Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 icon

Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1

НазваниеСтатут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1
Дата конвертации16.12.2012
Размер71.44 Kb.
ТипДокументы

СТАТУТ

Центру учнівського самоврядування

Харківської загальноосвітньої школи № 96

Харківської міської ради Харківської області


РОЗДІЛ 1


ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


 1. Об`єднання створене на добровільних засадах самодіяльним об`єднанням дітей.

 2. У своїй діяльності об`єднання керується даним Статутом.

 3. Найвищим органом влади учнівського самоврядування є загальношкільна конференція, яка проводиться раз на рік.

 4. На період між загальношкільними конференціями, керівництво учнівським самоврядуванням здійснюється учнівською радою.

 5. Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру: загальношкільну і класну, з чітким взаємозв`язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними, тобто перші підпорядковуються останнім, а педагогічний колектив школи здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.


РОЗДІЛ 2

УЧНІВСЬКА РАДА


Учнівська рада — найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.

Учнівська рада обирається на загальних зборах і підзвітна їм один навчальний рік.


РОЗДІД 2.1

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОЇ РАДИ


 1. Учнівська рада об`єднує 11 груп учнів 5-10 класів.

 2. З членів обирається голова і заступник, радники центрів. Вибори проводяться на організаційному засіданні відкритим голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього роголосувало більшість голосів.

 3. Учнівська рада включає в себе такі центри:
 • «Волонтер»;

 • «Зелений патруль»;

 • «ДЮП»;

 • «ЮІР»;

 • «Санпост»;

 • «Фізкультурно-оздоровчий»;

 • «Сценаристи»;

 • «Творчого розвитку»;

 • «Внутрішніх справ»;

 • «Трудовий сектор»;

 • «Пресцентр».


Голова і заступник учнівської ради не є членами центрів. Кожен центр складається з 8 чоловік: голови (радника) центру, його заступника та членів.


РОЗДІЛ 2.2

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ


 1. Голова здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу центрів, проводить засідання учнівської ради.

 2. Заступник голови учнівської ради здійснює роботу по активізації діяльності центрів, контролює виконання рішень засідань учнівської ради, є керівником шкільного інформаційного агенства, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності голови виконує його обов`язки.

 3. Радник центру звітує на засіданні учнівської ради. Систематично проводить роботу і подає заступникові інформацію про її виконання.

Центр «Волонтер»

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Центр допомагає ветеранам, організовує добровільну допомогу, ветеранам, похилим людям, хворим дітям.

«Прес центр»

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Вивчає громадську думку шкільного життя, створює інформаційний банк про життя класних колективів.

 • Збирає матеріали для оформлення літопису школи.

 • Проводить огляди – конкурси літописів та інформаційно - рекламних вісників власних колективів.

 • Відповідає за систематичність випуску «Данилівські вісті» та «Шкільні плітки», за вчасну зміну матеріалів на стендах в вестибюлі школи.

Центр «Сценаристи»

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів в організації шкільних свят, заходів.

Центр «Зелений патруль»

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Слідкує за озелененням території біля школи, за доглядом рослин у класних кімнатах, за санітарним станом пришкільної території.

 • Організовує природоохоронні акції.

 • Проводить екскурсії до лісу, заходи щодо збереження навколишнього середовища.

Центр «Сан-пост»

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Веде пропаганду здорового способу життя серед учнів.

 • Організовує роботу з профілактики й подолання шкідливих звичок.

 • Слідкує за санітарним станом шкільних приміщень;

 • Бере участь у проведенні профілактичних бесід.

Центр творчого розвитку

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Організовує змістовне дозвілля школярів з урахуванням їхніх інтересів.

 • Залучає учнів школи до підготовки та проведення творчих справ, свят, фестивалів, конкурсних розважальних програм.

Спортивно-оздоровчий центр

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Сприяє підготовці та проведенню заходів спортивно – оздоровчого напрямку.

 • Піклується про рекламу в проведенні спортивних змагань, забезпечує їх висвітлення в шкільній пресі.

Центр внутрішніх справ

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Сприяє підвищенню рівня культури поведінки.

 • Піклується про виховання у школярів свідомої дисципліни, підтримування порядку в школі.

 • Координує роботу класних центрів дисципліни і порядку.

 • Здійснює контроль за відвідуванням школи учнями.

 • Контролює чергування по школі та висвітлювання результатів чергування.

«Дружина юних пожежних»

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Організовує роботу з попередження усіх видів дитячого травматизму.

 • Проводить заходи щодо інформування школярів з правилами поведінки з електроприладами.

«Юні інспектори дорожнього руху»

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Організовує роботу щодо вивчення та дотримання правил дорожнього руху, та поведінці поблизу дороги, на дорозі, під час руху транспорту, та на пішохідному переході.

Центр «Трудовий сектор»

 • Планує роботу центру разом з головою учнівської ради, педагогом-організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Проводить невеликі ремонтні роботи.


РОЗДІЛ 3

ФОРМИ РОБОТИ


 1. Засідання учнівської ради проводиться згідно плану не рідше два рази на місяць. Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи учнівської ради.

 2. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, учнівська рада засідає частіше.


ОБЛІК РОБОТИ


 1. Учнівська рада проводить роботу з учнями, використовуючи різні форми: колективні, індивідуальні.

 2. Заохочення мають такі форми: нагородження подякою учнівської ради, грамотою дирекції школи, висвітлення результатів у шкільній газеті.

 3. Учнівська рада має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності школи за навчальний рік. Підсумок проводиться кожного семестру у різних номінаціях. Нагородження проводиться на святі останнього дзвоника.


РОЗДІЛ 4

ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ З ІНШИМИ ОБ`ЄДНАННЯМИ


 1. Члени учнівської ради доводять інформацію в класах.

 2. Відповідальність за рішення лягає на конкретного виконавця, контроль за старостою. Староста підзвітний учнівській раді.

 3. Учнівська рада тісно співпрацює з гуртками та спортивними секціями, які діють в школі, сприяє поширенню інформації про них.


РОЗДІЛ 5

ВИБОРИ


 1. Члени учнівської ради обираються на класних зборах шляхом відкритого голосування простою більшості голосів на альтернативній основі.

 2. Голову, заступника центрів – на організаційному засіданні учнівської ради простою більшості голосів на альтернативній основі.

 3. Голова може мати план діяльності у випадку його обрання.


РОЗДІЛ 5.1

ПЕРЕВИБОРИ І ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА В УЧНІВСЬКІЙ РАДІ


 1. У випадку несистематичного виконання членами учнівської ради своїх обов`язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи.

 2. У випадку, коли член учнівської ради порушує правила для учнів школи і не реагує на зауваження.

 3. У разі зміни місця проживання та переходу до іншої школи.


РОЗДІЛ 6

КЛАСНІ ЗБОРИ


 1. Класні збори – найвищий виконавчий орган, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

 2. На зборах розглядаються питання, що стосуються життя класу: планування роботи, заохочення і покарання окремих учнів, обговорення діяльності класу, шляхи покращення роботи та інше.

 3. На класні збори можуть бути запрошені батьки, вчителі – предметники, члени учнівської ради.

 4. Класні збори можуть вносити пропозиції, які повинні розглядатися на засіданнях учнівської ради.

 5. Головою зборів є староста.

 6. Матеріали зборів фіксує секретар, який обирається на навчальний рік.


РОЗДІЛ 7

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ


 1. Створення «Школи лідерів».

 2. Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування.

 3. Включення в перелік питань засідань учнівської ради положень, які дають змогу активізувати діяльність учнівської ради.

 4. Нестандартні підходи до форм роботи.

 5. Положення статуту можуть бути змінені з ініціативи зборів класу, загальношкільних зборів, якщо за них проголосує 2/3 усіх учасників.Похожие:

Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconЦентр учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області опис діяльності учнівського самоврядування хзош №96
...
Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconСтатут харківської спеціальної вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №23 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради – начальник управління комунального майна та приватизації
Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconСтатут харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №48 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради – начальник управління комунального майна та приватизації
Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconПлан засідань ради учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області на 2010 2011 навчальний рік
Про організацію патрулювання загону учнів під час святкування Дня Перемоги біля скверу загиблим
Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconНаказ №346 Про надання дозволу на переведення на екстернатну форму навчання Рекало Анни Євгеніївни, учениці 5-б класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області
Харківської міської ради (від 27. 10. 2011 №3631), на підставі клопотання адміністрації Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconПоложення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області І. Загальні положення
Шкільна бібліотека (надалі шб) Харківської загальноосвітньої школи і-ш ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області...
Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconПро результати атестації Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області На виконання Законів України „Про освіту”
Фрунзенського району” та з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчальних закладів з 08. 11. 2011 по 22. 11. 2011...
Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconПоложення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області Затверджено наказом ХЗШ I-III ступенів №96 хмр хо від 18. 02. 2011 №21
Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області
Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconРозклад уроків Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області на 2012 – 2013 навчальний рік
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області
Статут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1 iconПоложення про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №37 Харківської міської ради Харківської області
Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №37 Харківської міської ради Харківської області
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы