Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт icon

Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт

НазваниеЗатверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт
Дата конвертации13.08.2014
Размер262.85 Kb.
ТипДокументы

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №______

при виконанні столярних робіт
І. Загальні вимоги безпеки
1.1. До столярних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Працівник зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допу­щений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої,

користуватися відкритим вогнем.

1.5. Забороняється виконувати зовнішні столярні роботи під час грози, ожеледиці, туману.

1.6. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування ру­кою.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

- огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

-матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйтеу порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.
^ 3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. При розпилюванні матеріалу під кутом слід застосовувати інвен­тарний шаблон (короб).

3.2. Навішування віконних рам і дверних полотен слід робити до уста­новки їх у прорізи.

3.3. Забороняється:

- залишати ріжучий інструмент лезом догори підчас перерви у роботі;

- розпилювати матеріал на коліні;

- ставити руки чи пальці у пропил для спрямування пилки по рисці;

- очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.4. Вимоги безпеки при роботі на верстатах чи механізмах:

3.4.1. При роботі стрічковою електричною пилкою особливу увагу слід

звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обер­татися вільно і легко.

3.4.2. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше 60 см.

3.4.3. Забороняється працювати на циркулярній пилці поздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.4.4. При свердлінні електродриллю отворів у дерев'яних конструкці­ях стежте за надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномі­рним виходом стружки з отвору.

3.4.5. При застосуванні електрорубанка слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів. Стежте, щоб ножі не забивались стружкою, періодично зачищайте їх.

3.4.6. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід лише при наявності огороджувального кожуха абразивного круга, і захисного екрана.

3.5. Під час роботи на верстатах забороняється:

-братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забру­днений матеріал, подавати оброблюваний матеріал ривками;

-складати оброблювані деталі на столі верстата чи огорожі;

-знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;

-гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;

-залишати без нагляду невимкнені з електромережі верстати, інстру­мент;

-чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт; підтягувати гайки на робочому ходу, використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають прямому призначенню.
^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електроме­режі.

4.2. Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.3. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.
^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При появі несправності на верстатах, інструментах слід негайно припинити роботу. Якщо ліквідувати несправність власними силами немо­жливо, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника.

5.2. В разі перегрівання ' ' загоряння ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник, гасити потрібно піском, вуглекислотним вогнегасни­ком. Гасити іншим вогнегасником чи водою забороняється.

5.3. Людину, що потрапила під напругу, негайно звільніть від дії стру­му, перед цим вимкніть електрообладнання. Якщо швидко вимкнути елект­рообладнання неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, діючи гумовою рукавицею (сухим одягом, тканиною і т. п.). При цьому той, хто подає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись до тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно подати першу (долікарську) допомогу.

_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)

^ ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №.

під час роботи на свердлильному верстаті
1. Загальні положення
1.1. До роботи. на свердлильному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплю­ють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Нещасні випадки можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- ненадійного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1.4. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель.
^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте во­лосся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

2.3. Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпіть свердло у патроні.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульту керування, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

2.6. Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах.

2.7. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.
^ 3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвосто­виками.

3.2. Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків, тільки пі­сля того, як шпиндель верстата набере повної швидкості. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

3.3. Перед свердлінням металевої заготовки необхідно відзначити цен­три отворів. Дерев'яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4. Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшіть подачу.

3.5. Під час свердління великих дерев'яних заготовок (деталей) на стіл, під деталь, підкладіть дерев'яну колодку.

3.6. Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті: 58

- не нахиляйте голови близько до свердла;

- не виконуйте роботи у рукавицях;

- не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

- не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчі­рок;

- для охолодження свердла користуйтесь спеціальною щіточкою;

- не гальмуйте руками патрон або свердло;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.7. При припиненні подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

3.8. Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.
^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не змітайте руками і не здувайте стружку .

4.2. Відокремте свердло від патрона і здайте верстат учителеві.

4.3. Приведіть себе у порядок.

4.4. Без дозволу керівника, учителя не виходьте із майстерні.
^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.
_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)

^ ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_

під час роботи на токарному верстаті по дереву
І. Загальні положення
1.1. До роботи на токарному верстаті допускаються особи, що пройш­ли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично закріплю­ють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Небезпечність у роботі:

- пошкодження очей стружкою що відлітає;

- поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей; -доторкання до деталі, яка обробляється;

-неправильне поводження із різцем;

- осколки погано склеєної деревини.

1.4. Виконуйте тільки роботу, доручену керівником, учителем.
^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волос­ся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової переда­чі.

2.3. Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з

корпусом верстата.

2.4. Приберіть з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкла­діть у встановлені місця.

2.5. Перевірте, чи немає у заготовці сучків, тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових центрах на верстаті.

2.6 Установіть підручник із зазором 2-3 мм-від деталі, що обробляєть­ся, і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

2.7. Перевірте справність різального інструменту і правильність його заточки.

2.8. Перевірте роботу верстата на холостому ходу.

2.9. Перед початком роботи надіньте захисні окуляри.
^ 3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Підводьте різець до заготовки тільки після того, як робочий вал досягне повної частоти обертання.

3.2. Подавайте інструмент плавно, без сильного натиску.

3.3. Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної детальне допус­кайте збільшення зазору.

3.4. Щоб уникнути травм під час роботи:

- не нахиляйте голову близько до верстата;

- не приймайте і не передавайте предметів через верстат, що працює;

- не заміряйте деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

- не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.5. У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкніть верстат.
^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Зупиніть верстат. Покладіть у відведені місця інструменти .

4.2. Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки. Не здувайте стружку, не змітайте її руками.

4.3. Здайте верстат керівнику, учителеві.

4.4. Приведіть себе у порядок.

4.5. Виходьте з майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.
^ 5. Вимоги безпеки е аварійних ситуаціях
5.1. При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть вер­стат і повідомте керівника, учителя; без його дозволу до роботи не присту­пайте.

5.2. У випадку травми, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.

_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)

^ ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_

при виконанні учнями ручних робіт із тканиною, машинних і спецмашинних робіт у навчально-виробничій майстерні
1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До робіт із тканиною допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці, про безпечні ме­тоди роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.

1.2. Проведення інструктажу та перевірка знань з питань охорони пра­ці здійснюється в межах навчальної програми і оформляється відповідно у журналі інструктажу.

1.3. Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які пра­цюють у виробничій майстерні.

1.4. При травмі (поріз, прокол), при поганому самопочутті необхідно негайно повідомити майстра (керівника, учителя).

1.5. Виконуйте лише ту роботу, яку доручив керівник, майстер.

1.6. Інструменти та пристосування зберігайте у відведених для цього місцях.

1.7. Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.

^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір (хустинку).

2.2. Перевірте справність інструментів (ножиць, наперстків, голок, лі­нійок) та обладнання: надійність кріплення, заземлюючого проводу елект­родвигуна та пускових пристроїв, відсутність оголених проводів та наяв­ність захисних огороджень.

2.3. Працювати несправним, пошкодженим інструментом на несправ­ному обладнанні забороняється.

2.4. Інструменти розміщуйте на столі так, щоб запобігти їх паданню.

2.5. Не заставляйте проходи між столами сторонніми предметами.

^ 3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Уважно і чітко виконуйте вказівки майстра (керівника, учителя).

3.2. Під час ручної роботи з тканиною:

3.2.1. Зберігайте голки і булавки у певному місці ( спеціальній коробці, подушечці), не залишайте їх на робочому місці (столі). Забороняється брати голки, булавки у рот, користуватися іржавою, кривою голкою.

3.2.2. Викрійки і тканини прикріплюйте гострими кінцями булавок у напрямі від себе .

3.2.3. Зберігайте ножиці у певному місці (коробці). Кладіть їх зімкну­тими вістрями від себе.

3.3. Під час виконання машинних і спецмашинних робіт:

3.3.1. Заправлення ниток, заміна голки, регулювання натягу ниток, чищення та змащування рухомих частин машини проводити тільки при вимкненому електродвигуні, знявши ноги з пускової педалі.

3.3.2. Перед зшиванням переконайтесь у відсутності булавок, голок на лінії шва виробу.

3.3.3. Стежте за розміщенням рук під час роботи, щоб уникнути про­колів пальців.

3.3.4. Не розміщуйте інструменти та пристосування близько біля ру­хомих частин машини.

3.3.5. Не передавайте напівфабрикати, інші предмети через працюючі машини.

3.3.6. Не заправляйте пас на шків машини під час роботи електродви­гуна.

3.3.7. Не допускайте перевантаження електродвигуна, вимикайте пус­ковий пристрій після виконаної роботи.

3.3.8. Не залишайте працюючу машину без догляду.

3.3.9. При виявленні будь-яких несправностей у працюючій машині негайно вимкніть електродвигун і повідомте майстра виробничого навчання (керівника, учителя).

3.3.10. Забороняється:

-чистити, змащувати, регулювати машину, заправляти нитки під час роботи електродвигуна;

- торкатися і нахилятися до рухомих обертових частин машини;

- працювати без захисних огороджень, пристроїв;

- працювати на несправному обладнанні;

- відволікати увагу працюючих за машиною сторонніми розмовами;

- розкидати по майстерні ломані голки, порожні котушки, обрізки тканин.

3.4. ^ Під час роботи з праскою:

- під час прасування стійте на гумовому килимку;

- вмикайте і вимикайте праску сухими руками;

- ставте праску на азбестову, мармурову або керамічну підставку;

- не залишайте ввімкнену в електромережу праску без нагляду;

- стежте за тим, щоб нижня, гаряча, частина праски не доторкалась до шнура;

- стежте за нормальною роботою праски, про всі несправності повідом­ляйте майстра.

^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть пусковий пристрій машини.

4.2. Приберіть, заховайте робочі інструменти у відведене для них міс­це.

4.3. Праску вимикайте, тримаючись за штепсельну вилку.

4.4. Приберіть своє робоче місце.

4.5. Не виходьте з майстерні без дозволу майстра, керівника, учителя.

^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправності обладнання, інструментів, а також пожежі, порушенні норм безпеки, аварії або травмуванні негайно повідомте про це майстра (керівника, учителя). Не усувайте несправностей електроме­режі й електрообладнання самостійно.

_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)
^ ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №.

під час практичних занять з фізики
І. Загальні вимоги безпеки
1.1. До практичних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж з охорони праці, про безпечні мето­ди роботи.

Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.

1.2. Проведення інструктажів та перевірка знань з питань техніки без­пеки (охорони праці) здійснюється у межах навчальної програми і оформля­ється відповідно у журналі інструктажу.

1.3. Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які про­водять практичні роботи з фізики.

1.4. Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.

1.5. Виконуйте лише ту роботу, яку доручив учитель, керівник.
^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір.

2.2. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх паданню або перекиданню.

2.3. Перед виконанням роботи необхідно уважно вивчити її зміст і хід виконання.

2.4. Щоб запобігти паданню під час проведення дослідів, скляні посу­дини (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штативу.

2.5. Не починайте виконувати завдання без дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя, керівника.

3.2. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами із скла, будьте особливо

обережні. Не виймайте термометрів із пробірок із затверділою речовиною.

3.3. Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не до­торкайтесь до обертових частин обладнання і не нахиляйтесь над ними.

3.4. Для складання експериментальних установок користуйтесь прово­дами (з наконечниками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією, без видимих пошкоджень.

3.5. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів, заборо­няється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимика­чами відкритого типу (при напрузі понад 42В).

3.6. Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу. Складне коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу учителя. Наяв­ність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками напру­ги.

3.7. Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебу­вають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення.

3.8. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись до обертових електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електри­чних колах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

3.9. Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладнання, до затискачів ввімкнених конденсаторів.

3.10. Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.

3.11. Для приєднання споживачів до мережі користуйтесь штепсель­ними з'єднаннями.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а по­тім розберіть електричне коло.

4.2. Прилади складіть у відповідне для них місце.

4.3. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправності в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення, а також при виявленні пожежі, порушенні норм безпеки, травмуванні негайно повідомте про це учителя (керівника).

5.2. Не усувайте несправності в електромережі, електрообладнанні само­стійно.
_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №______

при роботі на ЕОМ
І. Загальні вимоги безпеки праці
1.1. До самостійної роботи на персональних електронно-обчислю­вальних машинах (ПЕОМ) допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці і навчання за спеці­альною програмою.

1.2. Під час роботи на ПЕОМ та інших пристроях, які входять до ПЕОМ, на працівника можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

1.2.1. Електрострум. Випромінювання.

1.2.2. Перенапруга зору під час роботи з екранними пристроями, особ­ливо при нераціональному розташуванні екрана по відношенню до очей.

1.3. Освітлювальні установки повинні забезпечувати рівномірну освітле­ність і не повинні утворювати засліплюючих відблисків на клавіатурі й інших частинах пульту, а також на екрані дисплею в напрямку очей оператора.

1.4. Дисплеї повинні розташовуватися при однорядному їх розміщенні на відстані не меншій 1 м від стін; відстань між робочими місцями повинна бути не менша 1,5 м. Забороняється встановлювати дисплеї екранами один проти одного.

1.5. Кут нахилу екрана дисплея по відношенню до вертикалі повинен складати 10-15 градусів, а відстань до екрана - 400-500 мм.

1.6. У приміщеннях і на робочому місці необхідно підтримувати чистоту і порядок, проводити систематичне провітрювання.

1.7. Про всі виявлені під час роботи несправності обладнання необхідно доповісти керівнику у випадку аварії слід негайно припинити роботу для усунення аварійних обставин.

1.8. Про кожний нещасний випадок очевидець, працівник, який його ви­явив, або-Сам потерпілий повинні доповісти безпосередньому керівникові робіт і вжити заходів щодо лікарської допомоги.

1.9. Керівники, які не забезпечили дотримання вимог цієї інструкції, а також особи, що допустили порушення цих вимог притягуються до відпові­дальності, згідно з діючим законодавством.
^ 2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
2.1. Перевірити наявність та надійність захисного заземлення устатку­вання.

2.2. Перевірити стан електричного шнура та вилки.

2.3. Перевірити справність вимикачів та інших органів управління ПЕОМ.

2.4. Перевірити наявність та стан захисного екрана на дисплеї.

2.5. При виявленні будь-яких несправностей ПЕОМ не вмикати і не­гайно повідомити про це керівника.

^ 3. Вимоги безпеки праці під час роботи
3.1. Виконувати тільки ту роботу, яка входить в обов'язки працівника.

3.2. Вмикати і вимикати ПЕОМ тільки вимикачами, забороняється про­водити вимкнення вийманням вилки з розетки.

3.3. Забороняється оператору знімати захисні кожухи з обладнання і працювати без них.

3.4. Не допускати до ПЕОМ сторонніх осіб, які не беруть участі у ро­боті.

3.5. Забороняється переміщати і переносити блоки, обладнання, які знаходяться під напругою.

3.6. Забороняється поправляти і' заправляти фарбуючу стрічку на принтері під час роботи.

3.7. Не палити на робочому місці.

3.8. Суворо виконувати загальні вимоги по електробезпеці та пожежній безпеці.

3.9. Самостійно розбирати та проводити ремонт електронної та елект­ронно-механічної частини ПЕОМ категорично забороняється. Ці роботи можуть виконувати лише фахівці з технічного обслуговування ПЕОМ.

3.10. ПЕОМ необхідно використовувати у суворій відповідності з експ­луатаційною документацією на неї.

3.11. Під час виконання роботи слід бути уважним, не звертати уваги на сторонні речі.

3.12. Про всі виявлені несправності та збої в роботі апаратури необхідно повідомити безпосереднього керівника.

Режим праці та відпочинку
3.13. Необхідно чітко виконувати встановлений режим праці та відпо­чинку, що враховує функціональну напруженість праці, динаміку систем організму та працездатності і передбачає обов'язкове виконання регламентованих перерв.

3.14. Основною перервою є перерва на обід. Крім того, у відповідності особливостями трудової діяльності працівників на ПЕОМ, в режимі праці повинні бути додатково через кожну годину роботи перерви на 5-10 хв., а через 2 год.- на 15 хв.

3.15. Кількість знаків, які опрацьовуються, не повинна перевищувати 30-и тисяч за 4 години роботи.

3.16. Під час роботи з текстовою інформацією (у режимі введення даних, редагування тексту та читання з екрану дисплея) найбільш фізіологічним є пред'явлення чорних знаків на світлому фоні.
^ 4. Вимоги безпеки праці після закінчення роботи
4.1. Відключити ПЕОМ від електромережі, для чого необхідно вимкну­ти тумблери, а потім витягнути штепсельну вилку із розетки.

4.2. Протерти зовнішню поверхню ПЕОМ чистою вологою тканиною. При цьому не допускається використання розчинників, одеколону, препаратів для чищення в аерозольній упаковці.

4.3. Прибрати робоче місце. Скласти дискети у відповідні місця збері­гання.

Відповідальність.

За порушення пунктів даної інструкції винні притягуються до матері­альної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно з діючим Законом України про охорону праці.


^ 5. Вимоги безпеки життєдіяльності в аварійних ситуаціях

При появі незвичного звуку, запаху паленого, самовільного вимкнення машини негайно припиніть роботу і повідомте про це безпосереднього кері­вника.

_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)

^ ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №.

під час практичних занять з хімії
І. Загальні вимоги безпеки

1.1. До практичних робіт допускаються учні, які прийшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці, про безпечні ме­тоди роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.

1.2. Проведення інструктажів та перевірка знань з питань техніки без­пеки (охорони праці) здійснюється в межах навчальної програми і оформля­ється відповідно у журналі інструктажу.

1.3. Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які про­водять практичні роботи з хімії.

1.4. Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.

1.5. Вхід стороннім особам до кабінету під час проведення практичних занять забороняється.

1.6. У кабінеті дозволяється проводити експерименти тільки передба­чені навчальними програмами.

1.7. Виконувати роботи, не пов'язані із завданням або вказівкою учи­теля, забороняється.

^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір.

2.2. Звільніть робоче місце від непотрібних для роботи предметів і ма­теріалів.

2.3. Чітко з'ясуйте порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.4. Перевірте наявність і надійність посуду, приладів, матеріалів, не­обхідних для виконання завдання.

2.5. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу учителя.
^ 3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконуйте лише ту роботу, яку доручив учитель, керівник.

3.2. Для виконання завдання користуйтесь посудом, приладами і реак­тивами, які вам дав учитель. Брати посуд, реактиви з інших столів не дозво­ляється.

3.3. Хімічні речовини для досліду беріть точно в кількостях, передба­чених методикою проведення досліду, або за вказівкою вчителя.

3.4. Перед тим, як узяти реактив, необхідний для досліду, прочитайте етикетку на тарі (склянці, банці), щоб запобігти помилці.

3.5. Не беріть хімічних речовин безпосередньо (голими) руками. Ви­користовуйте для цього фарфорові ложечки, совочки, шпателі.

3.6. Насипайте або наливайте реактиви над столом (сухі - над аркушем паперу, рідкі - над листом).

3.7. Не зсипайте просипаний і не зливайте розлитий реактив назад у тару, до основної кількості реактиву.

3.8. Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них тією чи іншою мірою отруйна.

3.9 Усі роботи, пов'язані з виділенням газів і пари, проводьте при справно діючій вентиляції.

3.10. Наливаючи рідини, тримайте посудину (колбу, пробірку) отвором від себе і не спрямовуйте її на сусідів.

3.11. Нагріваючи рідини, не залишайте їх без нагляду навіть на корот­кий час.

3.12. Розбавляючи концентровані кислоти водою, обережно доливайте до води кислоту, а не навпаки.

3.13. Під час усіх операцій з концентрованими кислотами й лугами обов'язково користуйтесь гумовими рукавицями й окулярами.

3.14. Нагрівайте легкозаймисті і горючі органічні розчини тільки на водяній або повітряній бані.

3.15. Перед початком роботи з легкозаймистими і горючими розчина­ми вимкніть усі пальники.

3.16. Під час роботи з розчинами, що пов'язана з нагріванням, не за­лишайте робоче місце без нагляду.

3.17. Правильно користуйтесь газовим пальником. Щоб запалити пальник, піднесіть запалений сірник до верхнього отвору пальника і від­крийте газовий кран. Стежте за тим, щоб горіння було нормальним. Не за­лишайте ввімкнені газові пальники без нагляду.

3.18. Правильно нагрівайте у пробірці розчини кислот, лугів та інших хімічних речовин (крім вогненебезпечних) над полум'ям спиртового або газового пальника. Нагрівання виконуйте дуже обережно. Нагрівайте поступово пробірку над полум'ям пальника, далі нагрівайте над верхньою частиною полум'я не доторкаючись дном пробірки до гнота спиртівки або кінця газового пальника, щоб пробірка не тріснула.

3.19. Під час роботи в кабінеті не пийте води і не вживайте їжу.
^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Приведіть у порядок робоче місце.

4.2. Не виливайте в раковини залишки кислот, лугів та інших реакти­вів, а також розчинів, утворених в результаті досліду. Зливайте їх у склянки, призначені для цієї мети.

4.3. Після закінчення роботи ретельно вимийте руки з милом.

^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправностей у приладах, установках, посуді для дослідів негайно припиніть роботу і повідомте вчителя.

5.2. При опіках хімічними речовинами попечене місце слід заливати сильним струменем води протягом 10-15 хв., а потім накласти на нього пов'язку, змочену розчином соди (при опіках кислотами) чи розчином оцто­вої кислоти (при опіках лугами).
_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)Похожие:

Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconІнструкція № (примірна інструкція) безпеки праці при виконанні робіт пов'язаних з миттям, протиркою, утепленням вікон
До робіт, пов'язаних з миттям, протиркою, утепленням вікон допускаються особи, що пройшли цільовий інструктаж по безпечним методам...
Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconІнструкція з охорони праці № під час робіт на персональному комп’ютері І відеодисплейних терміналах
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconЗаява прошу Вас прийняти до 1-го класу чотирирічної школи з українською мовою навчання (прізвище, ім’я та по батькові дитини) Число, місяць, рік народження
Число, місяць, рік народження
Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих міністерству освіти І науки україни
Нь охорони праці працівників навчальних закладів, установ, організацій та підприємств, підпорядкованих Міністерству освіти і науки...
Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconІнструкція з охорони праці для педагогічних працівників та допоміжного персоналу
Дана інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт вищевказаними працівниками на території школи та інших місцях, де працівники...
Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconПоложення про навчання з питань охорони праці «затверджую» Начальник відділу освіти Миронівської рда в. А. Нечипоренко наказ № від 20 р. Положення про навчання з питань охорони праці
Положення про навчання з питань охорони праці (далі Положення) спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання з питань охорони...
Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconПоложення про службу охорони праці м. Миронівка «затверджую» Начальник відділу освіти Миронівської рда в. А. Нечипоренко наказ № від 20 р. Положення про службу охорони праці
Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб
Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconІнструкція з охорони праці №
Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, „Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони...
Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconІнструкція з охорони праці № для сторожа І. Загальні положення
Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, „Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони...
Затверджено наказ (посада роботодавця І найменування установи, закладу освіти) № (число, місяць, рік) М. П. (Підпис) інструкція з охорони праці № при виконанні столярних робіт iconПовне найменування підприємства з указівкою підпорядкованості
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы