Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю icon

Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

НазваниеТрудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
Дата конвертации30.12.2012
Размер79.98 Kb.
ТипДокументы

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 8 червня 2001 р. N 260

(зі змінами, внесеними наказом Міністерства праці

та соціальної політики України

від 14.10.2010 р. N 320)

Трудовий договір
між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю


Місто ____________________ 

"___" _______________ 20_ р. Прізвище ___________________________________________________________________________________

Ім'я ________________________________________________________________________________________

По батькові __________________________________________________________________________________,

Рік народження ___________________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)

____________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності) ____________________________________________________________

Для фізичної особи - підприємця

N ________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи - підприємця

Ідентифікаційний номер (за наявності) _____________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий _________________________________________________________________________________________________

іменований далі ^ Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище _____________________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________________, 

Дата народження ______________________________________________________________________________

Вид діяльності (професія) ________________________________________________________________________

Останнє місце роботи ___________________________________________________________________________

Місце проживання ______________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності)______________________________________________________________, 

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
на визначений термін, установлений за погодженням сторін __________________________________________
                                                          (указати строк дії договору) 

таким, що укладається на час виконання певної роботи ______________________________________________
                                                        (указати строк виконання роботи) 

2. Працівник зобов'язаний виконувати __________________________________________________________________
                                                                       зазначаються докладні  характеристики роботи продавця, водія, секретаря,

____________________________________________________________________________________________________

садівника, няньки тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),  якістю виконання робіт,
 ___________________________________________________________________________________________________
рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці; строків її виконання) 

3. ^ Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ______________________________________________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати; 

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з ________________________________________________________________
                                      (указується час початку та закінчення робочого дня) 

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8,00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються ___________________________________________ ____________________________________
                                                     (указуються відповідні дні тижня) 

^ За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання _____________________________________________
                                    (указується тривалість, початок та закінчення відпустки) 

^ Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований ^ Фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ______________________________________________________
                      (указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) 

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у ^ Фізичної особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:


^ Фізична особа _________________ Працівник __________________ 

(або за нотаріальним

дорученням уповноважена нею особа) 

"___" _______________ 20__ р.  "___" _______________ 20__ р. 


16. Трудовий договір зареєстрований від "___" _______________ 20_ р. за N _________

_____________________________________________________________________________________________________
                                          (найменування державної служби зайнятості) 

М. П.   _______________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості) 

17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                         (підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України) 

Підписи сторін: 

  

^ Фізична особа _____________ Працівник ________________ (або за нотаріальним дорученням (крім випадків розірвання трудового договору
     уповноважена нею особа)  за ініціативою фізичної особи у випадках, , визначених КЗпП, за відсутності працівника) 


18. Трудовий договір від "___" _______________ 20_ р. за N ______ знято з реєстрації "___" _______________ 20_ р.

__________________________________________________________________________
                                             (найменування державної служби зайнятості) 

М. П.   _______________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості) 


19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від "___" _______________ 20_ р. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  (підстави та копія рішення суду додаються) 


20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:


Фізична особа _________________ Працівник __________________ 

(або за нотаріальним

дорученням уповноважена нею особа) 

Похожие:

Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю iconПрипинення трудового договору: загальні вимоги
Нагадую вам, що трудовий договір є угода між працівником і власником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену...
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю iconТрудовий договір. Види трудових договорів та порядок їх укладення і припинення
Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується,...
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю iconЗаява про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем
Києві та Севастополі державної адміністрації, до якого (якої) подається заява*)
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю icon6/2012 м. Херсон Молодіжна організація «Нова генерація» в подальшому «Грантонадавач»
«Грантоотримувач», в особі Єгорова Едуарда Костянтиновича, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом у подальшому «Сторони»,...
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю iconЗвіт про зайнятість І працевлаштування інвалідів за 200 рік Подають Терміни подання Форма n 10-пі
Підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують...
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю iconЗвіт про прийнятих працівників на 201 року Подають
Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, а також фізичні особи, які використовують найману працю, районним, міськрайонним, міським...
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю iconДоговір № про партнерство і співробітництво
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона», визнаючи, що здійснюють діяльність у спільній сфері – розвитку громадянського суспільства...
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю iconЗвіт про прийнятих працівників на 20 року Подають Строк подання Форма звітності №5-пн затверджено наказ Міністерства соціальної політики України 14. 07. 2011 №279
Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, а також фізичні особи, які використовують найману працю, районним, міськрайонним, міським...
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю iconПорушення законодавства України та українсько-російських угод, вчинені військовими формуваннями чф РФ на території України у період з 21 лютого 2014 року
Договір про дружбу,співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю iconПовідомлення до усіх підприємств, незалежно від форм власності, та фізичних осіб, які використовують найману працю
Державний комітет України з нагляду за охороною праці повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 27. 06. 03 N 994 затверджено...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы