Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» icon

Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

НазваниеПланробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Дата конвертации23.12.2012
Размер152.41 Kb.
ТипДокументы


“Погоджено “ “Затверджую “

завідувачка методкабінетом начальник Новомосковського

Новомосковського райво райво В.А.Данілін

О.В. Щербакова


П л а н р о б о т и


районного методичного об»єднання

заступників директорів з виховної роботи

на 2011-2012 н. р.


Науково-методична проблема області :


«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

(2010-2015 рр.)


Керівник метод.об»єднання :

Заступник директора з виховної роботи

Перещепинської ЗОШ № 1


^ Плахотіна Любов Василівна


Аналіз роботи РМО заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів за 20010-2011 навчальний рік.


Демократизація життя в Україні змінила орієнтацію в галузі освіти. Нова філософія виховання поставила в центр уваги особистість як найвищу соціальну цінність, « Міру всіх речей «, творця власного життя.

Впровадження сучасних особистісно зорієнтованих виховних систем вимагає відповіді на питання про цілі виховної роботи, про те , якою повинна бути особистість, якими рисами вона повинна володіти, в якому напрямку потрібно вести виховання.

Молода людина повинна бути адаптованою до життя, здатною до активної життєтворчості. Адаптована особистість відкрита для нового досвіду. Саме в шкільні роки учень повинен накопичувати різноманітний досвід активної діяльності в різних соціальних ролях. Особливо важливим є ті види діяльності, що дають змогу розвивати емпатію, вчитися розуміти інших, виявляти турботу та милосердя. Соціальний досвід, що формується в такій діяльності, сприяє розвитку гуманістичної направленості особистості , формуванню суспільно значимих ціннісних орієнтацій.

Важливою рисою адаптованої особистості є її рефлективність, т.т. вміння аналізувати власні дії, їх вплив на інших та результати.

Розвитку рефлективності повинні сприяти форми виховної роботи, направлені на глибоке пізнання власного потенціалу, нахилів, потреб та мотивів.

Сучасна школа надто раціональна, система навчання в ній будується виключно на розумовій діяльності, емоційна сфера ігнорується.

Проте дослідження показують рівень емоційної нестабільності, тривожності, фрустрації школярів.

Важливим фактором позитивної Я-концепції особистості є достатньо висока самооцінка . У цих умовах одним з важливих завдань виховання в школі є корекція самооцінки через створення ситуації успіху, можливість самоствердження та самореалізації учнів. Сучасна особистість повинна бути креативною, тобто здатною до творчості як у сфері пізнання, так і в сфері життєдіяльності.. Особистісного зорієнтовані виховні системи ставлять за мету розвиток творчого потенціалу кожної дитини через залучення до активної різноманітної діяльності, систему соціальних ролей, гуманізацію стосунків та спілкування.

Об»єктивною тенденцією гуманістичного ставлення до дітей є прагнення кожної нації, кожного народу, щоб у життєвій практиці дитина реалізувала те, чого треба дотримуватися в інтересах розвитку особистості. Роботу слід спрямовувати на глибоке освоєння учнями вічних і мудрих законів життя: любов до батьків і рідних, повага до людей, праці, рідної землі, рідної мови.

Через самоврядування, розвиток дитячої творчості, діяльність громадських організацій, різноманітні зовнішні заохочення створювати у школах міцний фундамент для повноцінного духовного становлення молодої особистості.

Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості , ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

Виховна робота в освітніх закладах району ґрунтується на науково-правовій базі, яку складають: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини, Конституція України, Закони України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Державна національна програма « Освіта. Україна ХХІ століття», Національна доктрина розвитку освіти України та відповідні регіональні програми. Вони узгоджуються з державними документами про реформування сучасної освіти в Україні: Концепцією розвитку загальної середньої освіти, Концепцією громадянського виховання, Національною доктриною розвитку освіти в Україні ХХІ століття. Концепцією художньо-естетичного виховання учнів в загальноосвітніх середніх навчальних закладів,

Національною програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, відповідними наказами та розпорядженнями обласного управління освіти та райво.

Виховна робота в школах проводиться за напрямками: громадянське, військово-патрітичне, родинно-сімейне, художньо-естетичне, моральне, трудове , екологічне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання та сприяння творчому розвитку особистості.

Пріоритетним є всебічний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, у своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.

З метою підвищення рівня професійної компетентності, збагачення знань з теорії та методики виховання проводились РМО заступників директорів з виховної роботи:

- « Творчість і майстерність. Складові творчості класного керівника. Шляхи розвитку творчого потенціалу «

-«Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб запобігання правопорушень серед школярів «

-«Виховання національної свідомості, духовне збагачення особистості»

8 грудня 2010 року на базі Голубівської ЗОШ пройшов семінар за темою :

« Виховання особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб життя « . Під час семінару класними керівниками були показані різні форми та методи роботи з учнями. Проведена презентація роботи над проектом » Ми обираємо здоровий спосіб життя «,

Презентація факультативу « Молодь на роздоріжжі «, проведено тренінг « СНІД- загроза людству «. На базі Гвардійської ЗОШ проведено семінар « Творчий підхід до організації дозвілля старшокласників «. На семінарі учасники ознайомилися з роботою творчих майстерень, подивилися звіт гуртків естетичного циклу.

Семінари пройшли на високому організаційному і методичному рівнях.

Відповідно до Закону України « Про загальну середню освіту « ( ст. 5) виховання повинно бути спрямоване на розвиток патріотизму, любові до свого народу, до України. На виконання Закону України “ Про увічнення Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років“, з метою активізації патріотичного і морального виховання, духовного збагачення школярів, гідного відзначення доленосних для країни подій в районному відділі освіти та загальноосвітніх закладах розроблено заходи щодо відзначення у 2011 році 67-річчя визволення України та 68-річчя визволення Дніпропетровщини від фашистських загарбників. Школи підтримують тісний зв»язок з комітетами ветеранів, волонтерські загони надають допомогу вдовам та ветеранам.

В усіх школах району проводилася робота до 20-річниці Незалежності України.

Перещепинська ЗОШ 1 розпочала роботу за новим проектом « Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Проблемна тема над якою працювала школа в навчальному році » Впровадження ідей креативної педагогіки в умовах розвитку школи культури здоров»я «. Місія школи-виведення особистості учня в режим самовдосконалення.

Шкільні творчі колективи агітбригада « Первоцвіт», за здоровий спосіб життя

« Органом «, команда « Козацького гарту «, учасники обласного Євро форуму зайняли призові місця в обласних турах конкурсів. Команда « За здоровий спосіб життя « представляла область на Всеукраїнських змаганнях. в м. Одесі. В школі пройшли акції

« Допоможемо Микиті « ( зібрано на операцію першокласнику Ростовському Микиті -2700 грн), а для лікування Цикало Дениса - зібрано, майже , 9000 грн

Одним із важливих напрямків роботи Перещепинської ЗОШ 2 є розвиток творчої особистості, робота з обдарованими учнями. Кривошея Андрій ( 5кл ) у конкурсі

« Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу « зайняв ІІІ місце в обласному конкурсі, Черевко Катерина ( 6кл) –І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості » Мій рідний край» , номінація « Живопис», Тирса Катерина ( 8кл) –І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості » Мій рідний край» , номінація «Вишивка», Губанова Олександра ( 8 кл, Губанова Ангеліна ( 6кл ) зайняли ІІ та ІІІ місце, відповідно, у Всеукраїнському конкурсі « Мій рідний край «, номінація « Вишивка стрічками «. У школі працює літературна студія . Роботи учнів друкуються в обласному літературному альманасі « Крила « та « Ластів»ята «. Вийшла збірка поезій »Окрилена душа « випускниці школи Зінченко Надії, готується до друку збірка поезій Олійник Олександри у циклі « Молода муза Придніпров»я». Організовано роботу наукового товариства

« Еврика « .

У школах працює учнівське самоврядування, а в 25_школах працюють дитячі громадські організації, які налічують 2136 членів За ініціативою адміністрації районного Будинку школяра та голови районної дитячої організації було проведено конкурс

« Кращий педагог – організатор року .

Екологічне виховання є однією з складових без якої неможливе становлення особистості. Його мета –виховання в учнів почуття єдності з природою, відповідальності за стан її збереження, залучення школярів до громадської діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища. Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв»язок природи і суспільства Протягом декількох років команда агітбригади « Первоцвіт « Перещепинської ЗОШ 1 виборює призові місця в районних та обласних змаганнях. В цьому році агітбригада Перещепинської ЗОШ 1 отримала гран-прі фестивалю, І місце в районних змаганнях (в різних номінаціях) зайняли Перещепинська ЗОШ 2, Мар»янівська ЗОШ, Губиниська ЗОШ1, а серед загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів- Малокозирщанський НВК.

З метою відродження та розвитку дитячого театрального мистецтва, виявлення та підтримки обдарованих дітей, пропаганди української та всесвітньої класики проведено обласний фестиваль дитячих театрів « Театральна мозаїка «. В обласному фестивалі взяли участь театральний колектив Будинку школяра « Перший крок « та дитячий театр « Дзвіночок « Перещепинської ЗОШ 2. Вони були нагороджені дипломами у номінації « Кращий театральний колектив».

В позашкільних закладах пройшли районні конкурси : « Міні-міс Перлинка 2011 «, «Міс – Новомосковщина», конкурс екологічних агітбригад, конкурс екологічного відеофільму « Дивовижний світ природи «, конкурс малюнків « Україна очима дітей», « Різдвяні свята «, фестиваль дитячої творчості « Об»єднаймося ж, брати мої « , фестиваль художньої дитячої творчості, виставка дитячої технічної творчості та декоративно-прикладного мистецтва.

Виховна система відображає суть виховання не як спеціально придуманої певної кількості заходів, а як спосіб життя колективу за певними законами, традиціями ,з чітко вираженою структурою прав і обов»язків.


^ Напрямки і завдання виховної роботи на 2011-2012 н.р.

- Становлення демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і самодостатньої особистості

 • Виховання на традиціях і звичаях українського народу , вивчення його історичної та культурної спадщини

 • Формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості , готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків , поваги до державних символів України

 • Пошук , розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді

 • Робота з батьківською громадськістю, поліпшення організації батьківської просвіти

 • Проектні технології у виховному процесі

 • Забезпечення формування громадянської компетенції в сучасному змісті шкільної освіти

 • Культурологічний розвиток особистості

 • Організаційно-змістовні підходи формування учнівської еліти

 • Психологічна підтримка навчально-виховного процесу

 • Превентивне виховання учнівської молоді

 • Робота позашкільних навчальних закладівВ 2011-2012 н. р. виховна робота буде спрямована на :


 • формування учнів стійкої системи цінностей :  • гуманістичних (духовність, моральність, толерантність)

  • громадянських (патріотизм, громадянськість, соціальна активність)

  • прагматичних(кар’єра, компетентність, конкурентність)
 • координацію взаємодії, сприяння зацікавленому взаєморозумінню загальноосвітніх навчальних закладів з іншими соціокультурними системами, державними і громадськими інституціями з метою

створення єдиного виховного простору;

 • стимулювання шкіл до створення власної виховної системи ;

 • запровадження моніторингу ефективності виховної роботи в навчальних закладах.


^ Рекомендації районної наради заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів

Інноваційний процес пов»язується в сучасних філософсько-соціологічних дослідженнях із механізмом переводу нововведень із сфери безпосереднього досвіду у сферу досвіду соціально-історичного. Такий перехід може здійснюватися в різноманітних формах, однією з яких можна вважати трансляцію нововведень у систему культурних норм та взірців, що будуть відтворюватися в процесі опанування їх новими

поколіннями людей.

Процес виховання акумулює в умовах переходу від індустріального до інформаційного суспільства глобальні інновації –утвердження нових цінностей та формування на їх основі ціннісних орієнтацій молоді , які сприятимуть у ситуації загострення глобальних проблем сучасності інтеграції молодих громадян України до спільноти та відповідатимуть оновленій соціокультурній ситуації в Україні ХХІ ст..

Завдання освіти полягає в тому, щоб допомогти особистості, яка вчиться, здійснити індивідуальну систему орієнтацій, здатну забезпечити саморегуляцію й мотивацію її поведінки й діяльності. Основне призначення педагога-виховувати і вчити-вимагає продуктивної взаємодії та діалогічного спілкування між всіма учасниками навчально-виховного процесу в інноваційній педагогічній системі.


Виходячи з аналізу сучасної виховної практики, творчого досвіду

рекомендуємо :

-вивчати і пропагувати досвід роботи з питань створення виховного середовища;

-спрямовувати виховну діяльність на розвиток інноваційної особистості;

-залучати учнів до творчої діяльності, з цією метою формувати духовні запити учнів, розкривати шляхи та форми задоволення матеріальних та духовних потреб

-забезпечувати інтелектуальний та емоційно-вольовий розвиток

-сприяти збереженню та зміцненню психічного та фізичного здоров»я

-зорієнтувати виховні системи навчальних закладів на визнання пріоритету особистісного розвитку кожного вихованця

-активізувати й поглиблювати пріоритети виховної діяльності спрямовані на формування особистості, здатної до застосування найсучасніших науково-інформаційних технологій.


^

Адреса передового досвіду
1.Костикова

Ірина Олександрівна Спаська ЗОШ учнівське самоврядування


2.Ющенко Анжела

Михайлівна Черкаська ЗОШ громадянське, патріотичне,

національне виховання


3. Плахотіна

Любов Олександрівна Перещепинська ЗОШ 1 превентивне виховання


4. Шрам

Леонід Володимирович Мар”янівська ЗОШ робота дитячих громадських

організацій


^ Теми семінарів з заступниками директорів з виховної роботи, педагогами - організаторами і класними керівниками:


СЕМІНАР 1: Тема: « Запровадження інноваційних підходів в практику роботи дитячо-юнацьких організацій у формуванні громадянськості та патріотизму «


Щербакова Світлана Іванівна Вільненська ЗОШ листопад


СЕМІНАР 2: Тема: «Впровадження проектних технологій у формуванні морально-духовного виховання особистості «


Попасненська ЗОШ Маловічко Віта Павлівна березень


Тематика засідань методичного об’єднання заступників директорів

з виховної роботи та педагогів-організаторів


Засідання 1

^ Тема: Виховання інноваційної особистості в умовах становлення інформаційного суспільства


Дата проведення : 26 серпня 2011н.р.

Місце проведення : Знаменівська ЗОШ 1


1.Аналіз роботи методичного об»єднання за 2010--2011 н. р. • стан виховної роботи в навчальних закладах

 • участь в районних і обласних конкурсах

 • співпраця з Центром художньо-естетичної творчості та ЦНТТУМ


Плахотіна Л.В. керівник РМО


2. Визначення пріоритетів виховної діяльності в новому 2011-2012 н.р. на засадах державної освітньої політики, основних нормативно-правових документів та повноцінного використання інформаційного простору сьогодення.


Приходько О.І. методист райво


3. Підведення підсумків роботи. Обговорення та затвердження рекомендацій наради.


Приходько О.І. методист райво


4. Ознайомлення з планом масових заходів Центру художньо-естетичної творчості

та ЦНТТУМ.


Христюк Н.Б. директор ЦНТТ

Плавуцька Л.П. директор Центру художньо-естетичної творчості


Засідання 2 :


Дата проведення : жовтень

Місце проведення: райво


1 Інформаційно-комунікаційний простір як виховне середовище розвитку інноваційної особистості.


Губа Людмила Анатоліївна Голубівська ЗОШ


2. Психолого-педагогічні технології у розвитку особистості дитини


Прохоренко Таїсія Миколаївна Панасівська ЗОШ

3. Захист дітей від небезпек сучасного інформаційного простору: форми роботи


Брумірська Галина Миколаївна Знаменівська ЗОШ2


4. Впровадження проектних технологій у виховній роботі.

З досвіду роботи Миколаївської ЗОШ


Гажала Надія Михайлівна Миколаївська ЗОШ


Засідання 3 :


Дата проведення : січень

Місце проведення:


1.Гуманістичні засади впровадження інформаційних освітніх технологій у навчально - виховному процесі.


Костікова Ірина Олександрівна Спаська ЗОШ


2.Формування морально-етичних якостей інноваційної особистості через креативні методи виховання.


Кокарєва Лідія Григорівна Перещепинська ЗОШ 2


3.Толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі школи

Цюпило Ірина Іванівна Хуторо-Губиниська ЗОЩ


Засідання 4 :


Дата проведення : травень

Місце проведення:


1 Формування системи морально-естетичного виховання особистості.

Кондратова Катерина Григорівна Василівський НВК


2. Тренінгові методики у превентивному вихованні.


Психологи шкіл


3. Духовний світ особистості. Морально-етичні цінності особистості та врахування їх в сучасному сімейному вихованні.


Кеба Світлана Іванівна Знаменівська ЗОШ1


4.Напціональні й загальнокультурні засади розвитку гуманістичної моралі громадянського суспільства.


Чупла Світлана Марківна Гвардійська ЗОШПохожие:

Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» iconПлан роботи районного методичного
У 2010-2011 н р колектив учителів району працював над науково-методичною проблемою області Креативна освіта для розвитку інноваційної...
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» iconЗвіт про роботу рмо вчителів економіки в 2011 2012 навчальному році рмо в 2011 2012 навчальному році працювало на ІІ етапі провідного науково методичного проекту області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Рмо в 2011 – 2012 навчальному році працювало на ІІ етапі провідного науково – методичного проекту області «Креативна освіта для розвитку...
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» icon“погоджено” “затверджую”
Обласна – науково методична проблема: “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» icon“погоджено” “затверджую”
Обласна – науково методична проблема: “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» iconПро організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» через виконання районної науково-методичної проблеми «Розвиток креативного...
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» iconПлан проведення районної серпневої наради заступників директорів шкіл з виховної роботи та педагогів-організаторів
Керівники: Волок Л. П., методист відділу освіти райдержадміністрації, Засікан Т. А., керівник районного методичного об'єднання заступників...
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» iconТема обласного науково-методичного проекту: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної...
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» iconТема обласного науково-методичного проекту: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної...
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» iconЗвіт Про роботу шкільного методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу за 2011-2012 н р
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Учителі-гуманітарії спрямовували свою роботу на реалізацію проблеми «Творчо-розвивальні...
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів з виховної роботи на 2011-2012 н р. Науково-методична проблема області : «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» iconГрафік випуску інформаційно-методичних дайджестів Губиниської зош І-ІІІ ступеня №1 на 2011/2012 н р
Поповнення інформаційного банку науково-методичної літератури з проблемної теми проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы