Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни

НазваниеМіністерство охорони здоров'я україни
страница11/44
Дата конвертации23.12.2012
Размер10.29 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   44
( Пункт 54 розділу Б

доповнено підпунктом "а" згідно з Наказом Міністерства охорони

здоров'я N 688 ( v0688282-07 ) від 02.11.2007 )

Молодший медичний та інший персонал

55. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими

або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при

3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку

1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

------------------------------------------------------------------

| Найменування відділень (палат) | Кількість |

| | ліжок |

|-------------------------------------------------+--------------|

| 1 | 2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

|а) нейрохірургічне, опікове, педіатричне, | 20 |

|пульмонологічне, хірургічне, урологічне, | |

|травматологічне, ортопедичне, | |

|кардіоревматологічне, неврологічне, нефрологічне;| |

|-------------------------------------------------+--------------|

|б) інфекційне, відділення (палати) всіх | 13 |

|найменувань для дітей до 1 року, імунологічне, | |

|алергологічне; | |

|-------------------------------------------------+--------------|

|в) інфекційне боксоване, онкологічне, | 10 |

|гематологічне; | |

|-------------------------------------------------+--------------|

|г) гінекологічне, отоларингологічне, | 25 |

|офтальмологічне, гастроентерологічне, | |

|стоматологічне, ендокринологічне; | |

|-------------------------------------------------+--------------|

|ґ) дерматовенерологічне, відновного лікування | 30 |

|-------------------------------------------------+--------------|

|д) хірургічне торакальне кардіохірургічне: | |

|-------------------------------------------------+--------------|

|- у післяопераційних палатах | 10 |

|-------------------------------------------------+--------------|

|- у доопераційних палатах і палатах | 15 |

|післяопераційного догляду | |

|-------------------------------------------------+--------------|

|е) відділення (палати) інших найменувань | за штатними |

| | нормативами |

| | відповідних |

| | відділень |

------------------------------------------------------------------

56. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних)

установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих

з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:

------------------------------------------------------------------

| Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок |

|----------------------------------------------+-----------------|

| 1 | 2 |

|----------------------------------------------+-----------------|

|а) інфекційне, опікове, відділення (палати) | 20 |

|всіх найменувань для дітей до 1 року | |

|----------------------------------------------+-----------------|

|б) відділення для недоношених новонароджених | 10 |

|дітей, відділення патології новонароджених, | |

|хірургічне для новонароджених дітей | |

|----------------------------------------------+-----------------|

|в) інфекційне боксоване, алергологічне, | 15 |

|імунологічне | |

|----------------------------------------------+-----------------|

|г) гастроентерологічне, гінекологічне, | 30 |

|кардіоревматологічне, неврологічне, | |

|нефрологічне, ортопедичне, травматологічне, | |

|отоларингологічне, офтальмологічне, | |

|педіатричне, урологічне, хірургічне, | |

|ендокринологічне, пульмонологічне, | |

|стоматологічне | |

|----------------------------------------------+-----------------|

|ґ) дерматовенерологічне, відновного лікування | 40 |

|----------------------------------------------+-----------------|

|д) гематологічне, онкологічне | 8 |

|----------------------------------------------+-----------------|

|е) відділення (палати) інших найменувань | за штатними |

| | нормативами |

| | відповідних |

| | відділень |

------------------------------------------------------------------

57. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими

відділень анестезіології та інтенсивної терапії і палат

інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами

зазначених відділень (палат).

58. Посади молодшого медичного персоналу відділень

трансфузіології встановлюються за штатними нормативами вказаних

відділень.

59. Посади молодших медичних сестер операційних і

перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних

медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних, уключаючи

посаду старшої операційної медичної сестри.

60. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються

з розрахунку 1 посада на 30 ліжок, але не менше 1 посади в зміну

(крім опікових). В опікових відділеннях уводяться 3 посади

зазначених молодших медичних сестер.

61. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць

установлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок. В опікових

відділеннях вводиться не менше 1 зазначеної посади.

62. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються

з розрахунку 1 посада на 80 ліжок (крім опікових). В опікових

відділеннях вводяться 2 зазначені посади.

63. Посади молодших медичних сестер приймального відділення

встановлюються за наявності:

а) до 300 ліжок включно - 1 цілодобовий пост;

б) понад 300 ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково

з розрахунку 1 посада на кожні 50 ліжок.

г) за наявності в лікарні 100 і більше інфекційних ліжок та

організації окремого приймального відділення встановлюється

1 цілодобовий пост для прийому інфекційних хворих.

64. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету

встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного

кабінету.

65. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету

для обслуговування хворих стаціонару - відповідно до посад

лікарів-стоматологів, установлених згідно з п. 4, але не більше

1 посади.

66. Посади молодших медичних сестер лабораторії

встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади

лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого),

фельдшерів-лаборантів, лаборантів.

У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, додатково

встановлюються посади молодших медичних сестер у залежності від

обсягу роботи.

67. Посади молодших медичних сестер по догляду за хворими

рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку

1 посада на 300 ліжок.

68. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного

відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада

на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні

водо-, грязелікування - на 1 посаду медичної сестри, яка зайнята

відпуском зазначених процедур.

69. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної

діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного

кабінету.

70. Посади молодших медичних сестер реєстратури

встановлюються з розрахунку 1 посада в зміну.

71. Посади сестер-господинь установлюються 1 посада у кожному

відділенні.

72. Посади молодшого медичного персоналу відділення із

застосування апарата "штучна нирка", відділень гіпербаричної

оксигенації, ультразвукової діагностики та ендоскопічного

встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених

відділень.

73. Посади молодшого медичного персоналу консультативної

поліклініки, введеної відповідно до п. 2 є), встановлюються

відповідно до штатних нормативів консультативних поліклінік

обласних дитячих лікарень (розділ А додаток 4).

Медичний і педагогічний персонал

дитячих міських поліклінік,

що входять до складу міських лікарень

74. Посади лікарів, середнього, молодшого медичного і

педагогічного персоналу дитячих міських поліклінік, що входять до

складу міських лікарень, установлюються в порядку і за штатними

нормативами зазначених поліклінік (додаток 30).

Персонал аптек

75. Посади персоналу аптек встановлюються в порядку і за

штатними нормативами аптек міських лікарень у містах з населеннями

понад 25 тис. чоловік (додаток 2).

Педагогічні працівники та

інші фахівці і спеціалісти

76. Посади вихователів установлюються з розрахунку 1 посада

на 40 дітей віком понад 3 роки.

У кожній лікарні вводиться 1 посада психолога та логопеда,

у неврологічному відділенні - з розрахунку 1 посада логопеда

на 60 ліжок.

Персонал кухонь

77. Посади працівників кухонь установлюються за штатними

нормативами вказаних підрозділів (додаток 47).

Медичний персонал патологоанатомічних відділень

(прозекторських)

78. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень

(прозекторських) установлюються за штатними нормативами вказаних

підрозділів (додаток 11).

79. Посади медичного і педагогічного персоналу

сурдологопедичного кабінету встановлюються за рішенням органу

охорони здоров'я за нормативами, визначеними в п. 78 розділу А

додатка 4.

Примітки:

1. Штатні нормативи відділень (палат) для новонароджених

застосовуються для відділень (палат), які використовуються

виключно для госпіталізації дітей у віці до 1 місяця.

2. Нейрохірургічні ліжка можуть організовуватись у складі

ортопедо-травматологічних відділень в одній з міських лікарень.

3. За наявності в місті (обласному центрі) опікового центру

опікове відділення у міській (обласній) лікарні не

організовується.

За відсутності опікового центру опікове відділення

організовується в одній з лікарень міста (включаючи обласну дитячу

лікарню).

4. За наявності в місті (обласному центрі) дитячого

дерматовенерологічного відділення, відділення дитячої та

підліткової гінекології, в іншій міській (обласній) лікарні

вказані відділення в лікарні не організовуються.

5. При визначенні кількості посад медичного та іншого

персоналу за цими штатними нормативами застосовуються пп. 1, 3,

4-10, 13, 14, 15 приміток додатка 1.

6. Для виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги

та інтенсивної терапії застосовуються штатні нормативи, наведені в

цьому додатку (розділ А).

7. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного

перебування та денних стаціонарів встановлюються за нормативами

відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів,

наведених у додатку 26.

8. Посади медичного персоналу біохімічної, бактеріологічної,

імунологічної та інших лабораторій вводяться відповідно до

встановлених штатних нормативів (додаток 26).

Додаток 5

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

^ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного фармацевтичного персоналу

і працівників кухонь дільничних лікарень

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються

з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування посад лікарів | Кількість |

| відділень | | ліжок |

|---------------------+----------------------------+-------------|

|Терапевтичне |лікар-терапевт | 25 |

|---------------------+----------------------------+-------------|

|Педіатричне |лікар-педіатр | 20 |

|---------------------+----------------------------+-------------|

|Акушерське |лікар-акушер-гінеколог | 15 |

------------------------------------------------------------------

2. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної

допомоги населенню встановлюються з розрахунку:

------------------------------------------------------------------

| Найменування посад | Число посад на 1000 чоловік |

| | населення |

| |--------------------------------|

| | дорослого | дитячого |

|-------------------------------+---------------+----------------|

|Лікар-терапевт | 0,6 | - |

|-------------------------------+---------------+----------------|

|Лікар-педіатр | - | 1,25 |

|-------------------------------+---------------+----------------|

|Лікар-акушер-гінеколог | 0,1 | - |

|-------------------------------+---------------+----------------|

|Лікар-хірург | 0,04 | 0,03 |

|-------------------------------+---------------+----------------|

|Лікар-стоматолог | 0,25 | 0,25 |

|-------------------------------+---------------+----------------|

|Лікар стоматолог-ортопед | 0,07 | - |

|(утримується на госпрозрахунку | | |

|або за рахунок спеціальних | | |

|коштів) | | |

------------------------------------------------------------------

У разі наявності підготовлених спеціалістів із загальної

практики-сімейної медицини замість посад лікарів-терапевтів та

лікарів-педіатрів уводяться посади лікарів загальної

практики-сімейних лікарів з розрахунку:

------------------------------------------------------------------

| Найменування посад лікарів | Кількість посад на 1000 чоловік |

| | (дорослих та дітей) |

| |-----------------------------------|

| | Сільських | Жителів гірських |

| | жителів | районів |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Лікар загальної практики - |0,83 посади |1-1,25 посади |

|сімейний лікар |(1200 дорослих |(800-1000 дорослих |

| |і дітей |та дітей |

| |на 1 посаду) |на 1 посаду) |

------------------------------------------------------------------

( Пункт 2 додатка 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 122 ( v0122282-08 ) від 12.03.2008 )

3. Посади лікарів лікарських здоровпунктів установлюються за

штатними нормативами відповідних пунктів (додаток 28).

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються: 0,5 посади

в лікарнях до 50 ліжок, понад 50 ліжок - 1 посада.

5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються при наявності

обладнаного рентгенівського кабінету:

а) у лікарнях до 50 ліжок - 0,5 посади;

б) у лікарнях понад 50 ліжок - 1 посада.

6. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

а) у лікарнях до 50 ліжок - 1 посада;

б) у лікарнях понад 50 ліжок - 2 посади;

в) у поліклініці - 1 посада замість посади лікаря (виконує

75% норми навантаження лікаря).

Кожна з посад завідуючих відділеннями встановлюється замість

0,5 посади лікаря.

( Пункт 6 додатка 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я N 122 ( v0122282-08 ) від

12.03.2008 )

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою

та технічні працівники

7. Посади медичних сестер (палатних) встановлюються

з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

------------------------------------------------------------------

| Найменування відділень (палат) | Кількість ліжок |

| | на 1 цілодобовий пост |

|---------------------------------+------------------------------|

|Терапевтичне | 25 але не менше 1 поста |

|---------------------------------+------------------------------|

|Педіатричне | 20 але не менше 1 поста |

------------------------------------------------------------------

8. Посада фельдшера встановлюється в кожній амбулаторії

лікарні.

9. Посади акушерок установлюються з розрахунку:

а) 1 цілодобовий пост на 10 акушерських ліжок;

б) 1 посада на 2000 чоловік населення, але не менше 1 посади

на лікарню.

При розрахунках цих посад не включається чисельність

населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами

та сільськими лікарськими амбулаторіями.

10. Посади дільничних медичних сестер встановлюються

з розрахунку 1 посада на:

а) 1800 чоловік дорослого населення, але не менше 1 посади;

б) 400 дітей, але не менше 1 посади;

в) посади медичних сестер загальної практики - сімейної

практики вводяться за наявності посад лікарів загальної практики -

сімейних лікарів замість посад медичних сестер дільничних

з розрахунку:

------------------------------------------------------------------

| Найменування посад лікарів | Кількість посад на 1000 чоловік |

| | (дорослих та дітей) |

| |-----------------------------------|

| | Сільських | Жителів гірських |

| | жителів | районів |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|медичні сестри загальної |0,83 посади |1-1,25 посади |

|практики - сімейної практики|(600 дорослих |(400-500 дорослих |

| |і дітей на |та дітей на |

| |1 посаду) |1 посаду) |

------------------------------------------------------------------

( Пункт 10 додатка 5 доповнено підпунктом "в" згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 122 ( v0122282-08 ) від 12.03.2008 )

При визначенні вказаних посад виключається чисельність

населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами

та сільськими лікарськими амбулаторіями.

11. Посади медичних сестер кабінетів установлюються

з розрахунку 1 посада на:

а) посаду лікаря-хірурга амбулаторного прийому;

б) 2 посади лікарів-стоматологів;

в) 3 посади лікарів стоматологів-ортопедів (які утримуються

на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів).

12. Посади фельдшерів-лаборантів (лаборантів) установлюються

з розрахунку 1 посада на:

а) 50 ліжок;

б) 3 посади лікарів, які здійснюють амбулаторний прийом.

13. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до

посад лікарів-рентгенологів.

14. Посади медичних сестер з масажу встановлюються виходячи

з норм навантаження і обсягу роботи.

15. Посади медичних сестер фізіотерапевтичних кабінетів

установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних

фізіотерапевтичних одиниць на рік.

16. При організації денного стаціонару встановлюється посада

медичної сестри з розрахунку 1 посада на 10 ліжок при роботі в

одну зміну.

17. Посади середнього медичного персоналу здоровпунктів,

в т. ч. завідуючих здоровпунктами - фельдшерів, установлюються за

штатними нормативами здоровпунктів (додаток 28).

18. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку

1 посада на лікарню.

19. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що

функціонує, встановлюються: 0,5 посади за наявності в лікарні до

50 ліжок, 1 посада - понад 50 ліжок.

20. Посади зубних техніків, які утримуються на госпрозрахунку

або за рахунок спецкоштів, встановлюються в залежності від обсягу

роботи із зубопротезування та діючих норм часу на зуботехнічні

роботи. Посада старшого зубного техніка встановлюється при

наявності не менше 3 посад зубних техніків замість однієї з них.

21. Посада старшої медичної сестри встановлюється в лікарні

до 50 ліжок.

22. Посада головної медичної сестри встановлюється

в лікарнях, які мають 50 і більше ліжок.

Молодший медичний та інший персонал

23. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими

або молодших медичних сестер установлюються відповідно до числа

цілодобових постів медичних сестер (палатних) і акушерок.

За наявності у лікарні менше 25 ліжок установлюються 2 посади

молодших медичних сестер без залучення до нічних чергувань.

24. Посади молодших медичних сестер амбулаторії

встановлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів, але не

менше 1 посади молодшої медичної сестри.

25. Посади молодших медичних сестер лабораторії,

рентгенівського, фізіотерапевтичного кабінетів та кабінету масажу

встановлюються:

а) у лабораторії - 0,5 посади;

б) у рентгенівському кабінеті - відповідно до посад

лікарів-рентгенологів;

в) у фізіотерапевтичному кабінеті та кабінеті масажу -

0,5 посади на обидва кабінети.

26. Посада сестри-господині встановлюється в кожній лікарні.

Персонал кухонь

27. Посади працівників кухонь установлюються за штатними

нормативами працівників зазначених підрозділів (додаток 47).

Примітки:

1. Робота лікарів у вечірній і нічний час, вихідні та

святкові дні (чергування) в лікарнях з числом ліжок до 50 може

здійснюватись за рахунок чергувань лікарів вдома.

2. Чисельність населення, в залежності від якої

розраховуються окремі посади медичного персоналу за штатними

нормативами, визначається за даними органів статистики.

При цьому до дорослого населення відносяться особи у віці 18

років і старші, до дитячого - особи у віці до 17 років включно (17

років 11 місяців 29 днів).
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   44
Похожие:

Міністерство охорони здоров\Міністерство міністерство освіти І науки україни охорони здоров’я україни
Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань...
Міністерство охорони здоров\Міністерство освіти І науки україни відділ освіти виконкому довгинцівської в місті ради криворізська загальноосвітня школа I-III ступенів №89 Валеологічне виховання молодших школярів
У статусі Всесвітньої організації охорони здоров’я (вооз) записано: “Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного І соціального...
Міністерство охорони здоров\Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
Міністерство освіти україни міністерство внутрішніх справ україни головне управління державної пожежної охорони
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни головне санітарно-епідеміологічне управління
Обладнання, що Обладнання, під час роботи з яким виникає вібрація, вібрує рівень якої становить не менше 20 від
Міністерство охорони здоров\Про призначення відповідальної особи за зняття проби з готових страв На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17. 01. 2006р. №298/227, з метою оцінки готових...
Міністерство охорони здоров\Звернення Міністерства охорони здоров’я до батьків з проханням берегти дітей від переохолодження
У зв’язку з різким похолоданням та прогнозами синоптиків щодо складних погодніх умов в Україні на найближчий тиждень, Міністерство...
Міністерство охорони здоров\Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17. 04. 2006р №298/227, з метою покращення керівництва...
Міністерство охорони здоров\Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я
З змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я n 580 від 28. 08. 2006
Міністерство охорони здоров\Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), керуючись Положенням про Міністерство охорони здоров'я України,
Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що додається
Міністерство охорони здоров\Наказ №985 Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы