План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік icon

План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік

НазваниеПлан роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
страница3/8
Дата конвертации18.03.2013
Размер1.63 Mb.
ТипПлан
1   2   3   4   5   6   7   8
7.4. Аналіз роботи динамічної групи вчителів початкових класів.

У 2011-2012 році вчителі динамічної групи працювали над проблемою «Креативна освіта для різнобічного розвитку й саморозвитку інноваційної особистості учнів початкових класів.» Вчителі продовжували роботу з розвитку творчого потенціалу учнів. Широко впроваджували у практику роботи інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.

Наш час – час змін і перетворень у різних сферах життя, у тому числі і в навчально-виховному процесі. Ми покликані виховати людину перспективну, ділову , уміючу поєднувати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність.

Учасниками динамічної групи проводилася систематична цілеспрямована робота щодо досягнення учителями державного стандарту і підвищення успішності.

Учителі продовжували роботу з розвитку творчого потенціалу учнів. За минулий навчальний рік навчальні плани і програми були виконані.

На уроках вчителі здійснювали розумовий розвиток учнів, розвиток логічного мислення, пізнавальної самостійності, здатної адаптуватися до умов, що змінюються, формували широкий світогляд, загальнолюдські духовні цінності, виховували національну свідомість, повагу до національної культури і традицій України, формували позитивні риси характеру ( чесність і правдивість, наполегливість і відповідальність за доручену справу), формували здоровий спосіб життя.

З метою стимуляції пізнавального ставлення до навчання, розвитку творчого мислення, самостійності, уміння спілкуватися один з одним учителі використовували активні форми і методи навчання.


7.5. Аналіз роботи творчої групи вчителів початкових класів.

У вересні 2011 року педагогічний колектив продовжував роботу над наково-методиною проблемою «Запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів в системі креативної освіти.» Колектив творчої групи працював працював над проблемою «Креативне використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання навчальних предметів.»

Колектив творчої групи поглибив свої знання через участь у засіданнях методичних комісій, у психолого-педагогічних семінарах, проходженні курсової перепідготовки; розширився світогляд, прищепилися ціннісні орієнтації, установки , переконання .

Кожен з педагогів активно працював над обраною проблемою,створюючи умови для забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.Педагоги глибоко вивчали науково-педагогічну літературу з питань,які розлядалися на засіданнях творчої групи, розробляли рекомендації і здійснювали їх апробацію, шукали ефективні шляхи для застосування наукових досліджень.


7.6. Аналіз роботи творчої групи.

У вересні 2011 року педагогічний колектив продовжив роботу над науково-методичною проблемою «Запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів в системі креативної освіти». Під час роботи над даною темою опрацьовано матеріал «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» під керівництвом Крамаренка С.Г. та інших.

На другому етапі реалізації обраної проблеми вчителі злагоджено працювали над формуванням креативної особистості, її здатності до творчого потенціалу, нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Створення умов для розвитку адаптованої, гармонійно розвиненої особистості вимагало від учителів застосування сучасних педагогічних технологій, в першу чергу активних методів та нестандартного мислення.

Основними питаннями, що розглядалися на засіданнях творчої групи були:

  • підбір літера тури з проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»;

  • опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми; вивчення перспективного педагогічного досвіду;

  • розробка моделей, схем, рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи;

  • проведено роботу з колективом з упровадження даної технології навчання:

а) психологічна і мотиваційна підготовка колективу;

б) теоретична підготовка колективу;

- апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій з метою відбору найбільш ефективних технологій і здійснено управління впровадження інноваційних процесів.

Кожен з педагогів активно працював над обраною проблемою, створюючи умови для забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу:

Лаврут В.В. «Запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей учнів».

Зарудняк О.О. «Особливості навчання говорінню та розвитку креативного мислення на уроках англійської мови»

Литвиненко В.О. «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання»

Фостенко Т.І. «Організація особистісно - зорієнтованого навчання на уроках української мови і літератури»

Шовкова Н.О. «Розвиток творчої діяльності учнів засобами впровадження інноваційних технологій в системі креативної освіти»

Литовченко Л.І. « Впровадження елементів інтерактивних технологій»

Мигуля Н.В. « Методи виховання особистості, здатної до саморозвитку творчої індивідуальності школяра»

Півень І.Х. « Формування в учнів позитивної мотивації навчальної діяльності»

У процесі роботи над проблемними питаннями поглибилися знання педагогів (предметні, дидактичні, психологічні) через участь у засіданнях циклових методичних комісіях, у психолого-педагогічних семінарах, проходженні курсової перепідготовки, розширився світогляд, прищепилися ціннісні орієнтації, установки, переконання що відповідають завданням відновлення школи, розвивався сучасний стиль педагогічного мислення, вдосконалювалась педагогічна техніка.

І як результат методичний кабінет школи поповнився новими методичними матеріалами: тематичними розробками, виступами та доповідями на засіданнях ЦМК, матеріалами, зібраними для участі у районних педагогічних читаннях. На районну педагогічну конференцію, яка відбулася 05. 06. 2012 року, представлено розробку учителя математики та інформатики Островської С.А. «Формування вмінь застосування інформаційно-комунікаційних технологій» та проект «Минуле і сучасне Української СЗШ І-ІІІ ступенів», підготовлений творчою групою у складі директора школи, заступника директора школи з НВР Зарудняк О.О. та бібліотекаря школи Гавви Л.Л.

Педагоги школи друкують свої напрацювання у фахових педагогічних виданнях, зокрема учитель української мови та літератури Фостенко Т.І. розробку уроку літератури рідного краю «»Ви бачили, як річка завмирає…» (Поетична творчість Василя Мисика») у газеті «Вивчаємо українську мову та літературу».

Для вчителів української мови та літератури районної циклової методичної комісії проведено особистісно – зорієнтований урок у 9 класі на тему «Марко Вовчок. Оповідання «Максим Гримач» та виховний захід літературно – музична композиція «Україно моя, ти одна, як життя».

Найбільш поширеними формами роботи над проблемою стали: творчі дискусії «Теоретичні аспекти проблеми креативності», «Психологічні і соціальні особливості обдарованих дітей. Види обдарованості».Методичні тижні «Уроки ведуть майстри педагогічної праці», методичні роздуми «креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», методичний консиліум ( «Шляхи формування сприятливого психологічного клімату в учнівському колективі»).

Постійно функціонував довідково-інформаційний бюлетень, у якому висвітлювалися актуальні питання організації навчально-виховного процесу, такі як «Пошуки, знахідки, відкриття на уроках біології» (поради колегам), «Методична система вивчення теми на уроках англійської мови», « Шляхи до майстерності: виховання інтересу до вивчення рідної мови» та інші.

Члени творчої групи глибоко вивчали науково-педагогічну літературу з даних питань, розробляли рекомендації і здійснювали їх апробацію, відшукували найбільш ефективні шляхи наукових досліджень.

7.7. Аналіз роботи методичної ради

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. У 2011-2012 н. р. педколектив продовжив роботу над новою проблемою «Запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів у системі креативної освіти » на ІІ етапі. Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. 
  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. У організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчої групи, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.
Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблем, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється добрими показниками. 
  Учителі школи йдуть у ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуюься у навчально-виховному процесі також проектні технології, технологія особистісно зорієнтованого навчання, технології продуктивного навчання.

7.7. Участь в професійних конкурсах, атестація педагогічних кадрів.

У 2011-2012 навчальному році штатними працівниками заклад був забезпечений на 70 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.
2 учителі мають вищу кваліфікаційну категорію та звання, 3 учителі мають І категорію, що говорить про значний досвід колективу. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 18 год.

У 2011-2012 навчальному році атестувалося 3 учителів. За результатами атестації 1 учителю підтверджено І кваліфікаційну категорію ( Литовченко Л.І), 1 вчителю присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію (Островська С.А.), 1 вчителю – присвоєно вищу кваліфікаційну категорію (Фостенко Т.І)..

  Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі школи у навчальному році було організовано та проведено 1 районний семінар з української мови та літератури, який отримав схвальну оцінку методистів відділу освіти та учасників семінару.
Педагоги школи є активними учасниками конкурсів педагогічної майстерності. У цьому році у районному конкурсі «Учитель року – 2012» брала участь Фостенко Т.І., яка зайняла ІІ місце. У обласному семінарі з профільного навчання взяла участь учитель трудового навчання та креслення Литвиненко В.О., яка представила свою роботу «Гурткова робота з трудового навчання як засіб виховання національної самосвідомості».

На районну педагогічну конференцію, яка відбулася 05. 06. 2012 року, представлено розробку учителя математики та інформатики Островської С.А. «Формування вмінь застосування інформаційно-комунікаційних технологій» та проект «Минуле і сучасне Української СЗШ І-ІІІ ступенів», підготовлений творчою групою у складі директора школи, заступника директора школи з НВР Зарудняк О.О. та бібліотекаря школи Гавви Л.Л.

Педагоги школи друкують свої напрацювання у фахових педагогічних виданнях, зокрема учитель української мови та літератури Фостенко Т.І. розробку уроку літератури рідного краю «»Ви бачили, як річка завмирає…» (Поетична творчість Василя Мисика») у газеті «Вивчаємо українську мову та літературу»

Про навчально-виховні заходи, приурочені до визначних державних свят (День Соборності, День Перемоги та ін.), які відбувалися протягом року були дописи в районній газеті «Червона зірка». Кореспондентами були як учні, так і вчителі школи.


8. Аналіз роботи шкільної бібліотеки.

Користуючись загальними нормативно-правовими документами, такими як:

- Конституція України

- Закон України про бібліотечну справу;

- Закон «Про мови в Україні»;

- Положення про шкільну бібліотеку,

бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Робота бібліотеки була направлена на задоволення читацьких інтересів, потреб, удосконалення учбово-виховного процесу в школі, вихованню культури читання і бібліотечно - бібіліографічної грамотності.

Була проведена робота по пропаганді бібліотеки. З цією метою були проведені екскурсії до бібліотеки, бесіди про бібліотеку, правила користування, бережливе ставлення до книги. В бібліотеці проводилась індивідуальна та групова робота. Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб. Систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнювались постійно діючі книжкові виставки: „З Україною в серці”, „Подвиг, пам’ять, життя”, „Уклін тобі, Дніпропетровщина!”, нововведені твори до діючих програм тощо. Отримуючи нову літературу, бібліотекар готував „Інформаційний бюлетень новинок”, „Зустріч з новими книгами”, організовував відкриті перегляди літератури та періодики „Зупинись на хвилинку – подивись на новинки”.

Протягом року бібліотека інформаційно забезпечувала всі аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу, сприяла вихованню гармонійно-досконалої особистості. Прагнула виховувати в учнів інформаційну культуру, допомогти в підвищенні фахової майстерності педагогам, популяризувала періодичну літературу надавала інформацію про неї батьківській громадськості.

Велику увагу в школі приділяють наочній агітації. Яскраво, естетично оформлено в бібліотеці стенд „Живи, книго!”, книжкові виставки „Книга дякує”, „Книга скаржиться”. Вони закликають учнів ставитися до книжки, як до друга, наставника, вчителя, допомагають виховувати у них любов і повагу до тих, хто створює духовне багатство.

Систематично працювала „Книжкова лікарня”, де учні здійснювали дрібний ремонт книг як на уроках праці, так і в позаурочний час - дарували книгам „друге життя”.

Так, в рамках проведення Всеукраїнської акції „Живи, книго!”, учнями було відремонтовано 55 книг зі шкільної бібліотеки.

У відповідності до вимог часу, враховуючи сучасний стан роботи бібліотеки, можемо визначити такі пріоритетні задачі нашої бібліотеки в 2012-2013 н.р.:

- систематична робота із збереження, розширення книжкового фонду;

- підвищення бібліотечної культури школярів;

- оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи;

- забезпечення підручниками, задоволення потреб учителів у методичній та довідковій літературі.

У 2011 році було проведено списування застарілої за змістом, та ветхої літератури у кількості 120 екз. на суму 105 грн.

Забезпеченість підручниками у 2011-2012 н.р. складає:

1 - 4 класи 100%

5 – 9 класи 83%

10 – 11 класи 80%

Середня забезпеченість 88%.

Фонд скомплектовано неякісно. Зважаючи, що заснування бібліотеки припадає на радянські часи, а відповідно і фонд комплектувався за вимогами того часу. Відчувається брак нововведених творів класиків світового мистецтва, сучасних енциклопедій, та довідників, словників та методичної літератури.

Незважаючи на таку якість комплектування бібліотекар докладає зусиль для максимального забезпечення запитів та інформаційних потреб користувачів.


9. Аналіз діяльності адміністрації по управлінню і контролю.

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 
  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. На жаль, немає підключення школи до мережі Інтернет і немає можливості користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що перешкоджає оперативності й мобільності користування достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.
  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо.

Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.


10. Аналіз роботи по укріпленню матеріально-технічної бази.

  Будівля школи прийнята в експлуатацію 46 років назад. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Межівської РДА.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Стан будівель належний. Система опалення, водопостачання, електрогосподарства експлуатується в оптимальному режимі. У жовтні 2008 року введена в дію автономна газова котельня, яка повністю забезпечує дотримання теплового режиму в закладі.

Стан покрівлі в належному стані, вентиляція природна. Освітлення шкільних приміщень відповідає санітарним вимогам..

Капітальний ремонт за останні роки не проводився. Поточні ремонти проводяться щорічно за рахунок дарунків батьківської громадськості, а також
зусиллями спонсорів.

Система пожежогасіння відповідає вимогам пожежної безпеки: кількість вогнегасників є нормативною ( 7 шт.). У 2011 році була здійснена перевірка вогнегасників, всі знаходиться в робочо­му стані.

Хоча з моменту введення будівлі в експлуата­цію капітальний ремонт комунікацій не прово­дився, на сьогодні системи гарячого й холодно­го водопостачання, каналізації та опалення зна­ходяться в задовільному стані, тому що регулярно здійснюється профілактичний ремонт окремих ко­мунікацій. Конт­роль за станом приміщень із боку керівництва шко­ли здійснюється постійно. Санітарний стан при­міщень, коридорів, шкільної їдальні за­довільний, але необхідно виконати ремонт підлоги школи, замінити вікна та провести ремонт коридору приміщення школи № 2.

Дотримується тепловий і повітряний режим, здійснюється вологе прибирання приміщень.

Приміщення майстерень, їдальня мають необхідне обладнання.

Шкільна їдальня забезпечена гарячою водою для миття посуду. Заклад має автономне водозабезпечення (гаряча вода), холодна вода поступає до закладу із штучної свердловини.

У закладі наявні допоміжні приміщення, які збережені та використовуються за призначенням.

Відтак, навчальні кабінети й класні кімнати ес­тетично та змістовно оформлені у вираженому ін­дивідуальному стилі.

Коридори школи мають інформаційну навантаженість. Об­новляються стенди, виставки.

Зважаючи на те, що традиційно дуже добре вирощуються квіти і декоративні насадження на клумбах біля школи,  можна зробити висновок , що зовнішній  стан шкільних будівель та пришкільної території  виглядає естетично привабливим.

У цілому санітарний стан шкільної території знаходиться в задовільному стані.

За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до нового навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються. 


1   2   3   4   5   6   7   8
Похожие:

План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р та основні завдання на новий навчальний рік
План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2011-2012 н р. Жовтень
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2012-2013 н р. Працюємо над проблемою «Управління розвитком професійної компетентності педагога»
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури на 2012 2013 навчальний рік
Вступна частина. Аналіз роботи рмо за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПротокол № погоджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік
План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconГрафік проведення педагогічних рад в 2012/2013 н р
Аналіз роботи школи за 2011/2012 навчальний рік та завдання педколективу на новий 2012/2013 н р відповідно до законів України «Про...
План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації на 2012-2013 навчальний рік
Розділ І. Аналіз результатів діяльності районного методичного кабінету у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний...
План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconАналіз виховної роботи сзш №14 за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність...
План роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан проведення серпневої наради заступників директорів із навчально-виховної роботи
Тема: Підсумки системи науково-методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2011/2012 навчальному році та пріоритетні...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы