Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік icon

Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік

НазваниеНаказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік
Дата конвертации23.01.2013
Размер188.35 Kb.
ТипНаказМіністерство освіти і науки України

Управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 73

Харківської міської ради Харківської області

Код 23334979

61176, м. Харків, вул. Корча гінців, 24

Р/р 35417001001870 УДК в Харківський області

МФО 851011т.т. 7-100-190

7-111-254

Н А К А З


від 20.12.2011 № 495


Про підсумки

методичної роботи в закладі

за І семестр 2011-2012 навчальний рік


На виконання наказу управління освіти Фрунзенської в м.Харкові ради від 30.08.2011 №276 «Про органiзацiю методичної роботи з педагогiчними працiвниками навчальних закладiв району на 2011-2012 навчальний рiк», з метою подальшого удосконалення особистiсно-орiєнтованого спрямування дидактичних, методичних, технологiчних та морально-психологiчних аспектiв навчально-виховного процесу, підвищення якості знань, загальнокультурного рiвня, психолого-педагогiчної пiдготовки, професiйної майстерностi педагогiчних працiвникiв та науково-методичного забезпечення розвитку освiти в закладі було продовжено роботу над методичною темою «Управління якістю освіти як передумова професійної відповідальності вчителя за результати власної роботи».

Основними напрямами методичної роботи в І семестрі 2011-2012 н. р. були:

- підвищення якості знань;

 • науково-методична підтримка педагогічних інновацій, що запроваджено в закладі;

 • розвиток педагогічної творчості на основі вдосконалення і саморозвитку особистості вчителя;

 • підвищення якості уроку шляхом підсилення його особистісної орієнтації;

 • поширення діяльності шкільного Євроклубу.

Протягом І семестру 2011-2012 навчального року в закладі стабільно працювали над реалізацією шкільної методичної проблеми 9 методичних об’єднань вчителів.

Аналіз звітів голів методичних об’єднань виявив наступне:

 • м/о вчителів початкових класів (голова - Воронова С.М.) працювало над темою “Підвищення якості освіти учнів початкових класів”. Протягом І семестру проведено 6 засідань, які були присвячені обговоренню навчальних програм, опрацюванню методичних рекомендацій щодо усного та писемного мовлення молодших школярів, обговоренню системи контролю та критеріїв оцінювання, проблемі наступності у роботі школи 1 і 2 ступенів. Відбувалось взаємовідвідування уроків вчителів, проведено контрольні зрізи знань з базових дисциплін, серед учнів 3-4 класів проведено олімпіади з математики, української та російської мов. Працює педмайстерня, якою керує Осмачко І.Є.;

 • м/о географії, історії та права (керівник - Ушакова С.В.) плідно працювало над таемою “Національне виховання і розвиток учнів у дусі патріотизму, шанованого ставлення до України”. На засіданнях м/о географії та історії були обговорені питання щодо аналізу навчальних програм, опрацювання інструктивно-методичних новинок, підготовки і проведенні шкільної олімпіади та участь у районній олімпіаді. Робота кафедри спрямована на реалізацію принципу гуманізації освіти, всебічного розвитку особистості, соціальної адаптації, індивідуально-диференційованого підходу до навчання кожної дитини. Проведено предметний тиждень;

 • м/о вчителів математики, фізики та інформатики (керівник – Горбунова І.М.) плідно працювало над темою: “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці”. Протягом І семестру 2011-2012 н.р провдено засідання, на яких розглядались наступні питання: підвищення ефективності навчально-виховного процесу; робота з обдарованими учнями та підготовка до участі в олімпіадах; проблемне навчання, як засіб розвитку самостійності учнів при вивченні математики; послідовність у вивченні математики, використання наочності з метою формування умінь і навичок в навчальній роботі вчителя. Проведено предметний тиждень;

 • м/о вчителів біології та хімії (керівник - Литвиненко Л.М.) були проведені засідання, на яких обговорювалась робота з обдарованими учнями, підготовка та проведення олімпіад, підвищення якості знань, результати зрізів знань;

 • м/о вчителів філології (керівники ШМО іноземної мови – Шабельник Т.В.) працювало над проблемою “Формування та розвиток мовних умінь, необхідних для вільного володіння мовою в усній та писемній формі”. Проведені засідання, на яких особливу увагу приділяли інтерактивному підходу до вивчення іноземних мов у сфері розвитку культури мовлення та розвитку таких компетенцій, як: мовна, мовленнєва і соціокультурна; міжпредметній інтеграції, багаторівневість, варіативність та орієнтація на міжкультурний аспект в оволодінні мовами; обговоренню змін в програмах; підготовці та проведенню олімпіад; роботі з обдарованою молоддю; роботі з молодими вчителями. Проведено предметний тиждень;

 • м/о вчителів філології (керівник ШМО української мови та літератури – Нерубенко Н.В.) працювало над темою “Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури”. Проведено засідання, де ознайомились з методичними рекомендаціями щодо викладання української мови та літератури в 2011-2012 н.р.; обговорювали тематичні календарні плани з передметів; обговорювали роботу з обдарованими та здібними учнями; провели аналіз результатів районних олімпіад. Велику увагу кафедра приділяє здібним та обдарованим дітям;

 • м/о вчителів філології (керівник ШМО російської мови та літератури – Жальських Н.Д.) працювало над темою «Формування та розвиток мовних навичок, як запорука підвищення якості використання мови в усній та писемній формі». Проведено засідання, де обговорювалися питання ведення нормативної документації, підвищення ефективності роботи м/о в 2011-2012 н.р., розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови та літератури, шляхи підвищення ефективності сучасного уроку, роботи з обдарованими дітьми. Вчителі кафедри використовують нестандартні форми навчання, дифференційований підхід, інтерактивні форми навчання;

 • м/о вчителів фізичної культури (керівник – Воропаєва О.С.) протягом року працювало над темою: “Формування рухових умінь і навичок, фізичного розвитку — не лише особиста справа, а й громадянський обов'язок”. Проведено засідання, на яких розглядались питання щодо формування культури здоров'я школярів, підвищення якості уроків з фізичної культури.

 • м/о вчителів образотворчого мистецтва та праці (керівник - Лемешко П.П.) працювало над проблемою «Підвищення якості навчання учнів та професійного рівня вчителів». На засіданнях ШМО розглядались питання щодо роботи з обдарованими учнями, підготовка до олімпіад, організая позаурочної роботи з учнями.

У закладі працює “Школа керівників ШМО”, “Школа починаючого вчителя”. На початку року до молодих учителів були прикріплені вчителі-наставники. Директор, заступники директора протягом року проводили консультації з питань роботи з навчальними програмами, календарного планування, ведення шкільної документації, організації шкільного колективу. Було організовано відвідування уроків наставників. Усі молоді вчителі провели відкриті уроки на достатньому теоретичному та методичному рівнях.

У рамках роботи з питань реалізації Концепції діяльності і розвитку ХСШ в сучасних соціально-економічних умовах проводилась робота щодо створення шкільної програми роботи з обдарованими і здібними учнями.

Призерами районного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у І семестрі 2011-2012 н.р. стали:


з/п

ПІБ учня

клас

місто

вчитель

Математика

 1. 1.

Єлецький Володимир

8-В

3

Горбунова І.М.

 1. 2.

Мовчан Анастасія

9-Б

2

Горбунова І.М.

Англ.мова

3.

Стрельникова Лоліта

8-Б

3

Крива О.Л..

4.

Ексарова Маргарита

9-Б

3

Крива О.Л.

5.

Подчерняєв Сергій

9-Б

2

Крива О.Л.

6.

Бабкіна Анастасія

10-А

3

Сердюк Н. І.

7.

Катволян Елеонора

10-А

2

Сердюк Н. І.

8.

Михайленко Сергій

11-Б

2

Крива О.Л.

Технологія

9.

Бабкіна Анастасія

10-А

2

Іванко О.В

10.

Шарко Михайло

10-А

3

Іванко О.В

Географія

11.

Рубєжин Євген

7-Б

3

Головченко О.А.

12.

Глушко Юлія

8-А

2

Бутко О.С.

13.

БойкоОльга

9-Б

3

Бутко О.С.

14.

Мовчан Анастасія

9-Б

2

Бутко О.С.

15.

Шаманов Максим

11-Б

3

Бутко О.С.

Правознавство

16.

Подчерняєв Сергій

9-Б

3

Ушакова С. В.

17.

Черкашин Сергія

11-Б

2

Ушакова С. В.

Історія

18.

Катвалян Елєонора

10-А

3

Ушакова С. В.

19.

Шаманов Максим

11-Б

4

Ушакова С. В.

^ Німецька мова

20.

Кулинич Олег

8-Б

3

Проскуріна О.Г.


Російська мова

21.

Павлюк Ксенія

8-В

3

Жальських Н.Д.

22.

Єлецький Володимир

8-В

2

Жальських Н.Д.

23.

Ексарова Маргарита

9-Б

2

Жальських Н.Д.

24.

Торяник Наталія

11-Б

1

Подчерняєва Н.Д.


Українська мова

25.

Дрозд Анастасія

7-А

3

Фурманова О.М.

26.

Єлецький Володимир

8-В

2

Головко О.П.

27.

Подчерняєв Сергій

9-Б

2

Нерубенко Н.В.

28.

Катвалян Елеонора

10-А

2

Заєць Т.І.

29.

Підько Альона

11-Б

2

Нерубенко Н.В.

Фізика

30

Єлецький Володимир

8-Б

2

Борзенко І.А.

31.

Бондар Дмитро

8-Б

3

Борзенко І.А.

32.

Мовчан Анастасія

9-Б

2

Борзенко І.А.

33.

Ексарова Маргарита

9-Б

3

Борзенко І.А.

34.

Шарко Михайло

10-А

2

Борзенко І.А.

^ Французька мова

35.

Вінник Владислава

9-Б

2

Шабельник Т. В.

36

Дем'янов Дмитро

9-Б

1

Шабельник Т. В.

37.

Титов Тимофій

9-Б

3

Шабельник Т. В.

38

Гачаєв Рамір Закір огли

10-А

2

Шабельник Т. В.

39

Шарко Михайло

10-А

1

Шабельник Т. В.

40.

Торяник Наталія

11-Б

1

Шабельник Т. В.

Хімія

41.

Єлецький Володимир

8-Б

3

Білоконь Т.І.

42.

Ексарова Маргарита

9-Б

3

Білоконь Т.І.

43.

Подчерняєв Сергій

9-Б

2

Білоконь Т.І.

44.

Катвалян Елеонора

10-А

3

Білоконь Т.І.

Біологія

45.

Кривоконь Юлія

8-В

3

Литвиненко Л.М.

46.

Елецький Володимир

8-В

2

Литвиненко Л.М.

47.

Подчерняєв Сергій

9-Б

3

Литвиненко Л.М.

48.

Ексарова Маргарита

9-Б

2

Литвиненко Л.М.

49.

Титаренко Олексій

10-А

2

Литвиненко Л.М.

Всього в олімпіадах взяло участь 119 учнів, з них 49 посіли призові місця. Єлецький Володимир, учень 8-В класу, посів призові місця у п’ятьох предметних олімпіадах: хімія – ІІІ, біологія – ІІ, фізика – ІІ, українська мова – ІІ, математика – ІІІ. Ексарова Маргарита, учениця 9-Б класу, посіла чотири призові місця: біологія – ІІ, хімія – ІІ, фізика – ІІІ, англійська мова – ІІІ. Подчерняєв Сергій, учень 9-Б класу, має чотири призові місця: хімія- 2, біологія – ІІІ, правознавство – ІІІ, англійська мова – ІІ, українська мова - ІІ.


Протягом 2011-2012 навчального року учні закладу взяли участь у конкурсах та турнірах:

 • у районному етапі IX обласного конкурсу ораторського мистецтва учнів для 10-11-х класів: Бабкіна Анастасія (10-А) (учитель Заєць Т.І.);

 • у районному етапі міського турніру знавців української мови: Шаманов Максим (11-Б), Катвалян Елеонора (10-А) (учитель Заєць Т.І.), Подчерняєв Сергій (9-Б) (учитель Нерубенко Н.В.), Павлюк Ксенія (8-В) (учитель Головко О.П.);

 • у районному етапі міського турніру юних правознавців серед учнів 9-11-х класів команда закладу посіла ІІІ місце: Черкашин Сергій (11-Б), Арцибашева Аліна (11-А), Катвалян Елеонора (10-А), Титаренко Олексій (10-А);

 • у районному етапі міського турніру юних біологів команда закладу посіла ІІІ місце: Мовчан Анастасія (9-Б), Подчерняєв Сергій (8-Б); Ексарова Маргарита (9-Б), Макаренко Наталія (9-Б), Подчерняєв Сергій (9-Б), Титаренко Олексій (10-А) (учитель Литвиненко Л.М.);

 • у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: Сергій Михайленко, учень 11-Б класу, посів I місце у відділенні “Філологія та мистецтвознавство ” (тема роботи: «Неологізми в дитячій англійській літературі»), Дрозд Анастасія (7-А) - I місце у відділенні “Філологія та мистецтвознавство” (тема роботи: «Драматичний виклад українських народних суспільно-побутових пісень як ознака розвитку народного духу», керівник Фурманова О.М.);

 • у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" - 15 учнів закладу;

 • учень 11-Б класу, Черкашин Сергій, взяв участь в on-line конференції «Перспективи розвитку освіти сучасності» на базі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»;

 • учні 2-10 класів (всього 160 учнів) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»;

 • Давидова Наталія (4-А), Медянець Валерія (8-А), Карягіна Наталія (8-А) взяли участь в обласному конкурсі з вокалу “Слобожанська камерата” (учитель Сакіна Г.Б.).

У закладі продовжує роботу шкільний Євроклуб, яким керує заступник директора з навчально-виховної роботи Подчерняєва Н.Д.

Члени Євроклубу прийняли участь у Польсько-Українському проекті з обміну молоддю «Вивчаємо Європу разом!» (поїздка учнів до м. Білий Дунаєць у Закопане, Польща, з 20.09.2011 по 30.09 2011); у роботі творчої кінолабораторії у межах підготовки до 3-го кінофестивалю дитячого авторського фільму; у регіональному науково-практичному семінарі «Інтегровані технології та питання забезпечення сталого розвитку регіону» у НТУ «ХПІ»; у тренінгових заняттях Фонду місцевої демократії; у Свічній ході пам’яті Голодомору від Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; у міському проекті «Молодь Слобожанщини обирає здоровий спосіб життя - 2011» разом з благодійним фондом «Благо»; у міській акції «Молодь проти наркоманії та СНІДу» від Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; участь у міському форумі Євроклубів, де отримали Сертифікат успішності від Харківської Асоціації Шкільних Євроклубів; у Дні відкритих дверей Національної академії державного управління при Президентові України (відвідування майстер-класу для молодих управлінців, квест, конкурс ерудитів); участь у Міському семінарі учнівського самоврядування за темою: «Світ, придатний для життя людей».

У 2011-2012 н.р. учні закладу взяли участь у наступних спортивних змаганнях:

- міський легкоатлетичний крос (листопад);

- районні змагання з баскетболу (грудень).

Учителі приймають активну участь в районних, міських, міжнародних семінарах, конференціях:

- районний семінар для заступників директорів «Підвищення якості уроку шляхом впровадження інноваційних технологій» - (Анісімова О.С., 20.10.2011);

- районний семінар для керівників ШМО вчителів української мови – Нерубенко Н.В. (27.10.2011);

- районні семінари для керівників ШМО вчителів російської мови – Жальських Н.Д. (31.10.2011);

- районний семінар для вчителів історії «Активізація розумової діяльності та розвиток інтелектуальних здібностей учнів на уроках історії» - Ушакова С.В. (26.10.2011);

- районний семінар для вчителів хімії «Профільне навчання як засіб впровадження профільної освіти» - Білоконь Т.І. (21.11.2011);

- районний семінар для вчителів іноземної мови “Шляхи підвищення пізнавального інтересу та мотивації учнів при вивченні іноземних мов” – Вєтрова О.О. (07.12.2011);

- міський семінар для вчителів іноземної мови на базі ХСШ №166 «Вертикаль» - Саричева І.М. (15.11.2011);

- міський семінар для вчителів математики на базі ХНПУ ім. Г.С. Сковороди - Горбунова І.М. (14.10.2011);


 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління дослідно-експериментальною роботою загальноосвітніх навчальних закладів: реалії і перспективи» у м. Черкаси - Анісімова О.С. (з 30 листопада по 2 грудня 2011);

 • Міжнародна конференція «Фінансової грамотності» на базі інституту фінансових справ м. Київ – Головченко О.М., Вєтрова О.О. (з 19.12. по 30.12.2011)

Учителі мають друковані роботи:

- Анісімова О.С. Впровадження мовного портфоліо// Науково-методичний журнал «Англійська мова та літератрура» - «Основа», листопад 2011- №31(329) – с. 2-9.

Але не всі питання були вирішені в достатній мірі, а саме:

 • недостатня роль керівників ШМО щодо роботи з обдарованими учнями, з підготовки шкільних команд для участі в МАН;

 • не всі вчителі плідно працювали над збільшенням кількості учнів – учасників олімпіад, конкурсів.

У зв’язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:

 1. Визнати організацію науково-методичної роботи в закладі на задовільному рівні.

 2. Відмітити високий науково-методичний рівень керівників методичних об’єднань: Воронової С.М. (початкова школа), Литвиненко Л.М. (біологія та хімія) Горбунової І.М. (математика, фізика та інформатика), Нерубенко Н.В. (українська мова та література); вчителів: Кондратьєвої А.В., Іванко О.В., Подчерняєвої Н.Д., Кривої О.Л., Борзенко І.А., Бутко О.С., Білоконь Т.І., Жальських Н.Д., Головченко О.М., Заєць Т.І., Литвиненко Л.М., Нерубенко Н.В., Горбунової І.М., Ушакової С.В., Фурманової О.М., Шабельник Т.В., Головко О.П.

 3. Керівникам ШМО:

  1. Продовжити роботу згідно з планом ШМО

Протягом ІІ семестру

  1. На кожному засіданні методичного об’єднання проводити огляд науково-методичної літератури

Постійно

  1. Скласти графіки взаємовідвідування уроків, графіки відкритих уроків на ІІ семестр 2011-2012 н.р

До 11.01.2012

  1. Усім керівникам ШМО спланувати роботу з підвищення професійної майстерності вчителів на ІІ семестр

До 11.01.2012

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Анісімовій О.С. Постійно

4.1. Організувати відвідування відкритих уроків та взаємовідвідування уроків вчителями закладу

Постійно

4.2. Забезпечити участь вчителів у шкільних семінарах, круглих столах

Постійно

5. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з науково-методичної роботи Анісімову О.С.


Директор ХСШ № 73 Михайленко Т.В.

З наказом ознайомлені :

Анісімова О.С

Горбунова І.М.

Заєць Т.І.

Воропаєва О.С.

Нерубенко Н.В.

Шабельник Т.В.

Воронова С.В.

Борзенко І.А.

Литвиненко Л.М.

Жальських Н.Д.

Ушакова С.В.

Подчерняєва Н.Д.

Бутко О.С.

Головченко О.М.

Кондратьєва А.В.

Головко О.П.

Фурманова О.М.

Сердюк Н.І.

Лемешко П.П.
Похожие:

Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2011-2012 н р. Жовтень
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconАналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань,...
Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconНаказ №05 Про підсумки роботи школи з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2011 році та завдання на 2012 рік
«Про підсумки роботи управління освіти з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2011 році та завдання на 2012 рік» в навчальному...
Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconОрганізація методичної роботи (2011-2012 н р.)
Забезпечити участь вчителів в серпневому загальному засіданні педагогів з проблеми: «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної...
Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2012-2013 н р. Працюємо над проблемою «Управління розвитком професійної компетентності педагога»
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconОрганізація методичної роботи (2012-2013 н р.)
«Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2011/2012 навчальному році та завдання на 2012/2013...
Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconПідведення підсумків методичної роботи у Золочівському районі 2011-2012 навчальний рік Методична рада районного методичного кабінету
Підведення підсумків методичної роботи у Золочівському районі 2011-2012 навчальний рік
Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconНаказ №149 Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2011 2012 навчальному році
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах...
Наказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р та основні завдання на новий навчальний рік
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы