Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік icon

Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік

НазваниеПедагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік
страница5/5
Дата конвертации25.02.2013
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   59-й клас. ГЕОМЕТРІЯ

(^ 70 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

К-ть год

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

12

Тема 1. метод КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ


Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°

Тотожності:

sin2α + cos2 α = 1;

sin (180° – α) = sin α;

cos (180° – α) = – cos α;

sin (90° – α) = cos α;

cos (90° – α) = sin α

Координати середини відрізка

Відстань між двома точками із заданими координатами

Рівняння кола і прямої

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті

пояснює:

 • що таке: синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;

 • як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

 • суть методу координат та етапи його застосування

формулює теореми про: відстань між двома точками; координати середини відрізка

записує та пояснює:

 • основні тотожності для sin α, cos α і tg α;

 • формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

 • рівняння кола, прямої

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат

будує систему координат у певному розміщенні відносно заданої фігури

обчислює:

 • синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°;

 • координати середини відрізка;

 • відстань між двома точками, заданих своїми координатами

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка; рівняння кола

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

12

^ Тема 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ


Теореми косинусів і синусів

Розв’язування трикутників

Формули для знаходження площі трикутника

Учень/учениця:пояснює:

 • що означає «розв’язати трикутник»;

 • основні алгоритми розв’язування трикутників

формулює теорему: косинусів; синусів

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними)

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів

обчислює: довжини відрізків та градусні міри кутів у трикутниках; площі трикутників

доводить теорему: косинусів; синусів

розв’язує трикутники

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

8

^ Тема 3. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга


Правильний многокутник, його види та властивості. Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола

Довжина кола. Довжина дуги кола

Площа круга та його частин

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола

формулює:

 • означення: правильного многокутника; кругового сектора; сегмента;

 • теорему: про відношення довжини кола до його діаметра; про площу круга

записує та пояснює формулу:

 • радіуса кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника);

 • радіуса кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника);

 • довжини кола і дуги кола;

 • площі круга, сектора, сегмента

будує правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник

обчислює:

 • радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки;

 • радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки;

 • довжини кола і дуги кола;

 • площі круга, сектора і сегмента

доводить формулу:

 • радіуса кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника);

 • радіуса кола за стороною описаного навколо нього

правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника)

застосовує вивчені означення, формули й властивості до розв’язування задач

12

^ Тема 4. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ


Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори

Скалярний добуток векторів

Учень/учениця:

наводить приклади рівних, протилежних, колінеарних векторів

пояснює:

 • що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

 • як задати вектор;

 • як відкласти вектор від заданої точки;

 • за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число

формулює:

 • означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів;

 • властивості: дій над векторами; скалярного множення векторів

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число

обчислює:

 • координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

 • скалярний добуток векторів;

 • довжину вектора, кут між двома векторами

обґрунтовує рівність, колінеарність, перпендикулярність векторів

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

10

^ Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ


Переміщення (рух) та його властивості

Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення

Рівність фігур

Перетворення подібності та його властивості

Подібність фігур. Площі подібних фігур

Учень/учениця:

наводить приклади:

 • фігур та їх образів при геометричних перетвореннях, указаних у змісті;

 • фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії;

 • рівних і подібних фігур

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур; перетворення подібності; подібність фігур

формулює:

 • означення: рівних фігур; подібних фігур;

 • властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту; перетворення подібності;

 • теорему про відношення площ подібних многокутників

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень та перетворенні подібності

обчислює довжини відрізків у подібних фігурах, площі подібних фігур

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень; подібність фігур

доводить:

 • властивості: симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту; перетворення подібності;

 • теорему про відношення площ подібних трикутників

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

8

^ Тема 6. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ


Взаємне розміщення у просторі прямих, площин, прямої та площини. Перпендикуляр до площини

Геометричні тіла: призма, піраміда, циліндр, конус, куля. Приклади розгорток. Площі поверхонь та об’єми геометричних тіл

Учень/учениця:

наводить приклади взаємного розміщення в просторі: точки і прямої; точки і площини; двох прямих; прямої та площини; двох площин; геометричних тіл, указаних у змісті

пояснює:

 • що таке: площина, «належати», «лежати між» у просторі; призма, піраміда, циліндр, конус, куля та їх елементи; площа поверхні та об’єм многогранника і тіла обертання;

 • як можна задати площину

формулює означення: перпендикуляра, проведеного з точки до площини; відстані від точки до площини

записує і пояснює формули площ поверхонь і об’ємів зазначених у програмі геометричних тіл

зображує і знаходить на малюнках: взаємне розміщення прямих, площин, прямої і площини; многогранники і тіла обертання та їх елементи; розгортки призми, піраміди, циліндра, конуса

обчислює: відстань від точки до площини; площі поверхонь та об’єми геометричних тіл, указаних у змісті, у випадках, не складніших за пряму підстановку даних у формулу

застосовує вивчені означення і формули до розв’язування найпростіших задач

8

Тема 7. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1   2   3   4   5
Похожие:

Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconДонецька загальноосвітня школа №61
Денисова Н. Ф. Компетентності шлях до оновлення освіти// Педагогічна скарбниця Донеччини. 2004. №2. С. 27-30
Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconПрофілактика правопорушень у закладах освіти Анотований бібліографічний покажчик Укладач Світлична А. В. Донецьк Шкільна правова освіта
Патенко Л. В. Проблемы совершенствования правового обучения и воспитания//Педагогична скарбниця Донеччини. 1996.№1. С. 17
Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconГромадської Коаліції Донеччини за громадянські свободи щодо подій у Верховній Раді України 16. 01. 2014 року
Організації Громадської коаліції Донеччини на захист конституційних прав і свобод громадян
Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconНаказ №51/О 19. 03. 2014 р. Про проведення районного етапу обласного фестивалю молодих спеціалістів «Педагогічна надія Одещини»
На виконання постанови президії обкому Профспілки від 21. 02. 2014 року № п-34-5 та відповідно до Умов проведення ІІ обласного фестивалю...
Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури на 2012 2013 навчальний рік
Вступна частина. Аналіз роботи рмо за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconПрограма «освіта донеччини. 2012-2016 роки»
Указом Президента України від 30. 09. 2010р. №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»
Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconШкільний бібліотекар Л.І. Білодід «Духовна скарбниця навчального закладу»
Л.І. Білодід «Духовна скарбниця навчального закладу»/ Шкільний бібліотекар/-2010-Пілотний випуск,стор. 7
Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconПротокол № погоджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік
Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconПлан роботи районного методоб’єднання вчителів англійської мови на 2012-2013 навчальний рік
Робота над Державними стандартами щодо вивчення мов та навчальними планами на 2012-2013 навчальний рік
Педагогічна Скарбниця Донеччини №1 2012 рік iconПлан роботи районного методоб’єднання вчителів англійської мови на 2012-2013 навчальний рік
Робота над Державними стандартами щодо вивчення мов та навчальними планами на 2012-2013 навчальний рік
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы