ВІДДІЛ ОСВІТИ СОФІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


_______________________ загальноосвітня школа І-ІІІ (І-ІІ) ступенів


^

О С О Б О В А С П Р А В А
№______

Прізвище _______________________________________

Ім’я __________________________

По батькові ____________________

Правила користування особовою справою:


 1. Особову справу зберігають нарівні з документами для службового користування.
 1. Забороняється:

затримувати особову справу більше ніж на 3 дні,

виносити особову справу за межі закладу.


 1. Під час користування особовою справою забороняється:

робити будь – які виправлення записів чи дописування,

вилучати документи , а також вносити нові.


Дата заведення________________________


Дата закінчення _______________________


№ архівної справи ____________________

ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ Є В ОСОБОВІЙ СПРАВІ №_________
Найменування документу

Кількість листів

Дата вилучення документу

Ким вилучено з якої причини

1

Особовий листок по обліку кадрів2


Автобіографія3

Копія диплома про освіту


4


Копія паспорта


5


Витяг з наказу про призначення


6

Копія свідоцтва про укладення шлюбу


7

Копія трудової книжки


8

Довідка про індифікаційний номер


9

Заява про атестацію


10

Копія посвідчення про курсову перепідготовку


11

Атестаційний лист.


^ ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ Є В ОСОБОВІЙ СПРАВІ

Додаток 1

«Опис документів» (додаток 1) заповнюється при первинному оформленні особової справи. Наступні записи до нього вносяться в разі залучення до особової справи додаткових документів.


Кожен документ, який включається до особової справи, в «Описі документів» записується окремо, при цьому його назва має відповідати назві, присвоєній цьому документу при його складанні. У графі «Найменування документів», крім власне найменування, проставляється номер і дата, а також дата внесення до особової справи.


Графи «Кількість аркушів», «Дата вилучення документів», «Ким вилучено документ та з якої причини» заповнюються відповідно до їх найменування.


Основним документом в ОСОБОВІЙ СПРАВІ працівника є особовий листок з обліку кадрів

Особовий листок з обліку кадрів містить перелік питань щодо даних працівника, його освіти, попередньої роботи, відношення до військової служби, сімейного стану тощо. Цей документ є узагальненням автобіографічних даних майбутнього працівника.


При заповненні особового листка з обліку кадрів використовуються такі документи:

* паспорт;

* трудова книжка;

* військовий квиток;

* документ про освіту (диплом, посвідчення, свідоцтво, атестат);

* документи про присвоєння вченого ступеня;

* документи про винаходи, що їх має працівник.

У бланку особового листка з обліку кадрів міститься 14 розділів, які заповнюються від руки працівником при оформленні на роботу, виправлення та помарки не допускаються.


Kpiм того, слід дотримуватись певних правил:

1. Прізвище, ім’я, по батькові працівника пишеться в називному відмінку (без скорочень). 2.Стать записується скорочено (чол., жін.).

3. Дата народження записується словесно-цифровим способом: 1983, 14 січня.

4.Дані про місце народження переписуються з паспорта або свідоцтва про народження. Найменування населеного пункту зазначається в називному відмінку, район, область - у родовому.

6. Дані про ocвiтy.

Особи, які закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акр., зазначають: повна вища; особи, які закінчили лише 4 курси навчального закладу, базова вища.

Особи, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акр., зазначають такі формулювання: неповна вища (технікуми, педагогічні, музичні училища та ін.);

професійно – технічна (ПТУ і т.п.),

повна загальна освіта - 11 класів,

базова загальна середня - за наявності свідоцтва про здобуття базової загальної середньої ocвіти - 9 класів.

Закон України Про освіту

Стаття 30. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

1. В Україні встановлюються такі освітні рівні:

 • початкова загальна освіта;

 • базова загальна середня освіта;

 • повна загальна середня освіта;

 • професійно-технічна освіта;

 • базова вища освіта;

 • повна вища освіта.


2. В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • кваліфікований робітник;

 • молодший спеціаліст;

 • бакалавр;

 • спеціаліст, магістр.

Стаття 41.

Професійно-технічні навчальні заклади (Назва статті 41 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)

1. До професійно-технічних навчальних закладів належать:

професійно-технічне училище відповідного профілю;

професійне училище соціальної реабілітації;

вище професійне училище;

професійний ліцей;

професійний ліцей відповідного профілю;

професійно-художнє училище;

художнє професійно-технічне училище;

вище художнє професійно-технічне училище;

училище-агрофірма;

вище училище-агрофірма;

училище-завод;

центр професійно-технічної освіти;

центр професійної освіти;

навчально-виробничий центр;

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

навчально-курсовий комбінат;

навчальний центр;

інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання. (Частина перша статті 41 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)


Стаття 43.

Вищі навчальні заклади

1. Вищими навчальними закладами є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет та інші.

2. Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації: перший рівень - технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади; другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади; третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) - інститут, консерваторія, академія, університет.


3. Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації; бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації; спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.

4. Вищі навчальні заклади певного рівня акредитації можуть здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями, які забезпечують навчальні заклади нижчого рівня акредитації.

5. Вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати різні типи навчально-науково-виробничих комплексів, об'єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.


Положення про освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) затверджується Кабінетом Міністрів України.


7. Є кілька варіантів заповнення розділу про володіння мовами, але головне - інформація має бути правдивою. Наприклад: російською, українською- володію вільно; англійською - читаю й можу розмовляти; іспанською -читаю й перекладаю зі словником.

8.Дані про наявність ученого ступеня чи ученого звання заповнюються за наявності документів Вищої атестаційної комiciї. Наприклад: кандидат філологічних наук, доцент. У paзi відсутності таких документів робиться запис: немає.

9. За наявності опублікованих наукових робіт та винаходів їх зазначають у хронологічній послiдовності. Якщо таких немає - робиться запис: не маю.

10. Відомості про роботу наводяться відповідно до записів у трудовій книжці. Якщо трудова діяльність працівника почалась з навчання, то цей період також зазначається у цьому розділі. Тут вказуються відомості про військову службу, роботу за сумісництвом, а також перерви у роботі, які пов’язані з навчанням, хворобою тощо.

11. Розділ «Які маєте державні нагороди» заповнюється за наявності державних нагород. Наприклад: 20.03.2004 - відзнака Президента України «Орден Богдана Хмельницького I ступеня». Якщо таких немає, робиться запис: не маю.

У розділі «Паспортні дані» зазначають: номер та cepiю паспорта, дата

видачі, найменування органу, який його видав.

12. Запис у розділі «Відношення до військового обов’язку i військове звання» має відповідати запису у військовому квитку. Наприклад: військовозобов‘язаний, старший прапорщик; склад - технічний; рід військ - сухопутні.

14. Запис у розділі “ Домашня адреса i номер телефону ” має відповідати даним паспорта i мати такі реквізити: поштовий індекс, найменування населеного пункту, району, області, вулиці, номер будинку, квартири, телефону.


^


Місце

для фотокартки
ОСОБОВИЙ ЛИСТОК


по обліку кадрів


1.Прізвище ...........................................................................................................

Ім’я........................................ по батькові ..........................................................

2.Стать .................... 3. Рік, число і м-ць народження.......................................

4.Місце народження............................................................................................

(село, місто, район, область)

5.Національність...................................................................................................

6. Освіта.................................................................................................................


Найменування навчального закладу і його місцезнаходження

Факультет або відділення

Рік вступу

Рік закінчення або вибуття

Якщо не закінчив то з якого курсу пішов

Яку спеціальність одержав в результаті закінчення навчального закладу, вказати номер диплома або посвідчення

7. Якими іноземними мовами володіє і якою мірою ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(читає., перекладає з словником, читає і може розмовляти, володієте вільно)

..........................................................................................................................................................

8. Учений ступінь, учене звання ..........................................................................................................................................................

9. Які маєте наукові праці та винаходи................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


10. Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, участь у партизанських загонах і роботу за сумісництвом).


При заповненні цього пункту установи, організації і підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час , дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

Місце і рік

Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)

Місцезнаходження установи, організації, підприємства

вступу

звільнення11. Які маєте державні нагороди

(вказати вид і дату одержання)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


12. Відношення до військового обов’язку і військове звання ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Склад.............................................................................................. Рід військ................................

(командний, адміністративний, технічний та ін.)

.....................................................................................................................................................


13. Родинний стан на момент заповнення особистого листа (перелічити членів сім’ї із зазначенням віку

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Домашня адреса ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... …………...........


Особистий підпис .......................


.................................................................... (дата заповнення)


Працівник, який заповнює листок, повинен про всі наступні зміни повідомляти за місцем роботи для внесення відповідних даних у його особову справу.


Записи в «Доповнення до особового листка з обліку кадрів» (додаток 2) робляться вперше при оформленні особової справи, згодом — при наступних змінах в облікових даних працівника (після заповнення особового листка з обліку кадрів) на підставі відповідних наказів (розпоряджень) та документів, наданих працівником.


При заповненні особових карток Типова форма П-2 слід користуватися цими ж рекомендаціями

^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.02.2010 р. N 17/1-25/Н-24/10/37


Щодо форми N П-2 “Особова картка працівника”

На <…> запит щодо форми первинної облікової документації N П-2 “Особова картка працівника” повідомляємо наступне.


З урахуванням пропозицій Міністерства оборони щодо вдосконалення типової форми N П-2, Державним комітетом статистики 25.12.2005 р. видано наказ N 496, яким внесено зміни до наказу від 05.12.2009 р. N 489 (далі – наказ N 489). Відповідно до зазначених змін відомості про типову форму N П-2 виключено з наказу N 489.


Натомість, спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. N 495/656 (далі – спільний наказ N 495/656) було затверджено типову форму первинної облікової документації зі статистики праці N П-2 “Особова картка працівника”, яку введено в дію з 1 січня 2010 року.


Основні зміни полягають у доповненні типової форми N П-2 розділом II “Відомості про військовий облік”, що передбачає інформацію, яка обліковувалась раніше відповідно до наказу Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 р. N 277 (в частині типової форми N П-2 “Особова картка”).


Слід зауважити, що спільним наказом N 495/656 розмежовано функції щодо питань, які пов’язані з веденням типової форми. Зокрема, відповідно до пункту 4 цього наказу, загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов’язаних згідно з типовою формою N П-2 та контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності, покладено на Генеральний штаб Збройних Сил України.


На працівників, прийнятих на роботу з 1 січня 2010 року, мають вестися особові картки за формою, затвердженою спільним наказом N 495/656. Переписувати у 2010 році картки, заведені на працівників, прийнятих у 2009 році або у минулі роки, немає потреби.


Звертаємо Вашу увагу, що картки, заведені за формою, затвердженою попередніми наказами, необхідно актуалізувати, тобто додати до них інформацію, що міститься у типовій формі N П-2, затвердженій спільним наказом N 495/656, але відсутня у раніше чинній формі (код професії за Класифікатором професій, місце фактичного проживання працівника, місце державної реєстрації тощо). Відповідні відомості можна зазначити на особовій картці від руки.


Директор департаменту І. Сеник


Отже, якщо у Вас на підприємстві ведеться картки старої форми раджу привести кадровий облік у відповідності до вимог чинного законодавства України.


В "Особовій картці" з лицьового боку вказується:

1. Номер документа, стать особи, табельний номер.


2. У розділі I. "Загальні відомості":


а) прізвище, ім'я та по батькові; рік, місяць, число народження; місце народження; серія, номер паспорта, ким і коли його видано; домашня адреса; родинний стан (на підставі паспорта працівника);


б) загальний та безперервний стаж роботи, переміщення працівника, про останнє місце роботи, дата і причина звільнення з нього (на підставі записів у трудовій книжці);


в) освіта, спеціальність та кваліфікація за дипломом, номер та дата одержання диплома (на підставі диплома);


г) дата заповнення картки й особистий підпис працівника, на якого оформлено картку.


3. У розділі II. "Відомості про військовий облік" заносяться дані на підставі військового квитка.


Зворотний бік "Особової картки" заповнюється протягом усього терміну роботи працівника на підприємстві. На ньому вказується:


1. У розділі III. "Призначення і переведення" - дані про нові призначення і переведення робітника, а саме: дата призначення або переведення, назва структурного підрозділу підприємства у разі переведення або назва професії у разі нового призначення, відповідно новий розряд або оклад, наказ (розпорядження) (форми П-1, П-5, П- 8), на підставі якого проводиться переведення або призначення, його номер та дата. З цими записами, підписавшись в "Особовій картці", ознайомлюється власник трудової книжки.


2. У розділі VI. "Відпустки" - вид відпустки, за який період, дата початку та закінчення, на підставі яких наказів (форми П-6, П-7), їх номер й дата.


3. Додаткові відомості - будь-яка корисна інформація (наприклад, про проходження навчання на курсах підвищення кваліфікації тощо).


4. Надалі в момент звільнення працівника в "Особовій картці" вказується дата, причина звільнення, на підставі наказу (форма П-8), його номер й дата. З цим записом працівник ознайомлюється, підписавшись у картці.


5. Наприкінці "Особової картки" вказується дата видачі трудової книжки й ставиться підпис власника про її отримання.


^ Особові картки зберігаються в окремих теках на працюючих і звільнених працівників, знаходяться в закритій шафі.

Особові листки з обліку кадрів з наклеєними фотографіями знаходяться в особових справах працівників.

Після звільнення працівника заяву про його звільнення, копію наказу (розпорядження) або витяг з нього, а також інші документи (лист про переведення на іншу роботу, подання на звільнення тощо), на підставі яких видано наказ (розпорядження), підшивають в особову справу та записують в опис. У додатку до особової справи працівника робиться запис про його звільнення. Після виконання цих процедур особова справа вилучається та здається на зберігання в архів організації до кінця загального строку зберігання - 75 років.

Доступ до особових справ повинне бути обмеженим. Вони перебувають на особливому зберіганні нарівні з секретними документами.

Як правило, особові справи розміщують у сейфах чи, на крайній випадок, у спеціально для цього пристосованих залізних шафах, що замикаються.

Видаються особові справи для службового користування лише особам, коло яких визначене керівником установи. Не дозволяється затримувати особову справу більше, ніж на один день, виносити її за межі підприємства. У разі використання особової справи забороняється робити будь-які виправлення раніше зроблених записів або вносити нові, вилучати документи чи долучати нові. Не дозволяється видавати особову справу особі, на яку вона заведена.

^ Систематизуються особові справи в алфавітному порядку

АВТОБІОГРАФІЯ

Автобіографія – це опис свого життя.

Автобіографію складають у довільній формі, однак окремі елементи й реквізити в ній мають бути обов’язковими. Оформляють автобіографію від руки на чистому аркуші паперу, на лінійованому або трафаретному бланку, коли влаштовуються на роботу чи вступають на навчання. Всі відомості про себе викладають у розповідній формі від першої особи в хронологічній послідовності (із зазначення місця й року) і таким чином, щоб можна було дістати уявлення про життєвий шлях, кваліфікацію та громадянську діяльність автора.

Є такі види автобіографій: автобіографія-розповідь, котру складають в описовій формі; автобіографія-документ, в якій точно викладають факти.

Реквізити автобіографії:

прізвище, ім'я, по батькові автора (теперішній та колишній, якщо були зміни);

число, місяць, рік народження;

місце народження;

освіта й спеціальність за дипломом;

трудова діяльність;

останнє місце роботи (місце навчання), посада;

нагороди й заохочення;

участь у громадському житті;

родинний стан і склад сім'ї;

* паспортні дані, домашня адреса і номер телефону. Нижче від текстової частини проставляють дату складання

автобіографії (ліворуч) і підписують (праворуч).

Автобіографія зберігається в особовій справі.


Особова справа повинна бути сформована і зареєстрована у книзі обліку руху особових справ не пізніше тижневого терміну з дня призначення на посаду.

Не рекомендується включення до особової справи наказів (розпоряджень) про відпустки, про направлення у відрядження, на курси перепідготовки, підвищення кваліфікації чи стажування. Не включаються також документи другорядного значення: довідки з місця проживання, про житлові умови, про стан здоров’я (вони не підлягають тривалому зберіганню).

Копії документів про освіту, які включаються до особової справи, повинні бути засвідчені в установленому порядку. Це ж стосується копій наказів або витягів із них.

При підготовці особової справи до передачі в архів у кінці справи оформляється на окремому аркуші підсумковий запис.

У ньому зазначається цифрами і прописом кількість пронумерованих аркушів справи і окремо (через “+”) кількість аркушів внутрішнього опису.

Підсумковий запис підписується його укладачем (з розшифруванням посади і підпису), проставляється дата.
Похожие:

Оформлення особових справ працівників iconКнига руху особових справ зразок № піб працівника (повністю) Посада Дата формування особової справи

Оформлення особових справ працівників iconМетодичні рекомендації до проведення першого уроку та порядку проведення Дня знань та Свята першого дзвоника
Нструктаж щодо заповнення та ведення класних журналів, особових справ учнів, журналів техніки безпеки
Оформлення особових справ працівників iconНаказ №20-у Про затвердження мережі Рокитненського нвк на 05. 09. 2013 року
На підставі роботи, проведеної з уточнення списків учнів по класах, наявних особових справ учнів, даних алфавітної книги навчального...
Оформлення особових справ працівників iconВересень № п/п
Навчання оформлення журналів, особистих справ учнів, складання конспекту уроку, формування мети уроку
Оформлення особових справ працівників iconНоменклатура справ загальноосвітнього навчального закладу
Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах), номенклатура справ — це обов'язковий для кожного загальноосвітнього...
Оформлення особових справ працівників iconНаказ від 09 січня 2014 року №18 Про підсумки перевірки ведення ділової документації в днз
«Про заходи з питань ведення ділової документації», завідувачем у присутності голови пк було здійснено перевірку 26 грудня 2013 року...
Оформлення особових справ працівників iconПлан графік роботи атестаційної комісії
Ознайомлення працівників з Типовим положенням про атестацію. Оформлення атестаційного куточка
Оформлення особових справ працівників iconНаказ №1 Про затвердження номенклатури справ на 2012 рік
З метою систематизації номенклатури справ по закладу освіти та ведення ділової документації у встановленому порядку
Оформлення особових справ працівників iconРекомендації до складання та оформлення посадових інструкцій працівників закладу освіти
Посадова інструкція є документом, що визначає підпорядкованість працівника навчального закладу, його конкретні функції та обов’язки,...
Оформлення особових справ працівників iconНаказ №1 Про затвердження номенклатури справ Харківського технологічного ліцею №9 на 2012 рік
Мону від 23. 06. 2000 №240 та з метою систематизації І якісного ведення діловодства в закладі освіти, посилення персональної відповідальності...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы