Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» icon

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені»

НазваниеПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені»
Дата конвертации12.01.2013
Размер245.09 Kb.
ТипДокументы
1. /Диагностическая КОНТРОЛЬНА РОБОТА.docx
2. /Зразки поелементного анал_зу контрольних роб_т з математики.doc
3. /Контрольная работа.docx
4. /Тесты/Тесты.docx
5. /математический диктант/Геометрия.docx
6. /решение задач по готовым рисункам/Решение задач по готовым рисункам.docx
7. /самостоятельные работы/Самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой.docx
Контрольна робота з геометрії
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені»
Контрольная работа №4 по теме «Векторы на плоскости» Вариант в заданиях 1 -3 укажите правильные ответы (1 бал) Найдите координаты, если А(-3; 7); В(9; -2) А)
Тесты «Теорема синусов и следствия из нее» Вариант 1 Урок 6 в треугольнике авс sin a = 0,11; sinB = 0,22; bc = 20. Найдите сторону ас
Геометрия математический диктант «Теорема синусов» Вариант Урок 7
Решение задач по готовым рисункам Урок 4 Тема «Теорема косинусов и следствия из нее»
Самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой «Теорема косинусов и следствия из нее». Вариант Урок Найдите значения синуса и косинуса угла: а 145 0; б 101 Известно, что 90 0

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені»

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Властивості арифметичного кореня n-го степеня з числа а.

 2. Властивості степеня числа а (a>0) з раціональним показником

 3. Властивості і графіки функцій y=xn (nZ), y= (nN, n>1)та y=xp (pQ)

 4. Уміння застосовувати означення кореня і арифметичного кореня n-го степеня з числа а до обчислень і перетворень виразів

 5. Уміння користуватися властивостями степенів з раціональними показниками для знаходження значень числових виразів

 6. Виконання тотожних перетворень алгебраїчних виразів із степенями з раціональним показником

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Переміщення фігур» в 9-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Означення і властивості переміщень

 2. Вміння застосовувати перетворення фігур:

  1. симетрії відносно точки

  2. симетрії відносно прямої

  3. повороту

  4. паралельного перенесення

 3. Застосування переміщень до розв’язування задач

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Подібність фігур» в 9-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Властивості перетворення подібності

 2. Вміння доводити властивості перетворень подібності

 3. Властивості подібності трикутників

 4. Знаходження елементів подібних трикутників

 5. Властивості бісектриси кута трикутника

 6. Застосування подібності для розв’язування задач
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Розв’язування трикутників» в 9-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Теорема синусів

 2. Теорема косинусів

 3. Вміння знаходити всі елементи довільного трикутника за трьома заданими елементами, які його визначають

 4. Обчислювальні навички

  1. робота з таблицями БрадісаПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Раціональні вирази» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Основна властивість дробу

 2. Скорочення дробів

 3. Уміння виконувати додавання раціональних виразів

 4. Уміння виконувати віднімання раціональних виразів

 5. Уміння виконувати множення раціональних виразів

 6. Уміння виконувати ділення раціональних виразів

 7. Уміння виконувати піднесення до степеня раціональних виразівПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Дійсні числа» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Перетворення довільного раціонального числа на скінчений або нескінченний періодичний десятковий дріб

 2. Перетворення скінченого або нескінченного періодичного десяткового дробу на раціональне число

 3. Виконання дій з ірраціональними числами

 4. Зображення дійсного числа на числовій прямійПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Квадратні корені» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Властивості арифметичного квадратного кореня з числа а

 2. Уміння обчислювати значення квадратного кореня

 3. Уміння виконувати перетворення виразів з квадратними коренями

 4. Квадратний корінь із степеня

 5. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Квадратні рівняння» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Загальний вигляд квадратного рівняння

 2. Вміння розв’язувати неповні квадратні рівняння

 3. Знання формули коренів квадратного рівняння

 4. Вміння застосовувати формулу квадратного рівняння

 5. Вміння визначати кількість коренів квадратного рівняння

 6. Знання теореми Вієта і вміння її застосовувати

 7. Розкладання квадратного тричлена на множникиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Паралелограм та його властивості» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Знання означення паралелограма

 2. Вміння застосовувати ознаки паралелограма для розв’язування задач

 3. Застосування властивостей діагоналей паралелограма

 4. Поняття периметра паралелограма

 5. Вміння розвязувати задачі складанням рівнянь

 6. Означення і властивості ромбу

 7. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з алгебри і почтаків аналізу з теми «Вступ» (метод математичної індукції) в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Понянття множини. Найпростіші операціїх над множинами

 2. Принцип математичної індукції

  1. теоретичне знання

  2. область застосування на практиці

  3. вміння виконувати логічно обгрунтований крок індукції

 3. Вміння робити висновки

 4. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з алгебри і почтаків аналізу з теми «Вступ» (комплексні числа в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Поняття комплексного числа

 2. Поняття спряжених комплексних чисел

 3. Геометрична інтерпретація комплексного числа

 4. Тригонометрична форма комплексного числа

 5. Уміння знаходити сумму та різницю комплексних чисел

 6. Уміння знаходити добуток та частку комплексних чисел

 7. Вміння застосовувати формулу Муавра

 8. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Алгебраїяні рівняння та нерівності вищих степенів» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Многочлен від однієї змінної, його стандартний вид

 2. Вміння застосовувати алгоритм ділення многочлена «кутом»

 3. Вміння застосувати метод невизначених коефіцієнтів

 4. Вміння застосовувати алгоритм знаходження раціональних коренів многочлена

 5. Застосування схеми Горнера

 6. Уміння щастосовувати основні методи розвязування алгебраїчних рівнянь вищих степенів

 7. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Алгебраїяні рівняння та нерівності вищих степенів» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Вміння розвязувати раціональні нерівності методом інтервалів

  1. вміння визначати нулі функції

  2. вміння знаходити кратність коренів

  3. вміння знаходити проміжки знакосталості функції

  4. вміння застосовувати алгоритм розвязування раціональних нерівностей

 2. Вміння розкладати многочлени вищих степенів на множники

  1. Вміння застосовувати алгоритм ділення многочлена «кутом»

  2. Вміння застосувати метод невизначених коефіцієнтів

  3. Вміння застосовувати алгоритм знаходження раціональних коренів многочлена

  4. Застосування схеми Горнера

 3. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Границя та неперервність» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Знання поняття границі числової посліджовності та границі функції в точці

 2. Поняття неперервності функції в точці

 3. Знання основних властивостей границь, сформульованих в теоремах

 4. Вміння знаходити границі послідовності

 5. Вміння знаходити границі функціїх

 6. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Тригонометричні та обернені тригонометричні фунції» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Осносвні співвідношення між тригонометричними функціями одного агрументу.

 2. Зстосування формул зведення

 3. Застосування формул суми тригонометричних фунцій

 4. Вміння доводити тригонометричні тотожності

 5. Вміння перетворювати тригонометричні вирази із застосуванням формул

 6. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Вступ до стереометрії» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Знання аксіом стереометрії та наслідів з них

 2. Вміння правильно застосовівати математичну символіку

 3. Вміння правильно зображувати стереометричні фігури в просторі

 4. Вміння застосовувати аксіоми та наслідки з них до розвязування практичних задачПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Паралельність прямих і площин» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Означення паралельних і мимобіжних прямих

 2. Означення паралельності прямої та площини

 3. Означення паралельних площин

 4. Ознака паралельності площин

 5. Властивості паралельних прямих і площин


Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Перпендикулярність прямих і площин» (тестова перевірка знань) в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:

№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Означення перпендикулярності прямої і площини

 2. Застосування властивостей похилих та їх проекцій на площину до розвязування задач

 3. Знання теорем про перпендикулярність прямих і площин

 4. Теорема про рівність кутів з відповідно паралельними сторонами

 5. Поняття перпендикуляра і похилої до площини, знання властивосетй похолих і проєкцій

 6. Теорема про властивість катета, що ледить проти кута в 300 в прямокутному трикутнику

 7. Відстань від точки до площини

 8. Опорні задачі про центр вписаного та описаного кіл навколо трикутників різного виду

 9. Кут між похилими, кут між проекціями

 10. Фомула площі правильного трикутника.

 11. Властивість прямокутної трапеції


Похожие:

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconПоелементний аналіз

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconМета: Провести аналіз контрольної роботи. Домогтись, щоб усі учні усвідомили свої помилки, виправили їх І намагались уникнути їх в майбутньому при розв’язуванні задач
Узагальнити І систематизувати знання та практичні навички застосування похідної до розв’язування задач, формувати вміння використовувати...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconПояснювальна записка Конкурсне випробування з математики проводиться у формі письмової контрольної та тестової роботи. Обсяг запропонованих завдань
Конкурсне випробування з математики проводиться у формі письмової контрольної та тестової роботи. Обсяг запропонованих завдань відповідає...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconПлан роботи комісії на 2012 -2013 н р
Аналіз роботи за рік та перспективне планування роботи шк на наступний навчальний рік
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconМета: Закріпити та систематизувати знання учнів по темі. Підготовка до контрольної роботи. Розглянути позапрограмний матеріал про функцію цілої частини числа

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconОднакове ставлення вчителів до всіх учнів
Право на клопотання про перенесення контрольної роботи після пропусків через хворобу (за наявності медичної довідки)
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconАналіз виховної роботи
При плануванні роботи ураховувались такі вимоги: зв’язок з життям; різносторонність виховної роботи; доцільність вибраних форм організації;...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconПлан-графік проведення оперативних нарад головного лікаря на 2011 р. № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідний за виконання 1 Аналіз роботи амбулаторно-полікліничної служби мкшвд №1 за 2010 рік
Аналіз діяльності районних дермато венерологів (Ворошиловського та Калінінського) за І кв. 2011 року
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconПлан роботи методичного кабінету
Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н р
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconДодаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 13 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма
Системний аналіз інформації надає змогу відслідкувати систему роботи днз, зміни, які відбуваються в процесі роботи та перспективи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы