Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року icon

Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року

НазваниеАналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року
Дата конвертации14.12.2012
Размер168.82 Kb.
ТипДокументыАналіз

науково-методичної діяльності СЮТ № 4

протягом 2010- 2011 навчального року


Аналізуючи науково-методичну роботу за 2010-2011 навчальний рік, можна констатувати, що у порівнянні з минулим навчальним роком ця діяльність має певні зрушення і результати.

Протягом 2010 - 2011 навчального року педагогічний колектив СЮТ, керуючись основними нормативними документами про позашкільну освіту, Державною цільовою соціальною Програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, працював над методичною темою: «Соціалізація дітей та підлітків шляхом залучення їх до технічної творчості у СЮТ».

Перед колективом закладу на початку навчального року були поставлені такі основні цілі та завдання щодо науково - методичної діяльності:

1.Забезпечити системний науково – методичний супровід навчально - виховної діяльності педагогічних працівників щодо роботи закладу над методичною темою «Соціалізація дітей та підлітків шляхом залучення їх до технічної творчості у СЮТ».

2. Створити сприятливі умови щодо забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, поповнення дидактичного, демонстраційного матеріалу та ін.).

3. Поліпшити якість навчально-виховного процесу через підвищення професійного рівня педагогів шляхом самоосвіти та інших форм науково - методичної роботи;

4. Упроваджувати у навчально-виховний процес СЮТ № 4 інноваційні форми, методи та технології;

5. Забезпечити дітям та молоді району рівний доступ до якісної позашкільної освіти.

6. Активізувати співпрацю з батьками вихованців.

З метою створення необхідних умов для забезпечення виконання поставлених завдань для вирішення основної методичної теми закладу та надання методичної допомоги педагогам СЮТ у 2010-2011 навчальному році адміністрацією та методистами було проведено ряд заходів щодо покращення науково - методичної роботи педагогів та підвищення їх професійного рівня.

Відповідно до річного плану роботи СЮТ на 2010-2211 навчальний рік адміністрація та методисти закладу провели діагностування труднощів, з якими стикались педагоги у навчально-виховному процесі. Аналіз результатів діагностичного анкетування педагогів дав змогу зробити такі висновки:

 • 60% опитаних педагогів ще мало розуміють суть інноваційних технологій;

 • 60% опитаних педагогів назвали, що вони ще не достатньо оволоділи методикою підготовки та проведення гурткового заняття.( більшість не знайомі з типами занять,його структурою).

 • 30% опитаних педагогів вважає свій професійний рівень достатнім, а більше третини опитаних - «високим?». Це говорить про те, що у більшості педагогів завищена самооцінка своїх знань;

 • Всі опитані педагоги зацікавлені в удосконаленні своїх професійних якостей і досить об'єктивно вказують причини, що заважають їм досягти високого рівня професійної компетентності.

 • 80% керівників гуртків віддають перевагу в навчально-виховному процесі використанню форм і методів проектування; 50% - колективній творчий справі за Івановим;

 • Лише 10% педагогів вважають, що знайомі та володіють інтерактивними формами й методами навчання й виховання.

Основний висновок такий – всім педагогам необхідно поглиблювати знання щодо вивчення методики підготовки та проведення гурткового сучасного заняття і методики впровадження інновацій у навчально - виховному процесі.

Аналізуючи науково-методичну діяльність за 2010-2011 навчальний рік необхідно відзначити,що методисти постійно здійснювали індивідуальну роботу з педагогами щодо надання допомоги у складанні навчальних програм та конспектів занять, проводили індивідуальні співбесіди з педагогами з питань планування навчальної та виховної роботи з вихованцями гуртка, участі їх у конкурсах різних рівнів та інших питань.

Адміністрацією і методистами у 2010-2011 навчальному році з метою створення сприятливих умов щодо забезпечення підвищення професійної компетентності педагогічних працівників СЮТ, відремонтовано методичний кабінет, оформлено нові:

- стенди: «Підвищення компетентності педагогів», «Педагогам - про атестацію», «Інновації та навчальний процес», «Заняття – яким йому бути?»;

- методичні куточки з рубриками: «Інноваційна позашкільна діяльність», «Виховна робота з гуртківцями», «На допомогу керівнику гуртка для роботи у пришкільних таборах», «Педагогу - початківцю».

Зібрано та оформлено папки з методичними матеріалами, навчальними програмами, навчально-методичними посібниками. Придбана та упорядкована методична література за різними напрямками художньо – ужиткової та технічної творчості;

Підготовлено розробки конспектів відкритих занять керівників гуртків – Малініної І.Л., Власенко І.І., Яковенко О.О., Сафронової С.А., Цикози В.І., Іванців І.М., Головко Т.П.

Почато складання каталогу всіх книг и брошюр, методичних посібників, розробок, рекомендацій, журнальних статей та інших методичних матеріалів щодо питань педагогіки, психології, позашкільного навчання та виховання.

Протягом навчального року підготовлено, методичні рекомендації для керівників гуртків за темами:

 • «Організація співпраці керівника гуртка з батьками вихованців у навчальному процесі позашкільного закладу»

 • «Алгоритм технології створення «ситуації «успіху»;

 • «Метод проектів у формуванні ціннісних орієнтирів дітей і молоді у позашкільному закладі»;

 • «Опис методики колективної творчої справи за Івановим І.П.;

 • «Орієнтовний список рекомендованих екскурсій для гуртківців СЮТ в період осінніх, зимових, весняних канікул»;

 • «Технології формування творчої особистості »;

 • «Суть інтерактивної методики навчання і виховання»

 • «Орієнтовний перелік основних видів організаційно-педагогічної та методичної роботи педагогічних працівників СЮТ під час шкільних літніх канікул»;

 • «Впровадження Програми МОН України «Основні орієнтири виховної діяльності учнів 1-12 класів загально-навчальних закладів»;

 • «Рекомендації щодо створення порт фоліо керівника гуртка».

Підготовлені методичні розробки за темою:

 • «Методична розробка для керівників гуртків щодо написання плану виховної роботи гуртка на 2011-2012 навчальний рік»;

 • «Становлення професійної компетентності молодих педагогів позашкільного закладу»

(збірка методичних матеріалів інноваційного досвіду методиста СЮТ Толчинської Л.В.)

У методичному кабінеті оформлена наочність на допомогу педагогічним працівникам СЮТ:

 • папки – «портфоліо» з ефективним інноваційним досвідом керівників гуртків СЮТ;

 • нормативно-інформаційні матеріали позашкільної освіти;

 • матеріали атестації педагогічних працівників СЮТ у 2010-2011 навчальному році.

Накопичено та підшито газети та журнали різних освітніх видань, сценарїі різноманітних виховних заходів – все те, що, необхідно для підвищення компетентності керівників гуртків.

З метою удосконалення структури, змісту та форм методичної роботи з педкадрами у СЮТ» в рамках роботи над методичною темою закладу протягом року проведені:

- засідання педагогічної ради за темою: «Шляхи та засоби підвищення якості освіти у позашкільному закладі» (серпень2010 р.), «Процес становлення особистості вихованців засобами технічної творчості» (січень2011 р.). «Результативність роботи педагогічного колективу у 2010-2011 навчальному році.» (травень 2011 р.),

- семінари-практикуми для керівників гуртків за темою: «Організація співпраці керівника гуртка з батьками вихованців у навчально-виховному процесі позашкільного закладу» (грудень 2010 р.) ,«Методика підготовки та проведення сучасного гурткового заняття» (квітень 2011 р.); Під час проведення педагогічних рад та семінарів використовувались інноваційні інтерактивні форми роботи, надавались методичні матеріали та рекомендації, працювали виставки дитячих робіт та навчально-методичної літератури, що сприяло підвищенню творчого потенціалу педагогів в організації навчально-виховного процесу у гуртках.

У січні 2011 року в СЮТ створена науково-методичної рада. У другому півріччі 2010-2011 навчального року відбулися засідання науково-методичної ради, де розглядались проблемні питання методичного забезпечення навчально – виховного процесу гуртків.

Робота цього органу спрямована на підвищення науково-методичного рівня і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, сприятиме успішному впровадженню та використанню у навчально-виховному процесі інноваційних педагогічних технологій, що забезпечить розвиток особистості вихованців та підвищить професіоналізм керівників гуртків.

Особлива увага приділялась у СЮТ атестації педагогічних працівників – одній з форм підвищення педагогічного професіоналізму керівників гуртків, яка протягом 2010-2011 навчального року здійснювалась у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 N 930). Атестаційною комісією було атестовано 2 педагоги: Сафронову Світлану Анатоліївну, керівника гуртка виготовлення іграшок - сувенірів та Цикозу Володимира Івановича, керівника гуртка судномоделювання.

У ході підготовки до атестації Сафронова С.А. і Цикоза В.І. узагальнили свій ефективний досвід роботи у вигляді папки – «портфоліо», де розмістили свої кращі методичні теоретичні та практичні педагогічні наробки щодо використання у своїй педагогічній діяльності інноваційних форм та методів навчання і виховання: елементи проектної технології, технології розвитку творчої особистості, методу «створення ситуації успіху за Бєлкіним ».

Протягом звітного періоду наші педагоги підвищували свій професіоналізм, відвідуючи міські та обласні семінари, майстер-класи:

- міський виїзний практичний семінар для керівників гуртків декоративно-прикладного та образотворчого напрямів у Валках. Організатор – міський Палац дитячої та юнацької творчості (Малініна І.Л.,листопад 2010 р.)

- міський семінар –практикум для керівників гуртків декоративно-прикладного профілю з циклу «Культура Слобожанщини» (Сафронова С.О.,Власенко І.І., Головко Т.П., березень 2011 р.)

- міський семінар для методистів позашкільних навчальних закладів на базі ЦДЮТ № 3 Комінтернівського району (Толчинська Л.В., березень 2011 р.)

- обласний семінар для методистів позашкільних закладів в Обласному палаці дитячої та юнацької творчості. (Толчинська Л.В., листопад 2010 р. ).

- обласний науково –практичний семінар для методистів позашкільних закладів на базі ОБЛСЮТУР «Роль гурткової роботи у формуванні ціннісних орієнтацій дітей та молоді» (Толчинська Л.В., лютий 2011 р. ) та інших.

У 2010 - 2011 навчальному році перед педагогічним колективом СЮТ адміністрація, в рамках методичної теми, поставила завдання впроваджувати інноваційні ефективні форми та методи роботи у навчально-виховному процесі гуртків, забезпечити сприятливі умови для особистісного зростання, самовизначення педагогів та вихованців, адаптації їх до життя у суспільстві та творчої їх співпраці;

Мета та завдання діяльності педагогічного колективу СЮТ у цьому напрямку:

 • вивчення та адаптація інноваційних технологій до умов сучасного позашкільного закладу;

 • впровадження у навчально-виховний процес закладу інноваційних технологій, (технології створення ситуації успіху, проектної технології, особистісно-орієнтованих технологій);

 • реалізація особистісно-орієнтовного підходу в навчально-виховному процесі.

 • створення банку ефективного педагогічного досвіду керівників гуртків;

 • забезпечення максимально сприятливих умов для розкриття творчих здібностей, талантів і обдарувань вихованців закладу;

 • організація внутрішніх виставок творчих робіт гуртків.

Ми розглядаємо інноваційні технології методичної роботи з педкадрами як стимулюючий процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне розуміння цілей навчання і виховання. Самих теоретичних знань не досить. Необхідно, щоб кожен педагог оволодів вміннями і навичками, наприклад, тренінговими методиками, вмів застосувати їх у своїй практичній діяльності. З цією метою більшість методичних заходів проходять в нетрадиційних формах. Перш за все це семінари - тренінги, які починають приживатись в нашому закладі. Тренінговими методиками починають оволодівати деякі педагогічні працівники закладу, елементи тренінгів використовували при проведенні семінарів, гурткових занять, виховних заходів такі педагоги: Толчинська Л.В., Сафронова МС.А., Архангельська Л.О., Головко Т.П., Яковенко О. О., Малініна І.Л. та інші.

З метою виконання поставлених завдань та надання методичної і практичної допомоги керівникам гуртків постійно здійснювався науково – методичний супровід інноваційної діяльності педагогічних працівників. Адміністрація і методисти згідно графіка системно відвідували заняття гуртків, де постійно надавали методичні і практичні консультації та поради, щодо організації та проведення сучасного ефективного гурткового заняття, щодо впровадження у навчальний процес інноваційних технологій.

На початку 2010-2011 навчального року за допомогою адміністрації та методистів керівники гуртків СЮТ успішно справилися з адаптацією типових державних навчальних програм гуртків до умов діяльності гуртка у нашому СЮТ та проектуванням календарно - тематичних планів роботи свого гуртка на навчальний рік.

За допомогою методистів керівниками гуртків були здійснені такі інноваційні форми узагальнення свого інноваційного досвіду та підвищення професійної майстерності,як

- створення папки - «портфоліо» керівника гуртка;

- написання планів – конспектів відкритих занять;

- складання плану - проекту виховної діяльності гуртка в рамках Програми МОН України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України» на 2011-2012 навчальний рік

- участі у внутрішній постійно діючій виставці творчих робіт вихованців СЮТ «На крилах творчості» та інші.

Методист Толчинська Л.В. у січні-квітні 2011 року брала участь у районній та обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій. ЇЇ збірка методичних матеріалів «Становлення професійної компетентності молодих педагогів позашкільного закладу» нагороджена Диплом ІІІ ступеня ХVІІІ Харківської обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій. Збірка містить інноваційний досвід роботи з молодими педагогами щодо підвищення рівня їх педагогічної компетентності.

Педагогічні папки - «портфоліо» підготували педагоги: Сафронова С.А., керівник гуртка виготовлення сувенірів – іграшок, Малініна І.Л., керівник гуртка «Кераміка», Цикоза В.І., керівник гуртка судномоделювання. Папку відкритих занять підготували наступні педагоги: Іванців І.І., Головко Т.П., Яковенко О.О., Власенко І.І.

Плани-проекти виховної діяльності гуртків на 2011-2012 навчальний рік підготували майже всі педагоги СЮТ.

Найактивнішими учасниками виставки «На крилах творчості» були вихованці гуртків: «Дизайн» (кер. гуртка - Іванців І.І.), стендового моделізму (кер.гуртка КовтунП.О.),гурток кераміки(кер. Малініна І.Л.), гуртки виготовлення іграшок - сувенірів (керівники: Сафронова С.А., Власенко І.І., Головко Т.П., Цикоза В.І. Крупко Б.В., Воронов С.О. та інші).

У 2010-2011 навчальному році збільшилась кількість педагогів закладу, які впроваджують та використовують у навчально-виховному процесі гуртків інформаційно - коммунікаційні технології.

 • Майже 80відсотків педагогів вміють користуватися комп’ютером на рівні користувача ПК.

 • Педагоги СЮТ постійно використовують у навчально-виховному процесі послуги Інтернету для самоосвітньої діяльності, для вивчення нових нормативних документів позашкілля, методичних посібників, пошуку материалів для підготовки до педрад, семінарів, нарад, підготовки та проведення гурткових занять, для участі у творчих конкурсах, фестивалях, для розташування реклами та інформації про діяльність та досягнення своїх вихованців;

 • СЮТ має свій сайт, на якому розташовувалась інформація про роботу та новини закладу та ефективний досвід навчально-виховної та діяльності педагогів

 • Админістрація і методисти у ході реализации поставлених завдань та планів роботи СЮТ постійно користуються засобами інформаціних технологий. Оперативність у роботі забезпечує электрона пошта, яка дозволяє швидко отримувати та відсилати необхідну інформацію за різною необхідною адресою, складати та и структурувати надіслану передану інформацію в базі даних комп’ютера,

 • Використання засобів іинформаційних технологій полегшує відслідкування, накопичення, систематизацію та аналіз конкретних результатів діяльності педагогів, дозволяе заощадити час, мати свободний доступ до необхідних материалів, які допомагають підвищити рівень педагогічної майстерності нашим педагогам в умовах сучасного позашкільного закладу.

Але необхідно відзначити, що цієї роботи недостатньо. У подальшому необхідно значно більше уваги приділяти всім педагогам інформаційно-коммунікативним технологіям,удосконалити, систематизувати та покращити роботу щодо розташування інформації на сторінках сайту СЮТ. Методистам постійно забезпечувати розташування науково - методичної та навчально-виховної інформації на сайті СЮТ.

З метою організації змістовного дозвілля гуртківців адміністрація та педагоги СЮТ використовують різні форми виховної діяльності. Стало традицією проводити конкурс зимових композицій «Замість ялинки-новорічний букет». В цьому конкурсі брали участь вихованці таких гуртків: моделювання іграшок – сувенірів (керівники гуртків: Іванців І.М., Головко Т.П., Яковенко О.О., Сафронова С.А.,). Кращі роботи були направлені на обласну виставку, де отримали Грамоти та Свідоцтва переможців(керівники гуртків: Іванців І.М. ЯковенкоО.О., Сафронова С.А.). На високому творчому та професійному рівні відбулося на зимових канікулах Новорічне свято для гуртківців СЮТ «Новорічний серпантин», де із задоволенням брали участь найкращі представники всіх гуртків. На святі дід Мороз привітав дітей творчими подарунками, снігурка веселила всіх присутніх педагогів, дітей та їх батьків розважальними іграми та конкурсами. Адміністрація СЮТ поздоровила дітей і батьків з Новим роком та нагородила кращих вихованців за підсумками 2010 року грамотами та подарунками. 12 квітня 2011 року в приміщенні СЮТ № 4 відбулося свято до 50-річчя Дня космонавтики і авіації України, в рамках якого проводилась виставка моделей літаків, створених руками юних техніків. Ініціатором та ведучим цього свята став керівник гуртка стендового моделізму Ковтун Леонід Олександрович, який із задоволенням здійснив екскурс в історію національної авіації і космонавтики для дітей ЗОШ 126, своїх гуртківців та гостей свята. Адміністрація Станції юних техніків привітали та вручили гуртківцям-переможцям дипломи та медалі ІІ і ІІІ ступеню міської виставки-конкурсу технічної творчості учнівської молоді «Світ техніки в дитячих руках».

Аналіз роботи педагогічного колективу щодо реалізації методичної теми закладу дає змогу стверджувати, що соціалізація вихованців засобами впровадження у навчально-виховний процес інноваційних форм і методів роботи сприяла не тільки професійному зростанню педагогів, а ще й впливає і на рівень знань, умінь і навичок вихованців, що підтверджується ростом досягнень вихованців та педагогів, що здобуті ними у заходах різних рівнів у порівнянні з 2009 – 2010 навчальним роком. За 2010-2011 навчальний рік 100 вихованців взяли участь у 20 виставках-конкурсах різних рівнів, роботи 54 з них відзначені дипломами, грамотами, свідоцтвами та подяками.

Переможцями стали ( нагороджені дипломами та грамотами) – ^ 24, у тому числі: дипломом І ступеня та грамотами переможців - 18 вихованців, дипломом ІІ ступеня – 2 вихованців, дипломом ІІІ ступеня – 4. Відзначені подяками, сертифікатами та свідоцтвами 30 вихованців. Високих результатів досягли вихованці таких гуртків:

- судномоделювання (кер. Цикоза Володимир Іванович.), переможець Бабіч Роман - ^ Диплом І ступеня на міській виставці-конкурсі технічної творчості учнівської молоді «Світ техніки в дитячих руках»; на обласній виставці-конкурсі технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» вихованець Черних Павло отримав Диплом 3-го Ступеня

- гурток стендового моделізму, (кер. Ковтун Л.О.), переможці:Тусін Костянтин - ^ Диплом ІІ ступеня, Власов Максим - Диплом ІІ ступеня, Вериженко Ярослав -Диплом ІІІ ступеня на міській виставці-конкурсі технічної творчості учнівської молоді «Світ техніки в дитячих руках»

- гурток моделювання іграшок-сувенірів вихованець Снісаренко Павло (керівник гуртка – Сафронова С. А.) отримав ^ Диплом, приз переможця.

- гурток «Дизайн» вихованка Мотрич Дарина (керівник - Іванців І. І.)

на міському етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». отримала Диплом, приз переможця. Роботам цих вихованців надали право брати участь Всеукраїнському етапі виставки «Знай і люби свій край».

 • гурток моделювання іграшок-сувенірів вихованець Снісаренко Павло нагороджений безкоштовною путівкою до Міжнародного дитячого центру-табору«Артек» (Кер. гуртка - Сафронова С. А.отримала Грамоту за участь та розвиток навичок дітей у різних видах мистецтва за перемогу в Обласному етапі УІІІ Всеукраїнського фестивалю «Таланти багатодітної родини» (Організатор - Всеукраїнський Союз жінок трудівниць»За майбутнє України», Харківська обласна організація)

Аналізуючи науково-методичну роботу за минулий навчальний рік, можна констатувати, що в діяльності методистів спостерігаються такі недоліки:

- Мало уваги приділяли виховній роботі з гуртківцями, цей процес знаходиться поза увагою у деяких педагогів.

- Не в повному обсязі ведеться робота з батьками. Від цього значно росте, плинність дітей у гуртках, зменшується їх кількість.

- Не достатньо ведеться робота з талановитими та обдарованими дітьми. Керівники гуртків не залучають своїх вихованців до науково-дослідницької діяльності.

. Педагоги мало працюють у напрямку виявлення обдарованих дітей та їх підтримки ( за напрямком діяльності гуртка ) Це зумовлено тим, що у СЮТ протягом минулого навчального року не працювали гуртки вищого рівня навчання, не вистачає у навчальних планах годин на індивідуальну роботу з дітьми - переможцями районних, обласних заходів.

- Не достатньо уваги приділяється педагогами використанню інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі гуртків.

Педагогічний колектив СЮТ у 2011 – 2012 навчальному році буде продовжувати пошук та застосування у роботі інноваційних технологій, які б забезпечували соціалізацію вихованців у позашкільній освіті. Пропоную визнати науково – методичну роботу СЮТ за 2010-2011 навчальний рік задовільною.

Пропоную у 2011-2012 навчальному році змінити зміст методичної теми, яка у новій редакції звучатиме таким чином: «Створення сприятливих умов для формування життєвих компетенцій гуртківців СЮТ у процесі творчої діяльності шляхом підвищення професіоналізму педагогів» і вирішувати у майбутньому такі конкретні завдання:

Керівникам гуртків:

 • узагальнити свій ефективний досвід щодо методичної теми, над якою, можливо, почне працювати заклад у наступному навчальному році;

 • систематично готувати інформацію про діяльність та досягнення вихованців і розташовувати її на сайті СЮТ;

 • більше займатись саморозвитком та самоосвітою щодо поглиблення знань у проведенні сучасного гурткового заняття з використанням інноваційних технологій;

З метою забезпечення впровадження у навчально-виховний процес гуртків педагогічних інновацій методистам у 2011-2012 навчальному році:

 • Удосконалити науково-методичне забезпечення використання інновацій у навчально-виховному процесі гуртків.

 • Провести моніторинг використання інноваційних форм і методів керівниками гуртків на заняттях.

 • Систематично проводити індивідуальну роботу з педагогами щодо ліквідації прогалин та ускладнень у фахових знаннях, виявлених під час діагностування щодо впровадження інновацій у 2010-2011 навчальному році.

 • Підготувати рекомендації, розробки щодо опрацьовування новинок нормативності позашкільної освіти, інноваційних технологій, психолого-педагогічної та методичної літератури, тощо.

 • Підготувати та провести практичні майстер-класи, тренінги щодо підготовки та проведення сучасного заняття (з використанням інноваційних технологій).

 • Створити у наступному 2011-2012 навчальному році роботу таких методичних форм діяльності з педагогами, як «Школа ефективного інноваційного позашкільного досвіду» та Школу молодого педагога.

 • Підготовити методичну розробку «Проведення батьківських зборів гуртка позашкільного закладу».

 • Провести конкурс серед керівників гуртків на кращу розробку виховну форму діяльності на тему: «Мої цінності та орієнтири ».

 • Провести конкурс серед педагогів на краще проведення гурткового заняття з використанням інноваційних технологій.

 • Забезпечити участь розробок кращих гурткових занять керівників гуртків СЮТ у районній та обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

 • З метою пропаганди діяльності СЮТ впровадити у практику діяльності педагогів співробітництво з газетою «Районні вісті»;

 • Підготувати для керівників гуртків пам’ятку «Абетка інноваційних педагогічних технологій».

 • Провести семінар за темою:«Особливості впровадження інтерактивних методик у навчально-виховний процес СЮТ».

 • Більше уваги приділяти інформаційно-комунікативним технологіям,удосконалювати, систематизувати та покращувати роботу щодо розташування інформації про роботу закладу на сторінках сайту СЮТ.

 • Методистам постійно забезпечувати розташування науково - методичної та навчально-виховної інформації на сайті СЮТ.

 • Запровадити у наступному навчальному році рейтингову систему оцінювання навчально виховної діяльності керівників гуртків.

Похожие:

Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconПлан науково-методичної та роботи на 2011-2012 навчальний рік
Забезпечити здійснення науково методичної діяльності у 2011-2012 навчальному році, враховуючи головну методичну тему, над якою працює...
Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconРезультативність роботи Станції Юних техніків №4 Ленінського району м. Харкова у 2010-2011 навчальному році
Протягом 2010-2011 навчального року педагогічний колектив сют брав участь у наступних семінарах різних рівнів
Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconРішення атестаційної комісії сют від 16. 03 2011 року про атестацію на відповідність займаній посаді та встановлення 9 тарифного розряду таких педагогічних працівників сют
України від 06. 10. 2010р. №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04. 12. 2010 р. №1255/1855, на підставі наказу №59...
Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconНаказ № Про організацію методичної роботи в 2013/2014 навчальному році
Педагогічному колективу протягом 2013/2014 навчального року продовжити роботу над вирішенням науково-методичної проблеми «Забезпечення...
Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconПлан науково-методичної роботи І семестр 2012- 2013 навчального року
Підсумки методичної роботи навчально-виховного комплексу на ІІ етапі та завдання методичної ради на ІІІ етапі роботи над науково-методичною...
Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconДовідка про результати перевірки роботи гуртків сют №4 у листопаді грудні 2011-2012 навчального року (методичний аспект)
Протягом зазначеного вище терміну було відвідано 20 гурткових занять 15ти педагогів закладу
Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconІ. аналіз виховної роботи у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Протягом навчального року змістовно було організовано дозвілля школярів. Керуючись інтересами і потребами учнів, в школі створені...
Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconПлан роботи методичного кабінету
Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н р
Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconАналіз роботи рпмк вчителів біології та екології за 2010-2011 н р. Протягом року рпмк вчителів біології та екології працювало на І етапі науково-методичного проекту області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
«Підвищення ефективності І якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження креативної освіти та моніторинго-освітньої діяльності»...
Аналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року iconПлан-графік проведення оперативних нарад головного лікаря на 2011 р. № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідний за виконання 1 Аналіз роботи амбулаторно-полікліничної служби мкшвд №1 за 2010 рік
Аналіз діяльності районних дермато венерологів (Ворошиловського та Калінінського) за І кв. 2011 року
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы