Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а icon

Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а

НазваниеУкладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а
страница2/4
Дата конвертации13.12.2012
Размер0.87 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

^ 6. Нормування і оплата праці.


6.1 Відділ освіти райдержадміністрації зобов’язується:


6.1.1. Вживати заходів для дотримання в закладах освіти законодавства про оплату праці.


6.1.2. Сприяти забезпеченню реалізацію положень Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 року, що стосуються: - поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог ст. 57 Закону України „Про освіту”; - поширення виплати 20-відсоткової надбавки, встановленої з метою підвищення престижності педагогічної праці, на всі категорії педагогічних працівників.


6.1.3. Вживати заходів для встановлення: - розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати; - підвищених посадових окладів працівникам, яким присвоєні почесні, вчені, педагогічні звання та наукові ступені, замість здійснення доплат за ці звання та наукові ступені.


6.1.4. Вжити заходів для забезпечення виплати доплат педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених ст.22 Закону України “Про позашкільну освіту”.


6.1.5. Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати праці з обов’язковим погодженням з райкомом Профспілки працівників освіти і науки України.


6.1.6.Дотримуватись порядку, тривалості, умов надання та оплати відпусток працівникам закладів освіти згідно Закону України “Про відпустки”.


6.1.7. Здійснювати доплату водіям за ненормований робочий час у розмірі 25% ( ставки) окладу


6.1.8. Встановлювати доплати за несприятливі умови праці згідно з додатком 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.


6.1.9. Направляти наявну економію по фонду оплати праці, яка склалась протягом року, на преміювання працівників, матеріальну допомогу та встановлення їм доплат і надбавок у відповідності до п.п. 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами.


6.1.10.Встановити надбавку бібліотекарям за особливі умови роботи у розмірі 50% від посадового окладу загально освітніх шкіл згідно пост. Кабінету Міністрів України, виплачувати бібліотекарям допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та та матеріальну допомогу на вирішення соціально – побутових питань у розмірі одного посадового окладу за рішенням керівника /постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009р. № 1062/.

6.1.11.Застосовувати підсумковий облік робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву та в інших випадках, передбачених законодавством.


6.2 Сторони Угоди домовилися:


6.2.1. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів освіти за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів (16 числа - авансування та 30 числа кожного місяця –заробітна плата для загальноосвітніх шкіл та у терміни, встановлені колективним договором для дошкільних закладів; сприяти, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.


6.2.3. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цієї угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.


6.2.4. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень угоди у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень.


6.2.5. Вживати заходів для: - удосконалення умов оплати праці працівників галузі, зокрема музичних керівників дошкільних навчальних закладів, працівників методичних кабінетів, спеціалістів відділу освіти, бухгалтерій, старших лаборантів, інженерів з охорони праці та інших працівників з метою підвищення рівня заробітної плати; - забезпечення реформування умов оплати праці працівників галузі з метою приведення їх до норм законодавства про освіту з урахуванням положень Рекомендацій про положення учителів, викладачів вищої школи, розроблених ЮНЕСКО.


6.2.6. Опрацьовувати в межах визначених законодавством повноважень проекти законодавчих актів щодо оплати праці працівників освіти; направляти відповідні пропозиції до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, обласного комітету працівників освіти і науки України.


6.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти:


6.3.1. При встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.


6.3.2. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.


6.3.3. Вживати заходів для забезпечення учителів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.


6.3.4. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами: - не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата; - забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.


6.3.5. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.


6.3.6. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.


6.3.7. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 35 % посадового окладу (ставки заробітної плати).


6.3.8. Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі: - працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи; - працівникам дитячих оздоровчих таборів, які виконують з ініціативи роботодавця роботу за межами робочого часу, встановленого графіками роботи.


6.3.9. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.


6.3.10. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.


6.3.11. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, встановлені колективним договором з дотриманням положень ст. 24 Закону України “Про оплату праці”. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням з профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.


6.3.12. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.


6.3.13. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.


6.3.14. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством.


6.3.15. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, відповідно до чинного законодавства у зв’язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари та послуги.


6.3.16. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.


6.3.17. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком “Відмінник освіти України”, а також переможців конкурсів “Учитель року”, “Класний керівник року”, “Вихователь року”.


6.3.18. Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників.


6.3.19. Передбачати відповідні зобов’язання з оплати праці в колективних договорах.


6.4. Райком Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:


6.4.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в установах та організаціях галузі освіти законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних гарантій з оплати праці та термінів її виплати.


6.4.2. Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.


6.4.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам-членам Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.


6.4.4. Забезпечити систематичний аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, підготовку пропозицій щодо удосконалення цієї роботи.


6.4.5. Інформувати відділ освіти райдержадміністрації про випадки порушення законодавства в окремих установах, організаціях для вжиття необхідних заходів.


6.4.6. Інформувати районну державну інспекцію праці у Дніпропетровській області стосовно фактів порушень термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов’язань за колективними договорами.


6.4.7. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в організаціях, установах галузі.


6.4.8. Координувати діяльність органів Профспілки щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, у зв’язку із змінами цін на споживчі товари та послуги, компенсації втрат частини заробітної плати, пов’язаних із порушенням термінів її виплати.


^ 7.Охорона праці та здоров’я


7.1. Відділ освіти райдежадміністрації зобов’язується:


7.1.1. Забезпечити виконання керівниками закладів освіти і науки вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року та виконання вимог, передбачених Законом України “Про охорону праці”.


7.1.2. Щорічно заслуховувати на засіданні колегії відділу освіти райдержадміністрації за участю представників Профспілки питання створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо попередження травматизму і професійної захворюваності.


7.1.3. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників галузі відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.


7.1.4. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти.


7.1.5. Створити та забезпечити роботу галузевого кабінету з охорони праці відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених Держгірпромнаглядом 16 січня 2008 року.


7.1.6. Забезпечити заклади освіти та науки нормативно-правовими актами з охорони праці.


7.1.7. Забезпечити безкоштовне проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками установ і закладів освіти.


7.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів, виборним профспілковим органам:


7.2.1. Враховувати під час розробки та укладання колективних договорів спільні рекомендації державних органів влади і райкому Профспілки працівників освіти і науки України щодо змісту розділу “Охорона праці”.


7.2.2. Забезпечити фінансування атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращання умов праці, включивши їх в колективні договори.


7.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти зобов’язання щодо: - забезпечення працюючих в шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями (лікувально-профілактичне харчування, молоко тощо); - видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів; - здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток № 2); - надання щорічних додаткових відпусток за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток № 3); - надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці (додаток № 4).


7.2.4. Передбачати в кошторисах навчальних закладів необхідні видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст.19 Закону України “Про охорону праці”, в тому числі для проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.


7.2.5. Передбачати в штатних розписах навчальних закладів та установ освіти з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України “Про охорону праці” та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.


7.2.6. Розробити і забезпечити виконання заходів щодо подальшої безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, інших засобів виробництва, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці.


7.2.7. Вивести із експлуатації аварійні приміщення будівель та домогтися виведення котелень з підвальних приміщень.


7.2.8. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.


7.2.9. Організувати громадські огляди -конкурси з питань охорони праці, прийняти участь в проведенні Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27 квітня 2004 року.


7.2.10. Розробити заходи, спрямовані на оснащення навчальних закладів державної і комунальної форм власності автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання та інженерних мереж.


7.3. Сторони Угоди:


7.3.1. Сприятимуть виділенню коштів з бюджетів усіх рівнів в обсязі не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст. 19 Закону України “Про охорону праці” на заходи з охорони праці, придбання спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів .


7.3.2. Забезпечать контроль: - за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України “Про охорону праці”, інших нормативно-правових актів з охорони праці; - за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, угодами в закладах освіти і науки, за безпечною експлуатацією будівель і споруд установ і закладів освіти та науки, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.


7.4. Райком Профспілки працівників освіти і науки України:


7.4.1. Забезпечить спільно з членськими організаціями Профспілки ефективний громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо поліпшення умов, безпеки праці та навчання, створення належного виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту працюючих та осіб, які навчаються, відповідно до положень колективних договорів, угод.


7.4.2. Організує навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці, щодо підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівниками установ і закладів галузі вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці.


7.4.3. Забезпечить участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних з профілактикою ушкодження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.


7.4.4. Сприятиме здійсненню відповідних заходів під час щорічного проведення Всесвітнього дня охорони праці.


7.4.5. Забезпечить профспілкові комітети закладів та устанров нормативно-правовими документами з питань охорони праці.


^ 8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації


8.1. Відділ освіти райдержадміністрації зобов’язується:


8.1.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним та іншим працівникам галузі, а також особам, які навчаються, гарантій, передбачених чинним законодавством.


8.1.2. СприятиВживаВживати заходів для, придбання безумовному наданню відповідно до чинного законодавства: - випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш ніж на три роки договір про роботу в загальноосвітніх закладах, грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати; - молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення навчального закладу, відпустки тривалістю 30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги у розмірі мінімальної академічної або соціальної стипендії, але не нижче розміру стипендії, яку вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи), за рахунок замовника.


8.1.3. Вживати заходів для вирішення в установленому порядку питання щодо: - встановлення доплати протягом трьох років за першим місцем роботи педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, закладів, розташованих у сільській місцевості; - поширення постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 “Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів” на випускників педагогічних вищих навчальних закладів, які уклали договір про роботу в дошкільних, позашкільних та інших типах навчальних закладів.


8.1.4. Вжити заходів для забезпечення додаткового матеріального заохочення молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників, які одержали після закінчення вищих навчальних закладів диплом з відзнакою.


8.1.5.Сприяти відшкодування фінансових затрат працівників під час проходження курсової перепідготовки та під час відрядження.


8.1.6.Сприяти забезпеченню молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників методичною літературою та посібниками.


8.1.7. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення у сільській місцевості до місця роботи і додому педагогічних працівників.


8.1.8. Сприяти поліпшенню житлового забезпечення педагогічних працівників та пільгового кредитування спорудження ними житла.


8.2. Сторони Угоди домовилися:


8.2.1. Вживати заходів для збереження в наступних роках передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту” гарантій щодо оплати праці та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатним житлом з опаленням і освітленням.


8.2.2. Вживати заходів для запровадження нових підходів щодо визначення розміру пенсій педагогічним працівникам на рівні 80–90 відсотків заробітної плати та забезпечення призначення пенсій за вислугу років.


8.2.3. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства: - у сфері трудових відносин; - при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти; - молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість у зв’язку з направленням на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу.


8.2.5. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування освітянам регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.


8.2.6. Вживати спільних заходів для впровадження недержавного пенсійного забезпечення та обов’язкового професійного страхування працівників освіти.


8.2.7. Вживати заходів для недопущення звуження прав педагогічних працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, при запровадженні пенсійного професійного страхування.


8.2.8. Розробити спільні заходи щодо забезпечення реалізації законних прав та інтересів працівників освіти та осіб, які навчаються, у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, підтримки провідних творчих колективів та аматорських спортивних команд, організації відпочинку і дозвілля.


8.2.9. Організовувати проведення галузевої спартакіади серед працівників освіт.


8.2.11. Сприяти залученню освітянських колективів до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.


8.2.12. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” в частині відрахування навчальними закладами, установами освіти і науки профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової та оздоровчої роботи, раціонального їх використання.


8.2.1. Забезпечити виділення коштів для реалізації програм оздоровлення осіб, які навчаються, а також дітей працівників освіти в літній та канікулярний періоди.


8.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти :


8.3.1. Забезпечити надання відповідно до ст. 57 Закону України „Про освіту”: - педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним у розмірі одного посадового окладу; надбавок за вислугу років.


8.3.2. Забезпечити надання всім категоріям працівників матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року.


8.3.3. Забезпечити: - оплату простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу); - оплату праці вчителів, вихователів, у тому числі груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів, музичних керівників, викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.


8.3.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до п. 5 ст. 57 Закону України „Про освіту”.


8.3.5. Надавати при виході на пенсію допомогу працівникам у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективних договорів.


8.3.7. Спарияти виконанню заходів, спрямованих на: - виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних працівників; - безумовне дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм; - забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому.


8.3.8. При укладенні колективних договорів передбачати норми щодо соціального захисту ветеранів праці.


8.3.9. Відраховувати профспілковим комітетам відповідно до ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.


8.4. Райком Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:


8.4.1. Вжити заходів для активізації діяльності виборних профспілкових органів з метою безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Угодою.


8.4.2. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

1   2   3   4
Похожие:

Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни київ, 2005р. Зареєстровано затверджено міністерством ІV (позачерговим) з’їздом юстиції України Профспілки працівників освіти І науки України
України „Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів,...
Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а iconНаказ №131 Про проведення розширеного засідання підсумкової колегії відділу освіти райдержадміністрації Відповідно до плану роботи відділу освіти наказую
За участю голови райдержадміністрації, голови районної ради, заступників голови райдержадміністрації, начальника відділу освіти,...
Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а iconНаказ №177 Про результати атестації педагогічних працівників у 2010-2011 навчальному році
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 6 жовтня...
Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а iconЗвернення ЦК профспілки працівників освіти І науки України до організаційних ланок та спілчан
У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року Будинок профспілок на Майдані Незалежності, де розташовувався головний офіс ЦК профспілки працівників...
Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а iconНаказ №233 Про проведення розширеного засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації
Відповідно до плану роботи відділу освіти райдержадміністрації на 2011 рік та з метою забезпечення реалізації державної освітньої...
Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а iconЗатверджено розпорядженням голови Золочівської районної державної адміністрації від 14 січня 2011 року №10 Склад колегії відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації
Оберемок Наталія Вікторівна – начальник відділу освіти райдержадміністрації, голова колегії
Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а iconПро поділ класів на групи при поглибленому вивченні іноземної мови в гімназіях, ліцеях, колегіумах Лист мон №1/9-807 від 25. 11. 09 року, ЦК профспілки працівників освіти І науки №02-5/486 від 25. 11. 09 року
Лист мон №1/9-807 від 25. 11. 09 року, ЦК профспілки працівників освіти І науки №02-5/486 від 25. 11. 09 року
Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а icon3. організаційно-дорадча діяльність відділу освіти колегії відділу освіти
Про стан роботи відділу освіти та закладів освіти району зі зверненнями громадян та з питань виконання Закону України “Про засади...
Укладено спільним рішенням колегії відділу освіти Софіївської райдержадміністрації та уі пленумом Софіївського райкому Профспілки працівників освіти І науки України від 23 червня 2011 р. Пр. №3 угод а iconП л а н проведення розширеного засідання колегії відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації
Порядок денний розширеного засідання колегії відділу освіти “ Про підсумки роботи навчальних закладів району у 2011-2012 навчальному...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы