План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік icon

План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік

НазваниеПлан роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
страница1/7
Дата конвертации18.03.2013
Размер1.57 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6   7Відділ освіти Межівської районної державної адміністрації

РКЗО «Українська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

від 31.08.2011 року


ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ

НА 2011 – 2012 н.р.


с. Українка -2011


Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н.р. та основні завдання на новий навчальний рік.

  1. Аналіз навчальної діяльності.


  Протягом 2010-2011 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2010 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 3 учнів. На початок року було укомплектовано 5 класи і 2 класи-комплекти школи І ступеня, з середньою наповнюваністю 8 чоловік, загальною кількістю 56 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів.

На засіданнях батьківських всеобучів проводилося роз’яснення законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання і виховання їх неповнолітніх дітей. Постійно вівся жорсткий контроль за обліком відвідування учнями школи: черговими вчителями щоденно заносилися дані про відсутніх до журналу контролю, а класними керівниками з учнями та їх батьками проводилися роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків. Аналізувалися причини відсутності учнів протягом року. Виявлено пропуски занять школярами через хворобу і по поважній причині. Поодинокі випадки безпричинних пропусків уроків були виявлені, проте класними керівниками проведені профілактичні бесіди з учнями та їх батьками.

У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота курсів за вибором та факультативів: креслення, інформатика, основи прав споживача. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи 11 клас навчається за технологічним профілем, де 5 годин відводиться на технології. Навчання відбувається при міжшкільному НВК. У цьому навчальному році 11 випускників отримали свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, з них: 2 учні - водія транспортних засобів категорії «С» та 9 - операторів комп`ютерного набору.
  Учні нашої школи традиційно активні учасники Всеукраїнських конкурсів. Цього року учасниками конкурсу юних знавців фізики «Левеня» стали 6 учасників ( 4 учні показали добрий результат), а конкурсу юних знавців англійської мови «Гринвіч» - 11 учасники, з яких вибороли такі сертифікати 2- золотих, 3 - срібні і 1 - бронзовий.

Досить непогані показники участі наших школярів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. Учні школи зайняли 7 призових місць з таких предметів: українська мова і література, англійська мова, географія, хімія, основи правознавства, трудове навчання.
  За підсумками 2010-2011 н.р. учні школи показали такий рівень навчальних досягнень: з 56 учнів 2-11 класів високий рівень показали 3 учні (5,7 %), достатній – 21 учень ( 40 %), середній рівень – 29 учнів (55 %), початковий рівень – 1 учень ( 2 %).


Навчальні роки

к-сть учнів

1-3 бали

к-сть учнів


%

7 -12 балів

7- 12 балів


%

10-12 балів

10-12 балів


%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

2009-2010 н.р.

61

4

7

16

26

7

11,5

2010-2011 н.р.

56

1

2

21

40

3

5,7


Учениця 9 класу Нестеренко Анастасія за відмінне навчання та зайняті 3 призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін ( 2 місце - основи правознавства, хімія, 3 місце - трудове навчання) стала стипендіатом премії для обдарованої молоді .  1. Аналіз результатів навченості учнів та виконання навчальних програм.

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень за 2009-2010 н.р. та 2010-2011 н.р.: у 2009-2010 н. р. якісний показник навчальних досягнень учнів становив 37,5% : на 1-3 б. навчалося 4 учні ( 7 %) ); на 7-12 б. - 16 учнів ( 26 %); на 10-12 б. – 7 учнів (11,5%). У 2010-2011 н.р. якісний показник навчальних досягнень зріс на 8,2 % і становив 45,7 %. Зменшилася кількість учнів які мають початковий рівень навчальних досягнень ( 1 учень 7 класу – Дорош Станіслав), а кількість учнів, які показали достатній та високий рівень знань збільшилася .

За підсумками 2010-2011 н.р. учні школи показали такий рівень навчальних досягнень: з 56 учнів 2-11 класів високий рівень показали 3 учні (5,7 %), достатній – 21 учень ( 40 %), середній рівень – 29 учнів (55 %), початковий рівень – 1 учень ( 2 %).


Навчальні роки

к-сть учнів

1-3 бали

к-сть учнів


%

7 -12 балів

7- 12 балів


%

10-12 балів

10-12 балів


%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

2009-2010 н.р.

61

4

7

16

26

7

11,5

2010-2011 н.р.

56

1

2

21

40

3

5,7Якісний аналіз навчальних досягнень по класах показав, що учнівський потенціал використовується не в повному обсязі. Такі показники свідчать також про низький рівень координаційної роботи класних керівників та несвоєчасну корекційну роботу з цього питання ряду вчителів, а також про недостатню взаємодію вчителя, класного керівника і батьків, недостатній контроль із боку батьків за навчанням своїх дітей, безвідповідальне ставлення до виховання своїх дітей.

Аналіз роботи вчителів з тематичного оцінювання свідчить, що більшість із них дотримувалися норм оцінювання навчальних досягнень учнів, методичних рекомендацій щодо цього питання. Вчителі своєчасно виставляли тематичні оцінки, із результатами тематичного оцінювання знайомили учнів, проводили корекційну роботу.

Школярі 5-8 класів по закінченню навчального року проходили навчальну практику, яка була організована на території школи і проводилася з базових предметів та надавалася учнями школи посильна допомога по ремонту класних кімнат.

Згідно з річним планом роботи школи та планом внутрішньо шкільного контролю за якістю навчально-виховної роботи з 23.05 по 26.05 цього року адміністрація школи проводила перевірку виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт учителями школи. Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та здійснені записи на сторінках предметів у класних журналах.

У процесі аналізу навчальних планів, програм та календарно-тематичних планів учителів виявлено, що учитель початкових класів Півень І.Х. та вчителі-предметники: Фостенко Т.І., Гришко Л.І., Литвиненко В.О., , Даниленко В.О., Островська С.А., Черепаха О.В., Шовкова Н. О., Зарудняк О.О. - дотримувалися послідовності вивчення фактичного матеріалу, кількості годин, передбачених навчальною програмою.

Перевірка засвідчила, що вчителями початкових класів Литовченко Л.І., Півень І.Х. програма виконана повністю як за кількістю годин та практичним мінімумом письмових робіт, так і змістовно. Кількість письмових робіт з української мови, математики та англійської мови відповідає плану.

При перевірці виконання навчальних планів і програм із предметів гуманітарного циклу слід відзначити, що з усіх предметів програма виконана повністю, проведено передбачені навчальними програмами мінімуми контрольних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання та інших видів робіт. Загальна кількість робіт контролю і перевірки знань розподілена практично порівну протягом ІІ семестру.

Результати перевірки виконання навчальних програм із предметів природничо-математичного циклу свідчать, що програми змістовно, за кількістю годин та практичного мінімуму письмових робіт (практичних, лабораторних, контрольних) виконана повністю.

Під час перевірки виконання навчальних програм із предметів естетичного циклу з’ясовано, що програми змістовно і практично виконані повністю.

Усі записи про уроки, спрямовані на поглиблення циклу предметів допрофільної підготовки, оформлювалися в класних журналах відповідно до програм, планів, розкладу уроків.

Факультативні заняття проводилися згідно з розкладом, планами, погодженими із заступником директора з НВР, та програмами, рекомендованими МОН України, програмами, погодженими методичною радою відділу освіти Межівської РДА. Факультативні програми за ІІ семестр виконано.

На кінець семестру проведено зрізи знань із базових навчальних дисциплін у 5-8, 9, 11 класах. Їх якісні результати відображено в шкільних аналітичних журналах. Питання про виконання навчальних планів і програм, проведення тематичних контрольних робіт, стан ведення шкільної документації розглядалися на нарадах за участю директора.

Але в роботі деяких учителів під час перевірки виконання державних програм було виявлено недоліки. Так, учитель біології та хімії Шовкова Н.О. не завжди своєчасно здійснює тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. Своєчасно не заповнюють журнали з виставленням оціночних балів учитель історії, інформатики Жуков С.С.

Неправильно записував результати відпрацювання учнями пропущених навчальних занять, зайнятих карантином, учитель музичного мистецтва Гончар В.Г.

Програму в цілому виконано.

Рівень навчальних досягнень учнів за наслідками контрольних випробувань з базових предметів інваріантної частини навчального плану визначався шляхом проведення контрольних робіт з української мови, математики в 4, 9, 11 класах.

Аналіз контрольних робіт із математики:

клас

Кількість учнів у класі

Писали

П

С

Д

В

Успішність

%

Якість

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

4

3

3

-

-

3

100

-

-

-

-

100

-

9

7

7

1

14,5

2

28,5

2

28,5

2

28,5

85

60

11

11

9

-

-

5

55

3

33

1

11

100

44Порівняльний аналіз проведених контрольних робіт із математики в 4, 9, 11 класах:

клас

Результати контрольної роботи у 2010-2011н.р.

Річні за

2009-2010н.р.

4

-

33%

9

60%

66%

11

44%

36%Аналіз контрольних робіт з української мови:

клас

Кількість учнів у класі

Писали

П

С

Д

В

Успішність

%

Якість

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

4

3

3

-

-

2

66,5

1

33,5

-

-

100

33,5

9

7

7

-

-

3

43

3

43

1

14

100

57

11

11

8

-

-

4

50

4

50

-

-

100

50Порівняльний аналіз проведених контрольних робіт із української мови в 4, 9, 11 класах:

клас

Результати контрольної роботи у 2010-2011н.р.

Річні за

2009-2010н.р.

4

33%

-

9

57%

66%

11

50%

36%Всього контрольні роботи писало 19 учнів. Відсоток учнів, які засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях становить 45 %, що відповідає високому рівню та оцінці 9 балів.

За результатами проведених контрольних робіт виявлено високий рівень знань з математики ( 60 % - 9 клас, 44 % - 11 клас)), української мови ( 50 % - 11 клас, 57 % - 9 клас).

Найнижчий рівень продемонстрували учні 4 класу, середній показник – 5, 3 бала, високий рівень - 0 %.


3.1. Аналіз підсумкових контрольних робіт (4 клас)

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682, від 05.02.2009 № 66, від 20.05.2003 № 306, від 27.08.2010 № 834 (для учнів 10 класів) та Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842 (зі змінами), враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 №1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 16.02.2011 року «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році» № 18/0/212-11, наказу відділу освіти Межівської РДА від 10.03.2011 р. № 115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році» у школі І ступеня було проведено державну підсумкову атестацію з українського читання, української мови й математики. У 2010-2011 н.р. 4 клас закінчили троє учнів.

Тексти контрольних робіт із зазначених предметів були підібрані заступником директора з НВР та затверджені директором школи.

Порядок проведення й темпи контрольних робіт відповідали нормам початкових класів.

Роботу на державну підсумкову атестацію з читання виконували три учні. Всі вони показали достатній рівень навчальних досягнень.початковий

середній

достатній

високий

-

-

3 (100%)
Під час виконання роботи в учнів допущено неточності, відповіді необґрунтовані; неправильно встановлена послідовність подій; логічність і послідовність викладу власної думки, не вміють використовувати засоби художньої виразності.


За підсумками державної підсумкової атестації з української мови два учні виявили середній рівень знань, а один виконав роботу на достатньому рівні.

початковий

середній

достатній

високий

-

2 ( 67 %)

1 (33%)

-У результати перевірки виявилося, що учні не вміють добирати антоніми; не сформовані навички з правопису особових закінчень дієслів минулого часу; правопису іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в О.в однини; не вміють визначати граматичні основи речень та складати тексти – описи.

Роботу на державну підсумкову атестацію з математики виконували два учні. Підсумки атестації такі:

початковий

середній

достатній

високий

-

-

2 (100%)

-


Під час перевірки виявилося, що в учнів не сформовані вміння розв’язувати задачі на знаходження дробу від числа та розширеної задачі на зведення до одиниці.


  1   2   3   4   5   6   7
Похожие:

План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р та основні завдання на новий навчальний рік
План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2011-2012 н р. Жовтень
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2012-2013 н р. Працюємо над проблемою «Управління розвитком професійної компетентності педагога»
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconСерпень 2011 Організаційно-педагогічні заходи
Аналіз роботи школи в 2010 -11 навчальному році та основні завдання на 2011-12 навчальний рік
План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconСерпень 2011 Організаційно-педагогічні заходи
Аналіз роботи школи в 2010 -11 навчальному році та основні завдання на 2011-12 навчальний рік
План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПротокол № погоджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік
План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconОсновні завдання методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік
Виходячи з вищесказаного в 2011-2012 навчальному році педагогічний колектив закладу буде працювати над проблемою: «Творче життя особистості...
План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури на 2012 2013 навчальний рік
Вступна частина. Аналіз роботи рмо за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
План роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік iconАналіз виховної роботи школи за 2010/2011 навчальний рік Згідно річного плану роботи школи та на виконання І реалізацію Законів України „Про освіту”
Виховання культури поведінки учнів”, „Сучасні підходи до організації виховної роботи в школі”, які використовують класні керівники...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы