Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік icon

Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік

НазваниеМетодичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
Дата конвертации30.12.2012
Размер101.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
"17" грудня 2010 р. № 837 Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку

частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік


1. Загальні положення


1.1. Ці Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (далі – Рекомендації) розроблені відповідно до глави 2 розділу XIV Податкового кодексу та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".


1.2. Терміни, що використовуються у цих Рекомендаціях, мають таке значення:

- сільськогосподарський товаровиробник юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власно виробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання;

- частка сільськогосподарського товаровиробництва питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується під час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію як платника податку;

- сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) – продукція/товари, що підпадають під визначення груп 124 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання;

- сільськогосподарські угіддя рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги.


1.3. Ці Рекомендації визначають порядок заповнення Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (далі – Розрахунок) для набуття і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.


1.4. Розрахунок складають сільськогосподарські товаровиробники.


1.5. Встановлення частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік визначається за формою Розрахунку.


1.6. Якщо після проведення Розрахунку сільськогосподарський товаровиробник отримав частку сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, що дорівнює або перевищує 75 відсотків загальної суми його валового доходу, то такий сільськогосподарський товаровиробник згідно з пунктом 301.1 статті 301 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу, за наявності сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), може бути платником фіксованого сільськогосподарського податку (з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 статті 301 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу).


1.7. При складанні Розрахунку керуються даними бухгалтерського обліку. Відображати операції в бухгалтерському обліку необхідно відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" (із змінами), або якщо сільськогосподарський товаровиробник веде облік за спрощеною формою – відповідно до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186 "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" (із змінами).


2. Порядок визначення доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки

 та надання супутніх послуг


2.1. У рядку 1 Розрахунку визначають суму доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції)  та від надання супутніх послуг, для чого підсумовують дані рядків з 1.1 по 1.5 Розрахунку (включно).


2.2. У рядку 1.1 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також від реалізації продукції рослинництва закритого ґрунту.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" за аналітичними рахунками продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині доходу від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу за аналітичними рахунками реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості.


2.3. У рядку 1.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриманого від реалізації продукції тваринництва і птахівництва.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" за аналітичними рахунками продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині доходу від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу за аналітичними рахунками реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості.


2.4. У рядку 1.3 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах).

Для цього сільськогосподарський товаровиробник підсумовує кредитові обороти субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" за аналітичними рахунками продукції рибництва (без ПДВ).


2.5. У рядку 1.4 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва (в тому числі закритого ґрунту), тваринництва, птахівництва та рибництва, що вироблені із сировини власного виробництва на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Для цього підсумовують кредитові обороти субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на


підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) без ПДВ.


2.6. У рядку 1.5 Розрахунку сільськогосподарські підприємства, які у податковому (звітному) періоді були утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг, зазначених у пункті 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу, а саме:

- послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" (без ПДВ) в частині надання перерахованих вище супутніх послуг.

Даний рядок заповнюють тільки сільськогосподарські товаровиробники, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.


^ 3. Визначення загальної суми валового доходу

сільськогосподарського товаровиробника


3.1. У рядку 2 Розрахунку зазначають загальну суму валового доходу сільськогосподарського товаровиробника у податковому (звітному) році.

Загальна сума валового доходу сільськогосподарського товаровиробника визначається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290.


Для визначення загальної суми валового доходу сільськогосподарського товаровиробника підсумовують кредитові обороти по субрахунках 791 "Результат операційної діяльності", 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат іншої звичайної діяльності", 794 "Результат надзвичайних подій".


3.2. У рядку 3 Розрахунку визначають величину, на яку зменшують загальну суму валового доходу сільськогосподарського товаровиробника, для чого підсумовують дані рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5 Розрахунку.


3.3. У рядку 3.1 Розрахунку зазначають суму одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки (доплати, дотації, суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках тощо).

Для цього підсумовують кредитові обороти по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" по відповідним субрахункам, а підприємства, що ведуть бухгалтерський облік за спрощеною формою, підсумовують кредитові обороти по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" по відповідним субрахункам та кредитові обороти по рахунку 70 "Доходи від реалізації" (відповідні субрахунки) за аналітичними рахунками, на яких обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 розділу V Податкового кодексу.


3.4. У рядку 3.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" в частині реалізації іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів’я худоби, сільськогосподарської техніки тощо).


3.5. У рядку 3.3 Розрахунку зазначають суму доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".


3.6. У рядку 3.4 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів» в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж.

Не коригується валовий дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.


3.7. У рядку 3.5 Розрахунку зазначають суму доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченню строку позовної давності.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості".


3.8. У рядку 4 Розрахунку зазначають скориговану суму валового доходу сільськогосподарського товаровиробника, для чого визначають різницю між даними рядка 2 та рядка 3.


^ 4. Визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва

за попередній податковий (звітний) рік


У рядку 5 Розрахунку визначають частку сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік.

Для цього обраховують відношення даних рядка 1 Розрахунку до даних рядка 4 Розрахунку помножене на 100.


^ 5. Форс-мажорні обставини


У разі, якщо платник податку не може виконати вимогу щодо 75-відсоткового критерію частки сільськогосподарського товаровиробництва у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, тоді до таких платників податку в наступному податковому (звітному) році не застосовується вимога, згідно з якою частка сільськогосподарського товаровиробництва повинна дорівнювати або перевищувати 75 відсотків.

Такі платники податку для підтвердження статусу платника податку подають Розрахунок разом із рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.
Похожие:

Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconРозрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20 рік Найменування платника податку
Місцезнаходження платника податку
Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з екології в 2011/2012 навчальному році Зміст Рекомендації щодо організації та оцінювання теоретичного туру
Рекомендації щодо створення мультимедійного супроводу доповіді (презентації) для захисту проекту
Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у першому класі. Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо організації
Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconМетодичні рекомендації щодо проведення виховних заходів до 70-х роковин
України на примусові роботи на території Німеччини та привернення уваги українського суспільства до трагедії жертв нацистських переслідувань...
Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconМетодичні рекомендації керівникам шкіл щодо складання розкладу уроків
Розклад занять в освітній установі с одним із найважливіших І діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним...
Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconМетодичні рекомендації секційного засідання вчителів англійської мови (12 січня 2011 р.)
На засіданнях шкільних методичних об’єднань опрацювати методичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання...
Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconЗвіт про суми податкових пільг звітний податковий період

Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconМетодичні рекомендації щодо алгоритма презентації звіту керівника рмо за навчальний рік
Проблема. Підвищення професійної компетентності педагогів, творче спрямування їх діяльності на всебічний розвиток дитини, формування...
Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconМетодичні рекомендації щодо алгоритма презентації звіту керівника рмо за навчальний рік
«Підвищення професійної компетентності педагогів, творче спрямування їх діяльності на всебічний розвиток дитини, формування її життєдіяльності...
Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік iconМетодичні рекомендації щодо обсягу і характеру домашніх завдань
Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо обсягу і характеру домашніх завдань
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы