Галузевий стандарт вищої освіти icon

Галузевий стандарт вищої освіти

НазваниеГалузевий стандарт вищої освіти
страница1/13
Дата конвертации24.12.2012
Размер2.56 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ГСВОУ_____________-05ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Освітньо-кваліфікаційна характеристика

магістра


за спеціальністю 8.070801 екологія та охорона навколишнього середовища


напряму підготовки 0708 екологія


Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ


Київ

ПЕРЕДМОВА

І РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти і науки України


ВНЕСЕНО

Українським державним лісотехнічним університетом, кафедрою ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекологіі


^ 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказом Міністерства освіти і науки України

від_______________ _____ р. №__________

Наказом Міністерства праці і соціальної політики України

від_______________ _____ р. №__________


^ 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ


Кучерявий

Володимир Панасович

Голова робочої групи з розробки галузевої компоненти стандарту, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедрою ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології, Український державний лісотехнічний університет

(проект у співавторстві)

Адаменко

Олег Максимович

Д.г.-м.н., професор, завідувач кафедрою екології Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу

Балюк

Святослав Антонович

Д.с.-г.н, професор, заступник директора Національного наукового центра „Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.О.Н. Соколовського”

Берещук

Микола Якович

К.т.н., доцент кафедри водопостачання, водовідведення та очистки вод, Харківська державна академія міського господарства

Білявський

Георгій Олексійович

Д.г.-м.н., професор, заступник директора Українського інституту досліджень навколишнього середовища при Раді національної безпеки і оборони України

Боголюбов

Володимир Миколайович

К.т.н., доцент, кафедра екології, завідувач лабораторії,Національний університет «Києво-Могилянська академія»,

Владимирова

Олена Геннадіївна

К.т.н. ,доцент, декан екологічного факультету , Одеського державного екологічного університету

Волошин

Іван Миколайович

Д.г.н., професор, кафедра раціонального використання природних ресурсів та охорони природи, Львівський національний університет

Гриценко

Анатолій Володимирович

Д.г.н., професор, завідувач кафедри екології та хімії,Харківський державний автомобільно-дорожний технічний університет,

Грубінко

Василь Володимирович

Д.г.н., професор, Тернопільський державний педагогічний університет

Катков

Михайло Васильович

К.т.н., доцент кафедри інженерної екології міст, Харківська державна академія міського господарства,

Клименко

Микола Олександрович

Д.с-г.н., професор, завідувач кафедрою екології, декан факультету екології та землевпорядкування, Рівненський державний технічний університет

Крайнов

Ігор Павлович

Д.т.н., професор, директор міжвідомчого екологічного центру НАНУ та Мінекоресурсів

Крайнюкова

Алла Миколаївна

Д.б.н., професор, зав. відділом Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем

Кульчицький-Жигайло

Ігор Євгенович


К.с-г.н., доцент, завідувач кафедрою екології, Український державний лісотехнічний університет

Мальований

Мирослав Степанович

Д.т.н., професор, завідувач кафедрою екології Національного університету „Львівська політехніка”

Медведєв

Віталій Володимирович

Д.б.н., проф., акад. УААН, директор Національного наукового центру „Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського”

Мокрий

Володимир Іванович


К. фіз.-мат. н., доцент кафедри екології, Український державний лісотехнічний університет

Набівач

Валентин Михайлович

Д.х.н., професор кафедри технології неорганічних речовин Українського хіміко-технологічного університету

Некос

Володимир Юхимович

Д.г.н., професор, завідувач кафедри геоекології та конструктивної географії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Некос

Алла Наумівна

К.г.н., доцент кафедри геоекології та конструктивної географії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Панасенко

Анатолій Іванович

К.т.н., доцент, завідувач кафедри прикладної екології та охорони довкілля, Донецький націоналний технічний університет

Плахотник

Володимир Миколайович

Д.х.н., професор, завідувач кафедрою хімії і інженерної екології, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Петрук

Василь Григорович

Зав. кафедрою хімії та екологічної безпеки Вінницького державного технічного університету

Ричак

Наталія Львівна

Старший викладач кафедри геоекології та конструктивної географії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Рудько

Георгій Ількович

Д. г.-м. н., д.г.н., професор, завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрології, Львівський національний університет, професор кафедри екології Івано-Франківського державного технічного університету нафти та газу

Салюк

Анатолій Іванович

К.т.н., доцент, завідувач кафедрою екології Українського державного університету харчових технологій

Сафранов

Тимур Абісалович

Д.г.-м.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології, Одеський державний екологічний університет

Синельщиков

Ростислав Георгійович

Д.б.н., професор кафедри прикладної екології та охорони довкілля Донецького національного технічного університету

Степаненко

Сергій Миколайович

Д.фіз.-мат.н., професор, ректор Одеського державного екологічного університету

Степанян

Світлана Володимирівна

К.г.н., доцент, завідувач кафедрою географії Харківського державного педагогічного університету ім. Г.В. Сковороди

Стольберг

Фелікс Володимирович

Д.т.н., професор, завідувач кафедрою інженерної екології міст, Харківська державна академія міського господарства

Тітенко

Ганна Валеріївна

Старший викладач кафедри геоекології та конструктивної географії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Ткач

Віктор Петрович

Д.с.-г.н., директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

Удод

Віра Михайлівна

Д.б.н., професор, кафедра охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

Філатов

Лев Григорович

Д.т.н., професор Сумського національного аграрного університету

Федоренко

Олександр Іванович

Д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри екології, Харківський інститут екології і соціального захисту

Фомін

Сергій Петрович

Д.т.н., професор, завідувач кафедрою безпеки життєдіяльності Дніпропетровського національного університету

Франчук

Григорій Михайлович

Д.т.н., професор, кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Київський міжнародний університет цивільної авіації

Хархаліс

Богдана Іванівна

К.т.н., доцент, кафедра екології, Український державний лісотехнічний університет

Харьковський

Борис Тимофійович

К.т.н., доцент, кафедра екології, Східноукраїнський державний університет

Чундак

Степан Юрійович

Д.х.н., професор, завідувач кафедрою хімічних технологій та виробничої екології Ужгородського державного університету

Шмандій

Володимир Михайлович

Д.т.н., професор, завідувач кафедрою екології, Кременчуцького національного політехнічного університету


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти України та Міністерства праці і соціальної політики України

Зміст

  1. Галузь використання..................................................................10

  2. Нормативні посилання...............................................................14

  3. Визначення....................................................................................14

  4. Позначення і скорочення...........................................................33

  5. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння

щодо вирішення типових задач діяльності...........................34

  1. Здатності вирішувати проблеми й задачі соціальної

діяльності та уміння, що є відображенням наявності

цих здатностей.............................................................................35

  1. Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний

рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів........36

  1. Вимоги до державної атестації випускників

вищих навчальних закладів.....................................................37

  1. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки ........37

^ Додаток А. Виробничі функції, типові задачі діяльності

та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу.......................................................................39

Додаток Б. Здатності випускника вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, яка їх відображає ............73

Вступ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу з спеціальності 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” та освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула освітній рівень повної вищої освіти фахового спрямування 0708 екологія.

Стандарт використовується при:

визначенні первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;

визначенні об’єкту, цілей освітньої та професійної підготовки;

розробці та корегуванні освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”;

розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця;

визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціальностями, кваліфікаціями;

визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

атестації випускників вищих навчальних закладів та сертифікації фахівців;

укладанні договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

професійній орієнтації здобувачів фаху;

визначенні критеріїв професійного відбору;

прогнозуванні потреби у фахівцях спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” та освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” і при плануванні їх підготовки;

обгрунтуванні переліків спеціальностей та спеціалізацій вищої освіти;

визначенні кваліфікації фахівців;

розподіленні та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.


^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

___________________________________________________________


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МАГІСТРА


^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

8.070801 „ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

0708 „ЕКОЛОГІЯ”

________________________________________________________


Чинний від 2005 –


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Похожие:

Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти
...
Галузевий стандарт вищої освіти iconГалузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ
Голова робочої групи з розробки галузевої компоненти стандарту, д г н., професор, завідувач кафедрою геоекології та конструктивної...
Галузевий стандарт вищої освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Загальні положення Цей Державний стандарт початкової загальної освіти (далі Державний стандарт), розроблений
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Галузевий стандарт вищої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Галузевий стандарт вищої освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20. 10....
Галузевий стандарт вищої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України (від 23 листопада 2011 р. №1392)
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Галузевий стандарт вищої освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти
Особливості впровадження нової програми «Фізична культура» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Галузевий стандарт вищої освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Галузевий стандарт вищої освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Галузевий стандарт вищої освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 20 квітня 2011р. №462 ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів
Формування ключових компетентностей учнів початкових класів. Готовність до переходу на новий державний стандарт початкової загальної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы